1 maj

Nu är det bara ett par dagar kvar till 1 maj. Här i Uppsala samlas vi på Vaksala torg kl 11.45 och går sedan kl 12.45 tillsammans till Slottsbacken under huvudparollen Stärk arbetsrätten. På Vaksala torg kommer bl.a. jag att tala och mitt tal kommer inte att anknyta till huvudparollen eftersom jag naturligtvis kommer att ha ett kommunalt perspektiv.

52706-13
Bilden är från demonstrationen 2004 och tagen av  Sören Bergqvist som också kommer att tala.

Bojkott av fotbolls-VM?

När Jämo Claes Borgström föreslog en bojkott av fotbolls-VM skapade han en viktig debatt. Bojkott är en viktig form av sätt av visa sin avsky. Ju mer jag tänker på förslaget desto mer sympati känner jag. Jag tror inte att en sådan bojkott får några ekonomiska konsekvenser för Tyskland på samma sätt som total bojkott av varor från vissa länder men man kan nog säga att deltagande i fotbolls-VM legitimerar människohandel och prostitutionen. Ställer man frågan så här: "vad är viktigast fotboll eller ingen slavhandel" så tror jag att de allra flesta skulle svara ingen slavhandel. Jag älskar fotboll men om jag fick välja mellan ingen fotboll och ingen slavhandel skulle valet vara lätt.


Tiden går

Ibland säger man att hälsan tiger still men så har det verkligen inte varit med min blogg, jag har helt enkelt inte haft tid. Annars hade det varit intressant att  rapportera från förra veckans arbetsutskott, folkhälsoråd eller demokrati-, jämställdhets- och integrationsutskott. Eller för den delen gårdagens kommunfullmäktige. Det är svårt att välja så här i efterhand.

På folkhälsorådet fortsatte vi med HBT-temat. Erika från RFSL Uppsala besökte oss och redogjorde för RFSL:s arbete i Uppsala. Jag tror att det var nyttigt för både henne och oss att vi träffades. Det finns helt klart anledning för flera nämnder att använda sig av RFSL:s sakkunskap. Det var i alla fall helt klart att få nämnder, om ens någon, särskilt tänkt på HBT-personer i sin verksamhet. Inte ens min motion om unga HBT-personer hade inneburit någon förbättring. De nämnder som för över två år sedan fick uppdrag om att ta fram ett åtgärdsprogram hade inte gjort någonting.

Visserligen kan man här i viss mån säga att hälsan tiger still, det är lättare att vara HBT-person i Uppsala men jag är övertygad om att mycket kan bli bättre. Bland annat var det bra att ansvariga politiker fick klart för sig att vissa skolor i Uppsala inte vill att RFSL informerar.

Fullmäktige då? Vi hade heldagssammanträde för att debattera bokslut. Oppositionen lade upp hela sin argumentation på att majoriteten var "självgod" och att det minsann inte var så bra i Uppsala. Det passade mig alldeles utmärkt. När folkpartiet och moderaterna klagat och varit negativa i talarstolen passade mitt förberedda anförande perfekt, i slutet sa jag nämligen bl.a. att "Uppsala är inne i en positiv och uppåtgående trend, gnäll och klagosång kan påverka trenden negativt. De ord som vi använder för att beskriva vår kommun påverkar också hur vi ser på den. Själv är jag stolt över att vara en del av den majoritet som styr uppsala och jag är också stolt över att vara uppsalabo."

Oppositionen kände sig träffad och kände behov av att försvara sig. Det klarade de inte så bra. Jag förstår att de måste hitta på något när kommunen gick med flera hundra miljoner i underskott varje år när de styrde kommunen sist, de kan ju inte hänvisa till att vi sköter kommunen sämre än dem. De har inget eget att komma med och de vet att vår vänstermajoritet är bättre för Uppsala.

Sammanfattningsvis kan bokslutsdebatten sammanfattas med att avundsjukan lyste igenom.


Inkonsekventa kd

Olika kristdemokraterna har vid flera tillfällen uttalat att homosexualitet är en sjukdom. Kristdemokraterna i Uppsala landstingsfullmäktige vill däremot inte att lesbiska kvinnor får insemination på samma villkor som andra kvinnor eftersom barnlösheten inte är medicinskt betingad.

Kd i Uppsala läns landsting:

"Homosexualitet är inte en sjukdom. Anledningen att lesbiska par inte kan få barn är inte medicinsk, utan det beror på att det behövs en mamma och en pappa för att få barn. (----) Vi Kristdemokrater i landstinget i Uppsala län anser därför att det är högst rimligt att lesbiska par bekostar inseminationen själva."

Kristdemokrat i Lycksele: "Sen gör vi inga särbehandlingar för homosexuella eller de som har andra sjukdomar."

Kristdemokrat i Örebro: "Jag betraktar homosexualitet som en sjukdom och som en sådan finns det anledning att idka forskning på området."

Kristdemokrat Uppsala: "det finns många psykologer och psykiatriker som anser att homosexualitet är en störning."

Det är glädjande att kd i Uppsala läns landsting uttalar att homosexualitet inte är en sjukdom men tråkigt att de gör det för att motarbeta kvinnors möjlighet till insemination på lika villkor.

Budgetförslag - tillsammans för ett hållbart Uppsala sedan 2002

Idag har vi presenterat vårt förslag till budget för 2007. Ett förslag som bl.a. innebär satsningar på kollektivtrafik, äldreomsorg, integration, förskola, individ- och familjeomsorg samt kvinnofrid.

Mina ansvarsområden är bl.a. kultur och fritid och där är det glädjande att vi satsar på föreningsbidrag, simkunnigheten och investeringar i konstgräsplaner och idrottsanläggningar, bl.a. ska Studenternas rustas upp och det finns utrymme för en multihall eller en hall för friidrott.

Socialdemokraterna och miljöpartiet är överens om att sänka skatten med tio öre 2008 medan vänsterpartiet vill höja skatten 2007 med 20 öre,därmed är vi också emot en skattesänkning 2008. Trots detta står vi gemensamt bakom det budgetförslag som vi nu lägger för 2007.

Oavsett skattenivå finns det ett klart och tydligt alternativ i Uppsalapolitiken, vår majoritet. Budgeten har namnet "Tillsammans för ett hållbart Uppsala sedan 2002". Jag är övertygad om att vi fortsätter tillsammans även efter valet. Vi är överens om så stora delar av budgeten och prioriteringar att  vi kommer att komma överens om skattesatsen.

Konkurrensutsättning av äldreomsorgen

Idag publicerar Upsala Nya Tidning vår debattartikel om konkurrensutsättning av äldreomsorgen. Den kan läsas här.


Några av våra aktiva politiker

Några av våra aktiva politiker

Här ses några av vänsterpartiets aktiva politiker i olika nämnder och styrelser


Säg nej till prostitution under fotbolls-VM

Till sommaren spelas fotbolls-VM i tolv städer i Tyskland. Fotbolls-VM är ett omtyckt och uppmärksammat evenemang. Men tyvärr har denna fest, som miljontals människor gläder sig åt, en förnedrande baksida. I anslutning till tävlingsarenorna planeras för bordeller, s.k. ”performance boxes” (moduler för lättillgänglig sex) samt nya områden för gatuprostitution. För att kunna erbjuda de sexuella tjänsterna kommer tiotusentals kvinnor från främst Östeuropa, ofta med tvång, att komplettera den stora grupp av prostituerade som redan finns i Tyskland, vilka inte sällan redan är en del av den internationella människohandeln, s.k. trafficking.

Med bestörtning har vi tagit del av planerna på att ge de manliga fotbollsentusiasterna möjligheten att köpa tjänster av sexuell karaktär. Därför vill vi, företrädare för de politiska partierna i Uppsalas kommunfullmäktige, genom detta upprop uttala ett kraftfullt fördömande mot prostitution i allmänhet och mot kopplingen mellan prostitution och fotbolls-VM i synnerhet. Prostitutionen befäster inte bara det skeva maktförhållandet mellan kvinnor och män utan cementerar också schablonbilden av kvinnan som ett objekt för män att bruka och mannen som en slav under sitt begär. Fotbollen har redan problem med en manssyn där våld och sexism bland vissa supportrar är fullt accepterat, och det sista som behövs är att förstärka detta ytterligare. Vi vill också påtala Tysklands ansvar för att agera och förhindra den trafficking som befaras följa i prostitutionens spår, och samtidigt uppmana Svenska fotbollförbundet och Internationella fotbollförbundet att kraftfullt agera för att klargöra att fotboll inte hör ihop med prostitution, trafficking och inhuman människosyn.


Uppropet som företrädare för alla partier utom folkpartiet undertecknat och skickat till Svenska fotbollförbundet. Folkpartiet ville inte skriva under på stycket "Prostitutionen befäster inte bara det skeva maktförhållandet mellan kvinnor och män utan cementerar också schablonbilden av kvinnan som ett objekt för män att bruka och mannen som en slav under sitt begär. Fotbollen har redan problem med en manssyn där våld och sexism bland vissa supportrar är fullt accepterat, och det sista som behövs är att förstärka detta ytterligare".


Veckan som gått

Det har varit en tuff vecka så här långt. Arbetsutskott i måndags med debatt på kvällen, tv-debatt på morgonen och sedan förhandlingar hela tisdagen och sedan kvällsarbete för att jobba undan lite annat, förhandlingar hela onsdagen och så både gruppmöte och medlemsmöte på onsdagskvällen. Idag torsdag har det varit lite lugnare och även fredagen ser än så länge lugn ut (peppar, peppar).

Med tanke på att vi skulle ta ett kommunalpolitiskt program var det få på medlemsmötet men det var ju ett väl genomarbetat förslag som medlemmarna hade att ta ställning till. Vi hade ordentliga diskussioner i samband med årsmötet och nu var det bara finjusteringar och vissa beslut som skulle tas. När dessa justeringar är gjorda kommer jag med stolthet att presentera programmet på min hemsida men en ordentligt länk härifrån.

Bortgjord centerpartist 2

Direkt hämtat från Kalle Larssons sida:

Konsten att fatta trögt, version (c)

Om du tyckte det här var roligt, hur kul är då inte det här?


Konkurrensutsatt äldreomsorg

Mer och mer av äldreomsorgen i Uppsala konkurrensutsätts. Enligt äldrenämndens beslut ska alla äldreboenden och äldrevård i kommunen konkurrensutsättas. I dagarna har dels den nya privata utföraren tagit över den äldrevård som företaget fick kontrakt på förra upphandlingsomgången, dels har samma utförare vunnit anbudet på nästa konkurrensutsatta del av Upsalas äldreomsorg.

Såvitt jag vet är det samma bolag som vunnit alla upphandlingar. I vissa upphandlingar av kommunens egen verksamhet valt att inte lägga anbud och i andra har man "förlorat". Ett viktigt skäl till att det aktuella bolaget "vinner" alla upphandlingar beror på bolagets kvalitetssäkringsssystem. Kvalitetssäkring är ett viktigt kriterium i förfrågningsunderlaget.

Det är bra att äldrenämnden ställer kvalitetskrav vid upphandlingen men kvalitetskraven är ställda på ett sätt som inte gynnar kommunens egen regi. Kommunens organisation har bara funnits i tre år. Under dessa tre år har verksamheten omorganiserats när alla kommundelsnämnders olika organisationer blev en enda. Det första årets stora underskott har inneburit att mycket arbete lagts ned på att komma tillrätta med ekonomin och hitta en bra organisation. Med allt detta  arbete har kommunens egen organisation inte hunnit med att även skaffa kvalitetssäkringssystem. Det innebär inte att kvaliteten är dålig, tvärtom, Uppsalas kommunala äldreomsorg har en förhållandevis bra kvalitet.

Vänsterpartiet är det enda partiet i Uppsala som är emot konkurrensutsättning av äldreomsorgen. Vi anser att vård och omsorg ska drivas i offentlig regi, skattemedel till vård, omsorg och skola ska inte gå till vinst i privata bolag. Flera undersökningar visar att såväl personal som brukare i privat vård är mer missnöjda än personal och brukare i kommunal regi. Det finns många fler argument mot konkurrensutsättning men det skulle bli ett väldigt långt inlägg att utveckla det här och nu.

Tyvärr får man inte så lång tid på sig i TV heller men här är ändå en länk till
TV4 Uppland med ett inslag om konkurrensutsättning

Ramsta tur och retur

Igår var det debatt i Ramsta om en levande landsbygd med utgångspunkt från översiktsplanen och vad den innebär för Ramsta med omnejd, dvs. södra Hagunda.

Folkpartiet kritiserade att beslut tagits i fel ordning, trots att partiet står bakom alla tidigare beslut. Kd sa i stort sett ingenting (var där för att "lyssna på vad Ramstaborna tyckte"), centerpartiet lyckades klämma in ordet centerpartiet i varje mening (grattis centern - inte bara rekord i partinamnsexponering igår, hela tre omnämnanden hittills här) och moderaterna lovade att göra precis som deltagarna på mötet ville (hur det nu ska gå ihop när det är dags för helheten).

Engagemanget på landsbygden är imponerande, runt 100 personer från Ramsta, Uppsala Näs, Ramstalund, Skärfälten med flera hade tagit sig till debatten för att ta sista chansen "att påverka de politiker som ska ta besluten".

En klar skiljelinje mellan partierna var synen på s.k. styckebyggare. Man ska få bygga sitt hus var som helst utan kontroll från kommunens sida menade de borgerliga. Vi måste se till att det finns va- och vattenlösningar för tillkommande bebyggelse menade vi i majoriteten. Själv sa jag bl.a. att ett skäl att bosätta sig på landsbygden är naturen och att för många styckebyggare med enskilda avlopp kommer att förstöra naturen och miljön. Bristen på grundvatten gör att det blir saltvatten i enskilda brunnar, vilket också är ett problem vid styckebyggande.  Det är ju av omsorg om miljön och villkoren för dem som redan är bosatta på landsbydgen som vi vill att tillkommande bebyggelse ska ske i anslutning till kommunala va- och vattenlösningar.

Ramstabornas största bekymmer är järnvägsreservaten. Genom Ramstabygden går två olika reservat för en eventuellt kommande järnväg till Enköping. Det innebär att det i princip inte går att bygga i Ramsta. För de som omfattas av reservaten är det ett stort bekymmer och det framfördes krav på att kommunen ska bestämma sig för ett reservat eller helst inte ha något alls, för tåg mellan Enköping och Uppsala tror man missgynnar småorterna längs med vägen. Alla partier tog till sig önskemålen, även om några var så måna om Ramstabornas röster i valet att de lovade på stående fot att ta bort dem, trots att partiet vill ha järnväg till Enköping.

Kollektivtrafiken var en viktig fråga och där försökte de borgerliga partierna, framför allt moderaterna, föra Ramstaborna bakom ljuset. Landstinget har dragit in flera av buss 804:s stopp. Det innebär en 60%-ig minskning av bussförbindelserna. Här menade moderaterna att de driver en höjning av taxorna för att kunna öka linjetätheten. Man undrar hur det påverkar landsortstrafiken att moderaterna i Uppsala stad vill höja taxorna för stadstrafiken när moderaterna i länet är överens med övriga partier om att ha bibehållen taxa på landsortstrafiken. Inte lär det påverka den busstrafik som landstinget bekostar heller.

Det finns mycket att säga om gårdagens debatt men helhetsintrycket är att framför allt moderaterna körde med ohederliga argument och blandade äppen och päron.

Vilken helg!

I helgen samlades Uppsalas kommungrupp för den årliga budgethelgen. Vi brukar vara på kursgården Syninge mellan Rimbo och Norrtälje. En trevlig kursgård av det enklare slaget.

Det känns alltid jobbigt inför helgen, en hel helg som man ska vara borta på och en helg som går till arbete istället för välbehövlig vila. Ändå följer man med för under själva helgen och efteråt känns det bra att ha varit med. Det är sällan som vi har tid att diskutera frågor ordentligt när vi träffas på kvällsmöten och det är sällan som vi hinner umgås och prata om andra saker än politik. Det hinner vi när vi är på Syninge kursgård. Över ostbrickan på kvällen hinner man med att prata och umgås och lära känna varandra bortanför politiken.

Två dagars politiska diskussioner ger också en bra förutsättningen för det fortsatta politiska arbetet. Jag är stolt över att vara gruppledare för det gäng som samlades i helgen. Det är en bra politik som vi står för och som vi kommer att föra ut i valrörelsen.