Ojämställda folkpartiet där män styr över kvinnor

UNT har skrivit om den ojämställda fördelningen bland högerns ordförandekandidater. I artikeln uttalar sig folkpartiets kommunalråd Karolina Hilding (även ansvarig för jämställdheten i Uppsala kommun) om att andelen kvinnor blir större när man räknar in alla borgerliga ledamöter i nämnder och styrelser. Den listan har dock ännu inte presenterats, konstaterar UNT.

Jag råkar ha den listan. Extra intressant  blir ju att titta på folkpartiets representanter efter Karolinas uttalande.  Kommunrevisionen är tungt där har folkpartiet en man, högeralliansen har tre män och två kvinnor. I den mindre tunga valnämnden har folkpartiet en kvinna, för övrigt den enda kvinnan bland de ordinarie ledamöterna. I barn- och ungdomsnämnden har högern bara en enda man, en moderat. Folkpartiet har, liksom övriga högerpartier, konsekvent kvinnor inom traditionellt kvinnliga områden och män inom traditionellt manliga områden med några få undantag. Bland de sju folkpartistiska bolagsledamöterna finns en kvinna, i Grafiskt Utbildningscenter AB som driver en gymnasieskola.

Män från alliansen (varav folkpartiet) bland ordinarie ledamöter i nämnder
Traditionellt kvinnliga Traditionellt manligaobestämda
Barn- och ungdom
1 av 7 (0 av 2 )
Byggnads  4 av 7 (1 av 2)Kommunrevisionen
 3 av 5 (1 av 1)
Kultur 2 av 7 (1 av 2)Fastighet 4 av 7 (1 av 2)Valnämnden 2 av 3  (0 av1)
Vuxna med funktionshinder
2 av 6 (0 av 2)
Fritid och natur
6 av 7 (2 av 2)
Serveringstillstånd och lotterier
2 av 4 (1 av 1)
Socialnämnd för barn och unga 3 av 9 (1 av 3)Gatu- och trafik
 6 av 7 (2 av 2)
Utbildning och arbetsmarknad 5 av 7 (1 av 2)
Äldre
4 av 7 (1 av 2)
Miljö och hälsoskydd
5 av 7 (2 av 2)
överförmyndarnämnden
uppdatering: 2 av 2 (0 av 0)
Vård och bildning
5 av 6 (1 av 1)
Räddning/beredskap
7 av 7 (2 av 2)
 
 VA och avfall 6 av 7 (2 av 2) 
 Teknik och service 4 av 6 (0 av 1) 
 Antal folkpartistiska kvinnor som ord. ledamöter i nämnder och bolag: 14. Antal män: 26

Folkpartiet har alltså huvudsakligen män i traditionellt manliga nämnder och huvudsakligen kvinnor i traditionellt kvinnliga. När det är män i de traditionellt kvinnliga nämnderna är de ofta ordförande. Mannen från folkpartiet är ordförande i kulturnämnden, mannen från folkpartiet är ordförande i socialnämnden för barn och unga, mannen från folkpartiet är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, mannen från folkpartiet är ordförande i produktionsnämnden för vård och bildning. En enda man från folkpartiet har uppdrag i en traditionellt kvinnlig nämnd utan att vara ordförande.

 
Karolina HildingVilken jämställdhet Karolina! I folkpartiet delar man uppdragen efter tradition och sätter männen som ordförande över kvinnorna. Nästan dubbelt så många män som kvinnor är  tydligen en jämställd fördelning för folkpartiet. Karolina Hilding verkar mer och mer som en galjonsfigur för folkpartiet: ”titta vi har en kvinnlig gruppledare, så vi är ett jämställt parti”.
Vi går inte på det längre, folkpartiet.
(bild från Uppsala kommuns hemsida)


 

Intressant? Andra bloggar om , , , ,  och

Kommentarer

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback