bortgjord centerpartist

Centern har gått ut med försämrade arbetsvillkor för ungdomar.   Ana Rubin, riksdagskandidat för vänstern i Göteborg, och centerns Fredrik Federley debatterade förslaget i svt, se debatten här. Sällan har man sett en politiker bli så avklädd och bortgjord som Fredrik Federly.  Om detta är det bästa centern kan visa upp behöver vi inte känna någon oro för centern i valrörelsen men däremot en ännu större oro än tidigare för vad en borgerlig valseger kan innebära för Sverige.

Först med länken var Pelaseyed.


Intresserad av feministiskt självförsvar?

Klicka på bilden nedan för att anmäla intresse för  kurs i feminstiskt självförsvar, anmälan går till Ung vänster som tar kontakt med dig.


feministiskt självförsvar

Kommunstyrelsen med mörkande borgare

Igår var det kommunstyrelse. En kommunstyrelse med ovanligt få ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige och med ovanligt få oenigheter. Kanske beror det på att ett av ärendena som behandlades var bokslutet. Bokslutet kommer att debatteras under hel dag i fullmäktige, vi börjar 10.00 och slutar 22.00. Bokslutet är en punkt som ger utrymme för diskussioner om både det ena och det andra. Kd kan tjata sin familjepolitik utan att det avviker för mycket från ämnet.

Under kommunstyrelsen anmälde oppositionen en reservation i form av ett särskilt yttrande angående bokslutet utan att redovisa vad yttrandet innehåller och utan att lämna ut det. Det enda jag vet om detta yttrande är det som jag läst i dagens tidning nu på morgonen. Det är märkligt att man kan visa sitt yttrande för pressen men inte för den kommunstyrelse som yttrandet läggs i. Det är ett inte ett demokratiskt förhållningssätt att mörka sina åsikter.

Mötesplatsen

Sedan några år tillbaka anordnas Mötesplatsen i Uppsala. På Mötesplatsen träffas ungdomar, kommunala tjänstemän och politiker för att diskutera aktuella frågor och frågor som berör ungdomar. Igår var det bl.a. åldersgränser på krogen, ungdomskultur, ungdomsarbetslöshet - vad gör man efter gymnasiet samt den ständigt återkommande frågan kollektivtrafiken som diskuterades. 

Under kvällen deltog jag i flera grupper men avslutade i gruppen som hade diskuterat åldersgränser på krogen. Ämnet var slutdiskuterat och jag fick möjlighet att välja nya ämnen. Mina frågor till tjejerna i gruppen blev först vad kan man göra för att öka tryggheten i parker och sedan hur kan uppsala bli en bättre stad för ungdomar. Det var intressant att prata om ungdomars fritidsverksamhet och jag fick många tips om vad som kan göras bättre när det gäller arrangemang för ungdomar.

I diskussioner om trygghet i parker kom naturligtvis bättre belysning upp men en av deltagarna konstaterade att en park i Helsingborg hade både bra belysning och kameraövervakning och var ändå otrygg. Trygghetsskapande åtgärder är ingen garanti så länge det finns män som överfaller och våldtar kvinnor. Vi pratade därför om olika sätt för kvinnor att skydda sig, pepparspray, färgspray och andra lagliga och olagliga metoder nämndes. Jag passade på att prata feministiskt självförsvar, lämnade ut mailadressen till kvinnomaktsgruppen och fick läraren (som också var med på mötesplatsen) att i stort sett lova att bjuda in kvinnomaktsgruppen till slutet av terminen. Jag är säker på att tjejerna kommer att se till att de får utbildning.

Diskussionerna i de andra grupperna resulterade i minst två idéer om projektarbete. Två projektarbeten och en utbildning i feministiskt självförsvar är ganska bra facit för två timmars mötesplatsen och då tillkommer själva värdet i att politiker och ungdomar möts och tillsammans diskuterar det som rör ungdomarnas situation och önskemål i Uppsala. 

PS. nu har jag lagt till min blogg på
bloggkartan. DS.

Prioriteringar

Igår var det fullmäktige, tre olika program skulle antas. Dessa program klarades av på mindre än en timma. Nästan utan diskussion togs ett fritidspolitiskt program, ett miljöprogram och ett naturvårdsprogram. Interpellationer däremot ägnade oppositionen mycket tid åt.

Kristdemokraterna t.ex. hade skrivit en interpellation med några frågor runt maxtaxan. Ordet maxtaxa nämndes knappt från talarstolen utan det var kristdemokraternas familjepolitik hit och kristdemokraternas familjepolitik dit. Mycket dålig stil av kd. Valrörelsen ska skötas utanför fullmäktige i kontakten med Uppsalaborna, inte på fullmäktige. Respektlöst kd.

En annan lång debatt var den om kollektivtrafikens underskott. Den debatten handlade efter ett tag om vem som hade sagt vad, var denna någon hade sagt det och huruvida denna någon sagt det över huvud taget eller om det var någon annan som bestämt vad någon hade sagt, utan att det var sant. Hade någon lovat något som någon annan menade inte var bestämt eller var det någon som inte vill stå för det som någon sagt? Förvirrande? Ja absolut och tid tog det också.

Det är  tråkigt när politik reduceras till tyckande och diskuterande. Viktigare borde vara att lägga krut på beslutsärendena och tillsammans se till att besluten blir så bra så möjligt. Tyvärr var det inte det som Uppsalas kommunfullmäktige ägnade sig åt igår.

Klyftan växer mellan fattiga och rika

Ett påstående som skulle kunna vara hämtat från vänsterpartets valmaterial men som faktiskt är rubrik på en artikel i ICA-kuriren som tar upp de ökade klyftorna i hälsa och inkomster. Artikeln konstaterar att Danderyd mår bäst och att den kommun som jag är född i, Ljusnarsberg, hör till dem som mår sämst. En annan  skillnad är skolbetygen:

"Danderydsbarnen har sedan länge landets högsta skolbetyg, och de blir bara bättre. På ställen som Norberg och Ljusnarsberg, gamla bruksorter i Bergslagen, har däremot betygsnivåerna sjunkit."

"Det här betyder förmodligen inte att Danderydsbarnen är smartare än andra. Höga betyg brukar snarare vara en produkt av föräldrarnas förväntningar och antalet böcker som finns i hemmet", säger Mats Björnsson på Utbildningsdepartementet till tidningen.

När pliktverket för en tid sedan gav ut sin statistik över mönstringstesterna basunerade flera tidningar ut att vissa var smartare än andra. Den statistiken och tidningarnas sätt att tolka den har jag kommenterat tidigare och då ur just det perspektivet att Ljusnarsberg låg på tredje plats bakifrån och att det inte har med begåvning att göra, det är klassklyftor. ICA-kuriren använder inte heller ordet klassklyftor men slår ändå med hästlängder de tidningar som skrev om pliktverkets "begåvningstest".

Jag har aldrig köpt ICA-kuriren tidigare men det här numret ska jag köpa, det ska finnas lite mer statistik i pappersversionen och bilder från Kopparberg.

. . . och så lite reklam: guldvaskning, Kopparbergs marknad, bra fiskevatten, helt ok skidbacke, Sveriges vackraste kyrka, ett otroligt tingshus, golfbana, naturreservat, gruvmuseum, postmuseum med specialstämpel den 13 juli (till minne av världes dyraste frimärke som stämplades i Kopparberg den dagen) m.fl. museer, gruvgångar, gruvstigar och mycket mer finns för den som turistar i Kopparberg.

demokrati, jämställdhet, integration

Tre mycket vackra ord, som också ingår i namnet demokrati, jämställdhet och integrations-utskottet eller kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och integration. Dvs. utskottet som jag är ordförande för sedan den 1 februari. Idag hade vi vårt andra möte under min ledning.

Ett utskott av det är slaget blir mest ett forum för diskussion, få punkter på dagordningen innebär beslut. Dagens möte innehöll enbart en beslutspunkt, beslut om vem eller vilka som skulle få stipendiet Kvinnor visar vägen och Framtidens man.

Efter många och ganska långa diskussioner enades utskottet om vilka som skulle få stipendierna. Eftersom stipendiaterna inte är offentliggjorda än så kan jag inte tala om vilka vi utsåg och varför. 14 nomineringar hade kommit in till Kvinnor visar vägen men bara fyra till Framtidens man, varav två hade samma nominering. I utskottet tyckte vi att det var tråkigt  att så nominerats till få Framtidens man och konstaterade att det tyder på att det är för få män som arbetar för jämställdhet, stipendiet ska nämligen tilldelas män som verkat för ökad jämställdhet.

Stipendiater 2005 var Kvinnomaktsgruppen som arbetar med feminstiskt självförsvar och Roujman Shahbazian som arbetat ideellt för Uppsalaföreningen
Tris, Tjejers Rätt i Samhället.


Föreningar och bidragen

Idag skriver UNT om bidragen och vår bidragskontroll. Det är  alltid intressant att läsa sina egna kommentarer i tidningen efter att man blivit intervjuad. Ibland känner man inte igen citaten, ibland stämmer de precis och ibland stämmer de med vad man sagt men sammanhanget stämmer inte.

I dagens UNT säger jag: "— Felet som föreningarna gjort är inte ursäktligt.Vi anser att våra regler är solklara, även för dem som jobbar frivilligt i föreningar." 

Det är ett sammandrag av flera saker som jag sa. Jag sa att det inte är så konstigt att det blir fel när det är frivilliga som arbetar i föreningen men att det är viktigt att även dessa gör rätt. Min mening med detta var att förklara att vi inte tror att föreningarna  fuskar utan att det lätt blir fel när det är frivilliga krafter på sin fritid ägnar sig åt föreningsfrågorna. Nu står det som om jag anklagar de föreningsaktiva. 

För mig är det en förmildrande omständighet att det oftast är frivilliga styrelsemedlemmar som har hand om bidragsansökningarna men inget skäl för att föreningarna inte har koll på sina medlemmar. När en förening får bidrag för medlemmar som den inte har är det de andra föreningarna som får betala. Därför är det viktigt att föreningarna har koll på sina medlemmar. För kommunen spelar det egentligen ingen roll. Det är en fast summa som föreningarna får dela på, varje krona som en förening får för en icke existerande medlem är en krona som tas från de andra föreningarna.
 

Nytt kommunalråd?

Folkpartisten Jan-Ove Jerrestål meddelade idag att han avgår från sitt uppdrag som kommunalråd i höst eftersom han av familjeskäl flyttar till Stockholm. Intressant är att han gör detta efter att partiet fastställt sina listor. Det innebär att det är ett hastigt och oplanerat beslut som naturligtvis väcker många frågor. Frågor som förmodligen bara Jan-Ove och hans närmaste kan besvara.

Jan-Ove har varit kommunalråd och gruppledare för folkpartiet  sedan valet 1998. Om jag ska vara ärlig så kommer jag att sakna personen Jan-Ove Jerrestål men jag kommer inte att sakna politikern. Han är en trevlig och lättsam människa som av någon anledning agerar precis tvärtom som politiker. Vem som kommer istället vet vi ännu inte. Troligtvis vet inte folkpartiet det heller.

Första namnet på kommunfullmäktigelistan brukar också vara gruppledare för partiet. Andranamn efter Jan-Ove är Karolina Hilding, en i sammanhanget ganska oprövad politiker. Jag tror att folkpartiet nu kommer att  diskutera om listan ska stuvas om eller om partiet vågar satsa på Karolina, förutsatt att hon är intresserad av uppdraget.

Min förhoppning är naturligtvis att folkpartiet får så få röster att partiet inte får någon kommunalrådspost av egen kraft även om det är bättre att folkpartiet (förutsatt att partiet har en bra kandidat) får en kommunalrådspost än att moderaterna får det.

Trafikplan

Idag var det fritids- och naturvårdsnämnd. Jag sitterän så länge kvar som ordförande i nämnden. Viktig fråga idag var vårt svar på Trafikplanen. Jag klipper in sammanfattningen av vårt yttrande. Viktigast för vår del är kanske förslaget om en bro över fyrisån och stadsträdgården. Det vill vi inte ställa oss bakom, en tunnel skulle kunna gå men helt inte det heller.

Vi yttrande oss också över förslaget till arbetsmarknadspolitisk program. Där försökte jag få nämnden att instämma i förslaget om att krav på praktikplatser borde ställas vid upphandling. Detta gick dock inte igenom eftersom miljöpartiet valde att lägga ned sina röster.

Viktigaste frågan var egentligen om huruvida Fyrishov ska ta över Gottsundabadet. Där rådde delade meningar om huruvida detta var bra eller inte. Vi var överens om att återremittera för att få ytterligare för- och nackdelar belysta så beslut fattas först nästa sammanträde.

sammanfattning av trafikplansyttrandet:

Fritids- och naturvårdsnämnden (FNN) välkomnar många av tankarna i planen men saknar såväl vision som diskussion om framtidens trafiklösningar. Då planen tar sikte på år 2030 är det rimligt att begrepp som spårtrafik, park and ride system och trängselavgifter finns omnämnda. Nämnden efterlyser också en övergripande diskussion om vad planens förslag får för konsekvenser för stadsbilden och ser mycket positivt på förslaget att inrätta ett Mobilitetskontor. FNN motsätter sig bestämt en tvärförbindelse över Fyrisån mellan Studenternas och Stadsträdgården i form av en bro, endast ett tunnelalternativ kan vara möjligt här, samma gäller för Carolinapassagen. Nämnden anser dock att en breddning av Kungsängsleden och kapacitetsökning på Krongatan-Kåbovägen är att föredra framför nyssnämnda alternativ. I trafikplanen redovisas ett nytt förslag till väg/bro som förbinder Sävja med Sunnersta. Förbindelsen saknar stöd såväl i den antagna Översiktsplanen för staden som i nämnden. Nämnden välkomnar förslaget att ta bort 100 p- platser i centrum till förmån för cykelparkeringar och torggatumiljöer. Däremot saknar nämnden mer offensiva förslag för hur befintliga p-garage på ett bättre sätt kan kopplas till varandra för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till dessa i centrum.


bandy, bandy

Nu är bandyhelgen avklarad. Det är en viss skillnad på herrfinalen med över 23 000 åskådare och damfinalen med nästan 20 000 färre. Synd att inte fler Uppsalabor passar på att se bra bandy och ser damfinalen, de bästa platserna är inte slutsålda långt före finaldagen.

Det är också skillnad på en liten bankett på restaurang med 2xElvis som underhållning och bankett på slottet med After Shave som underhållning. Det är skillnad på damernas middag där lagen får ta med sig få gäster och herrarnas där flickvänner m.fl. deltar. Nu beror ju denna skillnad på att damerna inte har en stark sponsor som bjuder på en större fest. Huvudsponsorn Upplands lokaltrafik har inte möjlighet att bidra med mer. Om fler går på damfinalen blir det också intressantare för andra sponsorer att vara med och en större  fest kan ordnas.

Jag tycker att dambanketten är roligare än herrbanketten (bortsett från underhållningen). Det är en ära att få vara bland de få utvalda som blir bjuden på dambanketten och jag hoppas att jag kommer att få vara med på ett litet hörn även när jag inte längre är ordförande i Fritids- och naturvårdsnämnden. 

Som vanligt genomförde Uppsala ett suveränt arrangemang, här i Uppsala finns organisationen och traditionen att genomföra bandy-SM. Vi har kontrakt med bandyförbundet om att anordna finalerna till 2008.  Jag hoppas att förbundet ser att det är Uppsala som är bandystaden och tecknar ett nytt långt kontrakt.
 

Bandy och dambandy

Har just kommit hem från bandyfinalen. AIK slog Västerstrand med 4-2. Det var lika ospännande som det brukar vara på lördagens seniorfinal. Visserligen tog Västerstrand ledningen men AIK kvitterade efter en halv minut.

Före finalen var jag på en intressant lunch, eller rättare sagt lunch med intressanta diskussioner om jämställdhet i idrotten och inom bandyn. Där konstaterades att bandyförbundet på sin hemsida har uppdelningen seniorer, damer och juniorer. Varför är herrar och seniorer synonymt? Var jag och såg dambandyfinalen idag och imorgon ska jag se bandyfinalen? Tyvärr är det väl så många ser det. idag var vi 3 200 som såg seniorfinalen och imorgon lär vi bli någonstans mellan 23 000  och 25 000. Idrotten är ojämställd och det är välgörande  att fler och fler ser det ojämställda.

En glad nyhet fick vi i alla fall. Det här vara sista året som bandyförbundet utser årets herre och årets tjej. Nästa år utser man årets spelare, en inom dambandyn och en inom herrbandyn. Kanske ändrar de hemsidan också så att männen inte längre är den normala normen och kvinnorna något avvikande.

Nu ska jag sluta, det är dags att gå på finalbanketten på hotell Gillet med ett mindre antal gäster utöver finallagen. Imorgon ska jag på en annan finalbankett på Uppsala slott med många gäster och bra underhållning. Herrbandyn har bättre sponsorer som kan bjuda på stor fest, dambandyns sponsorer har inte samma resurser. Välkommen stora sponsor att ordna en stor fest även för damerna!!!

52706-10


Regional samverkan

Nu är jag tillbaka efter två dagars styrelseinternat. Mycket diskuterat blev det och jag inser att det här med regional samverkan är mycket viktigare än jag någonsin kunde ana när jag var fritidspolitiker. Uppsala län har så olika villkor och så olika önskemål. Knivsta vill naturligtvis orientera mot Stockholm medan Älvkarleby hellre orienterar mot Gävle. Upplands lokaltrafik som vi tillsammans finansierar och driver ska tillmötes gå alla dessa önskemål. Den nya tågförbindelsen, som innebär att man kan åka tåg från Gävle till Upplands Väsby och passera både Älvkarleby och Knivsta på vägen, är ju jättebra men Östhammar t.ex. har ingen nytta av den.

 Många av frågorna på internatet diskuterades inför regionfullmäktige. Där sitter jag inte med så jag kommer inte att vara med och ta de slutgiltiga besluten. Däremot blev jag invald i välfärdsberedningen, så nu har jag ett uppdrag till och något nytt att fylla mina dagar med (om jag skulle sakna arbetsuppgifter någon dag :-))

Som en del av mitt bloggande brukar jag följa vad mina kamrater på nätet skriver, det gick inte idag. Av någon anledning har Uppsala kommun klassat blogspot som en olämplig sida enligt kommunens internetregler. Vad har ni publicerat på bloggen, kamrater?

Trötta tankar

Ärkebiskopsvalet går nu in i nästa fas, bara två kandidater återstår. Tidigare drog jag paralleller med melodifestivalen men det kanske är mer likt någon av dokusåporna, en efter en åker de ut tills bara en återstår. Jag är i alla fall glad över att  komminister Sahlberg, fick klart färre röster än de andra. Nu återstår bara att hoppas på att Carola inte vinner melodifestivalen, att  Åke Green förlorar i nästa instans och att Paolo Roberto, Siwert Öholm och de andra får stå där med lång näsa. (förvirrande? har bloggat om dessa personer och deras syn på samkönade äktenskap resp. syn på homosexualitet tidigare).

Nu ska jag hoppa i säng, är så trött efter veckans möten och helgens utflykt till Gävle. Imorgon kl 8.00 går bilen till Dragons Gate i Älvkarleby där två dagars styrelseinternat med Regionförbundet Uppsala län väntar. På dagordningen bl.a. Hebys inträde i Uppsala län, avgiften för Upplandsstiftelsen, organisation och budget för kollektivtrafiken, regional utvecklingsplan, turismsatsning och mycket annat spännande :-)


Aktuellt i Uppsala

Trots att vi kommit överens om att alla ska erbjudas heltid i Uppsala kommun har andelen inte ökat.  Det är kanske inte så konstigt när ansvaret ligger på varje enhetschef att hålla budget. Ska man få ihop ett fungerande schema utan att spräcka sin budget är det varierande grader av deltider som används. Även om jag förstår varje enskild chefs agerande är det frustrerande att politisk vilja och politiska beslut inte verkställs i organisationen. Vänsterpartiet driver lagstadgad rätt till heltidstjänst. Kanske måste vi fatta beslut om rätt till heltid i Uppsala kommun för att komma vidare.


För några år sedan höjdes avgiften till kommunala musikskolan. Vänsterpartiet gick emot den generella höjningen och föreslog istället att en differentierad avgift skulle tas fram, dvs. att det skulle bli billigare för barn i familjer med låga inkomster och dyrare för barn i familjer med höga inkomster. Vi fick inget stöd för vårt förslag utan avgiften höjdes för alla. Resultatet ser vi nu när en utvärdering visar att  "barn och ungdomar ur de lägre socialgrupperna deltar i ringa omfattning". Vi har inte gett upp tanken på att avgiften till musikskolan (eller ännu hellre kulturskolan) ska vara låg för dem med låg inkomst.

Vänsterpartipolitik är bra för Uppsala och för Uppsalaborna.

Homosexuell eller homofob ärkebiskop?

Idag har kandidaterna till ämbetet som ärkebiskop intervjuats. Carl-Erik Sahlberg är en av dem som undertecknat uppropet för att "rädda" äktenskapet och menade att han kunde tänka sig att ändra kyrkans beslut om att homsexuella registrerade par kan få välsignelse i kyrkan. Anna Karin Hammar är homosexuell och den enda kvinnliga kandidaten. Om jag hade rösträtt skulle jag lätt rösta på Hammar.

Tyvärr är det knappast troligt att Hammar blir vald men som tur är tillhör inte heller Sahlberg favoriterna.

Ärkebiskopsvalet påminner lite om melodifestivalen. Först är det en omröstning och sedan går de med flest röster vidare till final. I finalen, som alltså pågår just nu, går de två med flest röster vidare till en ny omgång, om inte någon kandidat får fler än 50 % av rösterna.

Tänk om Sahlberg blir vald till ärkebiskop och Carola vinner melodifestivalen, vilken katastrof. Då saknas bara att pastor Åke Green får Nobels fredspris. 

Lycka till i riksdagen

I helgen hade vänsterpartiet val- och årskonferens. Tyvärr kunde jag inte vara med eftersom jag var i Gävle hela helgen (trevlig stad). Konferensen var i Enköping (trevlig stad det också - tror jag, har bara väntat på bussen där).

Eftersom jag inte var med har jag inte så mycket information om konferenserna men jag har i alla fall fått information om att riksdagslistans tre första namn följer provvalsresultatet. Det innebär att listan toppas av Jacob Johnson följd av Liza Boëthius och Tora
Breitholtz. Landstingslistan toppas av nuvarande landstingsrådet Sören Bergqvist och Maria Malama fortsätter som distriktsordförande.

Jacob Johnson har varit aktiv i vänsterpartiet länge. Bl.a. var han gruppledare för vänsterpartiet i Uppsala kommunfullmäktige före Britt Löfgren. Det var nog många som trodde att han skulle få representera vänsterpartiet i riksdagen redan då han avgick som gruppledare. Så blev det inte, Jacob fick andraplatsen på listan efter Ingrid Burman. Istället blev det uppdrag som bl.a. distriktsordförande och ordförande för Uppsalas Invandrarnämnd.

Jacob är den person som fick mig att engagera mig i vänsterpartiet. Efter att ha ägnat många år åt ungdomsförbundet och studentförbundet nöjde jag mig med att gå på enstaka möten och inte ha några uppdrag under ett par år. Ända tills Jacob ringde och övertalade mig att ta ett styrelseuppdrag i vänsterpartiet.  Styrelseuppdraget gjorde mig sugen på kommunalpolitiken och ledde till mitt första seriösa uppdrag i Uppsala kommun, som ledamot i Luthagens kommundelsnämnd. Utan Jacob hade jag nog inte varit kommunalråd idag.

Lycka till i riksdagen Jacob.HBT-personers hälsa

Idag gjorde jag min debut som ordförande i folkhälsorådet. Fördelen med att vara ordförande är att man får sätta sin prägel på dagordningen. Denna gång hade jag sett till att vi fick besök från folkhälsoinstitutet och information om rapporten om hälsotillståndet hos HBT-personer. Rapporten visar att HBT-personer har en betydligt sämre hälsa än andra, framför allt psykisk hälsa. Jag tyckte att det var viktigt att folkhälsorådet fick kännedom om rapporten så att de förstår vikten av att ha ett hbt-perspektiv på arbetet i nämnderna.

Nästa möte går vi vidare med att bjuda in någon från RFSL som får ge sin bild av hur det är att vara homo-/bisexuell eller transperson i Uppsala och alla ska redogöra för hur de arbetar med HBT-frågorna i sina nämnder. Glädjande var att landstingets representanter konstaterade att det finns mycket som landstinget kan göra och bestämde sig för att ta initiativ inom landstinget för att förbättra för HBT-personer. Heder åt landstingsrepresentanterna, om de tar det initiativ som de talade om.

Rapporten kan hämtas
här.

feministiskt självförsvar igen

Pelle från ung vänster ställde en fråga till Uppsalapolitikerna om feminstiskt självförsvar när det var chat om skolan. Nedan ett utdrag där moderaten Mats Gyllander från barn- och ungdomsnämnden svarar. Ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ulrik Wärnsberg väljer att inte svara, kanske för att han inte kan förklara varför vänsterpartiet inte fått stöd för förslaget om feministiskt självförsvar på alla skolor.

[08 mars 2006, 19:59]
Hej!
Med anledning av internationella kvinnodagen, undrar jag vad ni tycker om feministiskt självförsvar på kommunens skolor.
 Pelle
[08 mars 2006, 19:52]
Svar:
Jag har aldrig hört något om detta.
Vad vet du?
Mats Gyllander
[08 mars 2006, 19:55]

I skolan ska alla vara glada och snälla. Då behöver ingen försvara sig. Eller?
 Johan
[08 mars 2006, 19:56]
Svar:
Ja, tänk omt det vore så bra!

Däremot är det ytterst viktigt att alla vuxna som är nära barn och ungdomar påpekar vikten av respekt för andra.
Mats Gyllander

Stackars Carola

Idag rapporterar tidningarna att Carola fick panik och flydde från presskonferensen när hon fick frågor om sin syn på homosexualitet. Intervjun sänds på Gayradion på lördag  men den går också att läsa på Aftonbladet.

Jag vet inte vad som är värst, att hon inte vågar stå för sina unket gammelkristna åsikter för att inte förlora skivköpare, eller att hon faktiskt har dem.

Feministiskt självförsvar

Nu har jag varit på grundkurs i feministiskt självförsvar. Vi var ett gäng tjejer (och så jag då) som hade samlats på Ungdomens hus för en tvåtimmarskurs. Nu vet jag hur jag ska försvara mig om jag skulle bli överfallen eller fysiskt utsatt för något som jag inte vill.

Kursen började med att vi fick öva på att ta fysisk plats och inte krympa ihop och vara försynta. Kroppsspråket skyddar och ser man säker ut så är man inte ett lika lätt offer. En annan övning var att skrika NEJ med magstöd.

Nu vet jag hur jag försvarar mig fysiskt, hur jag tar mig ur grepp och hur jag reder ut situationen om någon sitter på mig.

Många tror att självförsvar handlar om att lära sig slåss men det är en totalt felaktig bild. Feministiskt självförsvar handlar om kroppskännedom, att våga ta plats och till sist, om inget annat hjälper, att försvara sig själv genom att slå tillbaka. 

Fler och fler skolor bjuder in Kvinnomaktsgruppen för att tjejerna ska få lära sig feministiskt självförsvar. Alicia, en av instruktörerna, tyckte att hon kunde se att tjejerna växte flera centimeter av kursen bara genom att de började sträcka på sig och fick bättre självförtroende.

Alla skolor i Uppsala borde bjuda in Kvinnomaktsgruppen eller andra instruktörer. Alla tjejer är värda att försvaras och har rätt att lära sig att försvara sig själva.52706-9

Bilden kommer
Ung vänsters kampanjhemsida

kungen moderat?

Man ska inte tro allt man läser i tidningen men i dagens Expressen uttalar sig Per Svensson, Expressens kulturchef som specialstuderat prins Gustaf Adolf, om Gustaf Adolf var nazist eller inte.
 
"Det är som att fråga om kung Carl Gustaf är moderat, säger Per Svensson. Han tillhörde ett samhällsskikt där den typen av värderingar var en del av det normala."

Hur ska detta uttalande tolkas, det är lika självklart att prins Gustaf Adolf (kungens pappa) var nazist på 30-talet som det är att kungen är moderat?

Nedan en skärmbild från Expressen.
Skärmdump från Expressen

Igår var det internationella kvinnodagen - idag kan man prova på feministiskt självförsvar på Ungdomens hus 19.00

Här i Uppsala uppmärksammades den internationella kvinnodagen med manifestationer, tal och eldshow. Bilden nedan kommer från Vänsterpartiet Uppsalas hemsida.

Eldshow på 8 mars


Underlaget till mitt tal på den internationella kvinnodagen:

Idag är det den 8 mars, internationella kvinnodagen. Om den 8 mars är kvinnodagen är då alla de andra dagarna mansdagar? Vad är internationella kvinnodagen och varför genomför vi en manifestation den här dagen?

Den internationella kvinnodagen är inte en dag då män ska ge sina fruar frukost på sängen och en blombukett eller kanske till och med en present, tyvärr har vår kampdag i vissa kretsar blivit just en kvinnodag till skillnad från alla andra dagar, mansdagarna.
Internationella kvinnodagen är en kampdag, de övriga dagar är både kvinno- och mansdagar men den internationella kvinnodagen är dagen då vi tillsammans tar strid för kvinnors rättigheter.

Om fyra år är det 100 år sedan som den internationella kvinnodagen infördes i Europa. Det var de socialistiska kvinnorna som på den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen 1910 efter förslag från Clara Zetkin beslutade sig för att inrätta en kvinnodag. ”En kvinnodag som i första hand tjänar till agitation för kvinnorösträtten. Den fordran må belysas ur socialistiska synpunkter och i sitt sammanhang med hela kvinnofrågan” slog man bl.a. fast.

Kvinnodagen den 8 mars blev sedan bl.a. startskottet för den ryska revolutionen. De ryska kvinnorna valde att på kvinnodagen den 8 mars att strejka för ”bröd och fred”. En strejk som spred sig och till slut fick tsaren att abdikera.

Det var lite historia runt kvinnodagen, en historia som visar varför kvinnodagen aldrig får reduceras till en ny mors dag. Vi firar inte någon kvinnodag. Vi har allmän rösträtt men det finns fortfarande mycket som vi kvinnor har anledning att kämpa för.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2004 gjorde män drygt 3 mordförsök samt dödade 1,4 kvinnor i veckan. Män misshandlade drygt 63 kvinnor per dag, nästan 6 kvinnor per dag råkade ut för grov kvinnofridskränkning och män överträdde besöksförbud 10 gånger om dagen. 49 kvinnor om dagen blev utsatta för olaga hot och män ofredade 42 kvinnor per dag. Dessutom våldtog män minst 7 kvinnor per dag, och utsatte minst 5,5 kvinnor för sexuellt tvång. 12 kvinnor om dagen ofredades sexuellt av män.

Detta är bara statistik över det våld mot kvinnor som anmäldes till polisen. Både Brottsförebyggande rådet och kvinnojourerna räknar med att bara var fjärde brott anmäls. Vi kan alltså räkna med att under denna timme som vi står här på torget våldtas minst en kvinna och tio kvinnor misshandlas.

Våldet mot kvinnor påverkar alla kvinnor. Mäns våld mot kvinnor påverkar alla kvinnors vardag. Oavsett om vi vill eller inte är vi rädda för att gå ensamma genom natten, vi oroar oss för övergrepp och sexuellt våld. Vi vågar inte lita på någon man och när vi gör det så händer det att vi blir besvikna.

För att kvinnor ska kunna försvara sig och få ett större självförtroende anser vänsterpartiet att femistiskt självförsvar ska erbjudas alla tjejer i gymnasieskolan.  Feministiskt självförsvar handlar inte bara om att lära sig att försvara sig själp, det handlar om att öka medvenheten om mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor. Vetskapen om att man är värd att försvara, och att man kan göra det med våld om man måste, stärker självförtroendet.

Vänsterpartiet föreslog för ett par år sedan att alla tjejer vid kommunens gymnasieskolor ska erbjudas kurser i feministiskt självförsvar. Tyvärr fick vi inte de andra partierna med på alla skolor skulle ha kurser. Den enda skola som införde ämnet feministiskt självförsvar som en valbar kurs var Lundellska skolan. Det har nu gått två år sedan vi sist försökte få Uppsala kommun att erbjuda feministiskt självförsvar och det är dags att göra det igen. Den här gången ger vi inte upp förrän vi har fått majoritet för vårt förslag.

Jag gick igenom vilka kurser som skolorna erbjuder i hopp om  att hitta någon skola som på eget initiativ inför feministiskt självförsvar. Tyvärr hittade jag inga fler kurser än Lundellska. Däremot hittade jag andra intressanta kurser. På Bolandskolan kan man istället välja Bodyshaping. En kurs som i först hand riktar sig till tjejer som vill träna upp sin kropp, bränna kalorier och komma i form. Bolandsskolan har ingen kurs till killar som vill träna upp sin kropp och bränna kalorier. De är hänvisade till kursen styrka och kondition med träning i gym med maskiner och fria vikter.

Jag förstår att skolan vill ha en kurs där tjejerna slipper träna med killarna men varför inte ha samma kurs för tjejer och killar men i olika grupper.

Skolorna har ett stort ansvar för att bryta könsmönster och könsstrukturer.  På gymnasiet kan man jobba med attityder och feministiskt självförsvar men ska vi nå verklig framgång måste vi börja redan i förskolan, det är som små vi formas.

Jag ska ge ett levande exempel på hur olika vi behandlar de små barnen. En väninna var nyligen i fjällen. Där lade hon märke till skidskolorna och hur olika barnen behandlades av skidskolelärarna. När en pojke ramlade sa läraren bara upp igen, när en flicka ramlade var läraren direkt framme och ojade sig och frågade hur det gick och om hon gjorde illa sig. När en pojke kom på efterkälken ropade läraren kom igen, när en flicka kom på efterkälken fick hon liten knuff eller draghjälp för att komma ikapp.
Jag undrar, är det konstigt att pojkar generellt är mer framåt än flickor? Är det konstigt att pojkar oftast är lite modigare? Lägg också märke till att pojkarna fick en kort uppmaning att resa sig medan flickorna bjöds in till samtal om upplevelserna av fallet. Är det konstigt att flickor generellt pratar mer om känslor och upplevelser?

Nej, det är inte konstigt att flickor och pojkar hamnar i olika roller när vi redan i förskoleåldern föser in dem i olika fack. Vi ger inte barnen en chans. Därför är det så viktigt att alla förskolor arbetar med genusperspektivet och hur flickor och pojkar bemöts.
Lyckas vi med jämställdhetsarbetet i förskolan behöver vi förhoppningsvis inget feministiskt självförsvar, då behöver inte längre kvinnor lära sig att slå tillbaks.
Då kan vi kanske fira den internationella kvinnodagen som ett minne av den tid då män som grupp var överordnade kvinnor som grupp, då tio kvinnor misshandlades per timme i Sverige och då vi kvinnor tvingades kämpa för vår rätt att slippa vara rädda.

Som en avslutning skulle jag vilja en uppmaning till alla kvinnor; vi är värda att försvara, vi har rätt att slå tillbaka.

8 mars

Idag är det 8 mars. Samling på Stora Torget kl 18.00 för tal, eldshow och ljuständningsceremoni. 19.00 kan man prata femistiskt självförsvar på Uppsala bokcafé och sedan gå på fest på Restaurang Saray. Den 9 mars 19.00 kan man lära sig femistiskt självförsvar på Ungdomens hus.

Stöd också
Umeåuppropet.Umeåuppropet

Luther och bostadspolitisk debatt

Jag har Luther på axeln, sorgligt men sant. Väckarklockan ringer 6.20, även om jag sedan ligger och drar mig en stund. Kommer jag till jobbet senare än en kvart över åtta (helst före åtta) känner jag mig lat och oseriös. Sovmorgon är när jag får sova till sju (utom på helgerna då sover jag länge). Igår var jag på Bostadspolitisk debatt till kl. 21 och var hemma framåt halv tio. Då är det ju ingen katastrof att komma till jobbet vid niotiden på morgonen efter.  Så säger förnuftet, du får inte vara lat - jobba, jobba, jobba, säger Luther.

Upp i ottan, jobba länge, sträva, unna dig ingenting, spara, lev asketiskt. Luther visste vad han gjorde. Luther satte bra fart på kapitalismen. I skolan fick vi lära oss att Luthers läror var förutsättningen för industrialismen. Genom Luther skapades ett folk som arbetade hårt utan att ifrågasätta varför, upp i ottan och till sängs sent - jobba, jobba, jobba.

Jag har kämpat med Luther länge och lyckats  göra mig av med honom på helgerna men måndag morgon så är han där igen. Den katolska läran har också sina avigsidor men att leva asketiskt och slita ut sig hör inte dit, även om många människor i katolska länder - inte minst i latinamerika - lever asketiskt och sliter ut sig p.g.a det klassindelade utsugarsamhälle som de lever i. Tänk om Luther någon gång tillåtit sig ett litet "mañana" så mycket lättare allt hade kunnat vara här uppe i kalla norden.

Vad har Luther med bostadspolitisk debatt att göra? Ingenting och allting. Utan debatten hade jag kunnat komma hem tidigare igår, gått och lagt mig tidigare (jag behöver verkligen sova ut) och kunnat gå upp halv sju som vanligt, istället för att sova ända till 6.45, missa bussen och få dåligt samvete för att jag inte är på jobbet före åtta..

Debatten? Centern kom inte, folkpartisten talade om för publiken, bestående av hyresgäster, att han ville ha en bostadsrätt så att han kunde säga att det var hans hem. Detta retade upp hyresgäster som tyckte att de också kunde säga att deras hem var deras hem. Man behöver inte äga sitt hem för att kalla det sitt.
Kristdemokraten pratade också om att äga som det bästa i världen. Detta med en så hög röst att de som satt närmast höll för öronen. Moderaten, som var lite mer erfaren än sina kompisar i kd och fp, anpassade budskapet efter publiken.  Visst vill vi ha marknadshyror men bara om det finns ett stort utbud, visst vill vi att alla ska kunna äga sin lägenhet men alla som vill hyra ska kunna få det osv.

Socialdemokraten och miljöpartisten lovade att de inte ville sälja ut Uppsalahem. Hoppas att de samtidigt skämdes över att de sålde en tredjedel för några år sedan. Socialdemokraten kunde inte svara på frågor som rörde rikspolitiken, hon var ju lokalpolitiker, trots att det är den statliga bostadspolitiken som i mångt och mycket styr hyrorna och kostnaderna.

Vänsterpartiet då? Våra förslag ligger nära hyresgästföreningens krav. Vi vill ta bort fastighetsskatten på hyresbostäder och öka de statliga subventionerna i byggandet, totalt 40 000 lägenheter  ska kunna byggas per år i hela landet med vänsterpartiets förslag. Allt för att få fram fler bostäder till rimliga hyror. I Uppsala har vi dessutom beslutat att vi vill att Uppsalahem ska drivas utan avkastningskrav, dvs. hyresgästerna ska inte behöva betala hyra för att bolaget ska göra en vinst.

Moderatorn konstaterade att de tyvärr inte fick svar på sina frågor och med det menade han att alla partier, utom vänsterpartiet, undvek att svara på de svåra frågorna.

Lasse Ohly och bostadsmarknaden

Aftonbladet rapporterar att Lars Ohly har köpt en bostadsrätt på Söder i Stockholm. 3,3 mnkr gick lägenheten på. Lasse flyttar ihop med sin flickvän Åsa i en trea. Eftersom Lasse har barn i ett tidigare förhållande ska även hans två barn få plats. En barnfamilj på totalt fyra personer i en trea låter inte så extravagant i mina öron. "Ohly köpte lya för 3 milj" är Aftonbladets rubrik.

Får inte partiledare och vänsterpartister ha ett drägligt boende? Skulle Åsa flyttat in i Lasses och barnens tvårummare? Visste, de kunde via bostadskön ha fått en lägenhet i Hammarby Sjöstad. Inte ett öre i insats men istället en hyra på runt 10 000 i månaden och underbar utsikt. Vad hade rubriken blivit då?

Själv inser jag att det är lika bra att bo kvar i min nuvarande lägenhet. Visserligen bor vi där vi bor för att det är bra för barnen och har talat om att flytta till en mindre lägenhet när barnen flyttar ut. Köper vi en ny lägenhet blir det rubrik i Upsala Nya Tidning: "Vänsterpartiets kommunalråd köper lägenhet för xx mnkr". Får vi en lägenhet via Uppsalahems kö (jajamensan jag köar, vill bo i hyreslägenhet) blir rubriken: "Kommunalråd fick lägenhet via Uppsalahem", underförstått "myglade till sig". Så illa lär det väl inte bli, ett litet kommunalråd hamnar inte i kvällspressen och UNT har väl inget intresse av sensationsartiklar.

Hoppas ni kommer att trivas i nya lägenheten Lasse och Åsa! Ni har väntat länge med att flytta ihop.

Följ Åsas flytt på
http://hagelstedt.blogs.se och läs hennes kommentar om Aftonbladet, Expressen och nya lägenheten.

homorädda amerikaner

Nu har USA delat ut sina Oscar. Storfavoriten Brokeback mountain fick inte priset för bästa film vilket föranledde följande kommentar från Larry McMurtry som skrivit gaycowboydramat : "Amerikaner vill att inte att cowboys ska vara homosexuella". Detta enligt Expressen som citerar Reuters.

Det förvånar i alla fall inte mig. Men Paolo Roberto m.fl. måste vara nöjd (se nedan om upprop för äktenskapet).

Avhopp inom vänsterpartiet?

Analyser kan man göra på många olika sätt. Nu är det Sveriges radio som konstaterar att fler riksdagsledamöter från s, v och mp lämnar riksdagen i samband med valet. Radion "konstaterar" också följande: "Värst drabbat är som väntat vänsterpartiet, som plågas av interna strider. Där slutar hälften av ledamöterna."

En forskare, i Uppsala (det är så man skäms), kommenterar att både socialdemokratiska och borgerliga politiker nu påverkas av att opinionsmätningarna tyder på en borgerlig valseger: "Det är ju en tanke som osökt infinner sig, att socialdemokratiska ledamöter nästan tar ut en valförlust i förtid."

I mina ögon är det inte konstigt att så många vänsterpartistiska riksdagsledamöter slutar nu. 1994 gjorde vänsterpartiet ett bra val, många nya riksdagsledamöter kom in. Inom partiet för vi ständigt diskussioner om att ingen ska sitta på ett och samma uppdrag längre än tre mandatperioder även om det varken finns beslut eller riktlinjer. Nu har det gått  tre mandatperioder sedan 1994, för många är det naturligt att avgå efter tre mandatperioder, 12 år är en lång tid även  om man har ett stimulerande uppdrag. Själv har jag aldrig haft ett uppdrag eller ens ett jobb så länge. 12 år motsvarar hela grundskolan och gymnasiet och hur långt kändes inte det. 

1994 hade vi ett maktskifte, regeringen Bildt fick gå och en s-regeringen tillträdde. S har haft tre mandatperioder i majoritet. Min erfarenhet är att man stannar och kämpar, den som är i opposition vill inte sluta förrän segern är vunnen, medan den som redan vunnit har lättare att sluta i alla fall efter 12 år. Det är möjligtvis det som stämmer i forskarens analys. De borgerliga stannar kvar, för nu äntligen har de chansen att få majoritet - tror de. Däremot tror jag inte på att s-ledamöterna lämnar riksdagen för att de tar ut en valförlust i tid.

Uppsalas Ingrid Burman lämnar riksdagen efter tolv år. Det tycker jag inte är ett dugg konstigt, det är definitivt inget "avhopp" som beror på några interna strider. Det handlar om en riksdagsledamot som upplevt mycket, åstadkommit mycket och som efter tolv år vill göra något annat.

När radion eller internet om 12 eller 13 år meddelar att  jag hoppar av som kommunalråd innebär det varken splitring eller att jag gett upp. Hallå media, politiker ska inte vara ett livstidsuppdrag, inte ens för vänsterpartister. Jag kan till och med tänka mig att avgå efter nio år eller  tidigare om det känns rätt då och en villig efterträdare finns.
Vänsterpartiets årsmöte

I helgen hade vi årsmöte i vänsterpartiet, två hela dagar. En dag med diskussioner runt vårt kommunalpolitiska program och en dag med de vanliga årsmötesbesluten. En styrelsen valdes (bl.a. med nyval av Anders Eriksson) och ett par motioner behandlades. Dessutom valde vi ombud till valkonferensen, då vi ska fastställa riksdagslista och landstingslista, och distriktets årskonferens. Det är jobbigt att diskutera politik en hel helg men samtidigt otroligt stimulerande.

Vi har som tradition att anta ett eller flera uttalanden och i år antogs följande uttalande:

Ett tydligt solidariskt alternativ

Vänsterpartiet i Uppsala har under helgen 4-5 mars behandlat ett nytt kommunalpolitiskt program.

För Vänsterpartiet är det självklart vad som är viktigast. Vi vill inte ha ett samhälle där en bra sjukvård, en bra äldrevård eller en bra skola är en exklusiv lyx för några. Vi vill visa och förändra det faktum att klass och kön fortfarande är avgörande för medborgarnas vardag och livsvillkor.

Vänsterpartiet vill ha en kommunal utveckling som är både socialt och ekologiskt hållbar. Vi kommer att prioritera det politiska arbetet inom områdena utbildning, vård och omsorg samt miljö/infrastuktur.

Vänsterpartiet accepterar inte en situation där de som arbetar inom kommunen går på knäna samtidigt som många människor är arbetslösa. Vi kommer att ta vårt ansvar för att förverkliga de minst 200 000 nya jobben som behövs inom offentlig sektor.

Vänsterpartiet vill också ha en bättre personalpolitik där heltid är en rättighet, där osakliga löneskillnader p.g.a. kön inte förekommer och där delaktigheter ökar.

Vänsterpartiet kommer i valrörelsen att visa på ett tydligt solidariskt alternativ, där rättvisa, jämställdhet, integration och långsiktig och hållbar utveckling, står i fokus.


Desperat universitet?

Apropå nedanstående inlägg om att marknadsföra Uppsala, Örebro universitet vill locka till sig studenter från Linköping och har gjort en reklamfilm. Skulle du välja Örebro eller Uppsala?

Bandyfrukost

Idag var det bandyfrukost, två veckor före bandyfinalen. En intressant tillställning. Några kommunalråd, tjänstemän från bl.a. näringslivs- och idrottssidan, företrädrare för näringslivet  och representanter för press åt en gemensam frukost och fick lite information om Uppsalas arbete med att stärka Uppsalas varumärke och så förstås lite info om bandyarrangemanget.

Uppsala har arrangerat 16 svenska mästerskap i bandy och har kontrakt på bandyfinalen fram till 2008. Budskapet på frukosten var att Uppsala är en väldigt bra arrangemangstad och alla är nöjda med hur Uppsala sköter bandyfinalen. Vårt rykte som en bra evenemangsstad har också inneburit att det arrangeras minst 16 svenska mästerskap i Uppsala i år och det är redan flera planerade till 2007.

Utbyggnaden av Fyrishov är ett sätt att stärka Uppsala som evenemangsstad, fler evenemang kan förläggas på Fyrishov och därmed i Uppsala när Fyrishov har fått ytterligare hallar. Konsert- och kongresshuset ska också ses som ett sätt att placera Uppsala i Sverigetoppen som evenemangsstad. Det är ingen hemlighet att jag drev att vänsterpartiet skulle rösta nej till konsert- och kongresshuset. Men oavsett vad jag tycker om själva konsert- och kongresshuset är jag stolt över att vara en del av en kommun som ser framåt och vågar satsa. Uppsala är en storstad och måste agera som en sådan.

Jag är inte positiv till alla satsningar. Nyligen bjöds Stockholmsfamiljer in till Uppsala, 700 familjer får resan betald, gratis inträde på Fyrishov och flera andra erbjudanden. Med tanke på att Uppsala har en bostadsbrist och att befolkningen växer utan kampanjer så ser jag inte syftet med att locka hit stockholmare. Ska stockholmare  flytta till Uppsala för att bostadsrätterna är billigare här så pressas ju priset upp och de Uppsalabor som redan i dag har svårt att hitta en bostad kommer att få det ännu svårare.

Däremot finns det andra positiva delar med kampanjen. Stockholmsfamiljerna kanske kommer tillbaka till Uppsala för att bada på Fyrishov, pappan i familjen kanske kan påverka sin arbetsgivare att lägga nästa konferens i Uppsala och mamman kanske väljer att etablera sitt företag i Uppsala istället för någon annanstans utan att de behöver flytta hit. Det är alltid bra att öka Uppsalas attraktivitet. Det tjänar alla Uppsalabor på men det får inte ske på vissa Uppsalabors bekostnad. 

Upprop för att bevara äktenskapet


Vad är det som de är så rädda för? I en debatt om unga hbt-personer i Uppsala menade en av kristdemokraternas fullmäktigeledmöteratt skolans undervisning inte kan vara neutral eftersom det kan uppmuntra till homosexualitet. Tror Paolo, Siwert, Jan att fler blir homosexuella om samkönade par får gifta sig? Intervjun med Paolo Roberto i tidningen Dagen gör ingen klokare, i alla fall inte mig.

Det är konstigt hur många inskränkta och fördomsfulla människor det finns.

Bästa kommentaren hittills finns på antigayretorik.

homsexuella socialisters logga

Homosexuella socialisters logga

Tillägg fredag 3 mars:
Följande tänkvärda tankar avslutar Anders Selin sin blogg i samma ämne med:

Jag började med att skriva att den här frågan kanske är lösningen. Det kanske är lösningen på alla världens krig. Tänk om det är så? Det är få frågor som samlar människor med så vitt skilda trosuppfattningar i en och samma kamp. Oavsett vad deras gud heter. Protestanter och katoliker, judar och muslimer, boxare och författare, kämpar sida vid sida. Kampen mot bisexuellas, homosexuellas och transpersoners rättigheter förenar. Så jag uppmanar er; fortsätt kämpa. För betänk konsekvenserna om ni förlorar. Då har ni världens undergång på ert samvete.

Fred på jorden!
 

Fusk med medlemmar?

I höstas gjorde kommunen stickprov bland föreningar som har fått bidrag för sin verksamhet. Flertalet av föreningarna hade lämnat oriktiga uppgifter om sitt medlemstal. En förening hade t.ex. tagit med sina medlemmar i hela Uppsala län och inte bara i kommunen. Av misstag förstås.

Med anledning av det tog jag initiativet till att alla föreningar med fler än 500 medlemmar skulle granskas för år 2005. Nu har resultatet kommit, 39 av 49 föreningar har färre medlemmar än de fått bidrag för, fem föreningar har fler medlemmar och fem föreningar kunde inte redogöra för hur många medlemmar de hade 2005. De 39 föreningarna har fått ut över 330 000 kr för mycket i bidrag. De fem föreningar som inte kunde redogöra för sitt medlemsantal får vi fortsätta granska och den felaktiga summan kan bli större.

För ett tag sedan var det ett stort drev mot politiska ungdomsförbund, som man menade hade fuskat med medlemssiffrorna. I Uppsala lades en motion om att de politiska ungdomsförbundet skulle få stöd efter partiets mandat i fullmäktige.Tankarna i den motionen fick stöd av alla partier utom vänsterpartiet och socialdemokraterna. Vi menade att politiska ungdomsförbund inte kan särbehandlas och att det är aktivitet och inte partistorlek som ska avgöra bidraget.

Nu när det visat sig att en stor majoritet av alla föreningar lämnar oriktiga medlemssiffror kan man undra vad vi ska göra. Föreningarna har ju inga mandat som de kan få föreningsstöd efter. Ska vi förutsätta att alla föreningar fuskar?

Jag vill inte tro att man medvetet fuskar. Kanske bryr man sig inte om att rätta sina siffror, risken för kontroll har ju varit liten. Kanske har föreningarna inte haft koll på sina medlemslistor? Oavsett vilket är det lika viktigt för alla föreningar att vara noggranna med medlemsuppgifterna, både politiska och andra.

Helt klart är att det inte bara för de politiska ungdomsförbunden som det finns anledning att fundera över hårdare kontroll av antalet medlemmar innan bidrag betalas ut.


Kommunstyrelsedag - phu

Idag har det varit kommunstyrelse. Hela dagen går åt eftersom vi bara har ett kommunstyrelsemöte i månaden. Idag var det extra tungt, tre program skulle antas för att gå vidare till fullmäktige.  Två av programmen har jag varit med om ta fram: Fritidspolitiskt program och Naturvårdsprogram. Dessutom skulle vi ta ställning till  Miljöprogram.  Naturligtvis föreslogs det i varierande grad återremiss från de borgerliga partierna. Tyvärr tror jag inte att de vill återremittera för att de tror att programmen ska bli bättre, de vill bara dra ut på tiden - det är ju valår.


Det är tre riktigt bra program som vi nu ska anta. Tre program som har varit efterfrågade och efterlängtade, det vore bara dumt att stoppa upp dem nu!


Mitt under kommunstyrelsen fick jag gå iväg och göra både intervjuer och ta ett telefonsamtal. Varför ska jag snart berätta men först ska TV4 Uppland få sända inslaget. Jag har lovat att kanalen ska få vara först, inte för att jag har så många läsare jämfört med antalet TV-tittare.