Alternativ budget

Idag har det varit en sån där hemsk dag, inte bara för att det regnade. Jag har jäktat från möte till möte och knappt haft tid att hämta andan. Hade också klämt in en presskonferens om vårt alternativa förslag till budget mellan mötena.

I vårt förslag gör vi en satsning på barn och unga. Vi föreslår avgiftssänkning på bussen för ungdomar under 25 år, vi gör personalförstärkningar på fritidshemmen och av skolsköterskor, kuratorer,syv-are etc.i skolan. Vår budget innehåller också avgiftssänkningar på kultur och fritidsaktiviteter.

Självklart vidhåller vi vårt vallöfte om höjda löner i kvinnodominerade yrken. Vi satsar också på kvinnofrid och utökade bidrag till föreningar som arbetar med våldsutsatta kvinnor. De nämnder som ger uppdrag eller bidrag till föreningar får också projektmedel för att uppmuntra föreningarna att arbeta med demokratifrågor, hbt, jämställdhet, integration m.m.

Två viktiga förslag är att införa en ny organisationsmodell och att stoppa alla konkurrensutsättning av vård och omsorg.

Eftersom vi redan i våras lade en budget tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet har vi enbart lagt tilläggsförslag till den redan beslutade budgeten. Det innebär att vi nu inte lägger förslag för att genomföra hela vår politik. Det kommer vi att göra i det budgetförslag som vi kommer att lägga i vår.

Borgerlig budget

Idag presenterade den nya majoriteten sin budget. De vidhåller besparingarna på bl.a. fritid och gata/trafik, genom att dessa områden inte får full pris- och lönekompensation. Precis som i våras räknar de kallt med att näringslivet ska bekosta alla arenasatsningar. Om den nya majoriteten har samma ambition som vi, dvs. att såväl vinter- som sommararena ska rustas och att en mulithall för bl.a. friidrott ska byggas, behöver de dra in en 200 miljoner via näringslivet. Det är mycket pengar och hittills har inte föreningslivet i Uppsala visat sig mäktig att ordna starka sponsorer.

Samtidigt som regeringen drar in på arbetsmarknadsinsatser drar nya majoriteten i Uppsala ned på både vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Det finns stor risk för ökad arbetslöshet och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Det ökade utanförskapet är dock ett större problem än de ev. merkostnader som neddragningar för med sig.

I valrörelsen lovade högeralliansen att inte sälja Uppsalahem. Nu har de förslag om att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, dvs. de säljer ut bostadsbolaget i bitar. Behåller själva bolaget men säljer lägenheterna. Ett löftesbrott som drabbar de hyresgäster som inte räknade med att få sin lägenhet såld. Det minskar också kommunens möjlighet att ha s.k. sociala lägenheter.

Mycket mer finns att kommentera men tiden är knapp och fullmäktige väntar. Sista fullmäktige den här mandatperioden. Nästa vecka har nya mandatperioden börjat.

Socialdemokraterna samarbetar

Inte i Uppsala men väl i Borås, det rapporterar Borås Tidning:

"Förändringen inom socialdemokraterna är kanske inte så stor, men är ändå ett tecken på en ny syn på partiets egen roll.

Handlar det om en kursändring?

- Vi har gjort en kursändring, ja. Vi måste samarbeta mer, så enkelt är det, säger Lena Palmén, tillträdande kommunalråd för socialdemokraterna."

Så här kommenterar vänsterpartiets gruppledare att vänsterpartiet får vice ordförande-platser och att socialdemokraterna delar med sig av platser i nämnder:

" - Detta är glädjande. Detta öppnar för ett mer förtroendefullt samarbete, jämfört med tidigare när socialdemokraterna bara räknade med vårt stöd, säger Lennart Andreasson."

Förtroendefullt samarbete var orden! Det går nog att hitta fler kommuner där socialdemokraterna inser att man är starkare tillsammans men jag läser ju inte alla tidningar.

Jippii, äntligen

Nu har Uppsala två elitlag i fotboll. Bälinge i allsvenskan har fått sällskap av Sirius, som idag slog Väsby och därmed följde med Enköping till superettan.

Nu återstår bara upprustningen för Studenterna. Det finns en plan men just nu står allt lite stilla för vi vet ju inte om den nya majoriteten i kommunen kommer att satsa på upprustningen av Studenternas. I sin vårbudget snålade de och menade att näringslivet skulle bekosta upprustningen.  Enligt planen ska vinterarenan, där Sirius spelar sina bandymatcher, rustas 2007 och sommararenan därefter.

Äntligen ett vettigt beslut i äldrenämnden

Igår beslutade äldrenämnden att inte förlänga Attendo Cares kontrakt på det kritiserade korttidsboendet Rondellen. Socialdemokraterna röstade för vänsterpartiets förslag om att kontraktet inte skulle förlängas. I dagens UNT  säger de borgerliga att beslutet är helt ideologiskt. Vänsterpartiets Eva Laurin kommenterar: "Det finns självklart en viss ideologi i beslutet, äldrevård ska inte bedrivas i vinstdrivande syfte. Men vi ser till sakfrågan också. Äldrenämnden måste återskapa förtroendet för äldrevården."

Borgarnas uttaladen är intressant. Det ligger precis lika mycket ideologi bakom deras beslut att vilja förlänga Attendo Cares kontrakt. Vården ska drivas i privat regi även om vinstkraven gör att den privata driften har för lite personal och därför inte klarar att ge lika bra vård som boenden i kommunal drift. Vad är det om inte ideologi. T.o.m. ännu mer ideologi än vänsterpartiets och socialdemokraternas beslut att inte förlänga kontraktet.

I en annan artikel i UNT säger ett av vårdbiträdena på Rondellen: "Jag är ledsen och upprörd. Jag har hjälpt den här mannen så mycket jag kan och nu kallas jag inkompetent."

Det är tråkigt att personalen på Rondellen känner så. Från vänsterpartiets sida skulle vi aldrig säga att personalen är inkompetent och att det är personalens fel att vanvård förekommer. En mindre personalstyrka hinner med mindre än en större personalstyrka, det handlar inte om kompetens utan resurser. När äldrenämndens socialdemokratiska ordförande och moderata vice ordförande tog beslut om att ge uppdraget till Attendo Care låg kommunens egen regi-anbud 15% högre i pris eftersom man inte trodde sig kunna bedriva en bra vård till en lägre kostnad. Nu vet vi att kommunens egen regi hade rätt.

Intressant? Andra bloggar om , , och ,

Respekt för lagar och regler

Kanske är detta en het kandidat till nästa lediga ministerpost?

Bildts aktier

Vem i hela världen kan man lita på? Expressen eller Aftonbladet? Expressen rapporterar att Carl Bildt behåller sina aktier medan Aftonbladet rapporterar att han säljer. 

Under den minut som jag skrev detta ändrade Expressen sin nyhet till att Bildt säljer så tyvärr blir det ingen länkning. Ändå är det under flera timmar som Expressen haft fel information på sin webbsida.

Bondeförbundets smutsiga historia - öppet blogginlägg till Roland Agius

Centerpartiet vågar inte stå för sin smutsiga rasbiologiska historia och vågar inte heller ta debatten om den.

Roland Agius, tidigare kommunalråd för centerpartiet, har i ett par inlägg i sin
blogg skrivit om mig och kommunismen. Den kommentar som jag har lämnat har han valt att inte godkänna. Istället tolkar han min kommentar på sitt eget sätt i ett blogginlägg. Bland annat menar han att jag buntat ihop nazismen och centerpartiet och att jag drar likhetstecken mellan nazismen och den svenska eugeniska rörelsen som företräddes av Statens institut för rasbiologi vid Uppsala universitet.

Jag förstår att Roland Agius inte vågar publicera min kommentar, den citerar och redovisar två källor: Levande Historia och Malmös stadsbibliotek. Den enda egna åsikt jag uttalar är att centerpartiet kanske borde titta på sin egen historia. Centerpartiet hette tidigare bondeförbundet och bondeförbundets historia är inte direkt ren, om än kanske rasren.

Jag har inte kvar min kommentar på Agius blogg men det nedanstående var ungefär vad jag hänvisade till.

Bondeförbundet hade under hela 20- och 30-talet drag av antisemitism, rasmystik - föreställningen om bönderna som den svenska "rasens renaste och värdefullaste" del. Källa Levande historia. Det svenska Bondeförbundet hade under många år fört fram antisemitiska och rasbiologiska idéer, som bidrog till att landsbygdens befolkning var mer mottaglig för nazistisk retorik, stod det t.ex. i texten till den skånska utställningen Skånsk nazism. Källa Malmö stadsbibliotek.

Varsågod Roland Agius kommentera detta, som vänsterpartist lämnar jag debatten öppen, jag kommer inte att censurera dig. Du ska kanske också försöka få Levande Historia, Malmö Stadsbibliotek och alla andra som visar på sambanden mellan bondeförbundet och rasbiologin/antisemitism att ändra bondeförbundets historia.

Om du, mot förmodan, skulle intressera dig för vad jag verkligen tycker så skulle du dessutom genom min blogg märka att jag förlorat nära släktingar på grund av nazismen och att min familj tvingades fly efter Ungernrevolten.
Intressant?
Andra bloggar om , , och ,

oärlig socialdemokrati

I dagens Upsala Nya Tidning säger Lena Hartwig: "- I opposition är det viktigt att kunna gå fram själva. Vi har vägt alla för- och nackdelar och vill kunna profilera oss som ett eget parti." som skäl till att socialdemokraterna inte vill samarbeta med vänsterpartiet och miljöpartiet. Trots att varken v eller mp ställt krav på samarbete.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har i förhandlingar tagit upp med socialdemokraterna att vi tillsammans skulle vinna på om samtliga partier har ledamöter i nämnder och styrelser. Det skulle göra alla tre partier kraftfulla i opposition och underlätta en ev. gemensam majoritet efter nästa val.

Socialdemokraterna har då ställt krav på att vi ska ha en gemensam budget och en plattform för oppositionsarbetet, något som vi motvilligt accepterat att diskutera. Från vänsterpartiet har vi varit tydliga med att slutligt ställningstagande till om den gemensamma budgeten och plattformen kan accepteras har vänsterpartiets styrelse.

Nu låtsas Lena Hartwig att det är v och mp som ville samarbeta hela mandatperioden. Det vore mer klädsamt om Hartwig kunde ge oss det riktiga skälet. För vänsterpartiet och miljöpartiet har varken ställt krav på samarbete eller att socialdemokraterna ska avstå flera nämndplatser. Vi har bara framfört att alla partier ska finnas representerade i alla större styrelser och nämnder.

Så skapas en skönhet

Se hur skönhetsindustrin förvandlar en vanlig tjej till supermodell, se videon här, eller se bildspel på Aftonbladet.

Visserligen gör företaget det för att sälja fler produkter men varje avslöjande av de orimliga skönhetsidealen är ett steg i rätt riktning.Socialdemokraterna nobbar samarbete med v och mp

Under en tid har s, v och mp förhandlat om hur det gemensamma arbetet i opposition ska se ut. En förutsättning för vänsterpartiet och miljöpartiet var att ett samarbete ska bygga på en valteknisk samverkan där vi tillsammans fördelar platser i de olika nämnderna och styrelserna. Med hänvisning till att socialdemokraterna behöver alla sina platser själva har socialdemokraterna idag meddelat att de inte vill ha en samverkan med oss och miljöpartiet.

Största förloraren på detta är paradoxalt nog socialdemokraterna. Med en valteknisk samverkan hade vi tagit fyra nämnd- och styrelseuppdrag från högeralliansen. V och mp hade velat ha 1-2 platser av de fyra nya platserna. Socialdemokraterna hade med en samverkan fått ytterligare två uppdrag.

Antingen säger socialdemokraterna nej till en samverkan på felaktiga grunder, dvs. de har inte klarat av att räkna på fördelningen av platser i nämnder och styrelser, eller också försöker de dölja det egentliga motivet till att de säger nej till samverkan. Det riktiga motivet skulle kunna vara att de räknar med att lägga beslag på alla vice ordförande-uppdrag och alla oppositionsrådsposter. De offrar ett samarbete och en stark opposition av partiegoistiska skäl.

Jag är inte förvånad. Agerandet är helt i linje med hur socialdemokraterna i alla tider agerat. Jag hade en förhoppning om att de gångna fyra årens samarbete ändå hade visat socialdemokraterna att samarbete är bra, att tre är starkare än en. Socialdemokraterna i Uppsala läns landsting har förstått det men socialdemokraterna i Uppsala kommun tror fortfarande socialdemokratin är sig själv nog. Det är bara att gratulera högeralliansen som nu kan spela ut oss mot varandra.

Dagens blogg skulle egentligen handlat om konferensen om mänskliga rättigheter i kommuner som jag var på igår men detta får räcka för idag.

Intressant?
Andra bloggar om , ,

Även LO satsar på kvinnolöner

Här i Uppsala har socialdemokraterna och miljöpartiet sagt ja till vänsterpartiets krav om en kraftfull satsning på att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena, det har jag bloggat om några gånger. Det är glädjande att även LO nu äntligen insett att något måste göras. Några hundralappar i månaden mer till de lågbetalda kvinnorna än till männen är  LO:s målsättning i kommande avtalsrörelse. Fram till 2012 skulle kvinnorna gå ifrån 86 procent till 94 procent av männens löner enligt LO:s plan.

Om arbetsgivarna, som t.ex. kommuner och landsting, därutöver är beredda att skjuta till särskilda kvinnopotter som går utöver vanliga lönepotten kan kvinnors löner snart vara ikapp mäns löner.

Det är inte troligt att den högerallians som snart tar över Uppsala kommun kommer att satsa på lönerna i de kvinnodominerade yrkena. Det enda som hördes under valrörelsen var att med fler privata vårdgivare skulle konkurrensen om arbetskraften öka och lönerna därmed höjas. Tillsammans med sänkningen av A-kassan och övriga försämringar för de arbetslösa kan vi nog snarare se lägre löner inom den privata sektorn. Enda möjligheten att få upp lönerna i de kvinnodominerade låglöneyrkena är att kommunerna går före.

Om fyra år, när LO förhoppningsvis lyckats jämna ut löneskillnaden en del, ska vi se till att den utjämnas ännu mer.

Intressant?
Andra bloggar om , ,

Ungern 1956 - Revolten som påverkade mitt liv

Ungernrevolten 1956 splittrade min redan så lilla familj till tre länder i två världsdelar. Jag vill i korthet berätta min familjs historia, bl.a. för att jag tror att det är svårt för många helsvenskar att riktigt inse vad krig och konflikter innebär.

Min pappa föddes i Budapest 1936 i en familj vars familjehistoria är nog så spännande men den hör inte hit. När han var tre år bröt andra världskriget ut, ett krig där Ungern inledningsvis stod på Tysklands sida. En av min pappas två morbröder dog under kriget, när och var har jag aldrig fått veta. Min pappas andra morbror gömde sig under det fascistiska styret och den tyska ockupationen och var s.k. motståndsman.

I november 1944, strax efter att tågen till Auschwitz åter börjat rulla, blev min farfar fängslad för att ha hjälpt judar. Familjehistorien säger att han bara gjorde en judisk vän en tjänst men egentligen vet vi ju inte om han hjälpt fler. Vad som hände farfar, var han dog och när han dog är det heller ingen som vet, han kom aldrig tillbaka.

Min pappa var nygift 1956 när revolten i Ungern inträffade. Enligt honom själv var han inte inblandad på ett sådant sätt att han behövde fly, det var däremot hans morbror.  Morbrodern hade genom sitt jobb fungerat som tolk i samtal mellan ungerska regeringen och den sovjetiska. När revolten slogs ned fick han ett tips om att han skulle avrättas och bestämde sig för att lämna  Ungern.

Min pappa hade starka band till sin mamma, morbror och mormor så han och hans fru bestämde sig för att lämna landet med dem. De tog sig ut på olika sätt och vid olika tider. Min pappa och hans fru tog den besvärliga vägen och gick över gränsen. Gränsvakterna sköt men sköt i luften för att lura sina befäl. Hur morbrodern  tog sig ur Ungern vet jag inte men min farmor och hennes mamma lämnade Ungern under mer ordnade former något år senare.

Min pappa och hans fru kom som flyktingar till Belgien där de fick en son. Resten av familjen flyttade till Montevideo i Uruguay. Pappa skulle komma efter men det blev aldrig av. Efter att han och hans fru separerade flyttade hon tillbaka till Ungern med sonen och det skulle dröja tio år innan min pappa fick träffa sin son igen. Pappa träffade en svenska (min mamma) i Bryssel och flyttade med henne till Sverige och där någonstans börjar min egen historia.

Min familjehistoria handlar om min farmors familj. Jag har inte haft mycket kontakt med min farfars släktingar och jag vet nästan inget om dem. Det enda jag vet är att min pappa hade åtminstone en kusin i Österrike så även min farfars släkt splittrades p.g.a. händelserna 1956.

Intressant?
Andra bloggar om , ,

Gamla moderaterna

Jag har visserligen tröttnat på att kommentera nya regeringen och alla dess tokigheter men Lena Mellins artikel De nya tog slut är så bra.Det Lena Melin missat i sin analys är möjligen att de nya aldrig har räckt till. Borelius tycktes vara moderat av den egoistiska typen, den politik som gagnar mig bäst, och Stegö Chilò äkta nyliberal.


Nya nämndstorlekarna

Dagens 414 nämnduppdrag reduceras till 322. Det högeralliansens sparar i pengar förlorar Uppsala i demokrati.

Konsten att banta med förnuft

Så gott som alla nämnder i Uppsala ska bli högst elvamannanämnder, det meddelade Radio Uppland i morse. Den nya majoriteten minskar nämndstorleken för att spara pengar på politikerarvoden. I mina ögon är det en bantning helt utan förnuft. Det finns visserligen nämnder i Uppsala som idag är lite för stora för att vara riktigt effektiva men det finns samtidigt nämnder som kanske skulle kunna vara lite större eller åtminstone inte mindre. En sådan är barn- och ungdomsnämnden. Ledamöterna i den nämnden är ute mycket på dialoger, de är kontaktpolitiker för skolorna och de jobbar ihop med barnombudsmannen etc. När nämnden nu tappar fyra ordinarie och fyra ersättare är det åtta politiker mindre att dela upp medborgarkontakterna på. Antingen måste ledamöterna offra fler av sina få lediga kvällar, ta ännu mer tjänstledigt från jobbet eller dra ned på dialogerna och kontakterna. Risken är överhängande att Uppsalabornas möjlighet att få kontakt med eller träffa en politiker minskar och därmed minskar också inflytandet.

En nämnd som hade behövt bli större snarare än mindre är nämnden för vuxna med funktionshinder. Eftersom nämnden har flera individärenden arbetar den med utskott. Idag räcker ledamöterna inte riktigt till för att hantera alla individärenden med en rimlig arbetsbelastning. När nu nämnden ska bli ännu mindre kommer det naturligtvis att bli än svårare att hinna med. Istället för att alla ledamöter sitter i varsitt utkskott, vilket de redan idag är för få för, kommer de att behöva sitta på fler sammanträden. Vi får inte bara en minskad demokrati i form av medborgarkontakter vi får dessutom mer specialiserade politiker som i stället för att vara fritidspolitiker blir hel- eller deltidspolitiker.

Hade den nya majoriteten sett till verksamheten och inte bara till en princip hade några nämnder blivit mindre, fritids- och naturvårdsnämnden är ett exempel på en nämnd som kan bli mindre, och andra större. En schablonmässig neddragning till elva ordinarie och sju ersättare i alla nämnder är helt ogenomtänkt.

Det svenska systemet med fritidspolitiker är bra. Vanliga människor som arbetar, är arbetslösa eller studerar, som har barn i förskolan eller i skolan, som har sina föräldrar i äldrevården, som har vänner, släktingar eller kanske själv har kontakt med socialtjänsten. Ju färre politiker i nämnderna desto färre sådana vanliga människor. Ju färre politiker i nämnderna desto mindre är sannolikheten att man som Uppsalabo känner en politiker, desto större är sannolikheten att man tror att politiker är en person som har hög lön, många förmåner och inte har en aning om hur vanliga människor lever.

Det finns ett värde i att en politiker kan vara ens granne som är arbetslös och vars barn också har problem i skolan.

Nu återstår bara frågan, vad händer med de kommunala bolagen. Ska alla säljas av princip eller kommer högeralliansen att utreda om det finns fördelar med att behålla dem i kommunal ägo? Den schablonmässiga neddragningen av nämnder gör mig orolig för att samma sak ska hända bolagen. Bussbolaget ska säljas, det är bestämt. Hur har de hunnit analysera det beslutet?


Intressant?
Andra bloggar om ,

Fria entréer på museer

Det är ju redan klart att en av de första åtgärder från den nya regeringen är att återinföra entréavgift på de statliga museerna. En småsak jämfört med att försämra villkoren för arbetslösa men ändå en viktig symbolfråga. De fria entréerna har ökat antalet besökare och nya grupper har hittat till museerna. Eftersom museerna har fått ökade intäkter för museibutiker och -restauranger så har man ändå fått in intäkter. När den nya regeringen nu återinför entréerna är det bara en principfråga. Förhoppningsvis kan museerna ta egna beslut om entréerna och utifrån de ökade intäkterna på försäljning ändå ha låga entréer.

I Uppsala ligger Uplandsmuseum som är ett länsmuseum. Före valet lovade alla partier att de ville behålla den fria entréen. Nu har moderaterna valt en annan företrädare, som är av en helt annan åsikt: "-Jag vet inte hur de andra partierna resonerar på lokalplanet, men jag konstaterar att alliansen på riksplanet har kommit fram till att det här. Och vi moderater i länet har samma åsikt som moderaterna på riksplanet, säger Erik Weiman, moderat landstingsråd, och tillägger att han personligen är motståndare till fria entréer då han anser att de för med sig en lättsam syn på hur man ska ta till sig kultur." Citat från
Upsala Nya Tidning.

Alla som såg den tv-sända landstingsdebatten vet hur de andra partierna resonerar på lokalplanet, vi vet också hur moderaterna då resonerade. Nu har moderaterna fått en ledare som inte ens vet vad som sagts i valrörelsen och som inte står för de vallöften som moderaten Arne Sandemo gav.

Det är egentligen skrämmande när ett parti byter företrädare efter valet och därmed också inriktning på politiken. Det borde vara en rättighet att veta vem man röstar på och vilken politik man röstar för.

Intressant?
Andra bloggar om ,

Regeringscirkusen har jag tröttat på att kommentera, är bara glad över att även männen nu granskas.

Veckans bästa och sämsta (hittills)

Veckan bästa kommentar om licensskolket hittar man i Svenska Dagbladet: " Jag tycker att man har skadat moderaterna våldsamt, det är jag väldigt ledsen över. Jag företräder verkligen de gamla moderaterna, och är det här de nya så är jag lite förskrämd". Henrik Westman, medlem i moderaterna sedan 1956.

Veckans sämsta kommentar, hittills, hittar man i Upsala Nya Tidning apropå skolan och lärarnas tid för undervisning: "Vi rensar i floran av mål som lärarna i dag har att uppfylla och tar bort kurser i självförsvar och liknande". Gunnar Hedberg (m) kommunalråd.

Reinfeldt klassförrädare?

Enligt Aftonbladet har nya kulturministern Cecilia Stegö Chilò nyligen kallat Reinfeldt klassförrädare. Om det är sant är det ett intressant uttalande. Det finns många gamla moderater som inte riktigt känner sig hemma i nya moderaterna. Genom att utse bl.a. Stegö Chilò, Borelius och Bildt till ministrar ville Reinfeldt visa de nyliberala och de gamla överklassmoderaterna att moderaterna inte övergivit dem. Samtidigt kan inte de nya moderaterna ha ministrar som så tydligt företräder värden som är helt främmande för de flesta svenskar, dvs. företrädare för de gamla moderaterna.

Inte för att jag tycker synd om Reinfeldt, tvärtom, denna soppa har han själv kokat. Man kan inte företräda alla. I vänsterpartiet säger vi inte att de rika tjänar på vår politik, för det gör de inte. Vår politik handlar istället om att även de som har det bra ställt ska känna solidaritet med dem som har det sämre.

Moderaterna kan nog inte räkna med att de som har det dåligt ställt känner solidaritet med att de rika ska få det bättre. Det har ju inte minst senaste veckans ministerpalaver visat. Ändå är det precis det som moderaterna har lyckats få många att tro, en politik för höginkomsttagare är bra även för låginkomsttagare. Nu är det upp till bevis för den moderatledda regeringen och början är ju inte lovande.

Aftonbladets artikel är intressant ur en annan aspekt, den tar även upp Stegö Chilòs syn på jämställdhetsarbete. Nu väntar jag bara på att pressen ska avslöja de manliga ministrarna också. Fast å andra sidan var det ju en bloggare som startade allt: Magnus tankar. Snälla Magnus kan du inte granska de manliga ministrarna också. Eller är det så att män får göra fler misstag än kvinnor och att kvinnor granskas hårdare än män?

Intressant?
Andra bloggar om ,

Nu avgår Maria Borelius

Det rapporterar både Expressen och Aftonbladet i sina nätupplagor. Borelius avgång är en naturlig följd av alla de avslöjande som gjorts de senaste dagarna. Borelius har betalat sin barnflicka svart, trots att hon och maken haft höga inkomster, Borelius har inte betalat tv-licensen, Borelius låter sitt företag betala både sommarhus och bostad utomlands och har bolaget i ett lågskatteland osv.

Borelius är ett levande exempel på den typ av människor som Reinfeldt med sina nya moderater försökt visa att partiet inte längre företräder. Borelius har visat väljarna att moderaterna, hur nya de än säger sig vara, fortfarande består av människor med goda inkomster som struntar i solidaritet och på alla sätt försöker skatteplanera och göra allt för att inte bidra till Sveriges solidariska skattefinansiering av offentlig service.

Moderaten Karolin A Johansson försvarar Borelius i sin blogg: "Med så höga skatter vi har i Sverige och med så många dumheter de finansierar är det inte så konstigt att människor (och ministrar) nyttjar de kryphål som finns." Cecilia Forss, moderat kommunalråd, gör det inte: För varje dag känns det som om hon representerar en annan grupp av människor än dem jag vill representera, säger Cecilia till UNT (ej på nätet) angående Borelius.

Det ska bli intressant att se vilken grupp av människor som moderaterna i Uppsala kommer att representera, blir det Karolins väljare eller Cecilias?
Intressant?
Andra bloggar om ,

Äntligen!

Nej, jag tänker varken på nobelpristagaren i litteratur eller fredspristagaren. Jag tänker på jämställdhetsombudsmannens beslut att avskriva ärendet om anmälan mot tjejfester.  Så här skriver nättidningen QX:

JämO har utgått från paragraf 9 stycke 2 i diskrimineringslagen(2003:307) där det står att förbudet mot könsdiskriminering inte gäller tillhandahållandet av tjänster om olika behandling av kvinnor och män kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

JämO har kommit fram till att det är ett berättigat mål att stärka den personliga utvecklingen, självförtroendet och förmågan att känna sig trygg i sin sexualitet för homo- och bisexuella kvinnor. Att skapa en social mötesplats genom att arrangera ett evenemang uteslutande för dessa kvinnor framstår som ett lämpligt medel för att uppnå målet.


Hela artikeln kan läsas på QX, där finns också en intressant intervju med anmälaren. Anmälaren, som vill vara anonym, tar bl.a. upp att han följde med en kvinnlig vän på festen. Hon ville ha någon med sig för att slippa gå ensam. Det är en intressant aspekt. Jag tror att framför allt unga kvinnor behöver särskilda tjejfester men om de inte kan ta med sig en manlig vän kanske vissa avstår från att gå. Det är ett svårt dilemma men jag landar ändå i att tjejfesterna behövs. Tack JämO!

Intressant?
Andra bloggar om ,

Uppsala en jämställd kommmun

I SCB:s jämställdhetsindex har Uppsala placerat sig i gruppen de mest jämställda kommunerna, elva kommuner ingår där. Stockholm är den allra mest jämställda och Uppsala den sjunde mest jämställda. I botten, minst jämställd av alla kommuner, ligger Haparanda.

Uppsala har klättrat på listan och har gått förbi några kommuner. Man måste vara väldigt analyskunnig för att kunna avgöra om det är Uppsala som har blivit bättre eller de andra kommunerna som blivit sämre.

Jag kan i alla fall konstatera att vänsterpartiet haft ansvaret för jämställdhetsfrågorna både i Stockholms stad och Uppsala kommun den gångna mandatperioden.  Eftersom jag dessutom arbetat med jämställdhetsfrågor både i Stockholm och i Uppsala vet jag att ingen av städerna ännu är helt jämställda (även om vi som sagt tagit ytterligare steg på  väg). Jag vill inte ens tänka tanken hur mycket som återstår att göra i de andra kommunerna.

Ansvarigt borgarråd för jämställdhetsfrågorna i Stockholm har  Margareta Olofsson varit. Idag avtackas hon efter tolv år som borgarråd. Tack för ditt arbete och lycka till Margareta.
 (bilden från Stockholms stads hemsida)

(ordförande i Stockholms jämställdhetsråd har Inger Stark (v) varit och ordförande i Uppsalas utskott för demokrati, jämställdhet och integration har först Britt Löfgren (v) varit och detta år jag).Intressant?
Andra bloggar om ,   


Studiecirkel i feministiskt självförsvar

Äntligen kan man anmäla sig till en studiecirkel i feministiskt självförsvar. Man och man förresten, snarare kvinn. Den 24 oktober drar cirkeln igång med en introduktion och därefter är det ytterligare fyra pass med föreläsningar, självsäkerhetsövningar, fysiskt självförsvar m.m. Tiden är 18.00-20.00 och datumen 24 och 31 oktober samt 7, 14, 21 november, dvs. fem tisdagar i rad.

Anmälan och mer information:
kvinnomaktsgruppen@gmail.com

Folkhälsa och nya medlemmar

Varför ska det vara jämlik hälsa, borde det inte vara bra hälsa, undrade en moderat idag när vi pratade om folkhälsa och målet om en jämlik hälsa. Intressant fråga. Vad är viktigast, att alla mår hyfsat bra eller att några mår väldigt bra och andra inte alls bra. Sverige går ju mer och mer mot det senare. Ibland känns det som om vänsterpartiet är det enda parti som faktiskt vågar stå upp för att alla ska ha det bra och att alla ska må bra. Skillnader och klyftor måste minska, inte öka.

Kvällens möte med nya medlemmar var därför extra roligt. Ett 20-tal nya medlemmar/intresserade dök upp på ett kort möte för att få mer information om vänsterpartiet. Det var visserligen bara en liten del av alla som anmält intresse under valrörelsen och efter valet men det visar att det finns en växande grupp människor som vill minska klyftorna.

Välkomna till vänsterpartiet!Kulturen och regeringen

Nu visar det sig att fler ministrar inte betalat tv-licensen. Maria "gröt i huvudet" Borelius är en av dem. Migrationsminister Tobias Billström en annan. Tron på public service-TV verkar inte vara stor i den moderata delen av regeringen.

Jag är inte förtjust i folkpartiets politik men i jämförelse med moderaterna finns det ju några positiva delar i folkpartiets politik. Bl.a. instämmer inte folkpartiets Cecilia Wikström i regeringens ambitioner att ta bort den fria entrén på statens museer.

I Uppsala har alla partier sagt att de vill ha kvar den fria entrén på länsmuseet. De borgerliga var emot när det infördes men har alla sagt, i ABC:s valdebatt, att de vill ha den fria entrén kvar.

Intressant?
Andra bloggar om ,   ; ; 

Kulturen och TV

Nu har två av Reinfeldts nya ministrar varit i blåsväder. Handelsministern med gröt i huvudet, Maria Borelius, hade svart barnflicka av ekonomiska skäl trots att familjen tjänade över en miljon om året. Kulturministern Cecilia Stegö Chilò har, förutom att även hon anlitat svart arbetskraft, smitit från TV-avgiften, inte av ekonomiska skäl utan av ideologiska skäl.

På Aftonbladet.se kan man rösta om det är värst att betala svart för barnflicka eller att inte betala för tv-licens. Just nu är det ganska jämnt i omröstningen. Svaret på vad som är värst beror kanske på sammanhanget.

En kulturminister som inte betalar tv-licensen, och som dessutom gjort det av ideologiska skäl, är politiskt värst. Det är som en skatteminister som skattefuskar, en justitieminister som begår brott eller en integrationsminister som är rasist.  Om inte Stegö Chilò avgår eller avsätts av Reinfeldt visar det att vi kommer att få en kulturpolitik som stryper det offentliga kulturstödet och som tvingar kulturlivet till kommersialisering och sponsringsberoende (i mina ögon mycket värre än "bidragsberoende".

Intressant?
Andra bloggar om ,   

Är kvinnor inkompetenta?

Några gånger per år träffas Uppsala kommun och företrädare för de 50 största företagen i Uppsala på frukostmöte. I morse hade vi höstens första frukostmöte. Ungefär 20 personer deltog från företagen. Av dessa 20 var en kvinna och hon deltog istället för någon som fått förhinder. Egentligen skulle alla näringslivsföreträdare ha varit män. Kommunen å sin sida representerades av två kvinnliga kommunalråd, två manliga kommunalråd, två kvinnliga tjänstemän och två manliga tjänstemän utan att representationen var kvoterad.

Ofta hör man argument mot kvotering, kvinnor ska inte kvoteras in, de ska få sina poster på kompetens precis som männen. När inga kvinnor representerar de största företagen måste man fråga sig, är kvinnor inkompetenta när det bara är män i näringslivstoppen? Eller är det så att män inofficiellt kvoterar män, dvs. rekryterar personer som liknar dem själva? Var och en kan ju dra sin slutsats, jag vet vad jag tycker och det är inte att kvinnor är inkompetenta.

Vid dagens möte diskuterades Uppsala läge och framtid i regionalt perspektiv. En i och för sig intressant diskussion men visst vore det trevligt om även kvinnor i näringslivet kunde delta i diskussionen. 

Intressant?
Andra bloggar om ,  

Kulturen och "bidragsberoendet"

Nu skriver Mattias Svensson från Timbro om kulturen och bidragsberoendet: "Teatergrupper kallas "fria" när de är totalt biragsberoende". Svensson ser gärna att kulturdepartementet läggs ned och tycker att avvecklande av kultur- och mediastödet är självklart för en kulturminister som hämtats från Timbro.

Jag trodde att teatergrupper kallas fria för att de själva skapar sin konst, visserligen med stöd från stat och kommun men helt fristående från stat och kommun. Jag är rädd att vi får ett mycket torftigt kulturutbud med Timbros sätt att se på kulturen. Jag är också orolig för att den nyliberala Timbrosynen också ska drabba Upsala Stadsteater. Gunnar Hedbergs prat om bidragsberoende istället för att använda ordet kulturstöd tyder på det.

Intressant?
Andra bloggar om ,  

Teatern och konsten

Just tillbaka från årets första ägardialog. Ägardialog innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott träffar ledningen för de kommunala bolagen och diskuterar framtiden.

Idag träffade vi stadsteaterns ledning. Eftersom högeralliansen kommer att styra Uppsala i framtiden fick moderaternas Gunnar Hedberg, som blivande kommunstyrelseordförande, stå för inledningen. Han pratade mycket om pengar, att stadsteatern var mest bidragsberoende och att vi inte vet vad framtiden kommer att föra med sig när det gäller ekonomin. Idag är verksamheten till 70 % finansierad via kommunbidrag (egentligen tillåtet underskott), 20 % via statliga bidrag och 10 % genom egna intäkter.

När jag ställde frågan om man vågar satsa på smalare produktioner inom ramen för en begränsad budget menade teaterchefen Stefan Böhm att vid en intäktsfinansiering på 20% eller mer brukar teatrar tvingas att enbart satsa på publikdragande föreställningar.  Föreställningen om
von Sydow-morden, som just haft premiär, hade han troligtvis inte vågat sätta upp om intäktskravet varit 20%.

Jag hoppas att Hedbergs prat om pengar inte innebär att den nya majoriteten tänker dra åt svångremmen för Upsala stadsteater. Vad vore en teater utan egna uppsättningar, utan klassiska föreställningar och utan annorlunda nytänkande pjäser. Vem ska våga ge nya pjäsförfattare och regissörer chansen om teatrarna likt Stockholms privatteatrar måste bjuda på småroliga spring-i-dörrar-föreställningar?

För teatern, konsten och kulturens skull får vi hoppas att Upsala Stadsteater inte drabbas av nedskärningar nu när högeralliansen ska göra om budgeten för 2007.


Intressant?
Andra bloggar om ,  

Demonstration på lördag

På lördag anordnar Uppsalabor mot rasism en demonstration mot främlingsfientlighet och rasism. Demonstrationen börjar i Slottsbacken kl. 15.00 och gå till stora torget där tal kommer att
hållas.


Regering med "gröt i huvudet"

När jag såg att Maria Borelius utsetts till ny minister blev jag inte glad. Jag hade för mig att det var hon som spred "gröt i huvudet"-tesen. Efter lite googling fick jag mitt minne bekräftat. I början av 90-talet skrev Borelius artiklar där hon ställde sig bakom "forskning" som menade sig visa att kvinnor får gröt i huvudet när de ammar och att kvinnors inlärningsförmåga minskar. Borelius gav också ut en bok, "Sedan du fött". I en blogg på barnsidan skriver signaturen E S: "Bläddrade i "Sedan du fött" av Maria Borelius, som jag fick av en välmenande vän under förra graviditeten. Läste ett par sidor, blev arg och lade undan den. För mer kvalificerat struntprat får man leta efter... "

Kanske ska man vara glad över att Reinfeldt inte utsett så många unga kvinnor till regeringen. Det vore ju inte så bra om någon av ministrarna fick gröt i huvudet och en sämre inlärningsförmåga. Eftersom Borelius i sin
bok konstater att papporna bara ska sköta markservicen och inte kan ha någon större större känslomässigt utbyte av en förlossning kan Reinfeldt känna sig lugn för de potentiella papporna. Med hemhjälp av en subventionerad liten människa kan ev. blivande fäder ägna allt tid åt regeringen.

Konstaterar också att en moderatfrisyr fann sin väg in i regeringskansliet: Anders Borg.

Intressant? Andra bloggar om ,   och

Nya regeringen

Det har blivit mycket djur i bloggen så därför är det dags för ett litet ämnesbyte:

Idag utsåg Reinfeldt sina
ministrar. En del överraskningar och en del väntat. Mest positivt är att regeringen innehåller två öppet homo-/bisexuella (män så klart, kvinnosidan är ju inte så öppen än), mest negativt är folkpartidominansen på utbildningssidan om inte, mot förmodan, folkpartiet vågar sätta sig emot kd och driva den förskole-/barnomsorgspolitik som partiet gjorde före alliansens tid.

Humorn bland de avgående politiska tjänstemännen är i alla fall på topp:

Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m. 2006-10-04 och kommer inte tillbaka förrän 2010-09-20.
Jag kommer att svara på meddelandet när jag kommer tillbaka.
Det svaret fick Jonas Morian när han mailade en kompis på regeringskansliet. >Intressant? Andra bloggar om ,

Vatten i asptrappan

Kl. nio i morse släpptes vattnet på i asptrappen förbi Kvarnfallet. Helt otroligt häftigt, nu saknas bara asparna. För att asparna - och annan fisk - ska ha nytta av asptrappen måste det byggas en trappa även vid Islandsfallet. Det är också på gång.

Den nya parken mellan Saluhallen och Upplandsmuseet kommer att bli helt fantastisk. En bred trappa, som man kan sitta i, är perfekt placerad mot solen och bredvid trappan är aspens trappa där vattnet forsar fram. Porten som idag döljer S:t Eriks källa kommer att ersättas av glas så att alla kan titta in i källan och på pumpen. Vatten kommer att föras upp i själva pumpen och rinna ned i källan/asptrappan igen.

Idag fick vi också möjlighet att titta in på källan. I taket hängde stalakiter och man kunde på väggarna se hur högt vattnet gick innan grundvattennivåerna i Uppsala sjönk. Tyvärr måste man pumpa med modern teknik för att få vatten i källan igen men hellre det än att höja grundvattennivån och översvämma stadens källare.

Det enda som tråkiga är att besluten om att rusta parken och bygga en asptrappa fattades under vår majoritet men det blir en borgerlig ordförande som får inviga.

Jag kommer att komplettera med foton. Även Upsala Nya var där så bilder och reportage kommer säkert i morgondagens tidning.

Intressant? Andra bloggar om ,

vad en bäver kan göra

vad en bäver kan göraSå här ser det ut när bävern halvt om halv har fällt trädet.  Tur att vi hann fälla det själva - åt rätt håll.  Mer om bävern här. Eller kanske bävrarna, vet inte om de jobbar med samma träd eller varsitt.

Nåja, vi behöver inte köpa ved nästa år heller. Bara att såga upp. Lätt att säga när jag skyller på min onda axel och rygg och låter andra sköta sågandet och huggandet.
52706-42Här är en närbild på märkena efter bäverns/bävrarnas  tänder.


Min förra bloggpost om ivriga bävrar var kanske intressant men knappast den här. Andra bloggar om ,

Denna bloggpost kan se konstig ut p.g.a. bilderna. Kanske är det jag som inte kan hantera programmet eller också kan man egentligen inte lägga två bilder vänsterställda efter varandra. Har lyckats lura programmet så att det ser bra ut  på min skärm men på en större eller mindre kan det nog bli bild på bild.

Moderatfrisyren

För en tid sedan slog det mig att den mest populära frisyren hos moderata kvinnor är hästsvans. Första gången jag lade märke till det var i svt:s sminkrum. Vid den ena spegeln satt Kristina Axén Olin med håret prydligt tillbakadraget i en hästsvans, vid den andra spegeln satt Filippa Reinfeldt med en likadan hästsvans, vid den tredje spegeln satt en kristdemokrat och fick håret lockat med en varmluftsborste. I veckan var moderaten Anna König med i ett debattprogram, med hästsvans såklart. Även Uppsalas Karolin A Johansson kör med hästsvans för det mesta. En snabb titt i hennes blogg visar att hon på alla bilder faktiskt har hästsvans - och det är inte lite bilder på sig själv som Karolin lagt upp under valrörelsen.

Nu undrar jag bara när jag kommer att lägga märke till nästa moderata hästsvans samt när Cecilia Forss, kommunalråd för moderaterna, ska börja med hästsvans.

Intressant? Andra bloggar om ,

Städdag

Under valrörelsen har jag inte haft tid att sortera mina papper. Vart jag än vänder mig på mitt tjänsterum så ligger det papper, osorterad post, gamla handlingar och rapporter, tidningar, reklam etc. fyller alla ytor i rummet utom tangentbordet. Efter valrörelsen gick mycket kraft till att analysera och smälta, det fanns ingen ork till triviala sysselsättningar som att städa tjänsterummet. Nu har jag börjat och jag är glad att jag sitter bara tre rum från de stora pappersåtervinningsbehållarna, mina små blir snabbt fulla.

Det är otroligt hur mycket papper man får som kommunalråd. Det är svårt att avgöra vad som ska sparas och vad som ska kastas. Trots att jag redan fyllt ungefär tre små återvinningsbackar är det bara en liten del av skrivbordet som frigjorts. Idag har jag inga inbokade möten, inga måsten förrän kl 16.00 så det är bara detta som gäller: rensa, kasta, sortera, blogga samt läsa dokument så jag kan kasta/arkivera dem med gott samvete.

Utmaning

Jag har bloggutmanats av Aquina. Utmaningen är formulerad av Syrran. Syrran själv är kortfattad i sina svar men de som utmanats har i de flesta fall varit mer utvecklande i sina svar. Jag ska försöka vara kortfattad.


 1) Politisk ideologi som du förespråkar?Om man med ideologi menar –ismer är det definitivt socialism och feminism 

2) Politisk ideologi du föraktar mest?Nationalsocialismen är den ideologi som jag tycker mest illa om men jag helt utan rangordningföraktar jag alla ideologier som säger en sak men menar något annat.

3) Materialist eller idealist?Idealist i teorin men tyvärr materialist i praktiken. Det är svårt att frigöra sig från materialismen i det samhälle vi har. Jag försöker dra mitt strå till stacken för att minska min konsumtion men jag skulle vilja orka vara mer idealistisk även i mitt sätt att leva. Det räcker inte att köpa rättvisemärkt och ekologiskt ibland och skänka pengar till Rädda barnen och partiet.

4) Plikt- eller konsekvensetik inom politiken?Måste jag välja så känns konsekvensetik mer jag men kanske måste man skifta mellan de båda beroende på var man befinner sig och vad man vill uppnå fast egentligen har nog det moderna samhället sprungit ifrån de gamla filosoferna och tänkarna.
 
5) Politiskt uppvaknande?11 september 1973, mordet på Salvador Allende var det som fick mig att förstå att socialismen var det goda och socialismens motståndare de onda, trots att jag bara var tio år.
 
6) Politisk detour?
Har alltid varit vänster och feminist även om jag en gång i tiden faktiskt trodde att det socialistiska samhället automatiskt skulle vara jämställt. Ritade ofta kvinnokampsmärket (den knutna handen i kvinnomärket) och skrev socialism=kvinnokamp ovanför. Nu kan jag se att alla ideologier – även den socialistiska – måste kompletteras med kvinnokamp/feminism för att jämställdhet ska kunna uppnås.

7) Enskild person som påverkat dig politiskt?Jag tror inte att någon enskild person har påverkat mig mer än någon annan, min morfar kanske, men mest intryck har konstigt nog min högstadielärare i svenska gjort. Utan henne hade jag kanske inte gått med i vpk:s ungdomsförbund. Hon var en bra lärare men en rast gick ryket: svenskläraren är kommunist. Detta var något förfärligt för oss i klassen – vi pratar 70-tal och kalla kriget. Jag hade nästan känslan av att jag skulle se hornen i hennes panna på nästa lektion. Självklart hade hon inga horn och självklart var hon en lika bra och trevlig lärare som innan, trots att hon var vpk:s gruppledare i kommunfullmäktige. Då lärde jag mig att kommunister inte är några farliga människor utan vanliga människor med ett politiskt engagemang, de kan t.o.m. vara goda och bra människor. Tack Gunnel!
 
8) Bok som påverkat dig politiskt?Ungdomsböckerna om Kulla-Gulla formade mig nog en hel del. Annars har jag genom åren läst så himla många böcker, bl.a. feministiska, att jag inte kan minnas vilken bok som påverkade mig och hur den påverkade mig.
 
9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?Vet inte om det finns några brister. Numera
kan man dessutom diskutera socialism och feminism tillsammans. Förr menade många att socialism var lika med kvinnokamp och att ett socialistiskt samhälle var lika med ett helt jämställt samhälle varför en särskild kvinnokamp inte behövde föras. Mot detta stod tanken att jämställdheten krävde en egen kamp som man var tvungen att föra vid sidan om kampen för ett socialistiskt samhälle.  I bokhyllan har jag till och med en bok med titeln ”feminism + marxism. En förälskelse med förhinder” (utgivningsår 1986), som jag inte läst ordentligt men som ändå visar på problemen som fanns. Den klassiska frågan om en arbetarkvinna har mer gemensamt med drottning Silvia eller med en arbetarman har kanske olika svar beroende på från vilken vinkel man tittar.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?Klyftorna i samhället, både klyftorna mellan kvinnor och män och mellan fattiga och rika. Klyftorna mellan dem som har inflytande och dem som inte har, klyftorna mellan dem som har och dem som inte har.
Kanske är det rätta svaret miljön, freden och svälten.
 
En bloggutmaning ska ju skickas vidare så jag chansar på att Johan L och Anders inte fått denna utmaning ännu. Fredrich hade redan utmanats.


Rojas ut, ? in

Mauricio Rojas avgår som folkpartiets talesman i integrationsfrågor. Det man kan undra nu är om folkpartiet kommer att ändra sin integrationspolitik. Många folkpartister är i alla fall glada, t.ex. Dyslesbisk (som jag definitivt skulle länka till om jag länkade till läsvärda bloggar och inte bara vänsterbloggar). För de socialliberala folkpartisternas skull får vi väl hoppas att det innebär en ny integrationspolitik för folkpartiet.

Vad jag själv tycker framgår av detta tidigare blogginlägg.

Intressant? Andra bloggar om ,   och

Stopp för tjejfester?

Gayvärlden är speciell, åtminstone när det gäller nöjen. De flesta nöjesställen som riktar sig till homo- och bisexuella har en stor majoritet manliga besökare. Därför anordnas det ibland särskilda tjejfester som bara kvinnor får gå på. Under priden i somras anordnades en sådan fest där män som ville in nekades tillträde. En av de nekade männen valde att anmäla arrangören för diskriminering.

Eftersom diskrimineringslagen säger att  "diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbjuden vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder" kan denna typ av fester förbjudas.

Diskrimineringslagar är bra men här får den motsatt verkan. Gayvärlden domineras av män. Först i år har t .ex. kvinnor kandiderat öppet till riksdagen. Jag tror att homo- och bisexuella kvinnor behöver särskilda mötesplatser ett tag till och det vore tråkigt om detta bara skulle gå att ordna i privata klubbar. En privat klubb är ju inte det första man söker sig till när man vill komma ut som homo- eller bisexuell och för en osäker ung kvinna är nog inte de bögorienterade nöjesställena rätt ställe att börja på. Nu får vi hoppas att undantaget i lagen som säger att förbudet mot könsdiskriminering inte gäller om olika behandling av kvinnor och män kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

Tur för alla tjejer i Uppsala att klubben här, som inte är privat, drivs av en kvinna och besöks av både kvinnor och män i alla åldrar.

Källa:
QX.

Intressant? Andra bloggar om ,   och

Nätlös

Internet har legat nere sedan i måndags hemma. Först nu inser jag hur beroende jag är av att gå in och titta varje dag. På jobbet bör man ju inte besöka sidor privat så just nu har jag viss surfabstinens. Jag har inte heller bloggat eftersom jag inte hade tid på jobbet i går och det inte gick hemifrån.

Gårdagen gick i "vad händer efter maktskiftet"s tecken. Lite matematik och lite diskussioner men det tog nästan hela dagen. På eftermiddagen besökta jag åsiktsmässan och på kvällen mötesplatsen. Åsiktsmässan var glest besökt när jag var där, konstaterade också att vänsterpartiet inte hörde till de partier som var närvarande. Varför vet jag inte, kanske gick all kraft åt i valrörelsen så att alla nu har fullt upp med jobb och studier och inte har möjlighet att ta ledigt en hel dag för att träffa ungdomar på åsiktsmässan.

Även kvällen Mötesplats var glest besökt. Det bildades tre grupp, den vanliga kollektivtrafikgruppen, en om ungdomscafé och så en om vad som händer efter maktskiftet. Jag deltog i ungdomscafégruppen men det behövdes ingen politiker i den gruppen, det räckte med en tjänsteman eftersom ungdomarna kom från Huset (nytt namn på Ungdomens hus) och ville diskutera hur man bäst får ut information om olika arrangemang. Gruppen om Uppsala efter maktskiftet hade varit intressant att vara med i men den bestod redan av flera politiker och tjänstemän och färre ungdomar.

Nu ska jag skriva en insändare om vanvården på Attendos vårdboende Rondellen. Flera insändarskribenter menar nämligen att det är vänstermajoritetens ansvar så det behövs ett svar som upplyser om att det är högern och miljöpartiet som drivit igenom konkurrensutsättningarna.


Trevande arbetsutskott

Det är konstiga möten nu för tiden. Vi är fortfarande i majoritet men vet att de beslut vi fattar i dag kan rivas upp om en månad. Dagens arbetsutskott var därför lite trevande med en del återremisser. Vi gjorde lite politiska markeringar när det passade. S-sidan passade på när vi diskuterade den framtida organisationen av socialtjänsten för barn och unga. Jag passade på när vi skulle remittera ut en motion om vårdnadsbidrag. Jag tog också upp att den tillträdande regeringen aviserat att den tänker stoppa Citybanan i Stockholm och att Uppsala därför bör agera och trycka på för att Citybanan ska byggas. Det höll hela arbetsutskottet med om även om moderaten påpekade att vi kanske ska vänta på regeringsförklaringen och inte agera utifrån tidningsartiklar. Slutsatsen blev att kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta kontakt med övriga regionen för ett gemensamt agerande om det kommer förslag om att lägga Citybanan i malpåse.

På arbetsutskottet gjorde Karolina Hilding sin debut idag, iförd de skor som hon stod och beundrade skyltfönstret i onsdags. Karolina tillträdde som folkpartiets kommunalråd igår.

Vårdskandal på vårdboende i Uppsala

Medan jag i godan ro koncentrerat mig på drogfrågor i Örebro och på att vila upp mig på landet har en vårdskandal avslöjats i Uppsala. Attendo Care, som driver vårdboenden i Uppsala, har anmälts för vanvård. Attendo care vann upphandlingen för att bolaget var 15% billigare än kommunens egen regi.

Vänsterpartiet är det enda parti i Uppsala som konsekvent sagt nej till alla upphandlingar av vård och omsorg. I nämnden för vuxna med funktionshinder där vi innehar ordförandeposten har vi inte bara stoppat alla upphandlingar utan också tagit tillbaka tidigare upphandlade verksamheter i kommunal regi. I äldrenämnden har vi inte lyckats stoppa konkurrensutsättningarna.

Ett av våra argument bland många är att privata företag måste ta ut vinsten någonstans. Nu visar det sig att samtidigt som Attendo Care får stark kritik för sitt äldreboende gjorde Attendo Care en vinst på 120 miljoner kronor förra året. Vinster som kommer från skattebetalarna och som skulle använts till kommunernas äldreomsorg. Den högst ansvarige för verksamheten på Kronparksgården, där den senaste vårdskandalen utspelade sig, har utöver en hög lön också fått en hög bonus tack vare det "goda" resultatet. Källa
Näringsliv24.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att säga nej till konkurrensutsättningar och vi kommer att driva att de misskötta privata vårdboenden ska återtas i kommunal regi omedelbart och övriga så snart avtalet går ut.

Intressant? Andra bloggar om ,

Bävrar är terrorister

För en tid sedan kommenterade jag Maud Olofssons citat om Ivriga bävrar. Jag undrar forfarande om Maud vet vad hon pratar om när hon vill att vi ska bli ivriga bävrar. I fredags när vi kom ut till sommarstugan visade det sig att bävern tagit sig in innanför skyddet och gnagt igenom halva trädet. Hade vi inte åkt till stugan i helgen hade bävern fällt trädet in över tomten med risk för stora skador. Nu kunde vi såga ned det så att det inte krossade något i fallet. Bävrar är terrorister och jag hoppas innerligt att Maud inte lyckas på de här fyra åren med att göra alla svenskar till ivriga bävrar. 

Djurlivet på landet är stimulerande på många sätt, bortsett från när bävrarna kommer för nära. När vi tömde fågelholken som förvandlades till getingbo i somras innehöll det fyra våningar getingbo. Strax innan vi skulle åka hem förirrade sig en ekorre in i sovrummet och kastade sig mellan gardinen och fönstret för att komma ut. Till slut misslyckades den med att fastna i gardinen (vågade inte titta närmare på gardinen, den är säkert sönderriven nu) och landade i sängen, tog ett skutt över byrån över i den andra sängen och hittade ut genom dörren.

Tyvärr hann vi inte få fram kameran men bäverattacken är dokumenterad och kommer snart att pryda en blogg nära dig.

Andra stimulerande händelser i helgen var: plockade en hel korg med svamp, bl.a. svart trumpetsvamp som jag aldrig hittar annars, träffade två av mina tre kusiner som också passade på att hälsa på i Kopparberg på marken, köpte äntligen ryggsäcken, som min sjukgymnast säger att jag ska ha istället för axelväska, för födelsedagspengar från mamma, läste årets bok om Elfsborg, också present från mamma, kopplade helt av från politiken framför brasan. En helg i stugan gör lika gott som en hel veckas semester. Synd att vi varken har vatten, värme, el eller farbar väg på vintern.

intressant? Andra bloggar om ,