Grattis Åsa!

Uppsalabon Åsa Linderborg har fått lysande recensioner för sin bok om sin pappa, Mig äger ingen, bl.a. i DN. I Flamman intervjuas hon om boken. Läs artikeln, mycket intressant. Läser man alla recensioner så blir man onekligen sugen på att köpa boken.

Jag lärde känna Åsa när vi båda läste samma kurs i svenska vid Uppsala universitet. Jag gick den fristående c-kursen i nusvenska och Åsa läste svenska som en del av lärarutbildningen men just på denna kurs sammanföll undervisningen. Själv blev jag aldrig klar med kursen, jag började jobba och blev aldrig klar med uppsatsen. Åsa gick vidare till sitt nästa ämne på lärarutbildningen, historia. Resten är historia, i dubbel bemärkelse.  Åsa blev kvar på Historiska institutionen, skrev en avhandling och sällade sig till skaran av historiker som genom sin forskning och sina kunskaper blivit uppskattade som experter och "tyckare" i många olika sammanhang.

När jag ändå är i grattistagen ska jag gratulera en annan Uppsalaförfattare. Carina Burman fick igår kulturnämndens stipendium på 100 000 kr och hennes dotter Annie ett uppmuntringsstipendium för unga skrivare. Tyvärr finns inte den långa artikeln, där även Annie, intervjuas på nätet.


Andra bloggar om , , , ,


Lägre lön hos privata vårdgivare

Kommunalarbetaren kommer nu fram till att många privata vårdgivare ger lägre löner än kommunala. Inom framför allt äldre- och handikappomsorgen fick många anställda lägre löneökningar än anställda i kommunala verksamheter.

8 mars kom vänsterpartiets rapport som visade precis samma sak. Vänsterpartiets rapport visade också att löneskillnaden mellan kvinnor och män, i männens favör, ökar när verksamheter går över från kommunal till privat regi.

Ett argument som högern använder för konkurrensutsättningar är att det är bättre för kvinnor med privata arbetsgivare. Högern menar att ju fler arbetsgivare det finns desto större blir konkurrensen om arbetskraft och därmed ökar lönerna. Nu finns det statstik och rapporter som visar att det är tom retorik från högerns sida.

Det som höjer löner är brist på just den arbetskraften eller medvetna politiska satsningar. Klart är att det idag inte är brist på t.ex. vårdbiträden och undersköterskor. Då är det bara politiska satsningar som kan höja lönerna och de satsningarna kommer aldrig att ske i privata bolag så länge de kan få tag på arbetskraft som arbetar för lägre lön.

Lönerna i privata verksamheter kan nu komma att bli ännu lägre. När a-kassan sänks tvingas männniskor acceptera ännu lägre löner. Högerpolitik är låglönepolitik och en tydlig klasspolitik!

Intressant?
Andra bloggar om
, , , ,  och

Kommunstyrelsen

Inte mycket att rapportera från dagens kommunstyrelse. Vi var lite oense men huvudsakligen ense. Fokusplanen, som är någon variant av verksamhetsplan för kommunstyrelsen, hade vi mycket synpunkter på men vi (här menas vänsterpartiet och socialdemokraterna) lade inga yrkanden. Fokusplanen bygger ju på högerns politik och det är liksom deras sak att godkänna den. Miljöpartiet lade flera olika förslag på ändringar och tillägg men det är ju lite grand som att godkänna alla de punkter som man inte lägger ändringsförslag på.

Är det farligt att blogga? del 2

En civilingenjör fick inte jobbet han hade sökt. När ansökan kom tillbaka fanns det med en utskrift från sambons blogg där sambon skrivit att hon hoppades att han inte fick jobbet, "vi vill ju inte flytta". På utskriften fanns en post-it-lapp med texten "Vad göra?". Sambons blogg är anonym och ändå låg den till grund för företagets beslut vid anställningen.

Vi har hört talas om bloggar som fått lämna sitt jobb efter obekväma bloggposter (Åsa Hagelstedt) och bloggare som blivit
polisanmälda (Carl Bildt) men att man till och med kan nekas jobb p.g.a. bloggar som man inte ens själv skriver är något helt nytt. Det hjälper inte ens att ha en anonym blogg, det går tydligen ändå att spåra för den som verkligen vill.

Konsekvenserna av denna blogg är att civilingenjören inte fick jobbet han ville ha och att hans sambo nu har stängt sin blogg.

Vem blir nästa offer för bloggandet? 

Det är siftidningen som skriver om detta idag. Läs gärna hela artikeln.

Är det farligt att blogga? (del 1)

Intressant?
Andra bloggar om
  bloggande, farliga , 

Vem tar över efter Leijonborg

Vem ska efterträda Lars Leijonborg? Jan Björklund ellern någon annan? Bland folkpartisterna själva har nog Freddi den bästa kommentaren:

Vem som helst, men inte Jan Björklund! Jag är, till skillnad från Dennis, aktiv medlem i folkpartiet, tillika masochist, så jag kan ha gott fog att engagera mig. Jan Björklund skulle, som bekant, inte dra sig för att införa dödsstraff från årskurs tre om han visste att det skulle göra honom till partiordförande. Synd på barnen, tycker jag. Om någon snickrar ihop en schyst banner, lovar jag att ha den på bloggen tills Björklund vinner och allting är, eller snarare fortsätter att vara, förlorat. Heja.


Bland vanligt folk är den här kommentaren på Upsala Nya Tidnings diskussionsforum inte dum:

Tror att de sanna liberaler som finns kvar inte har lust att ta jobbet. Kanske sökningen efter en ny ledare kunde utökas genom att slå ihop Fp och Sd? Blir ju fler kandidater att välja på och 4 procentspärren borde väl klaras då...

Andra bloggar om , , ,


Alliansens budget

Idag presenterade högeralliansen sitt förslag till inriktning verksamhet ekonomi, dvs. budget och inriktning för 2007.

Man kommer ju på mer och mer ju mer man läser (tänk att m-en räckte till den meningen) men efter en snabb genomläsning har jag dessa kommentarer:

Alliansen föreslår en ny vision för Uppsala kommun. Vår vision om en rättvis och jämställd kommun ersätts med en vision där varken rättvisa eller jämställdhet finns med. Det är talande för alliansens politik och budget.

 

Vissa nämnder får 1,8% bara i uppräkning samtidigt som de ska leverera 1 % överskott. Det innebär i pratiken att pris- och löneökningar måste klaras genom nedskärningar. Verksamheter som drabbas av detta är t.ex. fritid, kultur, miljö, gata/trafik och stadsbyggnad. I högkonjunktur väljer man att spara på områden som alla Uppsalabor är delaktiga i.

 

Alliansen skriver att upphandlingar av all drift av vårdboende, hemtjänst och hemsjukvård ska fortsätta. Idag konkurrensutsätter man och upphandlar privat verksamhet men med den egna regin skriver man avtal. Användandet av ordet upphandling tyder på att egen regi inte ska kunna lämna anbud framöver. Det är illa nog med konkurrensutsättning men om man förutsätter upphandlingar och kommunal drift inte ens prövas är det ännu värre.

 

Uppsalahems styrelse får nu i sina direktiv möjlighet att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Denna rätt har de inte haft tidigare vilket innebär att de inte kunnat sälja lägenheter fast de så tydligt visat en vilja att göra det. Innan styrelsen fick klart för sig att den inte hade rätt att omvandla pågick ju ett omfattande arbete med att förbereda omvandlingen. Nu är det bara att börja! Omvandlingen har jag bl.a. skrivit om här.

  
Andra bloggar om , , , ,

Avslöjande fullmäktige

Gårdagens kommunfullmäktige var fullt av märkliga och roliga uttalandet. Under bokslutsdebatten tog jag upp att majoriteten genom kommande skattesänkningar riskerar att tvinga generationer efter oss att höja skatten rejält för att få pengarna att räcka till pensioner, underhåll och drift. Lena Hartwig hängde på och sa att hon trodde att detta var sista gången kommunen gick med så stora överskott.  Kristdemokraten Torbjörn Aronsson replikerade då att just för att det kanske vara sista gången med överskott var det viktigt att avsätta medel till just det som han tyckte var viktigast. Närmare ett erkännande om att majoriteten tänker sänka skatten och bara lämna kostnader efter sig går nog inte att få.

Kristdemokraten Gustav von Essen ryckte på axlarna åt risken för ökade socialbidragskostnader när a-kassan sänks för många människor. Han menade också att det inte var hans sak att se till att nämnderna följde de beslut som fullmäktige fattat. Det fick oss i oppositionen att undra varför det finns ansvariga kommunalråd och vad hans ansvar egentligen var. Närmare exakt så sa han i debatten om nämndernas uppdrag att öka sin hbt-kompetens att han inte hade något ansvar för det utan det hade nämnderna själva. I socialbidragsdebatten sa han det inte men kunde inte hindra sin kropp att avslöjande rycka på axlarna.

Under debatten om diskriminerande läromedel gick moderaten Lars-Olof Bäckman, för övrigt samma moderat som satte likhetstecken mellan
rfsl och krukodlarföreningar för snart ett år sedan, upp. Bäckman är adjunkt, dvs. lärare utan forskarbehörighet, enligt Uppsala kommuns politikerregister. Bäckman höll ett långt förvirrat anförande om varför alla sidor inte kan komma till tals i skolan. Han gjorde egentligen samma liknelse som mellan rfsl och krukodlare. Det är så många som vill in i skolan att man inte kan släppa in alla åsikter, ungefär. Bäckman anser tydligen att skolverket har fel när skolverket konstaterar att skolans läromedel är diskriminerande efter att ha undersökt 24 läroböcker.

Här finns skolverkets rapport.

Andra bloggar om , , , , ,

Fullmäktige

Snart är det bokslutsfullmäktige, vi börjar kl. 10.00 och håller på till 22.00. Tolv timmar med avbrott för lunch och middag. Någon tid för blogg blir det inte idag.

Lilly var nämndeman

Landets nämndemän är alldeles för gamla och speglar inte landes befolkning, vilket de ska göra. När vänsterpartiet av den anledning under förra mandatperioden utsåg en ung kvinna, Lilly Näslund, till nämndeman drabbade det partiet och Lilly i en stor mediastorm. När Lilly som aktivist blev gripen av polisen basunerade pressen ut att en vänsterpartist gripits av polisen. När Lilly utsågs till nämndeman var det just för att bredda nämndemannakåren, hon var ung och hon var engagerad. När Lilly, efter utnämningen, blev aktivist och började ägna sig åt våldsamma aktiviteter valde hon att ha kvar sitt uppdrag just för att hon ansåg sig representera den unga arga delen av befolkningen. Någonting som vänsterpartiet inte kunde påverka eftersom den som en gång är vald sitter kvar mandatperioden ut.

I
SvD, som skriver om nämndemännen, kan man idag läsa att "Nämndemännen i landets domstolar ska bidra till att besluten är i linje med värderingarna i samhället. Därför är det viktigt att de som allmänhetens representanter speglar befolkningen." och till tidningen säger justitieminister Beatrice Ask: "Vi måste bredda rekryterin­gen också i vidare kretsar och det uppdraget har partierna fått."

Vänsterpartiet breddade rekryteringen i vidare kretsar och valde en person som inte var medlem i partiet och Lilly speglade en del av befolkningen, men en oönskad del av befolkningen.

Hade Lilly Näslund inte varit nämndeman när hon fastnade på film när hon slängde en stol mot en civilklädd polisman i samband med en demonstration hade händelsen aldrig blivit omskriven i tidningen. Då hade Lilly varit en bland många unga arga vänsteraktivister och aldrig blivit känd, omskriven och förlöjligad.

I Uppsala har vi valt nämndemän som är gamla och nämndemän som är unga, de är både män och kvinnor och de är inte födda i Sverige allihop. De speglar befolkningen men alla är, så vitt jag vet, ordentliga och flitiga samhällsmedborgare. För några andra än ordentliga och flitiga samhällsmedborgare får inte bli nämndemän. Nämndemännen ska inte spegla hela befolkningen utan bara den del av befolkningen som är etablerad och samhällsnyttig. Annars kan det gå riktigt illa.

Intressant? Andra bloggar om , , , ,

Kårvalet - Thomas Östros, Anders Borg och så jag

Just nu pågår kårvalet som bäst. På min tid hade vi skärmutställningar, nu för tiden kan man se kårpartiernas information på nätet. Till och med röstningen kan ske på nätet i detta kårval. På www.karvalet.nu kan man gå in och rösta. Det enda som behövs är en valkod som finns på medlemskortet.

image79Om jag var medlem i Uppsala studentkår skulle jag rösta på Vänsterns Studentförbund, bästa kårpartiet i Uppsala. Här finns det mer information om VSF: www.vsfuppsala.se.

Vem man röstar på i kårvalet är viktigt. Utan kårpolitiken hade jag nog aldrig blivit kommunalråd. Jag hade helt enkelt gjort de val senare i livet som ledde till kommunalrådsposten. Från min tid i kårpolitiken kan nämnas att förre ministern Thomas Östros satt i samma kårstyrelse som jag. Han var inte någon ledande företrädare för socialdemokraterna men satt, som sagt, i kårstyrelsen. Anders Borg valde vi till ordförande. Jag erkänner att jag var med om det valet. Vi valde Anders över sommaren när alla partier, utom ett, gjorde gemensam sak och avsatte den sittande ordföranden (som idag bl.a. sitter i kommunfullmäktige i Uppsala för folkpartiet). Eftersom vi hade någon ordförandekandidat fick Anders och en moderat till agera presidium tills vi på första höstmötet valde en annan ordförande.

Vem vet om Thomas Östros blivit minister utan sin erfarenhet från studentkåren. Anders Borg har med sitt korta ordförandeskap i sin meritförteckning så tydligen anser han det uppdraget som viktigt. Kanske var det tack vare det som han en gång blev Carl Bildts rådgivare och började sin vandring inom moderaterna.  Tänk sedan på alla år som jag inte var aktiv i kårpolitiken. Även den tidens kårpolitiker måste ha gått vidare till något annat inom politiken, eller kommit tillbaka som jag. Bara i min generation finns fler än dem som jag räknat upp. En riksdagsledamot i Skåne t.ex.

Så rösta i kårvalet, dels för att redan nu vara med och välja morgondagens makthavare, dels för att påverka inriktningen på studentkårens arbetet det närmaste året.

Andra bloggar om , , , , ,


EM:s snyggaste dambrottare

Det är bara att gratulera Sofia Mattsson till att även utses till brottning-EM:s snyggaste dambrottare. Är man så ung och söt som Sofia är man väl värd att uppmärksammas. Det är bara att hoppas att hon fortsätter att hålla sig smal så att hon kan fortsätta i 48-kilosklassen. Går hon upp en viktklass måste hon ju lägga på sig lite mer muskler och det är så okvinnligt.

Om skönhet och skillnaden i synen på män och kvinnor i idrott har jag även bloggat om här. Den är artikeln om kropp eller prestation är läsvärd. 

Jag är tyvärr tvungen att göra följande tillägg eftersom ironin i mitt inlägg tydligen inte går fram: ovanstående är ironi!!! Följ gärna länkarna för att se min syn på kropp, prestation och synen på kvinnors utseende inom idrotten.

Andra bloggar om , , ,  

Debut i presstödsnämnden

För ett par månader blev jag utnämnd av regeringen till suppleant i Presstödsnämnden. Igår var det första sammanträdet. Det fanns bara ett ärende på dagordningen. För första gången skulle Presstödsnämnden ta ställning till om en elektronisk tidning var berättigad till presstöd.

Jag deltog naturligtvis varken i diskussionen eller beslutet, som helt ny känns det bättre att vara med och lyssna och lära tills jag får tjänstgöra. Även om jag genom tidigare yrke och uppdrag har erfarenhet av press och journalistik är det här med presstöd något helt nytt.

Kvotera män är ok, kvotera kvinnor är inte bra

Hann varken blogga i måndags eller tisdags så jag har varit ovanligt tyst ovanligt länge. Om jag hunnit blogga efter vårt arbetsutskott hade jag bloggat om Årets ledare. Årets ledare utses varje år, efter ett initiativ från vänsterpartiet. I år skulle vi utse pristagare för tredje gången. Priset har de två tidigare åren gått till kvinnliga ledare och nu tyckte några av de borgerliga ledamöterna att det var dags för en man. Det är märkligt att partier som är emot kvotering av kvinnor tycker att man ska kvotera män. Kristdemokraten Gustav von Essen  tyckte dessutom att det vore toppen med en man som är ledare inom teknisk förvaltning. Någon sådan var inte nominerad, däremot fanns det kvinnor inom teknisk förvaltning bland de nominerade.

Hade jag hunnit blogga i måndags hade jag kommenterat intervjun med moderata finansborgarrådet Kristina Axén Olin i 
Aftonbladet där hon säger att "kvinnor har svårare än män att stänga av matsäckar, gympapåsar och dammråttor" och "att det är genetiskt, att vi är födda så". Den åsikten är ju intressant om man jämför med Dagens Nyheters artikel i söndags om att kvinnor får sämre resultat på tester om man först säger att kvinnor brukar vara sämre än män. Om man säger att kvinnor och män brukar ha lika bra resultat får kvinnorna mycket bättre resultat, lika bra eller bättre än männen.

Det är ok att kvotera män men inte att kvotera kvinnor. Förmodligen för att kvinnor har en gen som tvingar dem att prioritera dammråttor, matsäckar och gympapåsar. Då är de ju inte genetiskt kompetenta att leda bolag, vara chefer och sitta i bolagsstyrelser. Borgarnas synsätt är ju logiskt på så sätt. Kvinnor som är så kompetenta att de klarar av både dammråttor och karriär behöver inte kvoteras, de klarar sig själva (om de inte blir utbrända).

Själv konstaterar jag att så länge vi till och med behandlar bebisen i barnvagnen olika beroende på kön (eller utifrån färgerna på kläderna) kan vi inte säga att något är genetiskt. Vi är uppfostrade och skapade utifrån kultur, konvention, förväntningar och fördomar.

Intressant? Andra bloggar om , , , ,

Vad händer idag?

Jag har haft bloggtystnad hela helgen. Har helt enkelt inte haft tid att blogga. Nu ska jag försöka komma igång igen, eller rättare sagt snart. Ska försöka läsa igenom nättidningarnas rapporter om vårbudgeten först och kanske hinner jag inte blogga förrän efter arbetsutskottet som börjar 13.15.

Kontrollsamhället är här

Sjukintyg från första dagen. Vad är det för samhälle som den borgerliga alliansen vill skapa? Ett samhälle av misstroende och kontroll, där varje människa misstänks för att smita från jobbet?

De som drabbas av högerns misstänksamhet är arbetsgivarna och sjukvården. När arbetslösa ungdomar ska söka jobb 30 timmar om dagen översvämmas arbetsgivarna som söker arbetskraft av ansökningar från omeriterade personer. När arbetande människor blir sjuka tvingas sjukvården prioritera dem och deras intyg framför de riktigt sjuka.

Till UNT säger Gunilla Granberg, avdelningschef för HTF i Västerås, bl.a. att hon tror att allmänna förstadagsintyg kan leda till missbruk av arbetsgivare i branscher med hög personalomsättning och många ungdomar, som hos telemarketingföretagen.

Intressant? Andra bloggar om , , , ,

Abortmotståndets argument

Abortmotståndare har ibland en förmåga att motsäga sig själva. Dagens SvD innehåller ett debattinlägg från någon som doktorerat om den fria abortens historia i Sverige. Han undrar först ?Hur många kvinnor vill göra abort med en stödjande och engagerad man vid sin sida, som fullt ut tar ansvar för sitt faderskap?? samtidigt som han tror att ?fler män än kvinnor uppfattar en abort som en blindtarmsoperation?. Sedan undrar han ?varför männen förvisas till utvisningsbåset. Är man pappa under graviditeten endast om barnet är önskat och planerat? Eller blir man pappa först när barnet är fött?? Om män tog mer ansvar för sitt faderskap skulle färre kvinnor göra abort. Män ser abort som en blindtarmsoperation, alltså vill de att kvinnan ska göra abort. Eftersom män förvisas till utvisningsbåset kan de inte påverka kvinnans beslut. Här infinner sig då frågan, om män inte förvisades till utvisningsbåset skulle det då göras färre eller fler aborter? 

Även om man forskat på den fria abortens historia behöver man inte ha koll på vad som ligger bakom kvinnors beslut om att göra abort. Argumentet att kvinnan själv bestämmer över sin kropp är ett argument som används för att försvara den fria aborten, det är inte ett argument som i första hand används mot män som vill vara med i beslutet om abort. Jag håller därför inte med om att män förvisas till utvisningsbåset. Jag skulle tro att mannen (om han har en relation till kvinnan) är med om beslutet.

 Däremot kan det hända att en kvinna väljer att göra abort trots att den som gjort henne gravid är emot det. Skälet kan vara att kvinnan befinner sig i ett läge i livet när hon känner att hon inte kan ta ansvar för ett barn och hon vet att hon får ta ansvaret även om mannen vill att hon ska föda barnet. Men även kvinnor som lever i fasta relationer gör abort p.g.a. sin livssituation, beslut som fattas tillsammans med mannen. Det händer att kvinnor gör abort för att han vill det, fast hon egentligen inte vill. Kvinnor gör abort för att de inte vill eller kan ha en relation med mannen som gjort henne gravid. Skälen är många men ingen gör abort bara för att hon anser sig ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

Intressant? Andra bloggar om , , 

Wallenberg ska driva äldreomsorg i Uppsala

Idag fattade äldrenämndens presidium beslut om att ge Aleris Äldreomsorg AB kontrakt på äldreomsorgen i västra staden. Den nya majoriteten beslutade i januari att ge presidiet delegation på detta, förmodligen för att slippa vänsterpartiets protester och kunna konkurrensutsätta i lugn och ro.

Jag vet ingenting om Aleris äldreomsorg. Till skillnad från Attendo Care får man inte många träffar på Google om man söker på vanvård. Det enda är en anmälan mot ett vårdboende i Småland där en förståndshandikappad 50-årig man levde i misär, enligt
Smålandsnytt. Illa nog men det säger ju inget om äldrevården.

Aleris består av flera olika bolag, som alla ingår i Wallenberggruppen och därmed ägs av den familj som blivit symbol för Sveriges kapitalister. Aleris verkar vara en diversehandel som i Uppsala driver både Elisabethsjukhuset, öppen vård för barn, unga och vuxna med psykosocial problematik samt specialistmottagningar och laboratorier.

Aleris har, precis som alla andra stora vårdbolag, aktieägare som förväntar sig vinster i den vård som bedrivs. Vinster som inte tas ut i den kommunala vården. Min grunduppfattning är att skattemedel inte ska gå till aktievinster utan att varje krona ska gå till vården. När jag nu inte hittade något på Aleris länkar jag istället till en artikel i DN som visar hur vinstmaximeringen går ut över kvaliteten.

Till skillnad från sålda hyreslägenheter och bolag kan verksamheter som drivs på entreprenad tas tillbaka i kommunal regi. Det är vad vänsterpartiet kommer att driva när vi tar tillbaka majoriteten nästa val men då gäller det att vi får socialdemokraterna med oss eller att vi blir det största partiet. Med tanke på hur socialdemokraterna drivit konkurrensutsättningsfrågorna under förra mandatperioden är det säkrare att satsa på att bli det största partiet.

Intressant? Andra bloggar om , , , ,

Högerpolitik

Lite dåligt samvete har jag för att jag inte kommenterat alla tokiga förslag som högerregeringen och högerpolitiker kommer med. Fast varför ska man kommentera det som andra kommenterar bättre? Josefin Brink!

Kropp eller prestation

DN:s första sida på nätet pryds av en bild på Victoria Svensson, se printbild nedan. En inte allt för smickrande bild när det gäller kvinnlig skönhet men en fantastisk bild när det gäller en framstående idrottskvinna.

Senaste numret av Jämsides, Jämos tidning, handlar om skillnader mellan kvinnors och mäns idrottande. Naturligtvis tas även skillnaden i hur män och kvinnor ska vara upp, bl.a. i artikeln Kropp eller prestation. Där finns bl.a. en intervju med Hedvig Lindahl (det enda skälet till att inte hålla på Bälinge i damallsvenskan).

Varje bild på en kvinnlig idrottare som fokuserar på idrotten, på kampen, på viljan och inte på kvinnligheten är ett steg framåt för den jämställda idrotten.

image78Klipp från DN!

Andra bloggar om , , ,  

Fotbollssäsongen börjar

Årets fotbollssäsong har alla möjligheter att bli en av de mest spännande. Mitt favoritlag i herrallsvenskan, Elfsborg, tillhör återigen favoriterna, Bälinge bör kunna göra bra ifrån sig i damallsvenskan och Sirius gör come back i superettan. Dessutom debuterar mina söner i korpen.

Det är många matcher man borde se och många matcher man inte vill missa. Örebro har återvänt till allsvenskan och är obesegrat på Eyravallen sedan 70-talet, av Elfsborg alltså. När nu Elfsborg får chansen att vinna på Behrn arena kan jag inte åka dit. Politiska möten går före, även om jag brukar försöka åka till Örebro för att se Elfsborg där. 2-2 tror jag att det blev sist på en regning och blåsig arena.

Jag får trösta mig med bra matcher på Studenternas. Bälinges premiär blir det inte, även här kommer politiken före, men några matcher ska jag försöka komma iväg på. Sirius-Enköping och Sirius-Degerfors ska jag också försöka få in i programmet.


Andra bloggar om , , ,  


Förtroende för folkpartiet

Hur svarar man på Expressens fråga om folkpartiets spionageaffär, Har spionageaffären påverkat din syn på partiet negativt?

Svarar jag nej är det ju som om jag har förtroende för partiet, svarar jag ja så verkar det ju som om jag haft förtroende för partiet. Hur jag än gör så gör jag fel.

Andra bloggar om , ,

Möte för principens skull

Under förra mandatperioden ändrades tiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelse. Istället för en halvdags kommunstyrelse varannan vecka blev det en heldag kommunstyrelse i veckan. Istället för arbetsutskott varannan vecka blev det arbetsutskott varje vecka.

Detta protesterade dåvarande oppositionen mot, framför allt moderaten Cecilia Forss var mycket kritisk. Nu har vissa ändringar gjorts. Vi har fortfarande kommunstyrelse ungefär en gång i månaden men bara halvdag. Mötena är ofta stressiga och det finns inte riktigt tid att begrunda yrkanden och förslag från andra partier. Efter ks är det presskonferens och pressen har flera gånger fått sitta och vänta på att kommunstyrelsen ska ta slut.

Arbetsutskott har vi numera varje vecka. Precis som tidigare kommer handlingarna efter lunch på fredagen. Det innebär att tid måste avsättas alla helger istället för varannan. Om man nu hinner hämta handlingarna på fredagen. Just den här helgen gjorde det ingenting. Idag har vi arbetsutskott med ett ärende, en rapport. Det är inte första gången som utskottets dagordning är så tunn men det är snudd på oförskämt att ha en så tunn lista på påsklovet. Förr tog jag ofta ledigt på sportlovet och besökte mamma med barnen. Vad arg jag hade varit om jag åkt hem för arbetsutskottet och en rapportpunkt.

 Vi kan inte ha arbetsutskott varje vecka för principens skull. Det är ju bara löjligt.

Sommar i sommarstuga utan fastighetsskatt

Så här på våren längtar jag till sommarstugan. Innan jag blev med sommarstuga hade jag ingen aning om att det kunde betyda så mycket. Trots att det varken finns el, vatten eller avlopp indraget i stugan så är det underbart att vara där. De där regniga dagarna när man är fyra personer som ska sysselsätta sig utan tv på 39 kvadratmeter, när man är i stort behov av en rengöring (och det är alldeles för kallt för ett bad i sjön)  och behöver stövlar för att gå på toaletten, de dagarna glömmer man bort.

Min lilla sommarstuga är skattebefriad, eftersom den är så liten och outrustad har den avskrivits som fastighet. Den markplätt som stugan står på har däremot inte varit skattebefriad. Jag hade gärna fortsatt betala fastighetsskatt för min lilla tomt för att det skulle finnas statliga pengar till att subventionera byggandet av hyreslägenheter.

Jag tjänar inte ett öre på att skatten försvinner. Den summa pengar som jag tidigare betalade via skatteverket kommer nu istället att bli en kommunal avgift. Jag undar hur avgiften kommer att slå och hur regeringen kommer att se till att ingen kommun gynnas eller missgynnas av avgifterna. Ska de räknas in i utjämningssystemen eller hur är det tänkt?

Andra bloggar om
, ,


Skattesubventionerad sommargrillning

Förslaget om skatteavdrag för hushållsnära tjänster har nu presenterats. Det är en intressant läsning. Jag ser fram emot att jag under sommaren ska kunna hyra in en liten människa som sköter grillen. Undrar om regeringen tänkt på att just grillen är ett traditionellt manligt ansvarsområde?

Eftersom regeringen också menar att tjänsterna får utföras även i sommarstuga så kan jag nu se framemot att på semestern kunna anlita en extern grillare med skattesubvention. Det kommer att underlätta mitt livspussel och öka jämställdheten i mitt liv. Tack regeringen!

Vänsterpartiets riksdagsledamot Josefin Brink är mest fascinerad över att skopustning ingår, i ett inlägg som hon kallar Regeringen undergräver satiren.

Regeringen konstaterar också att skatten gör att de allra flesta hushåll väljer att inte köpa tjänsterna utan i stället utför dem själv. Dvs. när vi städar, lagar mat, lämnar barnen på förskolan etc. utför vi tjänster själva istället för att köpa dem. Skrivningen om att tjänsterna inte utförs alls är också en höjdare. När jag inte dammsuger vardagsrummet på helgen är den en tjänst som inte utförs. (sid 31 i propositionen).

Det finns ju faktiskt en fördel med förslaget om skattesubvention av hushållsnära tjänster. Nu har jag dåligt samvete för att jag inte hinner med hushållsarbetet. I framtiden kan jag vara stolt över att jag inte är något vidare bra på hemarbete och på så sätt inte helt själviskt förhindrar någon annan att utföra tjänsten.

Intressant?
Andra bloggar om
, , ,  och

Nu blir det dyrare att åka buss

Nu kommer högeralliansen med sina prishöjningsförslag. Priset på kontantbiljetten höjs från 20 till 30 kr och priset på resor med värdekort med två till fyra kronor beroende på tid på dygnet. Åldersgränsen för barnbiljetten höjs från 13 till 16 år, vilket är positivt. Det är också positivt att zonerna slopas och att den särskilda nattaxan försvinner. Det framgår inte av pressmeddelandet men det sägs att det särskilda ungdomskortet som ger ungdomar upp till 20 år rabatt tas bort. Om det stämmer är det förödande för ungdomars möjlighet att förflytta sig över staden. Äldre ungdomar har ofta fritidsaktiviteter och vänner i olika delar av Uppsala och måste kunna utnyttja kollektivtrafiken för en billig penning.

Det skulle vara intressant att veta hur mycket högeralliansen beräknar få in på höjningen från 20 till 30 kronor. Lyckas man styra om flertalet till att istället köpa ett värdekort kommer alliansen snart att få höja priset igen. De som åker någon enstaka gång kommer att välja bilen istället när den enstaka resan kommer att kosta 30 kr.Taxeökningarna riskerar att minska antalet bussresenärer till förmån för bilen och det är helt fel väg att gå, anser jag.

52706-31I budgetförslag för 2007 anslog vänsterpartiet 7 mnkr för att busstaxan för ungdomar skulle kunna sänkas ytterligare samt 10 mnkr mer än majoriteten för att taxorna skulle kunna behållas och för att kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas. 

Bilden från Upplands lokaltrafiks hemsida.

Andra bloggar om
, , och

Grinig godmodighet

Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Gunnar Hedberg, är en förunderlig blandning av grinig gubbe och godmodig mysfarbror. Vid behandlingen av ett ärende ler han lite underfundigt och drar ett litet skämt och vid behandlingen av nästa ser han barsk ut och väljer ett högdraget och mästrande tonfall för att sedan återgå till mysstuket.

Idag tillsattes en styrgrupp som ska göra en översyn av det kommunala bolagsägandet. Majoriteten ville ha en styrgrupp bestående av sex personer, fyra från majoriteten och två från oppostionen. Dvs. ett av kommunsstyrelsens partier skulle lämnas utanför. Vårt förslag om att styrgruppen skulle utvidgas till sju personer fick ett mästrande svar om proportionella val, socialdemokraternas nej till valteknisk samverkan i fullmäktige, alliansen "godhet" etc. Inga av dessa skäl förklarar varför sex ledamöter är bättre än sju.

Här följer vår reservation i ärendet


Den politiska majoriteten har beslutat att göra en översyn av det kommunala bolagsägandet. Redan före översynen har majoriteten beslutat att genomföra en försäljning av Gamla Uppsala Buss AB (GUB).

 

När nu majoriteten ska tillsätta en styrgrupp för översynen väljer majoriteten att låta samtliga partier i majoritet ingå i styrgruppen medan man inte släpper in alla oppositionspartier i styrgruppen, tvärtemot praxis vid sammansättning av styrgrupper.

 

Vi kan inte se annat än att detta är en politisk markering av den sittande majoriteten där man redan nu klargör att man inte är intresserad av en öppen dialog mellan samtliga i kommunstyrelsen ingående partier. Vi tolkar detta som att majoriteten redan beslutat inriktningen för det kommunala bolagsägandet, beslutet om GUB tyder på det.

 

Finns det ingen vilja att tillsätta en styrgrupp på ett demokratiskt sätt kan vi inte se att det finns någon vilja att ta till sig åsikter och förslag från oppositionspolitikerna i styrgruppen. Vi väljer därför att inte tillsätta de två platser som majoriteten valt att tilldela oss.

Andra bloggar om
, , och


På väg att bli bättre

Jag hostar fortfarande och har fortfarande ont i ryggen men i natt hade jag, för första gången på över en vecka, inte svårt att somna p.g.a hostan och jag vaknade inte en enda gång under natten. Jag är på på väg att bli bättre.

Situationen i Sverige är inte på väg att bli bättre. Konjunkturen innebär visserligen att fler och fler får arbete (som sossarna sa i valrörelsen, jobben är på väg) men fler och fler politiska beslut som innebär hårdare tag för de fattiga tas.

image77Ikväll på Uppsala Bokcafé, Kungsg 41, kl 19.00 presenterar Josefin Brink vänsterpartiets rapport om att den borgerliga regeringen pstående att kvinnors löner och arbetsvillkor blir bättre genom privatisering av vård och omsorg är falskt.

Bilden på Josefin är ingen av de officiella bilderna men jag kunde inte låta bli att byta ut den officiella mot den här, som tidigare funnits på vänsterpartiets nationella hemsida. Det stod mellan denna och Josefin i sjuksköterskeuniform på en spelning med Vagina Grande. Den bilden kan man bl.a. se på
Tora Breitholtz blogg.

Äntligen lånecyklar i Stockholm

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har inte stoppat lånecyklarna den här gången. Vänsterpartiets långa arbete för lånecyklar i Stockholm har äntligen resulterat i att såväl stockholmare som besökare kan låna en cykel.

Mandatperioden 1994-1998 började arbetet med att införa lånecyklar efter att vänsterpartister, bl.a. borgarrådet Margareta Olofsson, besökt Köpenhamn och tittat på hur lånesystemet fungerade där. Samma system bestämde man sig för att införa i Stockholm. Vid valet 1998 var kontrakt skrivet med den danske entreprenören men den nya borgerliga majoriteten valde att hellre betala ett skadestånd på 6,2 mnkr än att sätta igång. Det blev riktigt absurt när Stella Fare, dåvarande stadsmiljöborgarråd, var på besök i Köpenhamn, provcyklade och blev intervjuad av en dansk tidning där hon sa att det här med lånecyklar var en bra idé som borde införas Stockholm. Man betalar hellre 6,2 mnkr i skadestånd än inför något som vänsterpartiet har tagit initiativ till för att bara något år senare uttala sig positivt om hela idén. Tokigt är bara förnamnet.

Efter valet 2002, när vänsterpartiet återigen ingick i majoriteten, togs nya tag med lånecyklar och den här gången har inte högern stoppat cyklarna. Så nästa gång man åker till Stockholm går det att låna en cykel för 25 kr, superbra!

Andra bloggar om , , ,


Tyvärr inget aprilskämt

Visst hade man gärna velat det men tyvärr tror jag inte att Svenska Dagbladets artikel om att 11 000 planerade hyresrätter inte kommer att byggas är ett aprilskämt. Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig hos Mats Odell, säger bl.a. till SvD att "vi tror att det rör sig om en temporär svacka" och "fler bostadsrätter kommer att minska trycket på de hyresrätter som finns".

11 000 hyreslägenheter är inget aprilskämt men Daniel Liljeberg och hans politiska vänner måste vara det. För övrigt undrar jag fortfarande om nyheten om att jämo Claes Borgström och förre justitieministern Thomas Bodström ska öppna juristfirma tillsammans är ett skämt eller inte.

Andra bloggar om , , ,

Fel århundrades mode

I år när det är Linnéjubileum borde modet vara rokokoinfluerat men det är det inte. Istället är det empiren (sent 1700-tal/tidigt 1800-tal) som gäller. Tunikor gjorda i år som lika gärna kunde vara avklippta klänningar från Jane Austens garderob. Förra säsongens ballerinaskor har utvecklats till det tidiga 1800-talets platta sidenskor med fyrkantiga tår.

Det borde finnas en bättre samstämighet mellan mode och viktiga händelser. Istället för att alla unga kvinnor ser ut som de är med i Stolthet och fördomar borde de se ut som Carl von Linnés hustru och döttrar. De förtjänar att lyftas fram under Linnéåret. Trots att Linné inte lät sina döttrar gå i skola hade de stora kunskaper i botanik. Man kan undra vad de hade uppnått om de fått gå i skola och på allvar fått ägna sig åt vetenskap och botanik.

Kanske kan vi inte se ut som Sara Lisa, Lisa Stina, Sara Stina och de andra gjorde under Carl von Linnés storhetstid men vi kan besöka
Sara Stinas gård och vi kan gå på föreläsningar om kvinnorna runt Linné.


image76
Bilden kommer från boken Skor utgiven av Nordiska museets förlag med skor från museets samlingar. Den inklippta ballerinaskon kommer från Vagabonds kollektion 2007.

image75image74En klänning från 1800-talet och en från 2007, närmare bestämt från Oasis. Vilken är vilken?

Carl och Sara Stina Linné hann inte riktigt med empiren. Istället för lätta kläder, skor utan klackar, naturligt eller inget smink och inga peruker fick de pudra sig och och ha på sig kläder som var svåra att gå i. Åtminstone gällde det säkert Sara Stina när hon som professorsfru skulle besöka de fina salongerna. Sara Stina levde under empiren men som äldre änka behövde hon nog inte följa några modekoder.

"För att höfterna skulle bli så stora som möjligt gjordes en ställning av fiskben som användes som underkjol. Omfånget på den var så stort att damerna hade svårt att både sitta och gå, de var tvungna att gå i sidled genom till och med dubbeldörrar. Urringningen på klänningen skulle vara djup och döljdes ibland av en liten vit duk. Midjan skulle vara hög och smal, vilket krävde att man opererade bort ett eller två revben.", skriver svenska Wikipedia om rokokon. Kanske ska vi ändå var glada över att vi slipper det mode som var aktuellt under Linnés tid. Fast å andra sidan förmodar jag att mode var något som var förbehållet de högre klasserna. Vanliga människor försökte kanske men några ställningar av fiskben och knäckta revben var nog inte aktuellt.
Andra bloggar om , , ,