Kvoterad föräldraförsäkring

Lag om dygnet runt-barnomsorg  och, mer eller mindre i en bisats, om kvoterad föräldraförsäkring skriver Josefin Brink (v), Nalin Pekgul (s) och Esabelle Dingizian (mp) om på Newsmill. Kommentarerna där och på en del bloggar handlar om att staten ska lägga sig i hur människor vill planera sitt familjeliv. Det är intressanta kommentarer tycker jag.

Barnomsorgen har två syften. Det ena syftet är att möjliggöra för föräldrar att arbeta och det andra är att ha en bra pedagogisk verksamhet för barnets bästa. Ur perspektivet att möjligggöra för föräldrar att arbeta är dygnet-runt-barnomsorg bra och ökar föräldrarnas valfrihet. I vissa yrken är det nämligen lättare att hitta ett kvälls- eller nattjobb. Ur barnperspektivet är väl nattomsorgen bra eftersom det innebär att familjen får inkomster och att barnet får en trygg nattmiljö (om alternativet är olika tillfälliga lösningar och barnvakter). Detta kan ju inte vara att staten lägger sig i familjernas planering, snarare tvärtom.

Att kvoterad föräldraförsäkring kritiseras för att inte låta föräldrarna avgöra vem som ska vara hemma har jag förståelse för. Kvoterad föräldraförsäkring tar bort möjligheten för föräldrar att låta en och samma förälder vara hemma hela tiden. Ändå vill jag hävda att en kvoterad föräldraförsäkring är bra och jag avvisar argument som att staten lägger sig i familjernas planering. Jag hävdar nämligen att staten gör det redan idag eftersom föräldraförsäkringen bara kan delas mellan två föräldrar. Vore den fri skulle en familj kunna komma överens om att överlåta föräldrapenningen på en barnflicka eller någon släkting. Föräldrapeningen är ett statligt stöd som möjliggör för föräldrar att vara hemma med sina små barn. Staten kan styra hur detta statliga stöd ska betalas ut och gör det redan idag. Familjerna kan välja att ta det statliga stödet utifrån de regler som finns eller att planera sitt liv utanför reglerna men får då också klara sig utan det statliga stödet.

Jag ser två olika sätt att tänka när det gäller föräldraförsäkringen. Antingen är det en föräldraförsäkring och då följer den föräldrarna eller också är det en barnförsäkring, då följer den barnet och betalas ut till den som vårdar barnet.

Tyvärr tror jag att vi måste införa kvoterad föräldraförsäkring för att båda föräldrarna (om det finns två aktiva föräldrar) ska ta lika stor del i barnens skötsel. Det vanligaste är ju också att den som är hemma med barnen också blir den som tar störts ansvar för hemmet och att denna arbetsfördelning fortsätter även efter föräldraledigheten. Kvinnor hämmas på arbetsmarknaden, inte bara för  att de är hemma mer med barnen utan också för att arbetsgivaren förväntar sig att de ska vara det.

En kompromiss skulle kunna vara att dela föräldraförsäkringen i tre delar. En del till varje förälder och en del till barnet, som sedan kan fördelas till den vårdare som passar familjen bäst. Oavsett vilken modell för föräldraförsäkring som används så styr staten. Den som tar ut föräldrapenning accepterar ju statens inblandning oavsett hur reglerna för försäkringen ser ut.

Även i DN,

Kommentarer

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback