Heteronormativitet

Ett ord som inte alla känner till är heteronormativitet: Heteronormativt är när man förutsätter att alla är heterosexuella och det är det som gör att många homo- och bisexuella ofta känner sig diskriminerade eller utanför.

Aftonbladet har idag en webb-undersökning angående jämställdhet. Kvinnor och män får svara på vem som gör mest arbete hemma, den svarande eller partnern. Eftersom det inte framgår av testen om partnern är av samma eller motsatt kön blir ju svaren missvisande om hemarbetets uppdelning mellan kvinnor och män om samkönade par svarar.

Det hade varit enkelt för Aftonbladet att i inledning skriva att frågorna är till för personer som lever i ett förhållande med en person av motsatt kön.  Eftersom tidningen inte gör det visar tidningen prov på ett heteronormativt tänkande. En småsak kanske men ett bra exempel på heteronormativiteten.

Rädda en fågel köp en påse

Jag tycker inte om att göra kommersiell reklam via min blogg men måste göra ett undantag för tyska Reisenthel. De gör snygga och användbara grejer för vardagslivet. Min favorit är en liten väska som heter Minimax. En påse som kan vikas ihop till nästan ingenting och som dessutom är snygg. Fodralet har en liten hake som gör att man kan fästa den på kläderna. När jag ger mig ut på shoppingtur utan väska fäster jag den i en byxhälla eller någonstans på jackan. Annars ligger den i väskan så att jag kan använda den när jag handlar mat på vägen hem.

Nu har Reisenthel även kommit med en hopfällbar korg. En sån skulle jag också kunna tänka mig.

Reisenthel finns bl.a. på 
Stickspåret i Uppsala. Den lilla väskan/påsen kan man köpa online här och korgen här. Se även Reisenthels egen hemsida för en massa andra roliga och praktiska prylar.

Jag gör undantaget eftersom jag såg de stackars djuren som drabbas av alla platspåsar som hamnar i naturen och därför vill tipsa om ett sätt att undvika plastpåsarna. De stora tygpåsarna och flergångspåsarna som man kan köpa är ju bra när man ska på planerad inköpstur men det är ju inget man har med sig när man svänger förbi ICA eller Konsum på vägen hem från Konsum eller när man handlar något på stan på lunchen. Små påsar som nästan inte tar någon plats är därför perfekt att alltid ha med sig.

Fredag morgon

Det är fredag morgon och jag tar det lugnt hemma istället för att jäkta iväg  till Stadshuset. Det spelar ju egentligen ingen roll om jag sitter framför datorn hemma eller på jobbet. Det blir samma jobb gjort i alla fall.

Morgontidningarna är genomlästa och
DN rapporterar om att kristdemokraterna tappat hälften av väljarna och att socialdemokraterna tappat väljare i storstäderna. Det är positiva nyheter att kd tappat mycket men det lite skrämmande att kd och sd är lika stora i den senaste Synovatemätningen. Sammantaget innebär det i alla fall att de partier som förenas av sin familjepolitik, motstånd mot aborter och många homofoba medlemmar och sympatisörer har 6%.

Upsala Nya Tidning har nu i två dagar skrivit om debattklimatet i Uppsalas kommunfullmäktige. I dagens tidning säger fullmäktiges ordförande att reglerna behöver stramas upp och talartiderna kortas. Jag håller inte med fullmäktiges ordförande eftersom jag menar att vi gruppledare och fullmäktiges ordförande träffas alldeles för sällan. Innan vi inför nya regler måste vi försöka att tillsammans utvärdera fullmäktige. Det räcker inte att vi har en utbildning och en gruppledarträff per mandatperiod, vi måste träffas regelbundet för att utvärdera fullmäktige. Nya regler kan vi införa om det inte hjälper.

Vänstern och EU

Lars Ohly utvecklar sin syn på EU i dagens Expressen. I artikeln tar han upp några av de nackdelar som ett svenskt EU-medlemskap fört med sig. Överstatligheten, att ett vårddirektiv, som hotar vår gemensamma sjukvårdsfinansiering, är under utarbetande och att allmännyttan, public service, presstödet och Apoteksbolaget också riskerar att underkastas marknadens överhöghet tar han upp som några exempel. Han nämner också att allt inte är dåligt med EU men går inte närmare in på vad.

Visst har EU inneburit många fördelar för Sverige men också många nackdelar. Den största nackdelen som jag ser det är att EU:s regler är ett hot mot den svenska modellen med generell välfärd och med jämlikhetssträvanden. För mig är det självklart att beslut ska tas så nära de människor som besluten berör men EU-medlemskapet innebär att många beslut fattas någon helt annanstans och därmed är de inte ens anpassade efter individen utan efter något annat, marknaden eller ngt annat EU-land.

Andra EU-beslut som man med svenska (och finska) inte kan låta bli att sucka över är snusförbudet. Visst är det absurt när ett finskt rederi blir svenskt bara för att kunna sälja snus?

Råttorna vid Stadshuset

För en tid sedan kallade Lena Hartwig Stadshuset för ett råttbo (Radio Uppland). Idag upptäckte jag ett riktigt råttbo utanför Stadshuset när jag tittade ut genom fönstret under kommunstyrelsens fikapaus. Under buskarna längs en av gångstigarna ut från Stadshuset har några råttor sitt bo. De kilar fram och tillbaka mellan sitt bo och en plats under busken där det verkar finnas något att äta. När jag såg den första blev jag lite äcklad, som man lätt blir när man ser en råtta i stan, men det var rätt fascinerande att stå där i fönstret och se djurliv på så nära håll. Gott om råttor lär det vara i de flesta städer men det är inte vanligt att man ser dem.

Jan Myrdal om JK och bordellhärvan

Det hade jag aldrig trott, att jag skulle hålla med Jan Myrdal. Man upphör aldrig att förvånas.

Miljöpartiets röriga soppa

Miljöpartiets strategi är intressant. Fler och fler utspel kommer som förflyttar mp närmare och närmare socialdemokraterna. Kanske kan mp på så sätt visa sig regeringsdugliga och nå nya grupper av väljare. Samtidigt riskerar de att tappa många av sina gröna väljare.

Först var det Peter Eriksson som uttalade sig negativt om Lars Ohly i SvD. Sedan var det utspel om betygen, utspel om gemensam valplattform och nu ett utspel om EU. Maria Wetterstrand menar att mp inte längre ska driva ett utträde ur EU, bl.a. på grund av EU:s miljöarbete. OK, jag kan ha förståelse för att man inte bara driver utträde utan också formar sin politik efter det faktum att vi är med i EU. Steget därifrån till att inte längre kräva utträde är  däremot långt. Speciellt som man på många områden kan se hur EU bromsar eller förbjuder medlemsländernas initiativ för att hejda klimatförändringarna.
Jens Holm har utvecklat varför EU inte är ett miljöprojekt.

Det är uppenbart att miljöpartiet har en tydlig strategi med regelbundna mediautspel där kursförändringar eller angrepp på vänsterpartiet varvas.  Ena dagen är det ett närmande till socialdemokraterna, andra dagen ett påhopp på vänsterpartiet, tredje dagen ett närmande till borgarna (utspelet om a-kassa) och fjärde dagen ett nytt närmande till socialdemokraterna. Minst sagt en rörig soppa för miljöpartiväljarna att ta ställning till.

I pressen: DN, SvD.

Mötesplatsen

Idag har det varit mötesplats. En form av öppet ungdomsråd där ungdomar får möjlighet att träffa politiker och kommunala tjänstemän för att diskutera sin vardag och komma med förslag på Uppsalas politik. Idag funderade jag på mötesplatsens form. Normalt pratar ungdomarna och tjänstemännen eller politikerna flikar en kommentar, en förklaring, ett svar eller ett löfte om att ta med sig förslaget/frågan och diskutera det vidare. På Mötesplatsens hemsida tolkar man också kommunens handlingsplan för barnkonventionen så här: "På Mötesplatsen träffas ungdomar och politiker. Vi tycker till om sånt som angår oss. Och politikerna måste lyssna. Det har de själva bestämt.

Jag kom lite sent och hamnade först i en grupp som pratade om statusskillnad mellan olika gymnasieprogram. Sedan flyttade jag över till en grupp som pratade om rasism och dåligt bemötande från busschaufförer, Gruppen övergick sedan till att prata om lärare som de upplevde behandlade eleverna olika beroende på deras ursprung så vi fick en diskussion om vad man kan göra.

Det är intressant att lyssna ungdomarna även om man inte alltid kan åtgärda eller göra något åt deras problem eller förslag men man alltid ta med sig det de pratat om och ha med deras synpunkter när vi formar politiken. Kan man inte göra allt genast kan man i alla fall ha ungdomarnas röster i bakhuvudet när beslut ska fattas.

Planeringsinformation

Sedan förra mandatperioden har vi en planeringsberedning i kommunen. I beredningen sitter kommunstyrelselsens arbetsutskott och presidierna för de nämnder som arbetar med infrastrukturfrågor. Från början var det en beredning där frågor togs upp på ett tidigt stadium och diskussionerna i beredningen blev vägledande för nämndernas ställningstagande.

Med tiden har beredningen blivit mer och mer ett informationsforum med väldigt lite av planering och samordning. Efter valet i stort sett bara information. Nu har den nya majoriteten helt gjort om planeringsberedningen till ett planeringsinformationsforum. Sedan årsskiftet har beredningen delats i två delar, dels en planerande del där bara kommunstyrelsens arbetsutskott och presidierna i vissa nämnder ingår, för att samordna sitt arbete, dels i en del för oss övriga, som verkligen inte är något annat än ren information om vad som händer inom ramen för fattade beslut.

Se bara på dagens dagordningar:

Beredningsgruppen, dvs. den lilla gruppen:

 Planprioriteringar     
                                                                                           
                   

Det kommunala ansvaret vid större exploateringar utanför tätort                   
    -diskussion kring kommunens drifts- och underhållsansvar

  

 Strukturskiss för Nordvästra staden                                                                  
    - knäckfrågor, anspråk och tidplan för fortsatt arbete                        


Den Goda Staden                                                                                                

    - inriktning och delprojekt under etapp 2     

Planeringsberedningen:

Idétävling för utveckling av årummet (Islandsfallet -Ekoln)           
    - planeringsförutsättningar och ramar samt syfte och målsättning med tävlingen

                                                                              

3. Novemberljus            
- ett samarbetsprojekt med Vi i Stan AB kring ljussättning av det offentliga rummet                                          

I den lilla förberedande gruppen är det alltså ärenden som är under planering medan själva Planeringsberedningen bara får information om vad som redan är beslutat eller är på gång att beslutas. För oss som sitter i kommunstyrelsens arbetesutskott är det dessutom bara repriser på föredragningar som vi redan hört.

Jag vill ha tillbaka en riktig planeringsberedning värd namnet. Den här nya modellen kommer jag nog inte att delta i framöver. Knasigast av allt är att det bara är moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna som finns med i själva beredningsgruppen. Förhoppningsvis anser även centern och kristdemokraterna att de också vill kunna vara med i beredningsgruppen och stöter på sina majoritetskolleger om en annan ordning, en mer demokratisk ordning. Även moderater, folkpartister och socialdemokrater kan nog hålla med mig, annars hade de väl varit uppmärksamma istället för att sitta och småprata eller pudra sig.

Inget skadestånd efter bordellhärvan

Såg att de två kvinnor som sökt skadestånd för att de som minderåriga utnyttjades på bordell på 70-talet nekas detta. Kanske är det helt rimligt ur juridisk synpunkt att inte betala ut skadestånd för något som är preskriberat men ur mänsklig synpunkt måste man inse att det tar tid för skadade tonåringar att läka och orka kräva sin rätt.

Här handlar det om två minderåriga flickor som tagits in på behandlingshem och sedan hamnat "i klorna" på en bordellmamma. När bordellen sprängs läggs locket på eftersom flera kändisar och höga politiker pekas ut som bordellbesökare. All skam läggs på bordellmamman och männen går helt fria. Hur skulle två fjortonåringar, utnyttjade och redan placerade på behandlingshem, kunna hävda sin rätt?

Jag tycker att uttalandet från den dåvarande åklagaren Erik Östberg, om att han trodde på flickornas uppgifter men lät sig påverkas av de utpekade sexköparna under utredningen, visar vad det handlade om: "Jag fick åtskilliga samtal från män som var oroliga för sitt familjeliv och för sin sociala ställning. När det ringer en darrande människa som ser sitt sociala liv stå på spel, det berör en ju", har Erik Östberg sagt enligt TT (via
Aftonbladet). Två darrande flickor som redan fått sitt sociala liv förstört vägde lätt mot sexköparnas oro.

Det verkar dessutom märkligt att justitiekanslern inte funnit något stöd för uppfattningen om att åklagarna utsattes för "otillbörliga påtryckningar" om dåvarande åklagaren sagt att han påverkades av de män som ringde honom och var oroliga för att deras inblandning i bordellhärvan skulle komma ut.

Kvinnorna och deras advokat kommer att gå vidare. Hoppas att deras kamp kan reda ut lite mer av denna bordellhärva. Locket har lagts på alldeles för länge.

Advokaten förresten, man skymtar ju honom på bilder ibland så jag undrar om det är samma Niclas Karlsson som en gång var aktiv på Uppsala studentkår.  Någon som vet?

Debatten om debatten

Jag har inte läst alla delar av Zarembas artikelserie om Lärarhögskolan och anmälningarna om homofobi så jag har valt att inte kommentera den. Nu har det tydligen skapats en alldeles egen debatt om artikelserien. Katarina Kielos, Åsa Linderborg och Josefin Brink är några av dem som bidrar till debatten. 

När jag nu äntligen har en ledig helg har jag en hel del att göra och tillräckligt att läsa ändå så vill en liten del av mig sitta framför datorn och läsa ikapp hela debatten, Svensson, Roya och Matilda och alla andra som debatterar om debatten.

Åh nej

Morfars gamla skola brinner, ett av mina sommarnöjen, Jörgens auktioner, försvinner. Stråssa gamla skola går inte att rädda, enligt DN. Bergslagsposten har även en bild på den övertända skolan och det räcker att titta på bilden  för att se att skolan inte går att rädda.

Barngruppernas storlek

Borgerlig majoritet i Stockholm: "dagisgrupperna blir allt större i Stockholm"

Borgerlig majoritet i Uppsala: Barngrupperna i Uppsala växer


Homosex orsakar jordbävning

Tidningen Dagen rapporterar om en israelisk parlamentsledamot som hävdat att homosexuella handlingar skapar jordbävningar. Alla som kommenterat nyhetet menar att parlamentsledamoten uttalat sig mot homosexualitet, så även den utmärkta Antigayretorik.  Men både Dagens rubrik Homosex skakar Israel och parlamentsledamotens uttalande om "att sluta lagstifta på ett sätt som uppmuntrar homosexuella handlingar " talar ju om den sexuella handlingen och inte den sexuella läggningen. Ok att vara tillsammans med ngn av det egna könet så länge man inte ägnar sig åt homosexuella handlingar liksom.

Tja ingen större skillnad kanske, förutom då att det finns människor som kallar sig hetrosexuella trots att de då och då ägnar sig åt homosexuella handlingar. (åtminstone enligt kvällspressen)

Ordföranden för den israeliska motsvarigheten till RFSL känner sig smickrad över att tillskrivas övernaturliga krafter. Andra kan ju fundera över hur de "jordbävningar" som de kände för stunden resulterade i skalv som till och med andra kände, som t.ex. signaturen Sanna som kommenterar på antigayretorik:


"Jag tror det ligger nåt i det faktiskt, igår när jag och kärestan hade det lite småmysigt med varandra så tyckte jag mig känna att jorden skakade ;)"

Helt rätt att bemöta den här typen av unkna åsikter med humor.


 


Folkhälsa i fokus

Nu är man påfylld med med idéer och tankar om hur man ska kunna jobba med folkhälsofrågor och öka intresset för folkhälsopolitik i Uppsala kommun. Något som var extra bra var att jag och folkhälsorådets nuvarande ordförande beslutade oss för att agera tillsammans för att sätta folkhälsan på dagordningen. Vi når ju längre om vi samarbetar i den här frågan än så länge. När vi fått upp folkhälsopolitiken på dagordningen då kan vi kanske bli politiskt oeniga om detaljerna men så länge frågan knappt finns på dagordningen så finns det ju inget att vara oeniga om.

Stora delar av Uppsalas folkhälsoråd deltog men det hade varit bra om även nämndernas ordföranden och fler från kommunstyrelsen varit med.


Kort om hyresgästföreningen

Nu ska jag iväg och prata folkhälsa i ett par dagar. Återkommer med rapport.

Igår träffade vi hyresgästföreningen och hade ett givande samtal. Imorgon ska hyresgästföreningen träffa företrädare för majoriteten. Frågorna från hyresgästföreningen kommer nog att vara desamma men svaren från partierna annorlunda.

Vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna har i stora drag samma politik på lokalplanet när det gäller hyresrätter. Skillnaden är främst två: vänsterpartiet vill ha ett högre mål för hur stor andel av bostadsbeståndet som ska vara hyresrätter och vänsterpartiet instämmer i hyresgästföreningens krav att avkastningskravet ska tas bort.


Gratis bussbiljett?

Bussbiljetten kan bli gratis, skriver Aftonbladet som har hittat ett intressant förslag i klimatutredningen. Förslaget går ut på att man ska kunna få ett månadskort skattefritt från sin arbetsgivare. Intressant förslag som ur klimatsynpunkt troligtvis får en marginell effekt men som nog får en större effekt som löneförmån eller som sätt att minska skatten. Om den som redan idag köper ett månadskort avstår från löneförhöjning mot att istället få ett månadskort så tjänar både arbetstagaren och arbetsgivaren på det eftersom "löneförhöjningen" blir skattefri.

Jag undrar om den som idag åker bil till jobbet skulle välja månadskortet framför löneförhöjning? För vilka arbetsgivare kan tänka sig att betala månadskorten utan att ta igen det på lönen? En skattedirektör kommenterar förslaget med att "en del arbetsgivare har råd att ge bort motionskuponger, andra har det inte. Och det är ändå småbelopp jämfört med det här".

Motion är ändå något som arbetsgivaren tjänar på eftersom motion gör arbetstagaren friskare. Vad tjänar arbetsgivaren på att folk åker buss till jobbet? Nej, det här förslaget ger nog inga stora miljövinster men en del skattevinster för arbetsgivare och arbetstagare som idag redan åker kollektivt.

Jag tror mer på vänsterpartiets förslag om att prova klimattaxa, avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Vänsterpartiet vill prova detta på ett par ställen i landet för att se om det ökar kollektivtrafikresandet och minskar bilåkandet. Gratis kollektivtrafik har visat sig ha en del andra negativa effekter men inget försök med gratis kollektivtrafik har gjorts i någon större skala. Det vore intressant att få det prövat ur miljöperspektiv.

Feministisk vinkel

Hittade en intressant liten krönika på SvD: Bolibompa ur en feministiskt vinkel. Skribenten kom fram till att de svenska programmen var bra men att de utländska dubbade programmen inte höll måttet. Åtta av åtta hade manlig huvudperson och det fanns inga starka kvinnor ens i birollerna. Nästan alla var tecknade med ett djur i huvudrollen.

Krönikören, Malena Janson, gör därmed samma upptäckt som jag själv gjorde när jag tänkte tillbaka på stora amerikanska tecknade filmer, de har så gott som bara manliga figurer i huvudrollen. Jag skrev ett inlägg med rubriken Inga kvinnliga förebilder i tecknad film. Fick mothugg av dem som tittar på Anima och motthugg av dem som anser att den tecknade versionen av Pippi Långstrump samt Disneys Pochahontas och Den lilla sjöjungfrun bevisar att tecknade filmer är jämställda.

Intressant att vissa anser att det blir jämställt bara för att det förekommer flickor/kvinnor i några tecknade filmer. Lite som exprimenten man gjorde i skolan där läraren medvetet gav exakt lika mycket tid åt flickorna och åt pojkarna med resultatet att pojkarna ansåg att de inte fick någon uppmärksamhet och flickorna tyckte att det fick uppmärksamhet hela tiden.

Världen är inte jämställd bara för att det finns kvinnliga huvudpersoner i tecknad film, världen är inte jämställd bara för att det finns kvinnliga företagsledare, världen är inte jämställd bara för att det finns kvinnliga professorer, världen är inte jämställd bara för att det finns kvinnliga fotbollsproffs, osv.

Är politiker verkligen friskare än andra?

Tidningen Du&jobbet har tittat på sjukstatistik fördelat över yrken. Enligt sjukstatistiken är politiker och högre ämbetsmän de friskaste och Garvare, skinnberedare och skomakare de som är mest sjuka.

Av statistiken kan man utläsa att mansdominerade yrken har lägst sjukskrivningar. Färre än fem dagar per år har, förutom politiker och ämbetsmän, Militärer , Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Chefer för särskilda funktioner, Matematiker och statistiker, Fysiker, kemister m.fl. och Dataspecialister. Många arbetaryrken har istället flera sjukskrivningsdagar. Man kan också se att yrken med mycket kontakter med människor har fler sjukskrivningsdagar än andra. Förmodligen för att man både utsätts för mer baciller och bakterier och för att man inte kan gå till jobbet och riskera att smitta någon.

Aftonbladet skriver om rapporten med rubriken "Politiker friskaste yrkesgruppen". Det är inte säkert att vi är friskast bara att vi har minst sjukskrivningsdagar eftersom vi jobbar även när vi är sjuka. Politiker har i allmänhet så fria arbetstider att några dagars sjukdom kan jobbas in och dessutom ska man vara bra sjuk för att inte arbeta lite ändå, t.ex. vara tillgänglig per telefon. Det är skälen till den låga sjukskrivningen bland politiker snarare än att vi är friskare än andra. Själv jobbar jag trots en inflammerad och ständigt värkande axel, det skulle jag inte kunna göra i ett yrke där jag skulle behöva använda axeln mer än vad jag gör idag.

När de som har minst antal sjukdagar, dvs. politiker, ska fatta beslut om sjukpenningens storlek och antal karensdagar bör man (läs borgerliga riksdagspolitiker och regeringen) se vilka det är som drabbas hårdast av reglerna. Kvinnor som dominerar i serviceyrken och män och kvinnor med monotona och fysiskt krävande arbeten. En förskollärare kan inte gå till jobbet när han eller hon är förkyld och en städare kan inte gå till jobbet när han eller hon har ont i ryggen. I mindre fysiskt krävande arbeten och arbeten med färre personkontakter kan man jobba lite halvkrasslig. 

Jag undrar förresten varför tidningen Du&jobbet menar att förskollärare/fritidspedagoger inte är ett akademiskt yrke. Tidningen skriver nämligen att socialsekreterare är det akademikeryrke med flest sjukdagar trots att förskollärare/fritidspedagoger har fler sjukskrivningsdagar. Är det för att det inte finns något SACO-förbund för förskollärare och fritidspedagoger?

Ansiktsblind

Idag skriver Expressen om Victoria Bernadottes ansiktsblindhet och att det innebär problem för henne i hennes roll som kronprinsessa. Jag förstår henne eftersom jag till viss del har liknande problem, vilket jag skrev om i november, här. Expressen publicerar också samma test som jag gjorde i Aftonbladet i november. Svarar man ja på alla eller de flesta frågorna är man troligtvis ansiktsblind. Hur många frågor Victoria svarar ja på framgår inte av artikeln men själv svarar jag ja på fem av frågorna, nej på två och en beror mitt svar på hur man tolkar frågan.

Varför kräver inte Wetterstrand besked av sossarna?

Har jag missat något? Idag säger Lars Ohly att han för sin del inte vill ha en en rödgrön valplattform och han avvisar alla "förhandlingar och kompromisser" före valet, enligt SvD. Aftonbladet hänger på men meddelar också att Mona Sahlin precis som Lars Ohly vill se att samtalen mellan partiledarna fortsätter.

Skälet till att frågan har blivit aktuell är tydligen att Maria Wetterstrand, mp:s ena språkrör, i lördags att vänsterpartiet ska ge besked om gemensam valplattform. Det som jag undrar om jag missat är Marias motsvarande krav på socialdemokraterna eller om jag missat beskedet från socialdemokraterna om att man vill ha en gemensam valplattform. Ännu mer besynnerligt blir det när socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog säger till SvD att socialdemokraterna anser att det är för tidigt att ge besked om partiet vill gå till val på en gemensam plattform med miljöpartiet och vänsterpartiet.

Varför anser Maria Wetterstrand att vänsterpartiet ska ge besked i en fråga som socialdemokraterna inte är berett att ge besked i? På vilket sätt menar Maria Wetterstrand att hon har rätt att ställa krav på vänsterpartiet? Det blir mer och mer uppenbart att miljöpartiets strategi är att tränga ut vänsterpartiet från den politiska scenen. Efter några misslyckade försök att dra borgerliga miljöröster vänder man nu blicken åt vänster.

Själv ser jag fram emot att få höra resultatet av vänsterpartiets interna diskussioner i frågan och jag förutsätter att partiet inte avvisar alla "förhandlingar och kompromisser", det är nog en liten felskrivning av SvD. Förhandlar och kompromissar gör man ju varje dag i politiken, även om det ibland handlar om att stryka ett litet ord eller ändra en mening för att kunna ha en gemensam oppositionsståndpunkt. Jag förhandlar och kompromissar med både miljöpartiet och socialdemokraterna inför kommunstyrelsen trots att vi inte har något formellt samarbete.

Djävulusisk på strategi?

Stig-Björn Ljunggren skriver en läsvärd debattartikel i Expressen idag. Han ger dock inga svar på sina huvudfrågor, är regeringen bara klantig eller djävulusisk på strategi. Han lutar åt klantig.

Oavsett om regeringens politik är en medveten strategi eller bara klantighet så är det många som drabbas av den. För dem lär det nog inte spela någon roll vilket.

Nu önskar jag att jag kunde pinga nyligen så att det här lilla inlägget kunde göra sitt för att få debattartikeln att länkas från Knuff men av ngn anledning så kan jag inte längre få upp knuff, nyligen, bloggar, intressant och andra sidor från jobbet. Det verkar som om spärren ligger hos mottagaren och inte hos mig eftersom Uppsala kommun brukar tala om att en sida är bedömd som olämplig och att besök på sidan kommer att loggas (gällde bl.a. blogspot tills jag bad it-ansvarig låsa upp blogspot).

Jag har aldrig tänkt på hur de här felmeddelande är konstruerade. Jag ska alltså använda ngn av de e-postadresser eller telefonummer som står på startsidan för knuff.se. Hur ska det gå till när jag inte har behörighet att se sidan? Tur att jag kan besöka knuff hemifrån men hur gör de som inte har tillgång till mer än en internetanslutning? Är felmeddelandet bara klantigt formulerat eller ligger det en djävulusisk strategi bakom?

image136

Krympande kd

Ibland går det fort i politiken. Radio Uppland rapporterade precis att kristdemokraten Annette Stavenow sadlar om och blir centerpartist. Så sent som för två veckor sedan var Annette en av de kristdemokrater som deltog på kristdemokraternas kommundagar. I UNT berömde hon Göran Hägglund för ett "väl avvägt tal", gillade exemplen om tandvård och valfrihet.

Annette tillhör de kristdemokrater i Uppsala som inte haft en tydlig kristen profil i sin politik. I och med Annettes avhopp är det knappt någon kvar av dem som inte verkar ha valt kd för den kristna profilen utan p.g.a. partiets övriga politik.

Vid förra valet avsatte partiet sin gruppledare och kommunalråd, Ola Leife, och ersatte honom med uttalat religiösa Gustaf von Essen. Ola Leife lämnade partiet och förklarade detta bl.a. med att han inte kände samhörighet med de grupper som moraliserar över människors privatliv och stigmatiserar vissa grupper. Han pekade bl.a. på förekomsten av ett starkt abortmotstånd och inslag av homofobi hos partiföreträdare.  Källa UNT.

Frågan är om det är ett tecken på att kd är på väg att återigen bli ett litet parti för den kristna högern eller om det är kd i Uppsala som stöter bort dem som inte passar in i den kristna mallen. Än så länge motiverar Annette sitt avhopp med att hon känner sig mer hemma i centern. Framtiden får visa om hon, liksom Ola Leife, kommer att kritisera kd:s politik.

Sålla agnarna från vetet

Nu förslår Jan Björklund en ny bokstavsbaserad betygsskala från år sex.  Betyget ska införas nästa mandatperiod, om borgarna vinner valet. Han ska bjuda in s, v och mp till samtal och han kommer att sträva efter att nå enighet
men tror egentligen inte att det kommer att gå.

Björklund presenterar en helt färdig idé och är beredd att föra samtal med oppositionen. Hans tankegångar tycks vara att enighet når man om oppositionen säger ja till förslaget. Om inte detta lyckas kommer han ändå att införa betygssystemet om folkpartiet vinner valet 2010.  Debatten om betygen är ett sätt att få folkpartiet att vinna röster. Förhoppningvis blir det istället ett förslag som sänker partiet.

Även om jag varit tveksam till socialdemokraternas trevande om att de vill göra upp med borgarna i betygsfrågan så anser jag att frågan om betyg ska avgöras i bred enighet. Den skollag vi har togs fram under en moderat skolminister och har med några få ändringar ändå överlevt tolv år av socialdemokratiskt styre. Skolan är alldeles för viktig för att förutsättningarna ska ändras var fjärde år. Betygssystemet bör utformas så att det håller över tiden och överlever majoritetsskiften. Det hoppas jag att väljarna också tycker när de går till val 2010.

Jag skriver betygssystemet trots att vänsterpartiets officiella hållning är att betygen ska avskaffas. Jag tillhör dem som tror på en skola utan betyg men jag är realist och anser att den skola vi har idag bygger på någon sorts betyg. Skolan är fortfarande till för att sålla agnarna från vetet (och föra var och en till hans rätta fålla för att citera Blå Tågets Den ena handen vet vad den andra gör (Staten och kapitalet)).

Till skillnad från folkpartisterna tror inte jag att man förändrar skolan genom att ändra betygssystemet. Jag tror på att ändra skolan till en skola där det är kunskaperna och inte betygen som står i centrum. I den bästa av världar fungerar skolan för alla barn och alla får de kunskaper och färdigheter som de behöver. I forna tiders skola straffades de svaga eleverna med stryk eller skamvrå, i dagens skola straffas de med dåliga betyg. Ska man klara en skola utan betyg krävs det bl.a. betydligt fler lärare och mindre klasser än vad vi har idag. Dessutom krävs en mer flexibel skola.

I pressen:
DN Aftonbladet

Här kommer IF Elfsborg

I flera år har Guliganerna sjungit "här kommer IF Elfsborg"  på melodin "Här kommer Pippi Långstrump". Nu rapporterar Aftonbladet att samma melodi skanderas av fans i hela Europa. Där ser man vad Guliganer på Europaturné kan innebära för det kulturella utbytet.

Andra bloggar om
,

Den ena handen . . .

Uppsala kommun tillsammans med landstinget en satsning för att hjälpa unga tjejer som skadar sig själva. Bra det men det som är lite lustigt är Barn- och ungdomsnämndens ordförandes kommentar till Radio Uppland där hon är glad över att äntligen påbörja arbetet för den här gruppen eftersom den länge har glömts bort.

Så sent som förra veckan fick vi höra att socialnämnden för barn och unga har ökade kostnader för flickor som skadar sig själva. Fler och fler skickas på behandlingshem eller till öppenvården.

Här verkar det som om den ena handen inte vet vad den andra gör. Cecilia Forss i barn- och ungdomsnämnden är glad över att påbörja arbetet, när socialnämnden för barn och unga arbetat med flickor som skadar sig själva länge. Det man kan undra är

1. varför har inte det förebyggande arbetet startats tidigare, om behovet varit känt?
2. varför har inte socialnämnden för barn och unga startat ett förebyggande arbete?
3. varför har vi denna konstiga organisationer där den ena handen inte vet vad den andra gör och massor av viktiga ansvarsområden faller mellan stolarna?

Ska vänsterpolitiker tacka nej till hemtjänst?

Göran Persson och Anitra Steen gör avdrag för hushållsnära tjänster. Aftonbladet m.fl. tycker att det är märkligt att Göran Persson gör avdrag när han varit emot skatteavdrag för hushållsnära tjänster och i en debatt mot Reinfeldt bl.a. sa att "Om Reinfeldt vill att någon annan städar åt honom så står det honom fritt. Men han ska själv betala vad det kostar. Det är inte jag eller svenska folket som ska betala Reinfeldts städning."

Görans Perssons pigavdrag visar på det moraliska dilemma som många politiker hamnar i. Man vill inte att det hyreshus man bor i ska kunna omvandlas till bostadsrätter men man vill inte heller bo kvar som hyresgäst till sina grannar. Man tycker kanske också att det känns konstigt att grannarna ska få ombilda och sedan få tillgodogöra sig vinsten när man flyttar och lägenheten säljs. Samma ska gäller hushållsnära tjänster. Man tycker det är fel med skatteavdrag men om man nu har hjälp med saker i hemmet ska man då betala mer än andra?

Ska jag som är vänsterpolitiker gå omkring och ha ont för att landstinget upphandlat vården av privata vårdgivare och jag var emot?
Ska äldre vänsterpolitiker tacka nej till hemtjänst eller äldreboende för att högern privatiserat den och vänstern ville behålla den i kommunal regi?
Ska mina barn inte få gå vilket gymnasieprogram de vill för att högern låter privata skolor stå för just det alternativet?

Omvänt kan man undra om arbetslösa högerpolitiker inte ska kunna ta ut full a-kassa när vi har återställt den. Ska arbetslösa högerpolitiker tacka nej till flera dagars a-kassa när vi har minskat antalet karensdagar? Ska sjuka eller föräldralediga högerpolitiker be om lägre ersättning när vi höjer den efter nästa val? Ska högerpolitiker betala en högre avgift till facket och a-kassan när vi sänker avgifterna?

Vän av ordning kan naturligtvis invända att det är skillnad på att ta emot det som alla har rätt till och att aktivt söka det som alla har rätt till. Då måste man fråga sig varför vänsterpolitiker inte ska omfattas av samma lagar som alla andra. Dessutom är A-kassa är något som man aktivt söker.

Egentligen tycker jag nog inte att det är upprörande om Persson gjorde avdrag för hushållsnära tjänster som skulle utförts även om det inte var avdragsgillt. Värre är om Persson använt sig av pigor just för att han kunde göra avdrag.

Själv har jag i flera år funderat på att få fönstren professionellt tvättade men det har liksom inte blivit av. Nu funderar jag istället på om jag ska göra avdrag för fönstertvätten om jag nu låter någon fönsterputsfirma göra det. Jag är emot avdraget men varför ska just min fönstertvätt vara dyrare än min grannes fönstertvätt? Detta moraliska dilemma gör att det nog inte blir någon professionell fönstertvätt hemma hos mig förrän avdraget är borttaget.