Ett försvar för vuxenutbildningen

Förra helgen var jag "hemma" för en klassfest, en återträff med gamla grundskoleklassen. Vi kunde konstatera att det i stort sett gått bra för alla. Endast en hade helt fallit bort och enligt rykten börjat med droger. En kille som var den enda som var ständigt mobbad. Så här i efterhand kan man konstatera att han med största sannolikhet hade tourettes syndrom och förmodligen även asperger. Idag hade han inte gått i en vanlig skolklass i nio år.

 Vi tillhörde alla en etablerad arbetarklass och vi bodde i ett lugnt och homogent bostadsområde. Våra föräldrar var kontorister, textilarbetare, busschafförer, vaktmästare och liknande. Nästan ingen gick en treårig studieförberedande gymnasieutbildning och de vanligaste utbildningarna var tvåårig bygg och anläggning samt tvåårig kontor och distribution. Några hoppade av gymnasiet och började jobba och någon enstaka gick vidare till högre studier.  Ytterligare några har skaffat sig högskoleutbildning senare i livet. Min vän A fick som kommmunanställd barnskötare möjlighet att utbilda sig till förskollärare. L hoppade av gymnasiet redan i ettan och började städa innan hon blev vårdbiträde. I 30-årsåldern lästa hon in gymnasiet på komvux och fortsatte sedan på högskolan.

De flesta har jobbat nästan hela sitt yrkesverksamma liv på en och samma arbetsplats. Förutom byggjobbarna som blev arbetslösa under krisen på 90-talet. En av mina gamla klasskamrater var t.ex. arbetslös i flera år innan han slutligen tog sig tillbaka till arbetsmarknaden, i ett annat yrke än byggnadsarbetare.

Varför skriver jag det här? Vad är det som är intressant med min gamla grundskoleklass? Mycket tycker jag. När jag träffar människor som inte vuxit upp i arbetarklassen känner jag hur stort avståndet är mellan oss. Där de flesta av oss arbetarbarn valde kortast möjliga väg till yrkeslivet och sedan stannat där berättar människor från andra samhällsklasser att det var självklart för alla att välja studieförberedande gymnasielinjer och att siktet var inställt på högskolestudier.  De förstår inte ens att verkligheten är annorlunda för barnen från arbetarklassen.

När Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, säger att "det ska vara lite bättre och prioriterat för dem som ansträngde sig i skolan framför dem som inte gjorde det. Aktiviteten att höja sina gymnasiebetyg är ett enormt samhällsekonomiskt slöseri", så säger att han också att L skulle fortsatt som vårdbiträde, trots att hon ville byta yrke. Den som inte har ngn utbildning ska bli kvar vid sin läst. Medan de med högskoleutbildning oftast har möjlighet att byta både arbetsplats och yrke har den med kortare utbildning inte särskilt många alternativ. Antingen menar Bertil Östberg att arbetklassens barn ska stanna där de eller också har han ingen aning om hur vår uppväxt styr våra val på gymnasiet. (länk och mer om detta här: Skoltrött på gymnasiet - skyll dig själv!)

Det är också denna verklighet som lett fram till att alla gymnasieutbildningar idag är treåriga och att alla ger allmän behörighet till högre studier. En behörighet som de flesta av mina gamla klasskamrater saknar. Det hade varit lättare för dem som förlorade jobbet under 90-talskrisen att vidareutbilda sig om de haft behörighet.

När de borgerliga nu stryper resurserna till vuxenutbildning, drar ner på de teoretiska ambitionerna (eller avskaffar dem helt) i yrkesutbildningarna samt minskar antalet platser på komvux-/folkhögskoleintaget till högskolan går de tillbaka till den situation som var när jag växte upp. Ett segregerat utbildningssystem där bara de som genom uppväxt och tradition förmår att välja rätt från början ska ha tillträde till högre utbildning, alla andra gör sig icke besvär.

Vänsterpartiet ingen förlorare

Det är mycket fokus på socialdemokraterna just nu. Sossarna tappar väljare för att Mona Sahlin är kvinna, konstaterar bl.a. Gudrun Schyman. Nalin Pekgul menar istället att de äldre vita männen lämnar partiet för att Mona Sahlin står för något nytt. Det socialdemokratiska raset har stannat upp och det är nu vänsterpartiet som är förlorare på att oppositionen inte kan enas, är en annan nyhet.  En nyhet som säkert inte var känd av Schyman och Pekgul när de förde fram sina åsikter.

Jag kan konstatera att sedan socialdemokraterna återigen började förhandla med vänsterpartiet har de besvikna socialdemokraterna vänt hem igen. Vänsterpartiet är  tillbaka på tidigare opinionssiffror. Det är ju inte direkt att förlora på "grälet", som DN uttrycker det. För vänsterpartiet handlar det om att föra en bra politik och nå ut till väljarna, inte att vinna eller förlora på att oppositionen ännu inte enats. Vem som vinner och vem som förlorar är mindre intressant än vad Sverige förlorar på att oppositionen inte enas.Högern vrider till det

Först två dagars kommunfullmäktige och sedan en dags kommunfullmäktige på det. Ett bestående intryck av dagarna är hur högermajoriteten lyckas vrida och vända på allting så att det låter helt annorlunda än verkligheten.  Under fullmäktige så lyckades högern få det till att de satsade mer resurser än vad vi i oppositionen gör. Detta trots att vi har olika skattesatser. S och mp har 35 miljoner mer än högern och vänsterpartiet har 70 miljoner mer. Självklart syns detta i budgeten. Inom de pedagogiska verksamheterna hävdade t.ex. majoritetsföreträdare att de satsade 20-30 mnkr mer än vänsterpartiet, trots att en enkel huvudräkning visade att vänsterpartiet hade 33 mnkr mer till pedagogisk verksamhet och att vi dessutom ändrar reglerna för skolskjuts så att elever får skolskjuts beviljat om det inte finns en passande skola inom gångavstånd. Det innebär ytterligare sju miljoner till pedagogisk verksamhet. Allt som allt 40 mnkr mer till pedagogik. T.o.m. om jag räknar högerns vårdnadsbidrag som pedagogik (vilket de gör) så satsar vänsterpartiet mer. Matematikkunskaperna är inte de bästa i högerlägret.

Vid gårdagens kommunstyrelse lyckades de också vrida till det rejält. De beslutade att gå vidare med de kritiserade nya taxorna för färdtjänsten. Vårt förslag om lägre taxor röstades ned och istället formulerade de ett luddigt uppdrag om att se över taxekonstruktioneninom befintligt avtal i syfte att återgå till de tidiga taxorna. Det troliga utfallet av detta beslut är att gatu- och trafiknämnden (som fick uppdraget) kommer tillbaka och säger att det inte går att ändra taxorna förrän 2010. 

I dagens
Upsala Nya Tidning möts läsarna av rubriken "Politikerna backar om färdtjänsten". Artikeln inleds med  "Majoriteten i Uppsalas kommunstyrelse gjorde i går en helomvändning i frågan om de nya färdtjänstavgifterna". Det låter bra men vi som var på kommunstyrelsen vet ju att uppdraget bara formulerades för att möta vårt förslag om lägre taxa. De färdtjänstresenärer som läser UNT i dag lär bli glada men de riskerar att bli dubbelt besvikna när de inser hur vagt kommunstyrelsebeslutet är formulerat och att taxorna höjs den 1 januari.

Min kommunstyrelsekollega från miljöpartiet har också bloggat om fullmäktige och om färdtjänsten.


World Aids Day!

world aids day-annons

Sänkt lärartäthet inom gymnasieskolan

Ikväll fortsätter kommunfullmäktige. Gårdagens sammanträde räckte inte till för att fatta beslut om reviderad budget för 2009. Ett antal frågor och interpellationer bordlades och två behandlades.  Lång debatt blev det om huruvida min interpellation om gymnasieskolans ekonomi skulle bordläggas eller inte. Svaret var författat av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och han var inte närvarande. Jag tyckte för min del att vi kunde ta interpellationen ändå och att någon annan ur majoriteten skulle kunna svara, t.e.x. kommunalrådet Karolina Hilding som enligt majoritetens interna arbetsfördelning är den som har ansvaret för det pedagogiska området. Interpellationen blev bordlagd men här kommer valda delar ur vår replikväxling om bordläggning:

Karolina:  Jag kan inte annat än beklaga att jag inte är påläst just i det ärendet.

Jag: Det är mycket beklagligt att det kommunalråd som sägs vara ansvarig för pedagogiska frågor inte har tillräcklig kunskap för att ens kunna diskutera att man sänker personaltätheten inom gymnasieskolorna.

Karolina: Jag tar gärna den här debatten men då vill jag gärna kunna förbereda mig på den.

Ulrik Wärnsberg: Karolina Hilding har lovat att det inte skulle bli några försämringar av lärartätheten så hon borde kunna svara på detta.

För replikväxlingen i sin helhet se webb-tv från fullmäktige:
http://www.uppsala.se/Omkommunen/Politik--namnder/Kommunfullmaktige/Webb-tv/. När man gått in på webb-tv kan man efter ett tag klicka direkt på det ärende man vill följa, annars kommer den här replikväxlingen drygt 30 minuter in i sändningen.

Visst borde man kunna ställa krav på att ett kommunalråd som arbetar heltid ska kunna ta en debatt om att hon inte står upp för sitt löfte att det inte skulle bli någon försämrad lärartäthet i gymnasieskolan.

Nu får det vara nog

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet fortsätter att förhandla om ett gemensamt regeringsalternativ.  Det är dags för de tre partierna att åtminstone komma överens om att man ska vara överens. Det här har dragit ut alldeles för långt på tiden. Samtidigt kan inte lösningen vara att vänsterpartiet ska lägga sig platt till marken och säga ja till allt som miljöpartiet och socialdemokraternas kommer överens om i sina slutna rum.  Det verkar som om miljöpartiet gör allt för att inte vänsterpartiet ska kunna ingå i samarbetet. Det är som om det är så viktigt för miljöpartiet att man helt struntar i att turbulensen runt oppositionen gör att oppositionen tappar i styrka. Det enda oppositionsparti som idag diskuterar politiska frågor är vänsterpartiet. Miljöpartiet har fullt upp med att ställa krav på vänsterpartiet och socialdemokraterna har fullt upp med att kryssa mellan ledningens önskan att samarbeta med miljöpartiet och medlemmarnas önskan att samarbeta med vänsterpartiet.

I dagens
SvD ger Lars Ohly sin syn på saken.


Gör som Nicole Kidman - säg nej till våld

Jag fick följande pressmeddelande i mailboxen idag:


Nicole Kidman och (v) tillsammans mot våld
2008-11-25 10:20
Vlogga2_small

Idag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet uppmanar alla idag att skriva under vår gemensamma kampanj med skådespelerskan Nicole Kidman.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem över hela världen. Var tredje kvinna har blivit misshandlad, tvingad till sex eller utsatt för andra övergrepp. Vänstepartiet genomförde den 18 och 19 november en första aktion för att uppmana EU-parlamentets ledamöter att stödja UNIFEMs och Nicole Kidmans kampanj mot våld mot kvinnor.

- Jag tycker det gick bra, säger Eva-Britt Svensson (v), EU-parlamentariker. Kvinnor som var sminkade för att visa effekterna av misshandel delade ut information tillalla på väg in till omröstningen i Strasbourg. Ledamöterna i EU-parlamentet är inte vana att möta sådan här information, så jag tror vi fångade mångas uppmärksamhet. Vi kommer att fortsätta kampanjen på olika sätt.

Nicole Kidman samarbetar med Eva-Britt Svensson för att få EU-parlamentet att stödja UNIFEMs kampanj. Svensson arbetar med en så kallad skriftlig förklaring i parlamentet. När hälften av ledamöterna har skrivit på denna skriftliga förklaring antas den som parlamentets mening. När det har skett stöder parlamentet kampanjen.

Skriv under namninsamlingen du med! http://www.saynotoviolence.org/

Namninsamlingen är öppen till den 10 december 2008. Sprid gärna vår uppmaning till arbetskamrater, vänner, grannar och organisationer!

För kvinnor mellan 15-44 år är misshandel och sexualiserat våld den främsta orsaken till dödsfall och skador. Förövarna är oftanärstående män. Mäns våld får fruktansvärda konsekvenser, inte bara för kvinnor, utan även för barn. Därför stödjer vänsterpartiet FN:s kampanj mot våldet.


Självklart skrev jag under namninsamlingen och nu uppmanar jag alla andra att göra likadant:

Banner med nicole kidman och fn:s kampanj mot våld mot kvinnor

Apropå EU så är nu valberedningen klar med sitt förslag på vänsterpartiets kandidater i EU-valet. Listan toppas av ovannämnda Eva-Britt Svensson. Två på listan föreslås Hanna Löfqvist bli. Hanna har en blogg som man hittar här. Hela förslaget hittar man vänsterpartiets hemsida. En valkonferens tar ställning den 7 december. På samma sida hittar man också förslag till EU-valplattform och olika motioner.

Läxfri skola

Vänsterpartiet har ju en läxfri skola som vision. En vision som vi får kritik för och gör att vi anklagas för att vi vill ha en flumskola utan krav. Trots att det i själva verket är tvärtom. Vi menar att kunskap är så viktigt att det är rimligt att eleverna tillägnar sig kunskaperna i skolan med stöd av pedagogiskt utbildade lärare. Det är skolans ansvar att alla elever når målen då är det också rimligt att det är i skolan som undervisningen ges, inte på fritiden av föräldrarna. De elever som inte lyckas tillägna sig kunskaperna på sin fritid (dvs. via läxläsning) skickas idag  ut i livet med underkänt i skolbetyget. Är det inte rimligare att kunskaperna tillägnas på skoltid och att ingen unge skickas hem utan tillräckliga kunskaper? Om sedan barn och föräldrar ändå vill arbeta hemma så är det ju inget hinder att göra det. Jämför med arbetslivet där

Ska detta fungera krävs fler lärare och längre skoldagar, skoldagen kan också bli olika lång för olika elever. Andra partiers lösning är att anordna frivillig läxläsning i skolan eller på andra platser med frivilliga lärare eller studenter. Vår lösning lägger ansvaret på skolan och inte på frivilliga lösningar? Jag undrar vilken lösning som är mest kunskapsorienterad?

Idag har SvD en artikel om frivillig läxläsning och där säger en av Sveriges främsta experter på läxläsning:
"Slopa hemläxan och låt kvalificerade lärare istället hjälpa eleverna med läxan i skolan".  Läs
artikeln, den stödjer vänsterpartiets syn på läxor.

Andra bloggar om

Dumpa Lissabon

rädda den svenska-modellen-loggaEn liten påminnelse om att riksdagen snart ska rösta om Lissabonfördraget. Jag utvecklar inte kritiken mot fördraget här. Det har redan Ung vänster, Kommunalarbetaren och vänsterpartiet gjort. Den f.d. socialdemokraten Sören Wibe ger socialdemokraterna en rejäl känga i en läsvärd artikel på Aftonbladet Debatt.

Även när LO anordnade en demonstration mot regeringens arbetsmarknadspolitik var protesterna mot Lissabonfördraget tydliga (källa SvD). DN skriver att Lissabonfördraget förmodligen går igenom riksdagen. Hjälp till att få åtminstone de socialdemokratiska ledamöterna att rösta nej eller för en vilandeförklaring. Klicka nedan för att skicka mail direkt till samtliga s-ledamöter:

rädda den svenska modellen

Bengt - en i gänget

Socialdemokraternas valberedning är nu klara och föreslår enhälligt Bengt Sandblad, 60 år, som ersättare för Lena Hartwig när hon väljer att gå i pension om två år. Jag undrar varför man måste vara 60 år för att få vara gruppledare och kommunalråd i Uppsala. Båda moderaternas kommunalråd har fyllt 60 år i år, liksom en av socialdemokraternas. Även kd:s kommunalråd har fyllt 60 i år. Av dessa är det bara socialdemokraten som aviserat sin avgång. Måntro socialdemokraterna vågar satsa på någon under 60 som ersättare?

Nåja, ålder ska ju inte vara ett hinder för att bli vald om man anses vara den som bäst passar för jobbet. Unga och äldre brukar ju väljas bort p.g.a. sin ålder så det är väl positivt att socialdemokraterna inte gör detsamma. Men lite lustigt är det när sju av tio kommunalråd är 60 år eller äldre. Särskilt representativt är det inte och någon större förändring tycks inte vara på gång.

Man kan ju inte låta bli att spekulera. Är det tänkt att Bengt med sin erfarenhet och tyngd ska vara gruppledare nästa mandatperiod medan en ersättare "lärs upp" inför 2014 eller är det en långsiktigt lösning över flera mandatperioder? Svar får vi kanske när partiet utser sina andra kommunalrådskandidater.

Jag skulle bra gärna vilja veta hur de andra kandidaterna tänker. Kommer de alla att dra tillbaka sin kandidatur så att Bengt blir den enda kandidaten eller kommer en eller flera att kandidera som motkandidater? Jag tror ju att enda sättet för någon annan att bli vald är att flera av de andra kandidaterna drar tillbaka sin kandidatur till förmån för denna person.

Oavsett vilket så vet jag att Bengt är en bra person som kan samarbeta och det är en bra egenskap om man ska ha en koalition. Jag har samarbetat med Bengt förut i en nämnd och det gick alldeles utmärkt. Så för ett framtida s-v-mp-samarbete är Bengt ett utmärkt val.

Rothsteins obefintliga känsla för sexism

I bloggsfären har det rasat en debatt om tonen i bloggar. Allt började med en debattartikel av Bo Rothstein i Göteborgsposten. C:a 60 bloggar kommenterade och hänvisade till artikeln, till dessa 60 hör inte jag och jag har läst bara ett fåtal av dem. Nu svarar Bo Rothstein i GP och det är i synnerhet ett stycke som jag hänger upp mig på, resten kan jag inte kommentera eftersom jag som sagt inte läst allt det som han refererar till.

I sin replik skriver Rothstein om att bloggare Mattias Svensson skriver "Bo Rothstein, sug min kuk".  Rothstein skriver vidare att "Jag noterar också att ingen av de kvinnliga bloggare, varibland några karakteriserar sig som feminister, reagerat mot den typ av sexistiska tillmälen som Svensson tydligen har för vana att använda. Det är uppenbart helt i sin ordning när sexistiska personangrepp riktas mot en man, men man kunde föreställa sig reaktionen om Svensson uttryckt sig på detta vis mot en kvinna. De feministiska bloggarnas dubbelmoral i denna sak imponerar inte."
 
Utan att kommentera det lämpliga i att Mattias Svensson använt uttrycket "sug min kuk" (mer om detta på Mattias Svenssons blogg) vill jag kommentera hur Rothstein tolkar uttrycket. Han skriver att feministiska bloggare visar en dubbelmoral när man inte kommenterar när sexistiska personangrepp riktas mot en man. Det han totalt missar är att när en man använder "sug min kuk" mot en annan man är det för att förminska honom, att sänka honom till en kvinnas nivå (och de homosexuellas). Bara det att han så uppenbart tar illa upp visar ju hur känsligt det är för en man att förminskas och ombedd att göra det kvinnor förväntas göra. Har feministiska bloggare inte kommenterat det handlar det inte om dubbelmoral. Efter att jag konstaterat att Rothstein inte ser könsmaktsordningen i uttrycket  känner inte jag någon större lust att försvara Rothstein heller.

Här vill jag påpeka  att jag aldrig tidigare läst Mattias Svenssons blogg, så jag har inte haft anledning att reagera på hans språkbruk samt att jag inte vet vilka feministiska bloggare som Rothstein hänvisar till och om någon av dessa läst Mattias Svenssons blogg.

Läs gärna även dessa bloggares kommentarer: Motvallsbloggen och Svensson (inte att förväxla med ovannämnde) eller hitta ännu fler genom att söka på Bo Rothstein.

I en SvD-intervju säger Rothstein att "Möjligheten att vara anonym gör att folk skriver vad som helst. Det handlar om påhopp som publicister på dagstidningarnas insändarsidor aldrig hade släppt fram". Det har Rothstein alldeles rätt i. Det ställer stora krav på oss som har bloggar att hålla efter i kommentarerna, för det är där som de grövsta övertrampen gör. Till och med utrikesminister Bildt hade många rasistiska kommentarer som han inte tog bort och blev som ansvarig utgivare polisananmäld för detta.

Jag försöker ta bort kommentarer som jag anser som stötande eller som annonser för något som jag inte vill annonsera för. Missar jag något säg till.

På tal om att rensa i kommentarer kan jag inte låta bli att bjuda på den här porrannonsen som den centerpartistiske politikern Oscar Sundevall valt att inte radera. Eftersom jag inte vill ha porrannonser på min blogg har jag suddat själva webbadressen och länkar inte till inlägget. Jag har också kollat länken, det är inte mjukporr vi pratar om här inte.
porrannons från Sundevall

Maila socialdemokraterna - rädda den svenska modellen

Riksdagsledamöterna mailbombas om IPRED och könsneutrala äktenskap skrev bl.a. Aftonbladet och SvD om för ett tag sedan. Då var det Fredrick Federley som hade problem med alla mail och riksdagen hade till och med infört en särskild funktion för att hanter massmailen.

rädda den svenska-modellen-loggaFredrick Federley är inte måltavlan för det mail som jag nu kommer att uppmana dig att skicka.  Jag uppmanar dig nämligen att maila de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och hjälp till med att försöka övertyga socialdemokraterna om att rösta för en vilandeförklaring av Lissabonfördraget. Flera socialdemokrater har nämligen  krävt att beslutet om Lissabonfördraget ska skjutas på tills utredningen om kollektivavtalen är klar. Med vänsterpartiets förslag om vilandeförklaring har de möjligheten att rösta för ett sådant förslag.

Mer om Lissabonfördraget finns här, det mail som du kan skicka finns här och, viktigast av allt, här är länken till själva mailet:
rädda den svenska modellen
Hur enkelt som helst. Fyll i ditt namn och e-mailadress så skickas brevet till samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Vill du vara säker på att inte mailet filtreras bort som massmail kan du ju kopiera mailet och skicka det manuellt till alla socialdemokratiska riksdagsledamöter. Adresserna till de 130 ledamöterna finns här.

17.30 på kvällen

Arbetsutskottet igår startade 13.15 och slutade 17.30 utan någon rast eller bensträckare. Arbetsvilkor som inte skulle accepteras på en normal arbetsplats.

Mellan två programpunkter ville de flesta passa på att ta en bensträckare men det gick inte eftersom ordförande tyckte att det var oartigt mot gästerna som stått och väntat. I mina ögon var det ännu mer oartigt att halva arbetsutskottet inte var närvarande halva träffen p.g.a. att de tog en bensträckare i alla fall och den andra halvan satt och skruvade på sig och inte var koncentrerade.

Vid nästa byte av programpunkt föreslogs återigen en bensträckare (om inte annat för toalettbesök). Denna gång gick det inte eftersom ordförande ville öppna mötet innan han skulle lämna det. Blev det bra beslut? Nej, inte särskilt. Det är tur att vi har en kommunstyrelse som fattar de slutgiltiga besluten. Inte för att de blir särskilt mycket bättre beslut men vi i oppositionen kommer i alla fall att vara mer skärpta i vår argumentation.

vad är sjukt, vad är kriminellt?

Socialstyrelsen har beslutat att "Transvestism med dubbla roller", "Könsidentitetsstörning i barndomen", "Fetischism", "Fetischistisk transvestism", "Sadomasochism" och "Multipla störningar av sexuell preferens" inte längre ska klassas som sjukdomar och störningar.

"Att koder för vissa sexuella beteenden finns i klassifikationen uppfattas av många som stötande och kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället. Det vill vi inte medverka till", säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett
pressmeddelande.

Jag har fått lära mig att transvestism inte är ett sexuellt beteende. Det kan vara det men är det oftast inte. Källa RFSL. Generaldirektören på Socialstyrelsen har tydligen ingen riktig koll på vad de olika begreppen egentligen innebär. DN skriver i sin artikel att "Andra sexuella beteenden som till exempel transsexualism, exhibitionism, voyeurism och pedofili kommer att finnas kvar som diagnoser. Och de kommer inte att tas bort i ett senare skede, enligt Lars-Erik Holm." Om det är något som inte är ett sexuellt beteende så är det transsexualism eftersom en transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och önskar oftast korrigera den felaktiga kropp han/hon har genom hormonbehandling och kirurgi. Källa RFSL. Huruvida det är DN eller generaldirektören som menar att transsexualism är ett sexuellt beteende framgår inte av artikeln.

En bloggare vars åsikter jag sällan delar men som här faktiskt har en viktig poäng är Blogge Bloggelito. Lars-Erik Holm säger nämligen i DN-artikeln att exhibitionism, voyeurism och pedofili är kriminella handlingar. Blogge Bloggelito påpekar att "ingen av dessa är kriminella handlingar eller handlingar överhuvudtaget, utan läggningar och preferenser. Om läggningen eller preferensen leder till handling är det däremot en kriminell handling. Det är alltså uppenbart att inte ens socialstyrelsen kan skilja på läggning och handling. Jämför med en normal heterosexuell man som begår en våldtäkt - är det våldtäkten (handlingen) eller heterosexualiteten (läggningen) vi vill åt?"

Det är en viktig distinktion som BB gör, preferenserna i sig är inte kriminella handlingar. Här tycker jag kanske att Lars-Erik Holm uttryckte sig slarvigt för pedofili är i mina ögon en sexuell störning som det finns all anledning att ha kvar som sjukdom/störningm även om det är handlingen som är kriminell.

Äntligen spårtaxi

I fredags var det studiebesök på spårtaxins försöksbana i Boländerna och nu har testen kommit så långt att det går att provåka. Nedan syns en av vagnarna i full aktion och interiör. Jag blev lite åksjuk av färden men det kan ju bero på att testbanan har mycket lutning och kurvor, i drift kommer det att vara mycket raksträckor.

Lite bilder kan också ses i
TV 4:s inslag.

  interiör från spårtaxinså här ser det ut inifrån. Till vänster Vectus representant, som var med på varje färd, och till höger Lena H:s prao.


här kommer taxinDen här vagnen fick vi inte åka i men alla tre testvagnar måste gå runt banan, så det blev en del väntan på den röda vagnen som var den man får provåka.
Sveriges mäktigaste Elfsborgssupportrar

Anders Borg är numera Sveriges mäktigaste, det konstaterar Fokus som publicerats en lista över Sveriges mäktigaste personer. Det får mig att återigen undra om de två-tre månader som han var ordförande för Uppsala studentkår spelade roll för hans framtida politiska karriär. Någon roll måste det ju spela eftersom han har med det på sin officella meritlista. Om det spelar roll kan man ju undra om det inte varit bättre om jag stannat hemma och klarat vg på min tenta (var egentligen hemma och tentaläste när jag blev inringd till kårfullmäktige). Fast å andra sidan så verkar ju Anders Borg ha en del bättre sidor som många andra moderata ekonomer saknar. En moderat finansminister hade det ju blivit oavsett om Anders Borg varit aktuell eller inte.

Mer om hur jag bidrog till Anders Borgs karriär här.

Roade mig också med att gå igenom listan för att se hur många jag "känner". Inga nära vänner där inte men tre som jag är bekant med och byter några ord med om jag träffar dem. Ytterligare en har haft förmånen att vara pojkvän till en av mina vänner och vi träffades några gånger då men vi känner inte varandra. Gudrun Schyman träffade jag flera gånger när hon var partiledare för v men vi skulle nog inte hälsa på varandra om vi såg varandra i dag, tror knappast hon kommer ihåg mig med tanke på hur många vänsterpartister hon måste ha träffat. Två av dem (minst) är liksom jag från Borås och hängivna Elfsborgssupportrar men vi har aldrig träffats och en av dem som jag byter några ord med är också Elfsborgssupporter. Två av dem finns på topp tio. Undrar om något fotbollslag har mäktigare supportrar?

Totalt var det ju inte så många som jag känner bland Sveriges hundra mäktigaste men det är troligen fler än de flesta svenskar.

Andra bloggar om

Ipredlagen à la Uppsala

Dagens UNT bjuder på en undersökning om vad Uppsalas riksdagsledamöter tycker om Ipredlagen. En ledamot från varje parti är intervjuad, utom vänsterpartiets Jacob Johnson. Jag har ingen aning om vad Jacobs personliga åsikt är i frågan men jag kan i alla fall bjuda på vänsterpartiets officiella linje:

Vänsterpartiet uppmanar regeringen att dra tillbaka den nya piratjägarlagen. Den gröper ur rättssäkerheten och tar oss närmare ett övervakningssamhälle, menar Alice Åström. Nyligen presenterade regeringen ett nytt lagförslag mot fildelning på nätet. Förslaget ger film- och skivbolag befogenhet att begära ut privata uppgifter, och rätt att föra register över ip-nummer, vid misstanke om olaglig fildelning.

- Lagen är ett slag i luften och löser lika lite som den gamla lagstiftningen. Det stora problemet här är att regeringen öppnar upp för en piratjägarlag som ger mediabolagen rätt att registrera folk de tror begår brott. Det gröper ur rättssäkerheten och tar oss närmare ett övervakningssamhälle, säger Alice Åström (v), vice partiordförande.

Lagen bygger på ett EU-direktiv, kort kallat IPRED, och som EG-domstolen tidigare i år fattade beslut om att det är upp till varje medlemsland att själv bestämma om de vill införa. Den svenska regeringen väljer att gå betydligt längre än vad direktivet kräver.

- Det här drabbar framför allt en hel ungdomsgeneration. Hundratals ungdomar riskerar att stå inför domstol varje år med regeringens förslag, säger Alice Åström.

- Istället borde regeringen lägga sitt krut på att ta fram alternativa lösningar för att satsa på film- och musikbranschen. Till exempel kan man tillåta fildelning för icke-kommersiellt bruk och bygga upp digitala bibliotek för film och musik med ersättningssystem till upphovsmännen.  (källa: http://www.vansterpartiet.se/content/view/1835/275/)

UNT, riksdagsledamöter i UNT.

Lite forskarkommentarer om förslaget till fildelningslag har DN skrivit om här.

Uppdatering: dagen efter la UNT in en liten notis om Jacobs åsikter men på nätet är det fortfarande bara de andra partierna. Idag har UNT även en ledare om lagen.

Andra bloggar om ,

Rädda den svenska modellen

Idag lanserar vänstpartiet kampanjen "Rädda den svenska modellen" för att påverka riksdagens omröstning om Lissabonfördraget. På flera olika orter, bl.a. Uppsala, delas idag flygblad med följande innehåll:

Rädda den svenska modellen-flyer

Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget. Vi kräver garantier för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och konflikträtten. Efter Lavaldomen står det klart att EU-fördragen saknar skydd för löntagarna och att EU inskränker konflikträtten på svensk arbetsmarknad och underkänner delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen.

Det nya fördraget - Lissabonfördraget - förbättrar inget av detta. Frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att vi hoppas att alla riksdagsledamöter som värnar om den svenska modellen röstar nej till Lissabonfördraget innan frågan om kollektivavtalsmodellen och strejkrätten är utredd och en lösning presenterats som inte innebär några försämringar ur
facklig synpunkt.

Ratificera inte Lissabonfördraget innan kollektivavtalsmodellen är säkrad!


Krut-katakres

Bloggvärlden innehåller många guldkorn. Ett av de senaste är Ali Esbatis bloggpost Rent krut i påsen. Det är en konst att märka ord och Ali behärskar i denna blogg konsten perfekt. Det blir ju inte sämre av att han samtidigt ger regeringen en känga för dess politik.

Katakres är när man blandar olika bildliga uttryck som inte hör ihop eller en misslyckad metafor.

Fritt vårdval, bara bröst och blowjobs

Fritt vårdval hot mot vårdcentraler så lyder rubriken på en artikel i dagens UNT. En artikel som rekommenderas. Dagens UNT har många intressanta artiklar. Vad sägs t.ex. om en intervju med Ryan Airs VD. Han berättar om bolagets nya satsning: "Arbetsnamnet för business class-servicen, som ska locka (i huvudsak manliga) affärsmän är: "Beds and Blowjobs" och säger bl.a. att "Vi älskar och stödjer tanken på kvinnor i bikini. Jag är personligen engagerad i kvinnors rätt att ta av sig sina kläder".

På temat bikini och kvinnors rätt att ta av sig sina kläder (fast kanske i en annan mening än Ryan  Airs VD menar) är debatten om bara bröst. I söndags var några kvinnor från "Bara bröst" på Fyrishov och badade topless. Händelsen har lett till en häftig debatt på UNT.se och vissa av kommentarerna får en att hajja till. Vad sägs om "Mitt stalltips är därför att kvinnor som har svårt att bli objektifierade skall ha ganska mycket kläder på sig." och "Ska kvinnor gå runt utan överdel så får dom räkna med smygfotografering och filmning,och ett litet utlägg på internet.Då ska dom inte klaga sen om dom ser sig själva på nätet,för det är ju det som dom bjudit in sig själva till!". Läs artikeln och de övriga kommentarerna här.

Skattehöjningar för låginkomsttagare?

Jag tittade på intervjun med Lars Ohly i gårdagens Rapport (även refererad i Aftonbladet) där han säger att skatten bör höjas från inkomster på 17 000 i månaden. Jag tror i och för sig att Lars Ohly har rätt i att många är beredda att betala mer i skatt för att säkra välfärden, det visar inte minst en rapport från Sveriges kommuner och landsting.  När skatten går till skola, låga avgifter inom sjukvården och äldreomsorgen och liknande får låginkomsttagen mer tillbaka än vad han betalar i skatt. Så förutsatt att en skattehöjning går till rätt saker tjänar låginkomstagaren på höjd skatt. De borgerliga skattesäkningarna har ju resulterat i höjda avgifter och/eller försämrade villkor inom både a-kassa och sjukförsäkring och det är låginkomsttagarna, som oftast inte har några marginaler eller en årslön* på banken, som drabbas värst av detta.

Frågan kompliceras dock av alla olika skatter som finns. Även vid lägre inkomster är man med om att betala kommunalskatt. Det som allra mest komplicerar frågan om den statliga skatten är dess koppling till den kommunala. Ju mer inkomstskatter som staten tar ut desto mindre blir utrymmet för kommuner och landsting att sätta sin skattenivå. Kommuner och landsting blir istället mer beroende av statsbidrag till sina verksamheter och det är inte en utveckling som jag som kommunalpolitiker vill se.

Jag hoppas att Lars Ohlys uttalande i Rapport handlade mer om ej färdigutvecklade tankar än om vänsterpartiets skattepolitik. Uttalandet stämmer inte överens med de skattemotioner som vänsterpartiet lagt i riksdagen. Visserligen innebär ett avskaffande av hela eller delar av borgarnas jobbskatteavdrag  en höjning av skatten även för låginkomsttagare men vänsterpartiet föreslår istället ett höjd grundavdrag, vilket kommer fler till del. Vänsterpartiet vill också återinföra skattereduktion för avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa. Ett skatteavdrag som gynnar låginkomsttagare.

* En årslön på banken rekommenderade den folkpartistiska finansministern Ann  Wibble. Ett uttalande som väckte protester bland dem som inte hade något överskott att spara av.

Budgetförslag klart

Äntligen är förslaget till reviderad budget för Uppsala kommun klart. 122 mnkr fattas i skatteintäkter för 2009 och budgeten behöver revideras. Borgarna presenterade sitt förslag för en och en halv vecka sedan och vänsterpartiets blev klart idag. Vi väljer att skjuta några av våra satsningar på framtiden för att ändå klara av att värna kärnverksamheterna från nedskärningar. Det är naturligtvis tråkigt men jämfört med borgarnas nedskärningar har vi en betydligt starkare budget där verksamheterna inte drabbas av så kraftiga nedskärningar.

Jag har jobbat med det ett tag och nu när det är klart känns det lite tomt.


Uppsalapolitiker i Alliansfritt

Kan inte låta bli att länka till Alliansfritt Sveriges lilla kommentar till en intervju med Uppsalapolitikern Ebba Busch i Halal-tv. Där intervjuades hon som vice ordförande i KDU. I Uppsala är hon ansvarig i styrgruppen för eget val och ersättare för kd i äldrenämnden.

Undrar om hon blev ansvarig för styrgruppen p.g.a. sina kvinnliga mer omvårdande gener eller om hon fick uppdraget p.g.a. sin kompetens? Det senare hoppas jag för Ebba Busch verkar, trots sina åsikter, vara både kompetent och trevlig. Fast man vet ju aldrig med kristdemokraterna. Hon tycker att det finns något medärvt mer genetiskt hos kvinnor när det gäller omvårdnad. Hennes gruppledare/kommunalråd tycker att att barn mår bäst av att vara med sin mamma till upp mot 24 månaders ålder. (fullmäktigedebatten i juni 2008). Kristdemokraterna i Uppsala kommun har ett kommunalråd och fyra ordförande/vice ordförande i nämnder, bara män.

Tack alla liberala män i 30-årsåldern

Jag har just fått veta att det var liberala män i 30-årsåldern som via bloggar drev på motståndet mot FRA. Åtminstone var det så enligt en journalist på tidningen Metro. När FRA-frågan var som mest aktuellt på bloggar följde jag debatten, och det var inte direkt liberala män i 30-årsålder som jag läste.

Man kan undra vad som fick Metrojournalisten att lyfta just liberala män i 30-årsålder, speciellt som han var tvungen att ta med en 47-åring för att få några bloggar att räkna upp.

Om denna Metrojournalist har många bloggat: Metro har gett journalisters okunnighet ett ansikte skriver
Kulturbloggen (just det aktiv FRA-bloggare och kvinna), Metros noll koll på bloggsfären skriver Svensson (visserligen man men socialist och inte helt passiv i FRA-frågan), Rick Falkvinge är kanske den som borde veta bäst och han har hittat många 30-åriga liberala män som styrker tesen: bl.a. Ali Esbati och Ida Gabrielsson (vänsterpartister båda två) även Alliansfritt har kommenterat liksom Witchbitch (förundrad över att få både nytt kön, ålder och politisk hemvist).

Jag kan tyvärr inte räkna in mig i skaran av liberala män i 30-årsålder, drivande i FRA-motståndet var jag inte även om jag skrev några inlägg om FRA-lagen.


Viss av tidigare blogginlägg måste jag poängtera att rubriken är ironi.


Grattis Kalmar, grattis Elfsborg

Det är 1,4 km mellan Gävle Centrum och Gefle IF:s hemarena Strömvallen. Avståndet från  Borås till Strömvallen är 495,7 km. Ändå så var Elfsborg klack mycket större än Gefles. Se bilderna nedan. Man kan undra hur många guliganer som åkt till Gävle om det varit mer realistiskt med ett allsvenskt guld.

Grattis
Kalmar till första sm-guldet. Just nu är det lite tomt men faktum är ju att Elfsborg fått sin näst bästa placering sedan 1977. Det är ju stort det också. Skillnaden är att denna gång var det så nära guldet. 1977 var det inte nära, sista matchen handlade om stora eller lilla silver. Serieledaren var ohotad.

Sirius förlorade mot Motala i sin första match i bandyns elitserie och ligger sist i tabellen. Ingen bra inledning på en säsong där försäsongsspelet varit lovande. Men det är många matcher kvar.

Gefleklacken på strömvallen


Guliganerna på Strömvallen 2008Andra bloggar om , och ,

Klassamhället

Snart börjar Uppsalas bästa studiecirkel om klassamhället. Sista jag kollade var det inte många platser kvar så skynda att anmäla dig, studiecirkeln är öppen för alla. Mer info här.

Den som inte kan avsätta tre kvällar för en studiecirkel eller som verkligen vill diskutera och lära sig mer om klass kan också gå på föredraget "Klassamhället från olika perspektiv, historisk/analytisk - modern - klass/kön och etnicitet" med Henning Süssner, rektor Kvarnby folkhögskola, Malmö, den  14 november kl 18.00 - 21.00 i Stadshuset. Deltagande anmäls till jeanette.escanilla@uppsala.se.


Äntligen elturbin

Sopförbränningsanläggningen i Uppsala har saknat möjlighet att producera el. Därför belades Vattenfall med en miljöskatt, en miljöskatt som Vattenfall valde att lägga ut på sina kunder. För Uppsalas del betydde det höjda avgifter på sophanteringen och en mer miljövänlig sopförbränningsanläggning fanns inte tillgänglig, ingen i närheten hade kapacitet att ta emot Uppsalas sopor. Dessutom är det ju knappast miljövänligt att transportera soporna heller.

Nu har äntligen Vattenfall beslutat att komplettera anläggningen med en elturbin. Det innebär att våra sopor omvandlas till både värme och el. Bättre för miljön och ett bättre resursutnyttjande. Det här visar hur effektivt det är med miljöskatter. Skatterna får företagen att bättra sig. Sedan får Vattenfall och moderaten Gunnar Hedberg prata om miljönyttan hur mycket de vill i
UNT. Det är de ekonomiska argumenten som har använts tidigare. När Vattenfall höjde avgifterna p.g.a. miljöskatten var det de ekonomiska konsekvenserna som fick kommunstyrelsen att agera. Tidigare var det märkligt tyst.

Osis, Reinfeldt!

Aftonbladet rapporterar att prins Carl Philip Bernadotte har gjort slut med sin flickvän Emma Pernald. Kanske handlar det bara om svalnad kärlek eller också ville inte kungahuset bli sammanblandat med moderaterna? Oavsett vilket så har inte längre moderaterna en projektledare som ingår i kungahuset. Vilken otur för Reinfeldt & co.

När gör man uttag ur namnbanken?

Dagens kommunstyrelse slutade vid halvfemtiden och det efterföljande seminariet ställdes in. Inte så kul att jag bokat in ett möte kl 20.00, dvs. efter det planerade kommunstyrelseseminariet.

Idag tog majoriteten beslut om sina nedskärningar och besparingar 2009. Miljöpartiet hade ett motförslag klart medan socialdemokraterna och vänsterpartiet väntar till kommunfullmäktige. Miljöpartiet brukar vara snabba men brukar också få revidera sitt förslag innan det kommer till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade också att bygga i parker, det gick jag emot. Kommunstyrelsen ville inte bifalla vår motion om att hedra Fadime Sahindal med en park, torg eller gata. KS avslog inte heller motionen utan nöjer sig med att konstatera att namngivningsnämnden lagt namnet i sin namnbank. Lite svagt tycker jag och man undrar ju när man gör uttag från den här namnbanken och hur mycket tillgångar det finns. När det gällde farbröder som Harald Edelstam och Ingmar Bergman, då var det inga problem för kommunstyrelsemajoriteten att bifalla motionerna och ge uppdrag till namngivningsnämnden. Olika är det och man kan fundera på varför.

Roligast på dagens kommunstyrelse var att jag äntligen har en ersättare som är vänsterpartist. Vid månadsskiftet oktober/november avgick min tidigare mp-ersättare och istället valdes en vänsterpartist in som första ersättare för både vänsterpartiet och miljöpartiet. Det är skönt att vara två som diskuterar och det är skönt att kunna vara borta och ändå få fram vänsterpartiets politik.  Jag kan egentligen fortfarande inte förstå hur socialdemokraterna tänkte när de nobbade en valteknisk samverkan med oss. De hade fått ytterligare några uppdrag mot att vänsterpartiet och miljöpartiet fått varsin ks-ersättare. Det hade underlättat mycket för vårt gemensamma oppositionsarbete.

Slut på långbänken könsneutrala äktenskap

Det blir ingen proposition om könsneutrala äktenskap. Det meddelade regeringen idag. Istället lägger regeringen en proposition om äktenskap som alla borgerliga partier är överens om och sedan får de partier som vill ha könsneutrala äktenskap lägga tilläggsförslag. Allt för att kristdemokraterna inte vill reservera sig mot propositionen i regeringen och statsministern inte vill köra över kd.

På plussidan är naturligtvis att de övriga borgerliga partierna inte viker sig för kristdemokraterna genom att lägga fram ett kompromissförslag. På minussidan är naturligtvis att de övriga borgerliga partierna viker sig för kristdemokraterna genom att inte lägga fram en proposition om könsneutrala äktenskap. Positivt är i alla fall att det äntligen händer något. Det verkar vara slutsnackat i regeringen.

Det finns fortfarande flera frågetecken. Bl.a. har inget av partierna talat om vilka tilläggsförslag de planerar. Fp har tidigare talat om att ta utredningens förslag rakt av medan Maud Olofsson säger "Därför gläds vi nu när lagstiftningen likvärdigt värdesätter kärlek och ger samma möjlighet för alla att gifta sig också i kyrkan". Olofssons uttalande och fp:s ställningstagande går inte ihop. Enligt utredningens förslag ska präster kunna säga nej till att viga samkönade par, vilket alltså fp ställer upp på. Antingen anser Maud Olofsson att alla har samma möjlighet att gifta sig i kyrkan även om ett olikönat par kan gå till vilken kyrka som helst och ett samkönat kan få nobben flera gånger eller också har centerpartiet  ett förslag som skiljer sig från utredningens.

Framtiden får utvisa men bäst vore förstås om riksdagens borgerliga ledamöter kunde ansluta sig till oppositionens förslag om könsneutral äktenskapslagstiftning.  Vänsterpartiet driver frågan om civila äktenskap där samfunden fråntas vigselrätten. Denna åsikt hänger inte ihop med den könsneutrala äktenskapslagstiftningen så därför driver vänsterpartiet de två frågorna separat. 

i pressen:
DN, SvD, SR, . Bloggar: Anders Selin,

Skoltrött på gymnasiet? Skyll dig själv!

DN skriver idag om att unga från arbetarhem väljer bort högskolestudier.  Förutom intressanta intervjuer med utredare och en juriststuderande från arbetarklassen kan man läsa följade citat  från Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet: "Det ska vara lite bättre och prioriterat för dem som ansträngde sig i skolan framför dem som inte gjorde det. Aktiviteten att höja sina gymnasiebetyg är ett enormt samhällsekonomiskt slöseri."

Vi närmar oss mer och mer sorteringsskolan där det gäller att redan som barn veta vad man vill bli och sedan hålla fast vid det. Vägen är utstakad för dem som aldrig blir skoltrötta och som aldrig funderar eller tvivlar på sitt yrkesval.

Caroline Olsson, som är ansvarig för breddad rekrytering på Karolinska institutet, säger: "Vad man gör i dag är att skapa en gymnasieskola där man tidigare måste välja inriktning. För att få in andra samhällsklasser måste de ha möjlighet att välja och välja om."

När Statssekreteraren på utbildningsdepartementet säger att det är enormt samhällsekonomiskt slöseri att höja sin gymnasiebetyg säger han också att den som är skoltrött i gymnasiet ska förbli där han eller hon är.  Skoltrötta arbetarungdomar gör sig icke besvär. Det samhällsekonomiska slöseri som det innebär att studiemotiverade äldre inte får en chans att utbilda sig p.g.a. att de var skoltrötta i gymnasiet bortser han helt från. Jag anser, till skillnad från de borgerliga på utbildningsdepartementet, att det är samhällsekonomiskt slöseri att inte ta tillvara alla som vill och kan utbilda sig, oavsett vad de gjorde under sin gymnasietid.

Ung vänsters "Vem tjänar på sorteringsskolan" kommenterar också artikeln.

Trista kokböcker med Expressen

Expressen ska börja sälja kokböcker. Under de närmaste 20 veckorna ges 20 olika kokböcker ut. Jag kollade listan över kokböckerna och konstaterade att de är rätt trista. Jag kommer inte att betala 69 kr för någon av dem, utom möjligtvis "Afrika". Den största bristen är att det är recept från precis samma länder som brukar vara med i kokböcker, med det möjliga undantaget Ryssland. Var är de annorlunda och spännande recepten från västra Europa, England, Belgien, Holland m.fl. Var är de annorlunda och spännande recepten från östra och mellan-Europa,  Polen, Tjeckien, Bulgarien, Ungern m.fl.?

Tacka vet jag alla recept på internet, här kan man hitta det mesta - bättre och gratis. Bl.a. denna underbara sida med bra och genuina recept på ungersk mat: Ungersk mat. Prova riktig gulasch, en pörkölt eller varför inte fiskskoppan halászlé?

Listan

· 1. "Italien", 5-7 november

· 2. "Frankrike", 12-14 november

· 3. "Sydostasien", 19-21 november

· 4. "USA", 26-28 nov

· 5. "Svensk vinter & jul", 3-5 december

· 6. "Spanien", 10-12 december

· 7. "Grekland", 17-19 december

· 8. "Mellanöstern", 23-26 december (kommer tisdag)

· 9. "Indien", 31 december-2 januari

· 10. "Japan & Korea", 7-9 januari

· 11. "Kina", 14-16 januari

· 12. "Sydamerika", 21-23 januari

· 13. "Karibien", 28-30 januari

· 14. "Afrika", 4-6 februari

· 15. "Ryssland", 11-13 februari

· 16. "Italien due", 18-20 februari

· 17. "Sverige vår", 25-27 februari

· 18. "Bakat från hela världen", 4-6 mars

· 19. "Desserter från hela världen", 11-13 mars

• 20. "Grillat från hela världen", 18-20 mars

Moderat partitaktik

Jag kan se dem framför mig, de moderata partistrategerna: oj vi vann valet, nu jävlar ser vi  till att hitta på en massa idiotiska och impopulära beslut snabbt så att vi i slutet av mandatperioden kan fatta en massa populära beslut när vi gör allt bättre. T.ex. skulle vi kunna se till att avgiften till a-kassan höjs kraftigt och sedan sänker vi den igen. Då tycker nog väljarna att vi är bra som sänker a-kassan.

Ett annat scenario skulle kunna vara att moderaterna stärkta av sin valframgång satte igång att genomföra sin politik med försämrade villkor i a-kassa och sjukförsäkring. Opinionssiffrorna visar att väljarna inte gillar moderat politik så moderaterna beslutar att ändra sig. Frågan är bara vad vitsen då är med moderaterna? (en fråga som vi  till vänster ställt länge men som nog allt fler måste börja fråga sig)

Eller finns det någon annan förklaring till att moderaterna nu föreslår sänkta avgifter till a-kassan i en debattartikel i
DN?

Om detta bloggar bl.a. Anders Selin.

hushållsarbete får kvinnor att må sämre

Här är ytterligare ett argument mot vårdnadsbidrag och för delad föräldraförsäkring: Hushållsarbete får kvinnor att må sämre., har en färsk avhandling kommit fram till och så här står det bl.a. i artikeln:

"Boye tror att politiska åtgärder för att få män att ta ut mer föräldraledigt i viss mån kan hjälpa. Under ledigheten tar nämligen män över mer jobb hemma, och de som varit lediga mer än en månad förvandlas:

- De fortsätter ta en större del även efter att de har börjat jobba igen, säger Boye."

Dagens bloggtips

Dagens bloggtips: Radiosporten och matchen Elfsborg-Halmstad. Matchen som tv inte vågar visas går att lyssna på i sin helhet på webben. Troligtvis är det radions skönaste fotbollskommentator Kulneff som kommenterar.  Bäst var cupmatchen när ngn glömde stänga av sändningen i halvlek och vi lyssnare kunde höra privata samtal och kaffesörplande.

Har man abstinens kan man göra Radiosportens fotbollsquiz.  Inte för att jag vill skryta men här är mitt resultat:


fotbollsquiz

Uppdatering: upptäcker sådär två minuter efter slutsignal att matchen frivisades av Comhem så jag fick i alla fall se målrepriserna och en intervju med Johan Wiland. Trots att jag var inne på Comhems sida idag för att se om de visade matchen missade jag den lilla lilla informationen om att matchen visades på infokanalen.

Vem efterträdare Hartwig?

Sossarna i Göteborg ska utse Göran Johanssons efterträdare. Ny gruppledare för socialdemokraterna i Göteborg föreslås Anneli Hulthén bli. Jag gillar att pressen, vilka förmodligen utgår från pressmeddelande,  talar om ny gruppledare.

Här i Uppsala får vi vänta ytterligare en månad innan vi får veta vem som ska efterträda Lena Hartwig som gruppledare. Eller som Uppsalasossarna själva väljer att kalla det, finanskommunalrådskandidat. Det gör bl.a. Erik Pelling på sin blogg. Peter Gustavsson kandiderar till att bli socialdemokratisk gruppledare och kommunstyrelseordförande för nästa mandatperiod.  På socialdemokraternas egen hemsida talar man om vilka som är nominerade att bli finanskommunalråd.

Efter att ha konstaterat att det är ett finanskommunalråd som man ska utse i december blir jag lite undrande inför det här med gruppledare. Jag trodde att det var Lenas efterträdare som gruppledare och förstanamn som partiet skulle utse i december men hemsidan är tydlig på den punkten, det är en finanskommunalrådskandidat. Peter Gustavsson kandiderar även till att bli gruppledare, hur är det med Erik Pelling och de andra sju nominerade? Och när ska de förrätta valet till gruppledare? Utses gruppledaren internt av fullmäktigegruppen kanske?

Om socialdemokraterna inte ingår i en majoritet efter valet 2010 kommer då "finanskommunalrådskandidaten" inte att bli kommunalråd i opposition? Om socialdemokraterna visserligen ingår i en majoritet efter valet men förhandlingarna innebär att ett annat partis företrädare får finanskommunalrådsposten, vad händer då med "finanskommunalrådskandidaten"?

Funderingarna på "finanskommunalrådskandidatens" framtid är nästan mer spännande än spekulationerna om vem som kommer att blir "finanskommunalrådskandidat" för socialdemokraterna.  Jag förutsätter att miljöpartiet kommer att utse en gruppledare och förstanamn när det är dags för mp att välja sina kandidater i valet 2010 och jag förutsätter också att den personen outtalat blir miljöpartiets kandidat till finanskommunalrådsposten. Precis som jag förutsätter att varje parti som ställer upp i val strävar efter att bli det största partiet och mest framträdande partiet och därmed också det parti som besätter finanskommunalrådsposten. De lite mer ödmjuka brukar dock inte utgå från att det är just den posten man väljer sina företrädare för.

Könsneutrala äktenskap allt närmare

Allt tyder på att ett civilrättsligt äktenskap blir lösningen på  det könsneutrala äktenskapet. Även Göran Hägglund förespråkar nu den civilrättsliga lösningen även om han med en dåres envishet håller fast vid att just ordet äktenskap ska vara förbehållet man och kvinna.

Jag är fortfarande positiv till en civilrättslig lösning även om bl.a. domprosten Tuulikki Koivunen Bylund har bra argument mot i sin blogg där hon bl.a. talade om kyrkans förändringar och att det vore en stor börda att lägga på Sveriges homosexuella om det var för deras skull man ska ha två förrättningar när man vill gifta sig. Koivunen Bylunds argument är bra, kyrkan har ändrat syn på ogifta mödrar och "oäkta" barn, varför inte ändra syn på äktenskapet? Här kommenterar jag hennes blogginlägg närmare.

För en civilrättslig lösning talar bl.a. att kyrkan nu är skild från staten. Utifrån statens neutralitet i religiösa frågor är det rimligt att äktenskapet sekulariseras på så sätt att den juridiska vigselrätten tas bort från svenska kyrkan och andra trossamfund.