Könsneutrala äktenskap allt närmare

Allt tyder på att ett civilrättsligt äktenskap blir lösningen på  det könsneutrala äktenskapet. Även Göran Hägglund förespråkar nu den civilrättsliga lösningen även om han med en dåres envishet håller fast vid att just ordet äktenskap ska vara förbehållet man och kvinna.

Jag är fortfarande positiv till en civilrättslig lösning även om bl.a. domprosten Tuulikki Koivunen Bylund har bra argument mot i sin blogg där hon bl.a. talade om kyrkans förändringar och att det vore en stor börda att lägga på Sveriges homosexuella om det var för deras skull man ska ha två förrättningar när man vill gifta sig. Koivunen Bylunds argument är bra, kyrkan har ändrat syn på ogifta mödrar och "oäkta" barn, varför inte ändra syn på äktenskapet? Här kommenterar jag hennes blogginlägg närmare.

För en civilrättslig lösning talar bl.a. att kyrkan nu är skild från staten. Utifrån statens neutralitet i religiösa frågor är det rimligt att äktenskapet sekulariseras på så sätt att den juridiska vigselrätten tas bort från svenska kyrkan och andra trossamfund.


Kommentarer
Postat av: Johanna

Ursäkta, men det var Hägglund som kom med förslaget om en civilättslig lösning. Läs på lite bättre till nästa gång kanske...

2008-11-03 @ 11:15:26
Postat av: Anders Eriksson

Hennes invändning blir dock ganska märklig. Ja, det är så att kyrkans syn på ogifta kvinnor och utomäktenskapliga barn har förändrats, och de förändringarna har förmodligen skett under ett socialt och samhälleligt tryck. Men centralt i argumentationen för ett civilrättsligt äktenskap är, som jag ser det, att det är kyrkan som ska förändras och inte samhället som ska tvinga på samfunden olika åsikter.

2008-11-03 @ 11:53:17
Postat av: Ilona

Johanna förstår inte ditt inlägg. Andra har förespråkat civilrättsliga lösningar i flera år. Själv skrev jag det på bloggen för mer än ett år sedan. Vänsterpartiet föreslog bl.a. i en motion till riksdagen 2006 att vigselrätten skulle tas bort från Svenska kyrkan och andra trossamfund och att äktenskapslagstiftningen görs könsneutral.Hägglund föreslår det nu, under galgen.

2008-11-03 @ 15:03:01
Postat av: Bengt

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Morgan Johansson är eniga tillsammans med debattörerna från några samfund om att vi ska införa en civilrättslig registrering. Det är en hedervärd åsikt.Däremot är de, som de själva säger i debattartikeln, inte ense om hur exakt den civilrättsliga registreringen ska vara i detalj. Sturmark och Johansson är för en könsneutral äktenskapslag alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att bara den typen av äktenskap ska vara juridiskt giltigt som i t.ex. Nederländerna och Belgien.Så här skriver Humanisterna i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.http://www.humanisterna.se/index.php?option=comcontent&view=article&id=330:remissvar-i-enskapsutredningen&catid=35:pressmeddelanden&Itemid=77"Humanisterna anser att den äktenskapsliknande ordning med partnerskap som infördes för homosexuella par är diskriminerande. Om man på samma sätt hade haft en speciell vigselordning för funktionshindrade, särskilt intelligenta eller par som inte kan eller inte vill få barn, skulle det bli tydligt i sin osmaklighet. Själva inrättandet av specialregler för vissa grupper är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mot den bakgrunden beslöt till exempel Högsta Domstol i Sydafrika att undanröjde hindren för homosexuella att ingå äktenskap 2004."Göran Högglund vill tvärtom avskaffa ordet äktenskap i lagen. Det om något borde en förening som Bevara äktenskapet protestera emot istället för att kritisera att fler par får möjlighet att ingå äktenskap med en könsneutral äktenskapslag.Med den “kompromissen” från Göran Hägglund och kd skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”? Eller något annat?Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål” eller något annat.Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man inte måste ändra ordet till giftermål.Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”.Göran Hägglunds förslag om något är att avskaffa äktenskapet.Bengt

Liberal2008-11-03 @ 16:00:53
Postat av: Ilona

Jag hoppas också att övriga högerpartier säger nej till Hägglunds förslag. Gör de inte det får vi hoppas att tillräckligt många vågar rösta med v, s och mp.När det gäller det där med 71% så kör kristdemokraterna med en äldre undersökning som de hänvisar till. Så här skrev t.ex. riksdagsledamoten Mikael Oscarsson i en debattartikel: "Om det beror på ett tryckfel eller att vänsterpartisterna är dåligt uppdaterade vet jag inte, men endast 61 procent (inte 71 som artikeln uppger) av svenska folket vill att samkönade par ska kunna ingå äktenskap, enligt den senaste Sifoundersökningen. 34 procent vill bevara det."Senaste kända Sifoundersökning från 2008 säger 71%. En äldre från 2007 säger 61%. En trend som kristdemokraterna inte vill erkänna så därför verkar de inte låtsas om mätningen från 2008. Kul kompisar ni liberaler har att förhandla med.

2008-11-03 @ 17:03:36
Postat av: Bengt

Nåja, ni lär ni ha betydligt värre bekymmer samsas på vänstersidan. Det har ju varit en följetong i höst.Bengt

2008-11-04 @ 00:02:53

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback