Skyll inte på krisen

Nu varslar Uppsala kommun för första gången på 18 år. Enligt Upsala Nya Tidning är anledningen är det ekonomiska läget med minskade skatteintäkter. I själva verket handlar det om att den adminstrativa överbyggnaden blivit för stor. När flera verksamheter har privatiserats kan man inte behålla en lika stor tjänstemannaorganisation i den kommunala verksamheten. På sin höjd skulle man kunna säga att med ett bättre ekonomiskt läge hade man kunnat hittat på nya verksamheter  men i grund och botten är detta resultatet av privatiseringarna och inte av den ekonomiska krisen.


Skolpeng till eleven, inte till exportföretag

Via Dagens konfliktTwitter (Stopp för vinstuttag förhindrar framväxten av svenska transnationella skolkonglomerat. Faaan, tänkte inte på det) hittade jag en ledarartikel i SvD. Ledarartikeln argumenterar för att svenska fristående skolor ska exporteras till andra länder och bli en svensk exportsframgång. I artikeln förs bl.a. fram att "för att svenska friskoleföretag ska kunna bidra till att göra utbildning, i likhet med vård, till en framtidsbransch med möjlighet att växa utomlands, och inte bara i Storbritannien, krävs dock att de får gå med vinst och själva avgöra vad den ska användas till".

Svenska kommuner ska alltså ge skolpeng till privatskoleföretag som istället för att använda skolpengen till eleven ska använda den till att bygga upp en exportverksamhet.  Det är ju en helt absurd tanke.  Lika absurd är tanken att engelska privatskolor skulle öppna skolor i Sverige för att göra en vinst som sedan används till skolor i England. En utveckling som mycket väl kan komma om skolor ska ses som en internationell bransch.

Det vinstgivande skolföretagandet fortsätter att skapa nya skolföretag. Flera nya ansökningar om att starta fristående skolor i Uppsala har kommit in och den borgerliga majoriteten förväntas säga ja till allihop, enligt UNT. Antalet elever i Uppsala räcker inte till för alla skolor och några kommer att gå i konkurs. De som drabbas är eleverna, som tvingas till skolbyte. Spåren efter Doctrinas nedläggning förskräcker, det är ännu inte klart med skolgång för alla elever (UNT). Grundskoleelever kan man kanske hitta platser till men för gymnasieelever på dyra program finns inte så många tomplatser.

Det finns en risk att privatskolekonkurrensen tar död på privatskolemarknaden. En risk utifrån perspektivet att eleven tvingas byta skola en eller flera gånger och kanske helt måste byta programinriktning. En möjlighet för oss som anser att barns skolgång inte ska vara vinstgenerande och att skattemedel till skola ska gå till eleverna. Uppblåsta marknader har kollapsat förut.

Onödig bilism

Vem vill inte bli av med den onödiga bilismen? Tydligen gillar moderaterna i Stockholm onödig bilism. Mer på Stockholmsvänstern.

Majoritet för de rödgröna

Så har det kommit en ny opionsundersökning. Vänsterpartiet och Miljöpartiet går framåt medan Folkpartiet tappar. Vi rödgröna har fler röster än högern men ingen av oss har över 50%. Istället är det Sverigedemokraterna som kommer in och får en vågmästarroll, rapporterar SvD. Varken S eller M vill samarbeta med Sverigedemokraterna, säger de till SvD. Det framgår inte av artikeln men det är naturligtvis helt otänkbart även för Vänsterpartiet.

Skulle SD få en vågmästarroll efter nästa val så kan ju alla uppdelningar i Allians och Rödgröna få stryka på foten för nya konstellationer som innebär ett regeringsunderlag på minst 50%. Om SD fortsätter att vara över spärren i kommande opinionsundersökningar kan man ju tänka sig att mittenväljarna väljer parti efter undersökningarna. Det "block" som ligger närmast 50% får rösten för att majoritetsförhållandena ska bli klara och SD:s möjlighet till inflytande försvinna.

Än så länge är det bara spekulationer utifrån tidningsartiklar och senaste opinionsundersökning. Självklart är jag övertygad om att vi rödgröna gott och väl kommer att få 50 % av väljarnas röster på valdagen och därmed en egen majoritet.


Aftonbladet och de påstådda organstölderna


Mycket är sagt i frågan om Aftonbladet, semitismen och påstådda organstölder och det allra bästa sägs av Ulf Bjereld:
Aftonbladet och antisemitismen.

När jag läste artikeln i Aftonbladet, efter att ha läst en del debattinlägg, blev jag förvånad över att artikelförfattaren aldrig hävdar att organen stjäls. Det är ju så det framställs i referaten och kritiken. Man kan möjligen dra slutsatsen att författaren tror det och att han vill leda in läsaren på att också tro det men han skriver det aldrig utan skriver istället att det vore bra att få klarhet i om de palestinska anklagelserna om organstölder stämmer eller inte.

Ulf Bjereld är ovanligt nyanserad i denna debatt.

allopesi=alopeci?

Radio uppland rapporterar att hudkliniken vid akademiska sjukhuset efter påtryckningar från politiker beslutat att återinföra perukbidrag för vuxna. Det är ju bra men jag stör mig på att radion på sin hemsida skriver allopesi. Man blir lite känslig när det gäller något som man själv drabbats av.

Alopeci, som det stavas, betyder i stort håravfall. Även naturligt håravfall kallas alopeci.  Androgen alopeci kalllas det håravfall som män brukar drabbas av. Alopecia areata är fläckvist håravfall, alopecia totalis är när allt hår på huvudet faller av och alopecia universalis är den form av alopeci där man tappar allt hår på hela kroppen.

Perukbidragen lär väl gälla totalis och universalis i första hand och eventuellt dem med areata där fläckarna är mycket utbredda. En del med universalis vill hellre ha bidrag till att kunna tatuera in ögonbryn och eyeliner.
-
Mer info om alopeci finns på Alopeciförbundets hemsida och på min egen gamla infosida, som är i behov av uppdatering.

Mest män i kyrkovalet

ViSK (Vänstern i Svenska Kyrkan) ställer inte upp i valet i Uppsala. Vi har visserligen medlemmar som är både troende och medlemmar i Svenska kyrkan men ingen som vill sitta i något kyrkofullmäktige. Däremot ställer vi upp i valet till Uppsala stift och till kyrkomötet.

Det är bara en månad kvar till kyrkovalet men det är inte alls samma mediala uppmärksamhet som i övriga val. T.ex. har ingen press gjort den annars så obligatoriska genomgången av kandidater, inga har presenterats eller intervjuats och vi får inte veta vilka som är de viktigaste frågorna.

Jag roade mig med att titta på om partierna låter en man eller en kvinna toppa listan och till Stiftet och Kyrkomötet är det en ganska jämn könsfördelning. Det blir konstigare när man tittar på de lokala nivåerna. Samfälligheten t.ex. där församlingarna i Uppsala ingår kommer att få en totalt manlig dominans. Miljöpartiet toppar visserligen med inte bara en kvinna utan flera kvinnor, även Öppen kyrka har kvinnor i topp. Socialdemokraterna tycks vara det enda parti som har olika listor i de olika församlingarna och jag har inte gått igenom alla. Moderaterna, som har en kvinna som toppnamn till Kyrkomötet (följd av tre män), har första kvinnan på sjätte plats på sin samfällighetslista. Centern, som är det enda parti som har män i topp på alla listor, har sin första kvinna på fjärde plats.  Övriga partier toppar med en man och har sedan en hyfsat varvad lista.

Jag blev lite förvånad över denna mansdominans. I min enfald så trodde jag inte det, trots att jag vet att det bland konservativa fortfarande finns en syn om att kvinnan ska tiga i församlingen.

Det finns så många församlingar så det är omöjligt att gå igenom alla men om jag varit medlem i Svenska kyrkan skulle jag i mitt församlingsval kunna välja mellan dessa toppnamn:

Ulf Dahlberg, S
Bertil Segerström, C
Jan-Erik Wikström, FP
Per Nylén, KD
Terence Hongslo, MP
Britt-Marie Aust, M
Maria Hillerdal, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan

Valet hade nog inte varit så svårt!


Villospår om ansvar för indraget tåg

Gunnar Hedberg (m) är nu upprörd över att UL inte slog larm om att SJ planerade att dra in sista förbindelsen mellan Uppsala och Stockholm. Hade det inte varit bättre om Hedberg eller någon annan från kommunen gått på mötet i mars som SJ kallade till? Det är ju lite väl sent att protesterna när den nya tidtabellen redan börjat gälla.

Till skillnad från Hedberg är jag inte upprörd över UL utan över att SJ och Uppsala kommun inte haft kontakt om den nya tidtabellen. Tåget Stockholm-Uppsala må vara en nationell tågsträcka men fungerar som en regional.

Mer info:
UNT och Radio Uppland

Var det opinionen eller åsikten i sig som fällde Hillegren?

Opinion lönar sig och tack vare bloggar blir opinionen extra tydlig och stark. Vi har sett många exempel på det senaste tiden. Kanske är beslutet att åklagare Hillegren inte längre ska arbeta med våldtäktsmål ett resultat av opinionen. Jag hoppas att det inte är så utan att hans överordnande själv såg det olämpliga i hans uttalanden. Jag hoppas också att detta kommer att leda till att andra åklagare med samma åsikt som Hillegren (han hävdar ju att hans åsikter delas av andra) får utbildning och kunskap om våldtäkter. Visserligen hävdar hans chef Per Nichols att han inte delar den uppfattningen och tror att det i sak är fel: "Våld mot kvinnor är ett ämne som står i fokus inom åklagarmyndigheten och vi satsar bland annat på vidareutbildningar för åklagare".

Hillegren visar ju att mer kunskaper om våldtäkter behövs bland åklagare och jag hoppas, som sagt, innerligt att man inte tror att Hillegrens åsikter är unika och att det inte behövs ännu mer vidareutbildning för åklagarna.

I intervjuerna med Per Nichols är det faktiskt svårt att avgöra om det är åsikter i sig som gör att Hillegren inte längre ska jobba med sexualbrott eller om det för att hans uttalandet skadat förtroendet för åklagarämbetet. Förnekandet att Hillegrens åsikter skulle delas av andra tyder tyvärr på att det är förtroendefrågan som fällt avgörandet, inte åsikten i sig.

Källa:
SvD, DN, bloggat har bl.a. Roya gjort

Samarbeta om minoriteter

Jag har just kommit tillbaka från vårt möte med Delegationen för romska frågor. Tre timmars samtal och information. Vi kan konstatera att vi i Uppsala gör ett antal bra saker, och har gjort, när det gäller romers situation i Uppsala. Det vi däremot missat, och vi skiljer oss inte från andra kommuner, är att romer tillhör de nationella minoriteterna med särskilda rättigheter.

Något som slog mig var att de flesta som uttalade sig för kommunen använde uttrycket "de här frågorna". Någon la in det i varannan mening. "De här frågorna" används ofta i politikersammanhang och ofta överanvänds det. Jag har stött på förut att de som lyssnar upplever det som ett konstigt uttryck.

Vi kom i alla fall fram till att vi måste bli bättre på minoritetspolitik och vi ska prata vidare om hur, eller med andra ord hur vi ska bli bättre på det här frågorna. De passar inte riktigt in i en enskild nämnd och borde kanske ligga direkt under kommunstyrelsen.

Marknaden ska inte styra?

SJ har dragit in elvatåget från Uppsala till Stockholm. Ett beslut som får konsekvenser för Uppsalas nöjesutbud. Såväl Stadsteatern, Konsert och kongress och Katalin protesterar. Redan idag finns det publik som går tidigare för  att hinna med tåget. Måste de ta ett tidigare tåg hem till Stockholm så lär de ju inte komma till konserter och föreställningar över huvud taget.

Fullkomligt urbota dumt beslut av SJ men också helt förklarligt med de marknadsregler som numera gäller för SJ. Konsert- och teaterbesökarna må vara många ur ett publikperspektiv men de är få ur ett passagerarperspektiv.

I dagens
Upsala Nya Tidning kan man läsa att kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (m) tycker att det väger lätt i sammanhanget att SJ är ett vinstdrivande bolag som måste se över sina kostnader nu när regeringen bestämt att privata operatörer ska börja konkurrera om tågtrafiken: "Just därför borde de värdera sina kunder. Sträckan Uppsala-Stockholm är den mest vinstgivande i landet", säger han till tidningen.

Jojo, så är det högern uttalar sig. När marknadsekonomin slår igenom och drabbar det man själv värnar om så förklarar man bort det och vill få det överprövat. Vi må båda vara av den åsikten att det ska finnas bra kollektivtrafikförbindelser mellan Uppsala och Stockholm men jag anser att det kan skattesubventioneras medan Gunnar Hedberg verkar tro på manna från himlen. Borde han inte prata med SJ:s ägare staten istället för det ekonomiskt hårt ansatta bolaget?

Uppdatering: även moderaten Cecilia Forss anser att människors behov av att kunna ta sig till Stockholm kl 23 är viktigare än bolagets lönsamhet: "På något sätt måste vi försöka få till en ändring och påtala hur oerhört besvärligt det är att vi inte kan komma till Stockholm vid sena tillfällen", säger hon till Radio Uppland.

Intressant, som sagt, att marknaden och lönsamhet blir helt ointressant för moderaterna när det drabbar sådant man  tycker är viktigt eller, för den delen, frågor som man tror sig kunna ta politiska poäng på.

Tack Hillegren för förklaringen

Åklagare Hillegren försöker förklara sig i dagens SvD. En förklaring som bl.a. visar att citatet om ordningsförseelse till viss del är ryckt ur sitt sammanhang eftersom det handlade om förslag om samtyckeslagstiftning. I det exempel som Hillegren tar upp är det en kvinna som en kväll säger nej till sin man, som trots detta genomför ett samlag där hon förhåller sig passiv. När en kvinna säger nej är det alltså inte våldtäkt, enligt Hillegren, om de tidgare haft samtyckt sex med varandra.

Hillegren tar dock tillbaka sitt yttrande om ordningsförseelse men menar istället att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker. Våldtäkt i hans ögon är alltså när någon förgripit sig sexuellt på någon med våld. Tyvärr går han inte in på var gränsen går, är det ok att ha samlag eller genomför andra sexuella handlingar med någon som inte är i stånd att säga nej och göra motstånd? Krävs det våld för att det ska klassas som våldtäkt? Vad är straffbar våldtäkt i Hillegrens ögon?

Må så vara att Hillegren inte vill ha en lag som kräver samtycke men hans argument mot en samtyckeslag visar tyvärr på en skev syn på våldtäkt. Positivt är i alla fall att vi fått en inblick i hur åklagarna tänker och därmed också en inblick i varför så få våldtäktsanmälningar går till rättegång. Det kan vi åtminstone tacka Hillegren för.

Andra som bloggat bra är Svensson och opassande. Mitt tidigare inlägg i debatten: Inte ruggigt att våldtas av någon man litade på?

Inte ruggigt att våldtas av någon man litade på?

Hurra för alla som ryter i ordentligt åt kammaråklare Rolf Hillegren som sagt att "När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse". Bl.a. i SvD.

Vad är en ruggig våldtäkt? Är det inte ruggigt om någon som man litat på och trott att man kände våldtar en? Hur ruggigt det än må vara med överfallsvåldtäkter (vilket jag förmodar att Hillegren menar med ruggiga våldtäkter) så måste ju den psykiska sidan av våldtäkt av någon man känner och litar på vara rejält ruggig. Hur ska man någonsin kunna lita på en man igen? De flesta våldtäkter begås av en person/personer som kvinnan är bekant med, det handlar om män som anser sig ha rätt till sex bara för att kvinnan råkar vara full eller har bjudit in på en kopp kaffe. Män som i många fall klarar sig vid en rättegång eftersom våldtäkten inte går att bevisa när ord står mot ord och när åklagare, nämndemän och domare anser att kvinnan får skylla sig själv.

Det är också intressant att Hillegren pratar om kvinnan som säger att hon inte har lust idag men mannen kör ändå. Menar Hillegren att en man har rätt att tvinga sig till sex av sin fru, sambo, flickvän, älskarinna, tillfälliga bekant? Ser han inte att sexuellt tvång ofta finns vid sidan av misshandel och andra otrygga förhållanden? Inte för att det ska spela ngn roll, våldtäkt är våldtäkt oavsett förhållandet mellan förövaren och offret.

Hillegrens försvar där han kallar det en olycklig formulering gör inte saken bättre. Inte ens en hel pudel borde kunna rädda den här mannen. Hur ska han som åklagare kunna företräda våldtagna kvinnor om han anser att det är en ordningsförseelse?

Tack Madeleine Leijonhufvud som i SvD skriver att Hillegren måste bort.  Tack alla ni som JO-anmält,

Bloggat har även Lisa MagnussonRoya, Svensson och många många fler.

Stjärnfamiljer inget hot mot kärnfamiljer

För några veckor sedan lanserade de rödgröna begreppet stjärnfamiljer. Stjärnfamiljer ska inte ses som motsatsen till kärnfamilj utan som ett samlingsnamn för olika familjekonstellationer, där även kärnfamiljen ingår. (S, V, MP om stjärnfamiljer)

I lördag hävdade Göran Skytte att lanseringen av stjärnfamiljen innebär att vi rödgröna ser ner på kärnfamiljen. I detta har han helt fel. Stjärnfamiljen utgår från olika familjebildningar, där inte den ena ses som bättre än den andra. Kärnfamiljen är lika mycket värd som andra familjebildningar. I artikeln hävdar han att majoriteten av familjer i Sverige är kärnfamiljer, bestående av mamma, pappa, barn. I själva verket så lever majoriteten i familjer bestående av 1-2 personer, det kan vara en eller två vuxna eller en vuxen och ett barn. Några mamma, pappa, barn-familjer är det inte tal om.

Borde man inte kunna tala om andra familjebildningar än kärnfamiljen utan att det ska ses som ett förakt för kärnfamiljen?

Skyttes text är några dagar gammal så istället för att bemöta den i alla des delar hänvisar jag till HBT-sossarna och Niklas Hellgren,

Bra argument hittar man också Facebookgruppen Värna Stjärnfamiljen, Gå med!

Hushållsnära tjänster en återvändsgränd för jämställdheten

Idag har jag debatterat hushållsnära tjänster i Radio Uppland. Debatten kan sammanfattas med att folkpartiet Karolina Hilding tycker att det är bra för jämställdheten att hushållsnära tjänster är subventionerade medan jag hävdade att det inte bidrar till jämställdheten att de med höga inkomster kan köpa subventionerad hemhjälp. Då skjuter man ju bara problemet åt sidan. Delad föräldraförsäkring och kortare arbetsdag är ett bättre sätt att använda skattemedel för att uppnå ökad jämställdhet.

C:a 1% av de skatteskyldiga ansökte om skattesubvention 2008. Statistiken för 2007, som är den senaste detaljerade, visar att 8 % av dem med inkomster över 500 000 kr sökte skattereduktion för hushållsnära tjänster medan endast tre promille av de drygt 6 miljoner personer med årsinkomst under 300 000 kr gjorde det. Statistiken visade också att det var fler ensamstående män utan barn som sökte skattereduktion än ensamstående med barn.

Hushållsnära tjänster en återvändsgränd för jämställdheten och inget annat än en skatterabatt till dem som egentligen har råd att betala.

Hör hela debatten här:
SR Uppland.

Borgerliga politiker avgör inte hur skolornas skriftliga omdömen ska se ut

Höstterminen 2008 var det tänkt att alla elever i Uppsalas skolor skulle få skriftliga omdömen i ordning och uppförande, det hade de borgerliga ledamöterna i Kommunfullmäktige beslutat. Detta trots att en ny grundskoleförordning var mycket tydlig med att det endast är rektor som kan besluta om den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen om elevers utveckling i övrigt, dvs. vid sidan om utveckling i ämnena. När jag i oktober 2008 frågade om inte beslutet om skriftliga omdömen skulle dras tillbaka fick jag, i december, svaret att det inte var planerat, beslutet gällde och kommunens jurister menade att det inte stred mot grundskoleförordningen.

Samtidigt som jag ställde min fråga lämnade jag in en anmälan till Skolinspektionen. Min anmälan fick ansvariga tjänstemännen att besluta att avvakta med skriftliga omdömen i avvaktan på Skolinspektionens bedömning. Nu har Skolinspektionen gjort klart sin utredning och påtalar för Uppsala kommun att det är upp till rektor att besluta.

Visserligen vill jag inte ha några skriftiga omdömen i ordning och uppförande alls men det är i alla fall bättre att det är upp till rektorerna att avgöra om det ska finnas och i så fall hur de ska utformas än att det är borgerliga politiker. Skolverket påtalar också att eventuella omdömen om elevers utveckling i övrigt bör utformas så att de inte innehåller känsliga uppgifter eftersom de är en offentlig allmän handling.


Tänk att man ska behöva anmäla sin kommun för granskning för att vi ska följa de lagar och regler som gäller.


Att förankra ett ställningstagande

Hur fungerar egentligen demokratin i de olika partierna? Den frågan ställer jag mig efter dagens kommunstyrelsemöte. På arbetsutskottet i måndags var vi helt eniga om att gå in med en ansökan om att Uppsala ska få en statligt finansierad försöksbana för spårtaxi. Idag på KS bordlades ärendet eftersom flera KS-ledamöter menade att frågan var ny och att de inte hunnit läsa igenom ärendet. Det behövde förankras i partigrupperna.

Det förvånar mig att de borgerliga partiernas kommunalråd inte förankrar sina ställningstaganden hos sitt parti eller åtminstone bland sina kommunstyrelseledamöter. I Vänsterpartiet har vi möten veckan före kommunstyrelsen där jag drar ks-ärendena för kommungruppsstyrelsen. Är vi osäkra på något ställningstagande tar någon i styrelsen på sig att läsa ärendet, förankra och återkomma till mig med synpunkter i god tid före Kommunstyrelsen. Demokrati tycks inte vara lika viktigt i de andra partierna, där för KS-ledamöterna, och bara dom, fram sin åsikt först på ett gruppmöte samma dag som KS-sammanträdet.

Just frågan om spårtaxi har dessutom diskuterats så länge, bl.a. var den uppe på Planeringsutskottet i våras, att alla partier haft gott om tid att diskutera själva ställningstagandet även om detaljerna i ärendet lades på kommunstyrelsens bord i dag, och till arbetsutskottet i fredags.

Förankring måste man se till att ha klarat av innan kommunstyrelsesammanträdet.


Inga skattemedel till "Maddes" bröllop

Hovets ekonomichef Bengt Telland säger till TV4 att frågan om hur prinsessans Madeleines bröllop ska bekostas ännu inte har diskuterats. Vad är det att diskutera, hon får väl göra som alla andra: spara ihop till det själv . Om hennes eller hans föräldrar vill betala får de väl göra det men ingen kan väl på allvar mena att skattebetalarna ska betala det här bröllopet också?


Bostadsbristen bland studenterna

Så kommer då de första rapporterna om bostadsbrist för studenter (TV4). Studenkåren vädjar till Uppsalaborna att hyra ut rum. När larmen kom förra året diskuterades bostadsbristen bland studenter i kommunstyrelsens arbetsutskott och de flesta menade att det handlade om dålig information och att det mest var utländska studenter som trodde att Sverige har campussystemet där man är garanterad ett studentrum om man har en utbildningsplats. Med lite framförhållning och planering skulle nog alla få rum, menade många. Jag som just hyrt ut ett rum och blivit nedringd kunde vittna om att det inte var så enkelt.

I lågkonjunkturens spår har fler sökt till högskolan och med fler studerande kommer bostadsbristen. Det har inte planerats några studentboenden sedan förra mandatperioden då vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet var i majoritet i Uppsala. I samband med regeringsskiftet togs de statliga subventionerna till hyresbostäder bort. Det innebär att den borgerliga majoriteten i Uppsala skulle ha fått bygga till högre kostnader och därmed högre hyror, om man varit intresserad av att bygga studentbostäder.

Situationen är inte ny. När jag var aktiv inom studentkåren var det likadant. Indirekt bidrog jag till Uppsala studentkårs bostadsjour när jag 1986 (borgerligt styre då med) uttalade mig i UNT. Till UNT sa jag att situationen var så allvarlig att vi på studentkåren pratat om möjligheten att skapa tillfälliga boenden i gymnastiksalar och liknande. Uttalande hamnade på tidningens löp och Uppsalaborna började ringa in till kåren och erbjuda sig att hyra ut rum. Den eller de som tog emot samtalen kom på att kåren skulle ha en förmedling av dessa rum, bostadsjouren var född. När jouren öppnade var köerna långa och de som stod längst fram hade övernattat för att komma först till rummen.

Nu sköts bostadsjouren via datorer men i övrigt är det som förut, borgerlig majoritet och bostadsbrist bland studenterna.

Fisk=spädbarn i katastrofrapportering

Fler och fler naturkatastrofer rapporteras. Vi kan inte längre blunda för växthuseffekten, det är förvånande att så många fortfarande gör det. I DN:s rapportering av tyfonen i Asien nämns ingenting om skälet till alla dessa naturkatastrofer.

DN har förresten en konstig bildtext på sin förstasida på nätet. En man vadar genom vattnet med fisk och vatten i flaskor men DN tolkar bilden som att överlevande spädbarn förs i säkerhet. Jag tittar ordentligt på fiskarna men kan inte se att någon av dem liknar ett spädbarn. Hur tänkte de här?

bild av man som får mat

Majoriteten ändrar beslutsförslag - igen

Så fort det kommer ett bra förslag från en vänsterpartist som tjänstemännen gillar så ogillar majoriteten det. Den här gången var det ett förslag om att ta fram en förskole- och skolgårdsplan. Bifall tyckte beredande tjänstemän, återremiss för att inarbeta i annat arbete tyckte majoriteten.

Ibland får man känslan av att det ska ändras bara för att förslaget kommer från vänsterpartiet. Tidigare har det varit vegetarisk dag i kommunens verksamheter, äldreplan m.m. När majoriteten sa nej till till en belysningsplan så kom man till slut fram till att man skulle ha en belysningspolicy, dvs. i stort samma sak men i något mindre omfattning.

Ett bra beslut på dagens arbetsutskott var att samrådsredogörelse för förslag till fördjupad översiktsplan för Funbo återremitterades. Vi behöver längre tid på oss än att jäkta fram ett beslut redan på kommunstyrelsen på onsdag.

3,5  timme tog dagens arbetsutskott. Varje gång blir jag lika förvånad över att det tar så lång tid.

Reggae och vänsterpartiet, kan det bli bättre?

I morgon börjar Uppsala reggaefestival. Tyvärr kan jag inte vara med i år eftersom jag ska på 70-årsfirande på Tjörn i morgon. Även om det är frestande att åka hem och besöka festivalen så lockar salta bad ännu mer. Jag stannar nog på västkusten veckan ut.

I år finns Ung vänster på Reggaefestivalen med ett tält. Sist man kunde träffa Ung vänster på festivalen var 2006, då hade även vänsterpartiet köpt in sig på ett hörn och jag tillbringade mycket tid vid partiets informationsbord som stod utanför UV:s tält, se bl.a. tidigare blogginlägg
här och här. Jag vet att vi har saknats så det är kul att vi är med igen. Kanske är killen som stod och kramade sin tjej vid vårt tält och sa "reggae och vänsterpartiet, kan det bli bättre?" med i år också.  

Nedan en bild från festivalen 2008, tagen under en av dagkonserterna. På kvällen var det betydligt mer folk. Tyvärr inte tillräckligt för att festivalen skulle gå ihop sig ekonomiskt. Regnet gjorde väl sitt till. I år får vi hoppas på publikrekord när vädret ska bli fint och Ung vänster finns på plats. För kan det bli bättre för den som gillar festivaler och reggaemusik: Ung vänster/vänsterpartiet och reggae?

En konsert på stora scenen, lördag eftermiddag så det är inte så mycket folk än

Andra bloggar om , ,

En lugn dag i Stadshuset

Förra veckan var det stendött i Stadshuset. Några få tappra själar höll ställningarna men på politikfronten var det lugnt. Idag är det lite mer liv och rörelse men fortfarande lugnt på politik/politikerfronten.

Retro tyg och prideparaden

Efter en lång tyst sommar är det dags att ta tag i bloggen igen. Sommaren har varit hyfsad trots mycket regn och översvämningar och mycket tid har jag ägnat åt loppisar och auktioner. Tvättade en del retro tyger i fredags och tänkte stryka dem i helgen. Tänkte alltså, igår var jag nämligen med på Pride-paraden och råkade stuka/vricka foten så idag rör jag mig så lite som möjligt för att inte belasta foten. Inte läge att stå upp och stryka tyger då.

Pridens bästa vagn - vänsterpartiet Vänsterpartiets vagn på Prideparaden, superstämning, vilket även
andra märkte.

prideparadfrisyr Rufsfrisyren och de röda detaljerna på plats

I V-tältet var det Singstar, Linda Fot i förgrunden stampar inte takten

LoppisfyndTyg på tork

Andra bloggar om  , ,