Lokal styrelse i Gottsunda

För en tid sedan lämnade Vänsterpartiet in en motion om lokal styrelsen i Gottsunda. Så här tycker Gottsundaborna- och företagare om förslaget (klipp från TV4, först två korta reklaminslag och sedan intervjuer):Här är motionen:

Organisationen med kommundelsnämnder kom till för att besluten skulle tas närmare invånarna. När Uppsala kommun övergav kommundelsnämnder för en centraliserad organisation övergavs också denna vällovliga tanke. De aktiva i Rasbo kommundelsnämnd fortsatte på kommundelstanken genom att bilda Rasbo i Samverkan och Vattholma i Samverkan har följt efter.

 

I samband med oroligheterna i Gottsunda har det anordnats flera möten och den ena skyller på den andra i ett cirkelresonemang. Vissa boende säger att polisen provocerar ungdomarna medan andra säger att ungdomarna provocerar polisen. I ett inslag i Radio Uppland säger Polisen att socialtjänsten inte finns i Gottsunda efter kontorstid medan ordföranden för Socialnämnden för barn och unga säger att polisen måste bli mer synlig. Exemplen är många men något som står helt klart är att besluten om Gottsunda numera fattas långt ifrån Gottsunda i en centraliserad organisation. En samordnare finns visserligen för att knyta ihop kommunens arbete med lokalsamhället men mycket mer skulle kunna göras.

 

Det ideala vore om Gottsunda återigen kunde få en lokal styrelse med egen beslutanderätt över skola och socialtjänst. En sådan organisation vore kanske svårt att få in i Uppsala kommuns styrmodell men något måste göras för att ge lokalsamhället större inflytande över hur kommunen agerar i Gottsunda, hur medel till föreningar fördelas och hur socialtjänsten ska arbeta. En organisation liknande den i Rasbo skulle kunna skapas men det är alltid svårare att starta något nytt än att som i Rasbo bygga vidare på det som redan fanns.

 

Det krävs därför att företrädare för kommunen träffar företrädare för lokalsamhället i Gottsunda, såväl boende och föreningar som företagare och befintlig kommunal verksamhet för att stödja starten av ett ”Gottsunda i Samverkan”. En sådan organisation behöver också en egen budget och stöd att komma igång.

 

Vi föreslår därför att

 

Organisatoriskt och ekonomiskt stöd ges för att en lokal styrelse/förening ska kunna starta i Gottsunda


Kommentarer

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback