Uppsala Pride vs folkpartiet

Jag missade folkpartiets debattartikel i fredagens UNT om att Uppsala pride kidnappats av yttersta vänsterkanten.  Idag svarar svarar medlemmar i Uppsala prides ledningsgrupp, ett svar som än så länge inte finns på nätet. UNT låter hellre en debattartikel från igår av en f.d. tjänsteman i Uppsala kommun tillilka fp-politiker ligga kvar. Uppdatering: nu på eftermiddagen har artikeln lagts upp här.

Det som är intressantast med folkpartiets debattartikel tar Uppsala prides ledningsgrupp inte upp. De kallar "kidnappade av den yttersta vänsterkanten" för tråkig beskyllning och att det inte är ngt som de känner igen sig i. Däremot säger de inte det självklara, de som startade Uppsala pride är fortfarande de som är ledande. Hur kan priden ha kidnappats av den yttersta vänsterkanten när den fortsätter följa grundarnas visioner och grundarna fortfarande är "Pridegeneraler". När grundarna följer sin tanke om en pride för alla och där priden alltid haft ett intersektionellt och queerfeministiskt anslag.

Tror folkpartiet att Uppsala pride är skapat av jätteapparaten Stockholm pride och att iniativtagarna i Uppsala i själva verket är kidnappare? I så fall har folkpartiet, som vanligt, helt fel. Precis som några medlemmar i ett politiskt parti (som inte är ett parti på vänsterkanten) fick en idé om att Uppsala behövde ett pride kunde medlemmarna folkpartiet fått den idén och startat priden på sitt sätt. Lite lagom kapitalistiskt, lite veligt och exkluderande för dem som inte kan betala.

För övrigt är det första gången som jag gått in på UNT:s nätsida för att läsa dagens debattartikel och det fortfarande är den gamla som ligger kvar. Jag hoppas att det inte beror på att det är en folkpartist som skrev gårdagens och att det kritik mot folkpartiet i dagens. Jag hoppas att det är ett rent mänskligt misstag och inte ett utslag av UNT:s politiska färg.

Kommentarer
Postat av: Anders A. Aronsson

Att Uppsalas ledande vänsterpolitiker inte är upprörd över att Uppsala Pride har en vänsterinriktad revolutionsradikal vision är helt i sin ordning. Men Ilona missar huvudpunkterna i Folkpartiets kritik, det vi skrev i artikeln den 27 mars: Vi är gärna med på Pride, men vi kan inte acceptera att vi som INTE är vänsterinriktade revolutionsradikaler måste agera utifrån Uppsala Prides yviga vänstervision.

Vi liberaler har inget emot att delta på samma Pridefestival som våra politiska meningsmotståndare, tvärtom. Själva poängen med ­Pride är att alla röster ska kunna höras.Nu har Uppsala Pride ändrat texterna på sin hemsida, nu betonar man att Uppsala Pride inte vill censurera. Kravet på att agera utifrån visionen har tagits bort. Det är bra!/Anders AA

Postat av: Jonas Göthner

Ja, det är intresant hur en festival kan bli kidnappad av dom som skapat den :)Fp har blivit unbjudna många gånger till festivalen men aldrig kommit med en ordentlig konkret förslag på programpunkt. Det är anledningen till att Fp inte är med på festivalen och det är tråkigt men inte festivalens fel.Angående exkludering. Många av oss känner sig exkluderade i heteronormativa samanhang.

Men vad får det för betydelse att vi i uppsala pride:

- i år har ett dussin diskussioner om trans samt två transteater föreställningar?

- har musik och kulturstilar som inte så ofta förknippas med en vit kulturscen som tex hip hop, graffiti och tango?

- inte har en majoritet män och en överrepresentation av vita på festivalens scener?

- har gratis för alla under 15 år och alla pensionärer?

- har biligare inträde för de med ont om pengar än de med mycket pengar?

- har en öppen organisation där alla är välkomna och där besluten tas demokratiskt av de som är engagerade i festivalen?

- anser att alla diskrimineringar ska synliggöras och motarbetas?Vad som är exkluderande är olika i olika människors ögon.Vänligen Jonas

2009-04-01 @ 05:06:10
Postat av: Jonas Göthner

ville bara komentera Anders A Arronssons komentar.

Kolla in vår hemsida www.uppsalapride.se för att se hur festivalen beskriver sig själva.Här är ett utdrag från hemsidan:Uppsala Pride är beroende av sina samarbetspartners. Vi gör en festival där över 20 organisationer från skilda håll kommer till vår festival för att arrangera olika programpunkter. Det är Sensus studieförbund och många andra samarbetsorganisationer och bidragsgivare som tillsammans med oss gör festivalen möjlig.Folkpartiets artikel ger sken av att vi är en liten grupp extremister. När vi skapar en 5 dagar lång festival i maj med ca 100 programpunkter och över 3 000 besökare så talar det för sig själv.Vi är en bred uppslutning organisationer och aktivister som tillsammans jobbar mot diskriminering.Vi har bjudit in Folkpartiet, liksom alla andra partier, till festivalen och varit välkomnande.Uppsala Pride tycker det är tråkigt att så många partier ändå valt att inte arrangera något på festivalen. Därför har vi valt att bjuda in de till en partidebatt där de veckan innan EU-valet får debbatera frågor kring mänskliga rättigheter. De har fått skicka sin partiledare eller en av sina två toppnamn på sin EU-vallista.

Partier från hela den politiska skalan har tackat ja./J

2009-04-01 @ 05:11:55
Postat av: Anders A. Aronsson

Kommentar till Jonas Göthners kommentar:Jag förstår faktiskt inte varför Jonas upprepar en uppenbar felaktighet, nämligen att Folkpartiet inte kommit med något förslag till konkret programpunkt. Folkpartiets ombudsman skrev redan den 16 mars till Uppsala Pride om att vi vidtalat Barbro Westerholm om att medverka med en föreläsning om HBT-frågor i Eurpoaperspektiv. Vi ville veta från Uppsala Pride när och var den programpunkten kan passa in. Efter en påminnelse den 20 mars svarade sedan Uppsala Pride/Jonas den 21 mars. Folkpartiet har sedan fått två förslag till tider för denna föreläsning från Uppsala Pride, i en direktkontakt nu 31 mars och 1 april mellan Uppsala Prides företrädare och Folkpartiets ombudsman.

Då skriver Jonas den 1 april: "Fp har blivit unbjudna många gånger till festivalen men aldrig kommit med en ordentlig konkret förslag på programpunkt."

Vad är kraven på ett konkret förslag om inte föreläsning med Barbro Westerholm duger? Barbro som under sin tid som generaldirektör för Socialstyrelsen drev igenom 1979 att homosexualitet inte längre skulle betraktas som en sjukdom. Barbro som är en av fem i topp på Folkpartiets kandidatlista i valet till EU-parlamentet?Vad viktigare är att efter FPs debattartikel i UNT har Uppsala Pride ändrat informationen på sin webbplats. Kravet på att samarbetspartner måste agera efter arrangörsgruppens visionstext har plockats bort. Vi i FP välkomnar denna förändring. Det är därför vi nu har direktkontakt med Uppsala Pride om Folkpartiets medverkan.En Pride-festival handlar om att samla goda krafter för HBT-rättigheter, inte splittra dem därför att man har olika åsikter i andra frågor.

2009-04-02 @ 22:50:25
URL: http://aronders.blogg.se/
Postat av: Ilona

Även vänsterpartiet hade tänkt ha ett seminarium om HBT i Europa med ett av våra toppnamn men detta ströks. Det ligger något i att programpunkter med en EU-kandidat som enbart föreläser om sitt partis Europapolitik blir för mycket av valpropaganda inför EU-valet. Åtminstone vänsterpartiet tycker att det är en riktig bedömning av Prideledningen. Efter direktkontakt med Jonas om vad vi skulle kunna anordna istället valde vi att ha ett brett seminarium med flera deltagare som inte tillhör vänsterpartiet.

2009-04-03 @ 09:36:31
Postat av: Jonas Göthner

Svar till Aronsson:På vår hemsida samt i ett infomail (som Aronsson fick) som kom ut 14 mars har vi skrivit om vår deadline och hur ni som arrangerar något ska göra. vi skriver: "När ni mailar oss bör ni berätta detaljerat vad det är och vilka som deltar samt ge oss telefonnummer till ansvarig kontaktperson."När Folkpartiet mailade oss om Barbro skrev de exakt så här:

"Hej!

Folkpartiets kommunförening i Uppsala vill vara med under Pridefestivalen. Barbro Westerholm som var generaldirektör på medicinalverket 1979 drev igenom att honosexualitet inte ska betraktas som en sjukdom. Hon har även senare arbetat med HBT-frågor och är nu riksdagsledamot för Folkpartiet. Barbro står på listan till EU-valet 7 juni och hon vill driva HBT-frågor i parlamentet om hon kommer in. Om ni tycker att hon passar in i festivalen som föreläsare vill jag snarast veta vilken tid och dag som kan vara aktuell. Mvh en folkpartist"Är det ett förslag på en föreläsning?

Förväntar ni er att vi ska hitta på ett ämne åt henne att prata om?

Ni, RFSU, studentprästerna och flera andra fått ställa in programpunkter för att de inte gett oss den info vi behöver.

Men nu har vi låtit er (fp) diskutera om ni kan arrangera något ändå på vår festival. Trots att deadline paserat. (troligen blir det en bra programpunkt från liberala kvinnor om hbt personers hälsa och diskriminering i sjukvården.)Jag har även kontaktat Carlos Rojas och Carmen Blanco Valer för att vi ville arrangera en panel med dom och Cecilia Wikström (från fp) om bistånd. Tyvärr kunde varken Carlos eller Carmen delta i detta, så vi ställde in dessa planerna.Vi har arbetat för att få in er i festivalen. Jag hoppas att ni förstår att vi har gett er en positiv särbehandling.SLUTLIGEN OCH VÄLDIGT VIKTIGT:

folkpartiet har nu många gångar sagt vad Pride ska vara. de skriver att det "ska vara" för hbt-personers rättigheter. Men hallå, bestämmer ni det?

Vi har gjort det väldigt tydligt att vi är en festival som (för att citerar vår andra mening i vår vision) "vill krossa all diskriminering baserad på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder och sexualitet."Det är vårt mål! det bestämmer vi! Sluta skriv att vi ska vara på något annat sätt!Vänligen Jonas Göthnerp.s.

Det var inte Barbro som "drev igenom att honosexualitet inte ska betraktas som en sjukdom". Det var massvis med hbt-aktivister som gjorde masiva protester och synliggjorde frågan som skapade förändring.

2009-04-04 @ 11:17:57
URL: http://www.uppsalapride.se
Postat av: Anders A. Aronsson

"En Pride-festival handlar om att samla goda krafter för HBT-rättigheter, inte splittra dem därför att man har olika åsikter i andra frågor."

Den uppfattningen står FP för fortfarande, det är liksom Pride-festivalernas kännemärke generellt.

Uppsala Pride lägger i sin vision till många andra aspekter som naturligtvis också är viktiga, diskriminering i vilken form det vara månde kan aldrig accepteras. Vi behöver inte ha något tävling om vem som är mest emot diskriminering.Vad gäller FPs programpunkt finns det fler mail att citera, men den diskussionen känns inte speciellt fruktbar att fortsätta här. Vad jag vänt mig mot är att Uppsala Pride/Jonas framställt det som att FP inte kommit med några programförslag. Vi har en direkt dialog och vad gäller Barbro W handlar det om att informera om HBT-frågor i Europaperspektiv. Dessutom som Jonas skriver ett program som Liberala Kvinnors tagit initiativ till, om diskriminering inom sjukvården.Ett litet citat från Wikipedia, som väl ändå får betraktas som en hyfsat oberoende källa:

"Under sin tid på Socialstyrelsen var Westerholm den som 1979 drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom av socialstyrelsen. Detta efter en uppmärksammad demonstration av gay-aktivister i Socialstyrelsens trappa."

En annan källa är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. På en av deras sidor hittar man följande notis:"2004 års jubileumstalare Barbro Westerholm.

Stockholm Pride passar på att uppmärksamma två jubileum detta år (2004). Det första är att det är tio år sedan partnerskapets införande och det andra är att det är 25 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexuella togs bort av Socialstyrelsen 1979. Därför är Barbro Westerholm årets jubileumstalare. Hon var vid tiden nybliven generaldirektör i Socialstyrelsen och var dessutom djupt engagerad som ordförande i utredningen om partnerskapet som kom till 1995.

Hör hennes spännande berättelse om hur det var vid ockupationen på Socialstyrelsens trappa 1979. Lika spännande och intressant är det att höra alla turer om arbetet med att genomföra den utredning som till slut skulle lägga fram ett förslag att införa partnerskapet. En riktig snabblektion i politiskt arbete...".Det finns varken fog för eller anledning till att försöka förminska Barbro Westerholms eller för den skull hela Folkpartiets engagemang i HBT-frågor. Eller engagemang mot diskriminering av alla de slag. Ett engagemang som många har, även om vi emellanåt är oense om vilka metoder MOT som är de bästa.

2009-04-05 @ 23:04:00
URL: http://aronders.blogg.se/
Postat av: Don Carlos Noriega

Jag tkr att homosexualitet bör förbjudas för jag tror på att en gud finns o att han skapades för att en man o kvinna ska bli ihop. MVH Don Carlos ;)

2009-04-12 @ 19:08:07
Postat av: Galaxa

Så j-a lågt av Uppsala Pride! Två gråtande tonårsflickor har jag tröstat i helgen pga att Pride Uppsala förfular allt med sin diktatur!

2012-05-14 @ 12:00:47

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback