Vem avgör prioriteringar

Boverket hade en konferens om tillgänglighet igår. I dagens UNT kan vi läsa om det låga intresset bland politikerna, bara några få var där. En arkitekt på Boverket är dock glad över att två kommunalråd var där. Samma person uttalar sig samtidigt kategoriskt om varför politiker inte kommer: "antingen vet de ansvariga att de inte gjort så bra som man egentligen vill eller så är frågan inte prioriterad så högt".

Jag förmodar att hon menar att man inte kommer om man skäms och att man inte prioriterar frågan högt om man inte stuvar om sina planer. Men så enkelt är det aldrig.

För det första så är de flesta fritidspolitiker och har andra jobb dagtid. Ska de ta semester eller tjänstledigt för att gå på en konferens? Med tanke på hur många konferensinbjudningar vi politiker får räcker fritidspolitikernas semesterdagar inte till för dem alla och någon riktigt semester måste de ju få ha kvar till sommaren. Däremot borde naturligtvis Uppsalahem och Gatu- och trafiknämnden beslutat att ersättning för förlorad arbetsförtjänst skulle utgå för de styrelse- eller nämndpolitiker som går, så att de har råd och möjlighet att närvara. Tyvärr så är utbildningar, fortbildning och konferenser inget som står högt i kurs i Uppsala för närvarande. Nämnderna har inte pengar till detta.

Av tio heltidspolitiker kom två och övriga har säkert bra skäl, andra skäl än de som finns med i artikeln. Själv var jag på en stor debatt, som jag bokat in långt innan jag fick inbjudan till den här konferensen. Tydligen skulle jag ha avbokat debatten för den här konferensens skull för att visa att frågan är prioriterad. Ett kommunalråd var på begravningen av sina svärföräldrar, tydligen visar denna prioritering på att han inte prioriterar frågan om tillgänglighet så högt.

Jag kan naturligtvis inte tala för de andra men jag anser att frågan om tillgänglighet är viktig och högt prioriterad. Dock står jag för mitt ord och har jag sagt att jag ska komma på en debatt så gör jag det, såvida jag inte blir sjuk eller måste gå på en nära anhörigs begravning.

Ärna, SD, Bäverns gränd och allt annat

Idag tar jag det lugnt efter en riktigt jobbig inledning av veckan. I måndags hade vi först organisationsstyrgruppsmöte och för första gången blev det en diskussion om det som vänsterpartiet länge påtalat, nämndindelningen fungerar inte. Även politiker som tidigare helhjärtat stött tanken på åldersindelade nämnder, som gör att t.ex. kulturen är uppdelad på tre nämnder och att vi har fyra socialnämnder, problematiserade modellen.  Vi är fortfarande ensamma om att driva att köp- och säljmodellen ska upphävas men modellen smulas långsamt sönder från alla håll. Kulturnämnden vill t.ex. bryta sig loss och självstyrande kommunala skolor har startats för att de ska slippa administrationen och krånglet med att ha dubbla nämnder med dubbla kommandon och chefsuppsättningar.

På kvällen var det kommunfullmäktige. Positiv behandling av Jeannette Escanillas motion om flyktingmottagande. Det ska bli bättre. Annars ägnades mycket tid åt det vansinniga förslaget om att öppna Bäverns gränd för biltrafik. Efter en lång debatt bordlade vi förslaget eftersom vi rödgröna vill se en miljökonsekvensbeskrivning utifrån de tider som Gatu- och trafiknämnden har tänkt sig att ha gränden öppen för biltrafik.

Även tisdagen var jobbig. Efter ett sent kommunfullmäktige startade vi med möte 8.00 dagen efter för att diskutera översiktsplan. En timmes lunch innan det var dags för debatt på Rosendalsgymnasiet. Den här gången hade Sverigedemokraterna hämtat in en debattör från Borås, förra gången kom det ngn från Gävle. Bortsett från alla dumheter om invandrare som tar jobb från svenska ungdomar besvarades de flesta frågor med att han inte visste något om situationen i Uppsala men i Borås så . . . Eftersom en av Sverigedemokraternas fullmäktigeersättare satt i publiken under hela debatten kan man ju undra varför inte han kunde svara istället. Man kan ju också undra varför de måste hämta en kille från Borås när de har en av sina toppolitiker tillgänglig.

Stress tillbaka till Stadshuset för de  sista detaljerna inför fortsättningen av kommunfullmäktige. Ett av de första ärendena var Vänsterpartiets och Miljöpartiets motion om Ärna. Den rödgröna reservationen diskuterades och debatterades under en lång stund. Jag hade tänkt stötta vår huvuddebattör Emma men blev upptagen med annat så jag missade en stor del av inledningen. Då är det svårt att komma in i debatten eftersom man riskerar att hamna snett i förhållande till vad som sagts innan.

Det som uppehöll mig var att jag upptäckte att TV4 kallades vårt gemensamma Ärnaförslag för ett Miljöpartiförslag på nätet. Så jag ringde till redaktionen för att få en ändring till stånd före sändning. Ingen svarade så jag ringde om och om igen, direkt och via växeln. Till slut ringde jag reportern direkt, som var ledig, och försökte få kontakt via Twitter och mail. En ändring kom på webben till slut men i sändningen pratades det om Miljöpartiförslag både i inslaget och i påandet. När TV4 gjorde ett inslag om V/MP-motionen sa man bara MP-motionen i första sändningen och ändrade till nästa sändning efter mitt påpekande. En gång sägs ju vara ingen gång men hur är det med två gånger (och kanske fler gånger jag inte uppmärksammat)? En tillfällighet eller ser TV4 ett värde i att särskilt lyfta MP? Efter det här inlägget lär jag väl få svar på Jan Nordlings blogg. Jag ska väl i sammahanget också påpeka att det är MP som citerats i pressens rapportering från debatten om Bäverns gränd och som fått kommentera i såväl radio som TV.

Vänsterpartiets motion om lokal ekonomi avslogs. Motionen går ut på att skapa förutsättningar och nya möjligheter för lokal företagsutveckling och det är märkligt att majoriteten säger nej genom att hänvisa till olika bidragsformer. Vänsterpartiet  tycks vara det enda parti som är intresserat av lokal företagsutveckling.

Jag hade rätt om Anna Anka

Jag är inte lite stolt idag när jag läser Anna Ankas nya debattartikelNewsmill. I artikeln kan man nämligen läsa "Anna skrev en hårt skruvad satir över sitt eget liv och sina åsikter, för att avslöja läsarnas fördomar om blondiner som lever goda liv tack vare makens inkomster. Att så få såg att texten var en satir är förbluffande".

Jag kallade visserligen inte texten för satir men skrev bl.a. att hon målar upp en bild som är för skruvad för att vara sann och att jag inte kunde tänka mig att den Anna Anka vi hör och ser är verklig utan en produkt. Detta i inlägget Är Anna Anka en anka? Kanske missförstod jag motivet men inte att åsikterna inte var riktiga.

Läs artikeln, den är intressant. Om inte annat så visar det hur lätt det är att skapa en storm i en ankdamm.

Politik mot idrott

Idag är det en riktigt idrottsdag men jag sitter på kommunfullmäktige och kan i bästa fall hitta lite tid att titta på ställningen i mobilen. Förutom ödesmatchen som avgör om Elfsborg ska hänga på i den allsvenska toppstriden så är det ett riktig derby i Uppsala. Storvreta och Sirius möts för första gången i innebandyns högsta serie medan vi politiker sitter i Konsert och kongress b-sal och debatter kommunala ärenden, både stora och små.

Sirius ligger nu sist i superettan. Jag har flera gånger sagt att Sirius kommer att klara sig kvar via kvalplatsen. Så min ära står på spel här. Det vore fruktansvärt tråkigt om Sirius trillade ur superettan nu när kanske både Djurgården och Hammarby halkar ned. Vilka publikmatcher Sirius skulle få nästa säsong om både Hammarby och Djurgården gästar Studenternas. Kul både för fotbollsintresserade Uppsalabor och för Sirius kassa.

Den spännande bottenstriden
IFK Norrköping FK 26   6    9    11    39-40    -1    27
Qviding FIF 26 6 8 12 28-42 -14    26
Vasalunds IF 26 7 5 14 32-57 -25 26
FC Trollhättan 26 6 7 13 23-39 -16 25
Sirius 26 6 7 13 31-48 -17 25


Den spännande toppstriden Allsvenskan
 
 
IFK Göteborg                        25   14   5     6     44-19    25   47
AIK 24 14 5 5 28-17 11     47
Kalmar FF 25 13 6 6 43-26 17 45
IF Elfsborg 24 12 7 5 37-31 6 43
Örebro 24 11 7 6 29-20 9 40

Segregering orsak till försämrade skolresultat

Skolverket kom idag ut med en rapport som visar att det är den svenska segregerade skolan som är skälet till att vi tappat i kunskap i relation till andra länder. Skolverket identifierar fyra huvudskäl till de försämrade reslutaten:

Segregeringen har ökat
Det fria skolvalet i kombination med ökad boendesegregering innebär ökad skolsegregering. Kamrateffekter som är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever förloras och lärarnas förväntningar på elevers prestationer får större genomslag.

Decentralisering - ett systemskifte
Under tidigt 1990-tal förändrades det svenska skolsystemet från att vara ett av västvärldens mest centraliserade system till ett  av de mest avreglerade systemen i och med kommunaliseringen. Kommuner kompenserar ofta skolor blygsamt för socioekonomiska faktorer.

Differentiering - särlösningar allt vanligare
 Det har blivit allt vanligare med särskiljande lösningar. För de lågpresterande eleverna kan det vara stigmatiserande och påverka självkänsla och motivation. Samma mekanismer som verkar segregerande på skolnivå framträder alltså här på gruppnivå.

Individualisering - en förändrad lärarroll
Under 1990-talet infördes nya läroplaner och kursplaner utan direkta anvisningar om innehåll och metoder i undervisningen. Resultatet har snarast blivit ökad individualisering i form av mer arbete på egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass.

Skolverket konstaterar att effekten av de förändringar som rapporten belyser är att skolan blivit allt mindre likvärdig. Stöd från hemmet har fått större betydelse för elevernas möjligheter att nå bra resultat eftersom skolan blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och olika förutsättningar.

När vänsterpartiet lanserade den läxfria skolan var det just för att göra skolan likvärdig och för att utjämna skillnaden i de olika förutsättningar som olika hemmiljöer innebär. Våra motståndare gjorde det till ett flumlöfte när det i själva verket var tvärtom. Skolan ska ta ansvar för att alla elever uppnår kunskapsmålen, det ska inte överlåtas på föräldrarna. Om föräldrarna har ansvaret kommer många barn som saknar föräldrastöd att misslyckas med skolan. En läxfri skola är så långt från en kravfri skola man komma. Det är en skola som ser till att alla barn når målen.


Läs också vänsterpartiets kommentar
här.

Rapporten: Orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse.
I pressen: Segregering bakom kunskapstapp.

Individens valfrihet ointressant för Uppsalas höger

Vad händer egentligen med Uppsalas förskolor? Högermajoriteten har ju redan minskat personaltätheten och ökat gruppstorlekarna. Nu finns det  ett förslag om att ändra reglerna för ersättning för 15-timmarsbarnen på ett sätt som gör att barngrupperna kan bli ännu större. För att få ekonomin att gå ihop kan förskolan behöva ta in ytterligare barn. Helst ett deltidsbarn som går på eftermiddagen men annars ett heltidsbarn.

De flesta föräldrar vill att barnen går i förskolan på förmiddagen men för att ekonomin ska gå ihop för förskolan måste den styra så att det går ett barn på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen. För barnen innebär det fler kontakter att hålla reda på. (läs mer i
UNT)

Jag kan inte låta bli att undra om det var det här Folkpartiet menade i sitt lokala valprogram: "Föräldrarnas behov ska i högre utsträckning styra barnens vistelsetider."


Förslaget är uppe på dagens Barn- och ungdomsnämnd. Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver en tvärtompolitik här. Vi har föreslagit att barnen ska få gå längre på förskolan. Det tycker vi är att se till barnens bästa.

Uppdatering: En enig nämnd sa nej till resursfördelningsförslaget

Ett annat förslag som det ska fattas beslut om idag är utmaning av förskolor. Ett företag har utmanat flera kommunala förskolor och vill göra dem till sina egna privata. Det troligaste är att majoritet idag säger ja till utmaningen och därmed genomför en upphandling. (läs mer på SR Uppland) Att det på förskolorna finns föräldrar som aktivt har valt en kommunal förskola bekymrar inte högern. Tydligen är så här blir det inte. Det är företagens valfrihet som står i centrum inte den enskilde individens.

Uppdatering: inga förändringar här inte, högern tillsatte en liten grupp som ska arbeta med privatiseringarna.


22 sömnlösa nätter

Idag släpps en antologi om kriget i Gaza vintern 2008/2009: 22 sömnlösa nätter. Medverkar i boken gör Naomi Klein, Mahmoud Darwish, Fatheia E. A. Mousa, Thaher Pelaseyed (red.), Haidar Eid, Hans Linde, Klas Sandberg, Catrin Ormestad, Lama Abu-Iseifan, Olof Holmgren, Per Gahrton, Salwa Salem Al-Taluli, Mattias Gardell, Ulf Bjereld och Uri Avnery.

Mer om boken finns på
http://22natter.se/

Jag försvarar Liv Hahne i Seminariefrågan

Idag publicerades min och Britt-Ingers debattartikel om Seminariet där vi för fram flera argument mot att Seminariet ska bebyggas (UNT debatt). Idag var också samrådet om Seminariet. När jag gick dit hade jag inga planer på att säga något utan jag tänkte lyssna. 

Läser man den enkät som UNT gjorde i somras kan man se att vänsterpartiet var det enda parti som sa nej då medan C och S pratade om en något mindre exploatering, FP, KD och M sa ja till föreslagen exploatering och MP hade inte bestämt sig. Sedan dess har MP satt ned foten och säger nej till exploatering. Det förslag som är ute på samråd och som det var samrådsmöte om idag har Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet sagt ja till. På dagens samrådsmöte var Liv Hahne ensam om att försvara förslaget och fick ta emot mycket stryk. Inte bara av ilskna närboende utan också av sina egna allianskamrater. Folkpartisten (som var positiv i nämnden) tar ordet och berättar att folkpartiet minsann inte vill bygga enligt planen. Centerpartiet tar ordet och anklagar Liv för att inte lyssna.

Jag hade aldrig någonsin trott att jag skulle gå på mötet och försvara Liv Hahne men folkpartiets och centerns sätt att hugga henne i ryggen var fruktansvärt. Ordförandes roll är att stå bakom förslaget och argumentera utifrån det. När hon fick stryk även från sina egna begärde jag ordet och sa att vi inte har en aning om huruvida Liv påverkats av samrådet och vad hon egentligen tycker.  Hon är där som Byggnadsnämndens ordförande för att argumentera utifrån Byggnadsnämdens beslut, inte utifrån sina egna åsikter.

Oavsett om Liv vill ha en stor exploatering eller en liten i parken så finns det inte längre någon majoritet för den stora exploateringen. Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet kan sy ihop ett förslag med mindre exploatering och Moderaterna och Kristdemokraterna kommer med all säkerhet att anpassa sig till den eller, om de fortfarande står bakom den högre exploateringen, försöka nå en kompromiss.

Min inställning är att Seminariet i första hand ska bevaras i sin helhet. Byggnaderna, fotbollsplanen och trädgården är en helhet som inte borde splittras. Randbebyggelse mot Seminariegatan kan möjligtvis gå om det inte förvanskar trädgården.

I stan utan min bil

I stan utan min bil, är en rörelse som startade i Frankrike för några år sedan. Den 22 september stänger flera städer sina centrala delar för biltrafik. Jag tror att vi har gjort det en gång i Uppsala, när den 22 september inföll en söndag. 

Undrar hur många städer i Sverige som fortfarande är bilfri den 22 september, Nässjö är det men finns det fler?

Förskönade borgare

Någon eller några har använt riksdagens datorer för att ändra Wikipediainformation. Inte bara genom att tvätta de egna politikernas förflutna utan också genom att smutskasta andra. Kristdemokraten Ebba Buschs förflutna i Livets Ord togs bort och ngn på riksdagen kallar Nour El- Refai för feministsubba och påstår att Zlatan har en kriminell bakgrund. Tydligen diskuterades det  i programmet Aschberg.

Det kan ju vara på sin plats att påminna om att
Alliansfritt Sverige redan i början av augusti skrev om försköningen av minister Billström på Wikipedia. En artikel som jag verkligen rekommenderar.

Se även Expressen, HBT-sossen, DN, Aftonbladet, SvD.

Ändringar av Wikipedia har gjorts både via riksdagsdatorer och via partikanslier. Att skriva skit om andra via riksdagsdatorer tycker jag är att gå lång över gränsen, att hela tiden hålla på och försköna som Alliansfritt Sverige visar att Billström, eller någon närstående Billström, har gjort är skrattretande, att partikanslierna försöker få bort mindre positiva saker är förståeligt och det är lika förståeligt att andra lägger tillbaka det.


Sol, politik och underbara människor

Vilken underbar dag. Först tog jag en sväng förbi Vaksala torg-loppisen och hittade en hel del roliga saker. Därefter blev det Rödgrön dag på Forumtorget. Helt underbart drag och underbara människor, från alla partier. Nio lådor ekologisk frukt gick åt under de dryga fyra timmar som arrangemanget pågick. Seneftermiddagens/kvällens svamptur bjöd på en del svamp men ngt mindre än förväntat.

Musikalen Changes, som vi fick lite smakprov från, var suverän, liksom alla andra artister. Nedan
Format.

rapparen Format på scen med v-loggor

landstingsrådet Sören Bergqvist svarar på frågor
Här svarar landstingsrådet Sören Bergqvist på frågor vid Vänsterpartiets infobord

Härskarteknik när argumenten tryter

I morse bloggade jag om Centerpartiets Lars O Ericssons ogrundade personangrepp. En annan politiker som inte håller sig till saken och åsikterna är kristdemokraten Gustaf von Essen.  På senaste äldrenämnden när vår ledamot inte ville vara med om att konkurrensutsätta ännu fler av Uppsalas vårdboenden klämde ordförande von Essen ur sig: ”Eva Laurin vill ha det som i den gamla Sovjetstaten då”. Det är inte första gången von Essen använder den typen av retorik. Faktum är att flera i oppositionen t.o.m. lagt en skrivelse om ordförandens härskarteknik.

Om man vill ha det som i Sovjet när man tycker att Uppsalas äldreomsorg ska vara kommunal så är det nog många Uppsalabor som vill ha det som i Sovjet. Det är ju inte heller så konstigt att borgerliga politiker mer eller mindre skänker bort kommunala verksamheter om de anser att den offentliga sektorn är synonymt med Sovjetunionen.

Med tanke på att Lars O Ericsson inte sitter i äldrenämnden och därmed inte har hört Eva prata särskilt mycket så är ju hans angrepp taget ur luften. Eftersom Eva är en mycket klok person så anar jag en rädsla från de båda herrarna. Har man inga argument i sakfrågan så tar man till härskarteknikerna.


Desperation eller värderingar bakom KD:s välkomnande av Anna Anka

Kristdemokraterna måste vara desperata när partiets partisekreterare Lennart Sjögren säger att Hollywoodfrun Anna Anka är välkommen i partiet och inte bara välkommen utan: " Alla som delar våra värderingar om människors lika värde och familjens betydelse är välkomna hos oss. I vårt parti är det högt i tak. Min bild av det hon gått ut med är att hon har inställningen att hon själv som kvinna ska kunna fatta beslut om sitt vardagsliv och hur hon ska leva". (källa: Expressen)

När jag läste Anna Ankas debattinlägg så tolkade jag inte det som att hon som kvinna fattade beslut om sitt vardagsliv, i mina ögon menade hon att kvinnans plikt är att vara vacker och ställa upp på mannens önskningar, dvs. så långt från att fatta beslut som det bara går att komma.

Heder åt moderatkvinnornas ordförande som säger "Hon är välkommen att ansöka om medlemskap om hon skulle vilja det. men hon skulle nog inte känna sig speciellt hemma med de värderingar hon har."  Tydligen så stämmer Anna Ankas värderingar överens med kristdemokraternas.

Även om jag tror att Anna Anka medvetet provocerar med sina uttalanden och debattartiklar så ligger det naturligtvis hennes värderingar nära det hon framför, även om hon kanske inte är fullt så extrem i det verkliga livet.

Så mår partierna

För ett tag sedan fick jag en liten enkät från Aftonbladet. Jag trodde att jag var en av många vänsterpartister som fått den. I dagens Aftonbladet ser jag att jag är ensam representant för Vänsterpartiet. Hade jag förstått det hade jag nog varit  lite mer utförlig i mina svar.

Hur som helst för att se vad jag och andra bloggare (från de andra partierna tycker) så finns artikeln här:
Så mår partierna.

Eftersom tidningen har tagit bilden från den här bloggens presentation (utan att fråga, för övrigt) och den bilden är manipulerad och färgad så sätter jag in en bild där man kan se hur jag ser ut. Ifall att någon skulle följa Aftonbladets länk hit till min blogg.  Dels en bild som togs i samband med valrörelsen 2006 (dvs. en officiell bild), dels en bild som togs när jag gjort mig klar för att gå på bröllop (lite fixad den också).

Uppdatering: efter att Aftonbladet läst min blogg togs bilden bort, en ny bild ska läggas upp.

föreställer mig   föreställer mig 

Person inte sak

Det är ingen nyhet för mig att Centerns kommunalråd Lars O Ericsson hellre angriper person än politik. Efter vissa fullmäktigedebatter har t.o.m. ledamöter från andra partier frågat mig om jag vill att de ska prata med honom. Eftersom jag får mail där människor upprörs över hans debattstil, ngn kallade det härskartekniker, så låter jag det vara i förvissning om att han förlorar på sina osakliga påhopp.

Trots att jag borde vara van, så satte jag morgonjuicen i halsen när jag vid frukostbordet läste en
insändare i UNT där Lars O skriver: "Att Eva Laurin (V) snackar en massa strunt, det är jag van vid . . ." Om det är något som Vänsterpartisten Eva Laurin aldrig gör så är det att snacka en massa strunt. Insändaren säger mer om Lars O än om Eva. Sakfelen i hans insändare tar jag inte upp här, det räknar jag med att Eva tar i en replik i tidningen.

Politikerbloggen hörde att . . . men kollar inte

Politikerbloggen har en liten hörna med "jag hörde att . . ." med uppgifter som huvudsakligen verkar hämtade från Twitter och Facebook. Häromdagen hade Politikerbloggen, dvs. Niklas Svensson, hört att Lars Ohly var en av få riksdagsledamöter som var på riksdagens högtidliga öppnande i jeans.

Min minnesbild från TV är att han hade kostym. Jag la märke till det eftersom jag aldrig sett honom i annat än jeans och skjorta. Peter Eriksson däremot hade jeans och uppknäppt skjorta. Något jag inte la märke till men som går att se på pressbilderna från öppnandet.

Det man kan fråga sig vad det finns för värde i att blogga om att Lars Ohly hade jeans, när han inte hade det, men inte blogga om att Peter Eriksson hade jeans. Det är fascinerande hur media ofta skapar bilden av Lars Ohly som en oborstad kommunist (jeans när det ska vara mörk kostym) samtidigt som intresset av att skapa bilden av skogstokiga miljönissar (vilket Peter E i jeans kunde använts till) helt verkar ha försvunnit.

Personligen har jag inga problem med att Peter E har jeans. Tror att Lars O egentligen helst haft det också.

Bildbeviset nedan är hämtat från Aktuellts sändning:

Bild på de fyra rödgröna partiledarna

Är Anna Anka en anka?

Hollywoodfrun Anna Anka upprör många genom sina uttalanden i TV-programmet Svenska Hollywoodfruar, i pressen (Aftonbladet, Expressen) och i en debattartikel på Newsmill. Hon målar upp ett hemmafruideal och en bild av amerikanska män som är alldeles för skruvad för att vara sant.

Ärligt talar så tror jag att Anna Anka jobbar med sitt varumärke. Hon vill bli känd i Sverige och hon vill få en fortsättning av serien med sig själv som enda aktören. Medlet är att medvetet provocera. I sin Newsmillartikel säger hon bl.a. "Amerikanska pappor lagar inte mat och stryker inte, de jobbar och försörjer sina familjer", "Sexuellt är det kvinnans skyldighet att se till att mannen är tillfredsställd, gör hon inte det får hon skylla sig själv om han är otrogen", "Här är det illegala mexikaner som gör jobbet. De diskar, städar, tar hand om trädgården. Jag har en enorm trädgård och fyra trädgårdsmästare. Det är jag som ser till att de kan försörja sina familjer".

Hon avslöjar alltså att hon har svart arbetskraft. USA må fungera tack vare sina illegala invandrare men avslöjas de så utvisas de.  Jag förmodar att även "arbetsgivaren" åker dit. Jag kan inte tänka mig annat än att hon medvetet provocerar och att hon vid en eventuellt förfrågan från amerikanska skatteverket/invandrarverk säger att hon det var just det hon ville göra, inte beskriva en verklighet. Kan inte tänka mig att den Anna Anka vi hör och ser är verklig utan en produkt och att hon valt att göra sig själv till en anka.

fotnot: jag drar lite på uttrycket tidningsanka, enligt Wikipedia är en tidningsanka (eller pressanka eller bara anka) en publicerad "nyhet" som är medvetet falsk.

Rödgrön dag

Rödgrön dag på Forumtorget, 19 september 11-15.   De rödgröna partierna presenterar sin politik för ett rödgrönt Uppsala. Musik och underhållning

Reinfeldts konspirationsteori

För övrigt vägrar Reinfeldt att svara på frågan om eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna eftersom han tror att socialdemokraterna planterat frågan hos medierna. Det rapporterar bl.a. tidningen Resumé. I Gomorron Sverige ska Reinfeldt ha sagt att socialdemokrater ringer runt till nyhetsredaktioner.


Lyssna på detta kan man göra hos Alliansfritt Sverige.

Borgerliga politiker revolutionsromantiker

Tänk att borgerliga politiker kan vara revolutionsromantiker. Igår när vi pratade om kollektivtrafiken uttryckte en av moderaterna en förhoppning om en revolution inom biltekniken, att bilarna t.ex. skulle kunna drivas av luft. En folkpartist hängde på och konstaterade att bilen är en del av det svenska kulturarvet. De flesta svenskar har en liten stuga eller något som blev över när de arrenderade ut sin mark och flyttade till staden. Denna lilla plats vill svensken åka till och det går inte med kollektivtrafik. Uppsala måste byggas för bilar, kan jag tänka mig att slutsatsen skulle vara. Nästa moderat konstaterade att 2020 var nog inte bilen ett miljöproblem utan ett ytproblem.

OK, jag tycker också att det vore bra om tekniken kunde komma så långt att vi kan driva våra fordon helt utan klimatpåverkan. Det hoppas jag på men jag vågar inte räkna med det. Tror man att tekniken ska lösa klimatproblemen så blir det en förevändning för att inte ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Vi måste bygga ett Uppsala för kollektivtrafik och för att minimera behovet av den egna bilen som färdmedel. Uppsala behöver inte revolutionsromantiker utan politiker som tar tag i problemen med klimatförändringarna här och nu.

Elbilar var för övrigt det som de borgerliga talarna hoppades mest på i tron att elbilen är klimatneutral. Det är den inte. Än så länge går det nämligen åt fossila bränslen för att framställa elen, i Sverige bl.a. vid brytning och transporter av uran. I många andra länder omvandlas kol till el. Kol som har en verkningsgrad på 35-40% när den omvandlas till el, resten blir spillvärme. Inte särskilt miljövänligt med elbilar som drivs på el tillverkad av kol alltså.


Klagomål på Koladagarna

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar var två toppendagar men betygen dras ned av konferenshotellets hantering av maten och här måste även partiet som arrangör ta på sig en del av ansvaret.

Det var jättebra att konferensen var ekologisk och rättvisemärkt. Men det var inte bra att det innebar att Grand Hotel tog bort alla vanliga teer utan att ersätta dem. Hur kul var det att dricka chai- eller örtte hela helgen? På min förfrågan om inte hotellet kunde köpa in lite vanligt te, t.ex. av föreningen som sålde rättvisemärkt te i konferenslokalerna, fick jag till svar att de inte hade pengar. Trots att man för fullt sålde vin- och ölbiljetter för 58 kr styck. Så jag tog 38 av mina egna kronor (drog in på vinbiljetterna) och köpte lite rättvisemärkt Earl Grey som jag bjöd mina tedrickande kamrater på.

Jag kan förstå att det blev kaos när nästan dubbelt så många än vad som hade förbeställt ville ha vegetariskt mat men hallå det är vänsterpartiet, många är vegetarianer. Kaos och sen mat p.g.a. det kan jag förstå men inte att såväl förrätt som huvudrätt enbart bestod av grönsaker och ris. Inget protein över huvud taget. Mycket tafflig o tråkig middag, som jag förmodar var en stor del av konferensavgiften. Lunchen däremot var god och näringsriktig, till och med min veganportion. Heder åt den men kaoset när maten skulle delas ut var inte bra, lite bättre organisation måste man kunna ha på ett stort hotell med konferensanläggning.

Till nästa Koladagar har jag en enkel lösning. Gör hela konferensen ekologisk, rättvisemärkt och vegetarisk. Köttindustrin är ju en av våra klimatbovar. Se till att det är riktigt god och näringsriktig vegetarisk mat som serveras. Skulle ngn enstaka vänsterpartist kräva kött skulle man ju kunna få det om man sa till i förväg.

Vänsterpartiets flaggor utanför Grand Hotel i Borås

Kola

Efter två koladagar (Kommun- och landstingdagar) är jag trött men nöjd. Trevliga seminarier och trevligt mingel med många underbara partikamrater är precis vad man behöver för att orka den här sista hösten före valet. Nu är det bara ett år kvar.


Till pappa, därför la jag en sten på din grav

Hej Pappa

Idag är det sex år sedan du tog dit sista kämpande andetag. Det finns så mycket som jag önskar att vi hunnit tala med varandra om men vem kunde veta att din 66:e födelsedag skulle vara den sista dagen vi sågs, eller i alla fall den sista dagen du såg mig och var medveten om min närvaro.

Jag var vid din grav idag, planterade en blomma, tände ett ljus och la en hjärtformad sten på din gravsten. Det är visserligen en judisk sed att lägga stenar på gravar men det kändes rätt idag, i dag när jag tänker på dig och på din pappa, min farfar. I början av året fick jag nämligen veta vad som hände honom. Visste du någonsin vad som hände sedan, efter den där novemberdagen 1944 då den tyska ockupationsmakten tog din pappa ifrån dig? Visste du men ville inte tala om det? Visste din mamma men ville skona dig från vetskapen, i tron att det var bättre att inte veta?

S. påminde mig igår om att farfar inte var riktikt frisk. När han på din åttonde födelsedag fördes till det koncentrationsläger som man kallade helvetet bland helveten och som överlevare menade var värre än Auschwitz var det i praktiken en dödsdom. Jag önskar att jag hade pratat mer med dig om farfar, om farmor och om vår familjs upplevelser under kriget och åren därefer. Det och mycket mer borde vi ha talat om.

Farfar dödades för att han hade modet att hjälpa sin medmänniskor och hans död påverkade din uppväxt. Därför kändes det rätt att lägga en sten på din grav idag.

Borås idag och för sex år sedan

Idag är det sex år sedan min pappa dog. Jag har åkt i förväg ned till Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås bl.a. för att kunna vara nära pappa idag. Jag var i Borås även för sex år sedan och jag hoppas att jag ska kunna hålla tankarna borta från vakan vid hans säng och att jag ska kunna hålla känslorna borta. Jag har alldeles för mycket att göra idag. Datorn är med och en ny kontantkortssticka gör att jag kan surfa och skriva detta. Egentligen borde jag jobba med kommunalt politiskt material  men måste nog ta mig till graven och lägga min blomma där för att jag ska kunna koncenterar mig.

Statsministern en förortsgrabb

Statsministern – som tillbringade ungdomsåren i Täby norr om Stockholm – säger att han själv vuxit upp i förortsmiljö och därför har förståelse för problematiken: " Ja, eftersom jag spelade basket i Tensta i tio år så tycker jag det, ja".

kommentarer överflödig.
från Afton
bladet


Bakslag för miljön

Efter ett långt kommunstyrelsesammanträde konstaterar jag att många beslut blev riktigt dåliga. T.ex. att Bäverns gränd ska öppnas för biltrafik, att en plan för utveckling av Ärna med bostäder, energiåtgärder, arbetsplatser m.m. avslogs, att man går vidare med Marielund som utvecklingsområde, att man inte vill satsa på lokal ekonomi, att man vill omvandla naturreservat till tomt för att kunna bygga hus där, att man inte vill ställa krav på att upphandlad verksamhet ska ha samma regler om ekologisk och etisk upphandling som kommunala. Listan skulle kunna göras ännu längre.

Ibland så blir det också så himla tjafsigt på de här mötena. När vi t.ex. föreslår att ett byggnadsärende ska gå till Kommunfullmäktige för avgörande och jag argumenterar för att det går fortare att vi skickar det dit än att det ska behöva gå en sväng via överklagande Länsrätten först, så väljer man att missförstå och tro att jag menar att kommunstyrelsen ska skicka ärendet direkt till fullmäktige. Ibland undrar jag om de borgerliga ledamöterna inte har alla knivar i lådan (all säd i silon, alla flingor i paketet eller vilket uttryck man nu föredrar) eller om det är en politisk taktik att missförstå och argumentera mot förslag som vi över huvud taget inte har lagt.

Ett annat sådant exempel är en miljöpartimotion där vi, vänsterpartiet och miljöpartiet, la ett bättre förslag till beslut än vad motionären själv föreslåg (tyckte vi i alla fall). Trots att ingen yrkade på att motionärens förslag skulle antas så argumenterade borgarna mot det, inte mot det förslag som vi lagt i kommunstyrelsen.

Sälj inte våra hyresrätter

Uppsalahems styrelse beslutade idag att tillåta ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Mot beslutet reserverade sig Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter. Vänsterpartiet har ingen representant och kunde därför inte reservera sig. I det pressmeddelande som gått ut om beslutet framgår det inte att Vänsterpartiet saknar representation.

Vänsterpartiet är det parti som varit mest aktiv mot ombildningarna men vi har fått agera på andra vägar. Läs mer om det i ett tidigare blogginlägg,
Oppositionspolitik, där jag konstaterar att det var Vänsterpartiets arbete som 2007 tillfälligt satte stopp för omvandlingarna.

Känner man inte till att Vänsterpartiet saknar representant kan man tro att Vänsterpartiet står bakom beslutet om omvandling, t.ex. av rapporteringen i UNT och Radio Uppland (uppdatering:UNT:s text har nu fått ett tillägg med vänsterpartiets uppfattning). Eftersom jag skickat följande mail till redaktionerna och även ringt upp dem hoppas jag att texterna ändras:

bild på rockmärkeVänsterpartiet är mycket kritiskt till dagens beslut om att sälja delar av Uppsalahems fastighetsbestånd för ombildning till bostadsrätter. Vänsterpartiet har ingen representant i Uppsalahems styrelse och har därför inte kunnat reservera sig. Det innebär också att ingen vänsterpartist har tillgång till Uppsalahems styrelses handlingar. Partiet har dock varit det parti som kraftigast arbetat mot en utförsäljning och i flera sammanhang agerat mot detta.

Så som pressmeddelandet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet är utformat får man den uppfattningen att det bara var S och MP som reserverade sig, det framgår inte att det beror på att S och MP utgör hela oppositionen i Bolagets styrelse. Den som är inte är insatt kan därmed förledas att tro att Vänsterpartiet står bakom beslutet.


Härlig dag i kungsan

Vilken dag det blev, den rödgröna dagen i Kungsträdgården. Trots prognoser om regn så sken solen hela dagen. Underbara artister uppträdde och alla partiledarna/språkrören höll tal. Bäst var nog att gå runt och mingla.

DN

Lars Ohly talar i Kungsträdgården

publik i kungsträdgården

Rödgrönt samarbete

Nu är bloggen tillbaka efter en liten paus. Samtidigt som min blogg är tillbaka gör den rödgröna bloggen debut. Det ska bli spännande att följa den.