Jag försvarar Liv Hahne i Seminariefrågan

Idag publicerades min och Britt-Ingers debattartikel om Seminariet där vi för fram flera argument mot att Seminariet ska bebyggas (UNT debatt). Idag var också samrådet om Seminariet. När jag gick dit hade jag inga planer på att säga något utan jag tänkte lyssna. 

Läser man den enkät som UNT gjorde i somras kan man se att vänsterpartiet var det enda parti som sa nej då medan C och S pratade om en något mindre exploatering, FP, KD och M sa ja till föreslagen exploatering och MP hade inte bestämt sig. Sedan dess har MP satt ned foten och säger nej till exploatering. Det förslag som är ute på samråd och som det var samrådsmöte om idag har Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet sagt ja till. På dagens samrådsmöte var Liv Hahne ensam om att försvara förslaget och fick ta emot mycket stryk. Inte bara av ilskna närboende utan också av sina egna allianskamrater. Folkpartisten (som var positiv i nämnden) tar ordet och berättar att folkpartiet minsann inte vill bygga enligt planen. Centerpartiet tar ordet och anklagar Liv för att inte lyssna.

Jag hade aldrig någonsin trott att jag skulle gå på mötet och försvara Liv Hahne men folkpartiets och centerns sätt att hugga henne i ryggen var fruktansvärt. Ordförandes roll är att stå bakom förslaget och argumentera utifrån det. När hon fick stryk även från sina egna begärde jag ordet och sa att vi inte har en aning om huruvida Liv påverkats av samrådet och vad hon egentligen tycker.  Hon är där som Byggnadsnämndens ordförande för att argumentera utifrån Byggnadsnämdens beslut, inte utifrån sina egna åsikter.

Oavsett om Liv vill ha en stor exploatering eller en liten i parken så finns det inte längre någon majoritet för den stora exploateringen. Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet kan sy ihop ett förslag med mindre exploatering och Moderaterna och Kristdemokraterna kommer med all säkerhet att anpassa sig till den eller, om de fortfarande står bakom den högre exploateringen, försöka nå en kompromiss.

Min inställning är att Seminariet i första hand ska bevaras i sin helhet. Byggnaderna, fotbollsplanen och trädgården är en helhet som inte borde splittras. Randbebyggelse mot Seminariegatan kan möjligtvis gå om det inte förvanskar trädgården.

Kommentarer
Postat av: Daniel Lindström

Hej!

Jag var också på samrådsmötet och jag blev inte styrkt i min förhoppning om att vi skulle kunna rädda den mycket värdefulla "Seminarieparken" från exploatering.

Mina farhågor har främst ekonomisk grund. Jag tror att om/när frågan kommer upp i komunalfullmäktige (?) så kommer Hahne att få med sig en majoritet pga den stora kostnaden för att köpa tillbaka tomten från NCC. Jag anser att utbyggnade av Luthagen - Librobäck går för fort, man hinner inte utvärdera vilka behov som den utökade befolkningen har, innan det är för sent att försöka uppfylla dem. Förtätningen har gjorts, alltför ofta, på grönområdenas bekostnad. Det är därför "idiotiskt" att bebygga den enda större "grönytan" i området innan de nyinflyttade har haft en möjlighet att bedöma vad det är de behöver i området för att deras liv ska fungera på ett optimalt sätt.

Jag undrar om det vore möjligt att Uppsala, för att vinna den nödvändiga tiden, skulle kunna arrendera (eller leasa, på nysvenska) tomtmarken av NCC på 10 år, eller så, för att vi ska kunna se vad som bahövs i området när den, nu, nyinlyttades barn börjar visa vilka behov de har.Är det en möjlig utväg, eller i alla fall en möjlig förkjutning av problemet till, förhoppningsvis, klokare efterkommande beslutsfattare?

Postat av: Ilona

Det finns ingen majoritet för det förslag som nu finns. Efter samrådet kommer Byggnadsnämnden med all säkerhet att ge sina tjänstemän i uppdrag att arbeta fram ett förslag med mindre exploatering. Hur lite/mycket kommer att bero på vad M, FP, C och KD kommer överens om i en kompromiss. Hittills har de borgerliga partierna alltid förhandlat sig fram till en kompromiss hellre än att ansluta sig till ett förslag från oppositionen.Arrendera marken skulle ju kunna vara en möjlighet men jag är tveksam till om det går rent praktiskt.

2009-09-25 @ 10:42:57

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback