Inte bara rika och friska i Centrum

Tra ärenden hanns med på gårdagens kommunfullmäktige och två återemitterades så bara ett beslut fattades. Förhoppningsvis kommer debatten att vara kortare när ärendena återkommer till fullmäktige i september.

Debatten var längst om avtalet om Uppsala arena. Vi rödgröna vill att alla turer reds ut och att vi kan vara säkra på att avtalet och konstruktionen med kommunalt stöd håller juridiskt. Vänsterpartiet vill gärna se en ny arena och vi har arbetat för det sedan 2003. Det upplägg som presenterades för kommunfullmäktige igår är vi däremot tveksamma till.

Under debatten försökte flera av alliansföreträdarna att blanda bort korten. Istället för att ta diskussionen om vårt förslag om en juridisk granskning så diskuterade alliansen en arena på Studenternas, trots att beslutet inte handlade om det. "Ni ska bygga en arena i Stadsträdgården" dundrade flera stycken och talade sig varma för Stadsträdgårdens betydelse för Uppsalaborna. Nu är det ju så att förslaget om att en evenemangsarena/ishall ska inrymmas på Studenternas inte innebär att Stadsträdgårdens ska naggas i kanten. De som i talarstolen talade sig varma för Stadsträdgården har i andra sammanhang röstat för en bro och en bilväg rakt igenom, hur trovärdigt är deras värnande om Stadsträdgården?

Borgarna ska sälja affärsfastigheten Kvarnen. Problemet är bara att det i köpet följer med 150 hyresrätter. Från den rödgröna sidan slogs vi för att förhindra försäljningen. Hyresgästerna känner sig överkörda och informerades om försäljningen via pressen.

Det är helt klart så att det är en ideologisk försäljning, kommunen ska inte äga centrumbildningar (den som vill ha argument för varför kommunen ska göra det kan besöka
Stockholmsvänstern) och vad gör det att 150 lägenheter lämnar allmännyttan på köpet. I efterhand så hävdar man nu att pengarna behövs för att rusta upp och bygga ut Gottsunda centrum.

Från talarstolen frågade man oss rödgröna hur vi har tänkt få fram pengar till Gottsunda om vi inte säljer Kvarnen. Man frågade oss varför vi vill satsa på lyxlägenheter i centrum för en socioekonomiskt stark grupp. Jag konstaterade att om vi inte säljer Kvarnen så kan intäkterna från Kvarnen användas för Gottsunda. Det är väl ingen som tror att ett privat bolag köper en förlustfastighet för att vara snäll mot kommunen?

Inlägget om lyxlägenheter i centrum för en socioekonomisk stark grupp var kanske det värsta inlägget under hela den här debatten. Visst de boende i Centrum är en socioekomiskt stark grupp generellt och det är därför vi behöver allmännyttiga bostäder centralt. Den moderata debattören visade tydligt att han menar att de fattiga ska bo i allmännyttan i stadens utkant medan bostäderna i centrum ska vara privatägda. Vänsterpartiet menar att vi ska ha allmännyttiga bostäder centralt så att det inte är inkomst som avgör om man kan bo i Centrum eller inte.

Många som bor i Kvarnen är pensionärer, har funktionsnedsättning och tillhör verkligen inte de socioekonomiskt gynnade grupperna. Efteråt talade jag med en förtidspensionerad kvinna som är orolig för vad som kommer att hända nu när hennes bostad blir privatägd.

Vi behöver fler allmännyttiga bostäder centralt, inte färre. Det ska inte bara vara friska och rika som kan bo där.

Kvarnen kan bli en lite variant av Uppsala energi. Det säljs av ekonomiska/ideologiska skäl. Efter några år visar det sig att det blivit både dyrare och sämre att inte ha ett kommunalt ägande.


Uppsala behöver kollektivt boende för ungdomar

porträttNedanstående motion lämnade jag och Emma Wallrup in vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.

Motion om allaktivitetshus med kollektivt boende
Vi har en stor bostadsbrist i Uppsala och det drabbar inte minst den stora ungdomsgruppen som nu är på väg att skaffa sig ett eget boende. En del av dessa ungdomar ställer inga höga krav, de vill ha ett eget krypin med låg hyra. Det finns också intresse av fler allaktivitetshus i Uppsala där ungdomarna själva kan ansvara.

 Uppsalahem har idag enbart ett kollektivhus, Blenda. Tidigare kollektivhus har gjorts om till vanliga lägenheter och ett försök att bygga nya kollektivhus i slutet av 80-talet misslyckades. Nu är det dags att göra ett nytt försök.

Vi menar inte att Uppsalahem ska uppföra den typ av kollektivhus som tidigare fanns. Dvs. hus med större lägenheter och vissa gemensamhetslokaler. Vi menar att det är dags att bygga kollektivhus där de kollektiva ytorna är kärnan i boendet och där bostadsytorna är mindre.

Ett sådant kollektivt boende kan åstadkommas genom att Uppsalahem bygger nytt men det kan också åstadkommas genom att en befintlig fastighet köps in och byggs om.

Vi föreslår därför

Att Uppsalahem får i uppdrag att starta ett kollektivt boende med stora gemensamma ytor, möjliga att använda som allaktivitetsytor


Objektiv press? Inte UNT i alla fall

I Upsala Nya Tidning läste jag i morse att tidningen satsar på en objektiv granskning av valrörelsen. Ledarsidan har en politisk inriktning men på nyhetssidorna är tidningen neutral. Alla partier kanske inte får lika mycket utrymme utan utrymme ges i förhållande till storlek och inflytande men bevakningen är neutral, hävar tidningen. (Tyvärr inte på nätet) Ändå så har man idag en lång artikel om Alliansens partiledares besök i Uppsala. När de rödgröna partiledarna/språkrören var i Uppsala förra veckan så valde UNT att inte skriva om besöket.

Kanske dags för UNT att visa att man är neutral på nyhetsplats och inte bara hävda att man är det?

Porträtt

självporträtt målat för TV4Idag sände TV4 Uppsala inslaget med mig. Kanalen har gjort det lite annorlunda i år. Vi ombads alla måla våra porträtt först och sedan blev det intervju, eller snarare samtal. Porträtten ska auktioneras ut på Tradera och försäljningssumman tillfalla välgörande ändamål. Jag valde Uppsala kvinnojour.

Nedan inslaget från TV där jag talar om att Vänsterpartiet vill ha en organisation utan affärstänkande, där Uppsalaborna inte är kunder.

Mitt porträtt kommer att läggas ut på Tradera den 2 september. Jag gillar att måla även om jag inte gjort det på över 20 år, förutom att jag för ca 15 år sedan målade några glas. På porträttet lade jag ner mest jobb på näsan och gjorde munnen mindre än vad den är för att förstärka mina drag. Ögonen fick inte riktigt rätt form men fanan, kvinnomärket, mina stjärnörhängen och de högklackade skorna gör nog att man ändå inte behöver tvivla på vem det föreställer. Även om mitt kvinnomärke är i tenn och har en knuten näve.

Jag är lite stolt över att mitt porträtt är det enda som innehåller rörelse, de andra har antingen målat porträtt i betydelsen huvud och axlar eller helfigur rakt framifrån.Hurra för rödgrön politik, även på riksnivå

Jag blev så glad när jag läste den första delen i den rödgröna valplattformen på riksnivå. Den stämmer överens med det kommunalpolitiska program som Vänsterpartiet går till val på i Uppsala.

Vi har i den rödgröna valplattformen på lokal nivå slagit fast att alla barn ska ha rätt till förskola upp till 25 timmar. I Vänsterpartiets  kommunalpolitiska program har vi satt målet 30 timmar men vi har inte nått ända fram i vår rödgröna överenskommelse. Nu visar det sig att de rödgröna på riksnivå vill införa rätt till 30 timmar.

I vårt kommunalpolitiska program har vi satt som mål att vi vill ha en personaltäthet om 5,2 barn per anställd och gemensamt har vi 5,6 barn som omedelbart mål och har som ambition att sänka ytterligare när ekonomin tillåter. Nu säger de rödgröna på riksnivå att vi kan nå målet om 5 barn per anställd till 2014 om ekonomin är fortsatt god och kommuner och staten delar på kostnaderna.

Med det ekonomiska utrymme som vi rödgröna i Uppsala tillsammans bedömmer att vi har kan vi nå långt och med de ökade statsbidrag som det rödgröna regeringsalternativet är berett att satsa så ökar förutsättningarna att genomföra den förskolepolitik som Vänsterpartiet går till val på. Det bör inte att vara några problem att få våra samarbetspartier här i Uppsala att gå med på det.

En annan sak, som vi inte diskuterat i Uppsala, är rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det har varit en viktig fråga för Vänsterpartiet och nu säger man sig vara beredd att lagstifta om det. Skälet till att vi inte drivit det i den rödgröna överenskommelsen på lokal nivå är att vi redan har barnomsorg på obekväm arbetstid. Det infördes på mitt initiativ för ca 10 år sedan. Reglerna är dock ganska hårda och det finns anledning att se över dem.

Här är
överenskommelsen:

I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform – om förskolan.

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka 25 000 personer, och i förskolan ökar barngrupperna.
Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya resurser för att höja förskolans kvalitet. Det gör vi i stället för att sänka skatterna.

• Vi sätter upp ett mål om max 5 barn per anställd i förskolan. Vi föreslår en kvalitetssatsning om 1 miljard kronor med start 2011 för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft.
• Vi vill stimulera kommunerna till att öka utbudet av barnomsorg på obekväm arbetstid och avsätter 200 miljoner kronor från 2011 för detta. Vi är också beredda att se över lagstiftningen på detta område.
• Vi vill förstärka principen om syskonförtur.

Om utrymme ges vill vi ta fortsatta steg för att förbättra förskolan. Dessa förslag är reformambitioner som beror på om ett varaktigt reformutrymme faktiskt uppstår.

• Vi vill stärka kvalitetssatsningen med ytterligare 500 miljoner kronor om året, till 1,5 miljarder kronor per år.
• Vi vill införa rätt till 30 timmars förskola i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga i alla kommuner.
Vår bedömning är att vi kan nå målet om max 5 barn per anställd i förskolan år 2014 om ekonomin är fortsatt god och om staten och kommunerna delar på kostnaderna.

Sammanlagt innebär dessa förslag och reformambitioner satsningar på förskolan om 7 950 miljoner kronor under perioden 2011 – 2014.


Spricka i Alliansen

Politikerkollen konstaterar att de borgerliga partiledarna är splittrade, två av dem uttalar kex med hårt k och två med mjukt. 

Det är inte så konstigt, i vissa delar av landet uttalar men med hårt K och i andra med mjukt, så uttalet speglar partiledarnas ursprung.

Det som inte framgår av Politikerkollens konstaterande är varför uttalet är olika, några av kommentarerna hänvisar till att kex kommer från engelskans Cake och därför ska uttalas med hårt K istället för med ett tje-ljud som annars är standard i svenskan när k kommer före en mjuk vokal. Teorin om Cake kan säkert stämma men den förklarar inte varför det är olika uttal i olika delar av landet.

Den teori som jag har fått mig till livs är att det är en klassfråga. När kex började tillverkas i Sverige så var det i två städer, Göteborg och Örebro. I Göteborg, som var en utpräglad arbetarstad, uttalade man det nya ordet på samma sätt som man uttalade alla ord med bokstavskombinationen ke. I Örebro, som var mer en tjänstemannastad, uttalade man det lite "finare", kanske utifrån engelskan Cake. Skillnaden i uttal tros alltså bero på klasskillnader i språket.

Klass är nu ingenting som alliansens partiledare pratar om, knappast ens när det gäller uttalet av det lilla ordet kex.

Själv har jag använt båda uttalen och känner mig lika bekväm med båda. Jag har anpassat mig till de platser jag bott på.


Lasse, Mona, Maria och Peter

Idag kommer de rödgröna partiledarna/språkrören till Uppsala. Först har vi ett halvöppet möte där vi pratar samarbete. Därefter blir det ett helt öppet möte på Forumtorget med start 17.00. Kom dit och lyssna på din favoritpartiledare.

rödgröna partiledare/språkrör framför tåg i NorrköpingLasse, Mona, Maria och Peter
Bilden är hämtad från
Flickr där bilder från tågturnén läggs upp. Ikväll eller i morgon lär vi kunna se bilder från Uppsala

För hela Uppsala

Idag har vi presenterat en rödgrön valplattform, länkar och mer info finns på Vänsterpartiets hemsida: Rödgrön Plattform - för hela Uppsala.

Vid sidan om gemensam plattform har alla partier sina egna kommunalpolitiska program, vi har presenterat vårt på en valupptakt. Lägger upp länk till den så snart vi har lagt upp den på hemsidan

Kampanj hela dagen

I två dagar har vi haft en stor scen på Forumtorget med massor av aktiviteter. På lördagen hade vi kandidatpresentation när några unga män med flaggor, förknippade med en nynazistisk rörelse, gick förbi med megafon. Jag vet vilken rörelse de kommer ifrån men jag tänker inte skriva ut det, precis som jag inte tänker skriva ut vad de skrek i sina megafoner.

Vi valde att vara tysta och låta dem passera förbi för att slippa konfrontation. En kvinna bland våra åhörare blev så arg att hon kastade äpplen på dem men det var det enda som hände.

När de gick tillbaka från Stora torget, som tydligen var deras mål, var åtminstone jag inställd på att vi återigen skulle ignorera dem men andra ville annorlunda. En ung kvinna ställde sig i vägen och började ropa "vi är många, vi är starka, stoppa rasismen nu", fler och fler stämde in, inte bara de närvarande vänsterpartister utan också andra Uppsalabor som lockades till vårt möte av talkören. Vi får väl tacka för att vi fick visa vilket parti det är som står upp mot nazism och främlingsfientlighet.

Någon fysisk konfrontation blev det inte och efter ett tag kunde vi fortsätta vårt möte igen. Bl.a. förlorade jag i Singstar mot en pojke som utmanade mig.

Vi hade ballonger men vi delade inte ut dem. De barn som frågade fick, om det var OK för deras föräldrar. Det var bra framför allt på söndagen då MUF delade ut ballonger. Det är ju svårt för föräldrar att säga nej när barnen vill ha en ballong, små barn bryr sig inte om budskapet. Så föräldrar med vänsterpartisympatier kunde ge sina barn en vacker röd ballong istället för en blå.

Bilder kommer säkert att läggas upp någonstans, både Sören och Jacob tog foton.

V fram i ny undersökning

Uppsalatidningen har gjort en lokal valundersökning och i den går Vänsterpartiet fram jämfört med valresultatet 2006. Tyvärr bara med 0,1 procentenhet och tillsammans med Socialdemokraternas 1,2 och Miljöpartiets 0,8 så räcker det inte för att få majoritet i Uppsala.

Uppsalatidningen har bara frågat 1 153 personer och av dem är det 17 procent som tänker rösta blankt eller avstå samt sju procent som som är osäkra. På så få personer är det svårt att säga att undersökningen visar mer än en tendens. Är det verkligen troligt att Socialdemokraterna ökat så lite i förhållande till riksundersökningarna och är det troligt att Miljöpartiet bara ökat 0,8 procentenheter och inte längre ligger över riket som man brukar?

Tendens visar i alla fall att vi är på rätt håll men att vi har långt kvar. Det gäller att få blankröstarna att välja parti för när allt kommer omkring så är en blankröst alltid en röst på det eller de partier som man helst inte vill se.

Uppsalatidningen kan man läsa
här. Detta nummer utan annons från Sverigedemokraterna.

Invandrare inte skuld till bostadsbristen

Följande kommentar finns att läsa i UNT under en artikel om Socialdemokraternas valmanifest. Kommentaren är en av alla de vandringssägner som upprepas gång på gång av främlingsfientliga krafter. Jag har kommenterar kommentaren på UNT men jag vill även göra det här och då lite grundligare. Kommentaren i kursivt och mina kommentarer i rak stil.

Bostadsbristen påverkas i hög grad av de 100 000 nya invandrare per år som kommer till Sverige och tilldelas bostäder i första hand. Det finns inga invandrare som tilldelas bostäder i första hand. Flyktingar kan få speciella flyktingbostäder men det är oftast bostäder som inte duger att hyra ut. Av de 100 000 nya invandrare som kommer till Sverige varje år är den allra största gruppen återinvandrande svenskar. Av de ca 102 000 som kom till Sverige 2009 var 18 507 svenskar. Ca 84 500 är alltså invandrare som inte har svenskt medborgarskap. Från den siffran kan man sedan dra dem som utvandrar. Vi hamnar då på strax under 62 000, utvandrande svenskar oräknat. Många av invandrarna är dessutom personer som kommer som anhöriga, t.ex. genom giftermål, och flyttar då in hos sin anhörige. fakta SCB

Samtidigt skjuter ungdomsarbetslösheten i höjden och Sverige har uppnått en av de högsta nivåerna inom EU. Har ju inget med invandringen att göra. I Uppsala kan vi se att antalet jobb ökat tack vare att fler flyttat hit vilket skapat nya jobb inom t.ex. kommunen och i tjänstesektorn.

Ungdomarna har alltid velat och vill fortfarande flytta hemifrån för att påbörja sitt vuxenliv. De har alltid varit den mest mobila delen av arbetskraften och har varit redo att flytta för jobbets och studiernas skull till en annan stad eller kommun. Just det och det är därför som medelåldern på dem som invandrar ligger runt 27-28 år.

Kommunala bostadsbolag som ofta har många lägenheter i kommunerna tvingas att prioritera lägenheter till nyanlända flyktingar. Detta medför att många ungdomar måste bo kvar hemma hos sina föräldrar i orter där det finns dåligt med jobb eller utbildningsmöjligheter. Kommunala bostadsbolag prioriterar inte nyanlända flyktingar. I Uppsala kan Uppsalahem hyra ut upp till 5 % av nyuthyrningen för sociala ändamål, dvs. var 20:e lägenhet. Dessa lägenheter går till personer som är skuldsatta, som har många barn, som är hemlösa, som är nyrehabiliterade missbrukare osv. Inte en enda lägenhet går till ngn enbart p.g.a. att han eller hon är flykting.


Kom till Vänsterpartiet

annons för Vänsterpartiets dag på Forumtorget, lördag-söndag 21-22/8 11-16 båda dagarna. Kandidatpresentation 13.00 lördagen, underhållning båda dagarna


Onödiga sabotage av valrörelsen

Valrörelse är kul men fruktansvärt slitsamt. Det är också fruktansvärt dyrt. Det blir inte billigare av alla sabotage som vi drabbas av. Varje natt rivs affischerna på valstugan ner och nya måste upp. I natt har någon saboterat Miljöpartiets valstuga och haft sönder alla vindsnurrorna. Det stora reklampelarna längs med min cykelväg har fått sina annonser nedslitna, Jan Björklund och de andra folkpartister ligger på marken. De små sabotagen med nedslitna affischer och sabotage av valstugor kan vara spontant men reklampelarna är planerat. Reklamaffischerna är inte nedrivna utan lossade. Det innebär att någon haft med sig vätska att lösa upp limmet med. Det krävs också stege för att man ska nå.

bild på snurrorna på miljöpartiets valstuga Så här tjusigt såg det ut på Miljöpartiets valstuga. Nu återstår bara stumparna av pinnarna.

Det är trist med sabotage och skadegörelse av vår valrörelse. Dra gärna bort affischer och klistermärken som sitter där de inte ska (nazistisk propaganda på lyktstolpar t.ex.) men låt dem som sitter där de ska vara kvar, även om budskapet inte uppskattas.


Kläder och Vänsterpartiet

Det finns en viss uppfattning om hur en vänsterpartist ska se ut. Den typen av uppfattningar bygger på en stereotyp som till viss del stämmer, alla steretyper har ju sitt ursprung i något. Även om det finns många som lever upp till steretypen så finns det än fler som inte gör det.

Riksdagsledamoten Hans Linde har t.ex. blivit utsedd till mest väl klädda riksdagsman av tidningen
Café. Har förstås sett bättre bilder men Hans är alltid välklädd.

Själv hamnade jag i våras på en lista där Dagens Samhälles webbredaktion valt ut några politiker i kommuner och landsting som de tycker har en egen och genomtänkt klädstil som de gillar. Tyvärr hade jag ingen bra bild där mina kläder syns, vi politiker porträttfotograferas ju mest, så det blev en bild från ett gruppfoto.

Kläder gör mannen, sägs det, men gör kläderna även politikern?

Ska man klä sig försiktigt så att man smälter in och inte sticker ut, som många politiker gör enligt Dagens Samhälle, eller ska man sticka ut? Jag vet vad jag föredrar.


Var går gränsen för succé?

Den frågan ställde jag mig igår efter vår valupptakt. Information om valupptakten hade gått ut via medlemsutskick, via ett Facebookarrangemang och via munmotmunmetoden. Eftersom valupptakten krockade med att Miljöpartiet invigde sin valstuga med Maria Wetterstrand ungefär samma tid så var jag lite orolig för att vi inte skull nå ut så bra.

Min oro stillades dock när den ena efter den andra trillade in på Café Mumrik. Det var inte bara de mest engagerade medlemmarna som kom, vi fick se många nya ansikten och fick också nya medlemmar under kvällen. Anledningen till att jag ändå ställer mig själv frågan är var gränsen för succé egentligen går. Ser man nya ansikten, får nya medlemmar och får sympatisörer och väljare att komma så är det ju en succé. Tar fikat slut kommer det fler än vad den som handlat räknat med. (på slutet fanns det tepåsar men inget vatten, gurkor och paprika men inget bröd, kakor men inget kaffe). Samtidigt så kan det ju alltid komma fler och man kan få ännu fler nya medlemmar och man kan . . .

Efter moget övervägande konstaterar jag ändå att vår valupptakt blev en succé.


Butler prövat i Uppsala

De Uppsalabor som pendlade till Stockholm för runt tio år sedan kommer säkert ihåg det lilla företag som etablerade sig i stationshuset. På morgon på vägen till tåget kunde man slinka förbi och fylla i en lista på livsmedel man behövde eller lämna in sin tvätt. När man kom tillbaka var tvätten tvättat och en matkasse väntade. Affärsidén var bra men Uppsalaborna utnyttjade inte tjänsterna tillräckligt och företaget lades ned. (företaget hette visst Butler)

Nu föreslår Socialdemokraterna i Stockholm att lokaler i Stockholms tunnelbana ska användas till sådana tjänster. Socialdemokraterna föreslår ett helt koppel med saker man skulle kunna göra i anslutning till tunnelbanan men det är i stort sett bara förslaget om service i tunnelbanan som väckt reaktioner.  Många borgerliga debattörer menar att det är fel att vara för den här typen av tjänster när man är emot avdrag för hushållsnära tjänster.

RUT innebär skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att vi skattebetalare subventionerar dem som köper den här typen av tjänster. Socialdemokraternas förslag innebär ingen subvention eller skattefinansiering utan bara hur SL:s lokaler kan utnyttjas. Så borgarnas sammanblandning förstår jag inte.

I Uppsala föll inte konceptet väl ut. Kanske fungerar det bättre i Stockholm och kanske skulle det fungera i Uppsala också idag. Det får vi nog aldrig veta eftersom det inte finns några lokaler i anslutning till resecentrum som skulle kunna användas.

Socialdemokraternas förslag om butler är rejält prilligt. Läs gärna Josefin Brinks debattinlägg i samma ämne.

Bästa sättet att lösa människors stress och ge oss mer tid att umgås och vila är varken RUT, butler eller tunnelbanetjänster, det är sex timmars arbetsdag.

Alliansens valplattform

Uppsalas allians har lagt sin valplattform. Gammal skåpmat och vallöften som borde få varje Uppsalabo att fundera på vad Alliansen ägnat sin tid vid makten åt. Flera av partierna gick till val 2006 på förskolans kvalitet eller på gruppstorlekar/personaltäthet. Under mandatperioden har de ökat gruppstorlekarna, minskat personaltätheten och skapat köer inom förskolan. Nu går de till val på att bygga ut förskolan och på att öka personaltätheten, jaha varför skapade de köer och låg personaltäthet från början då? De lägger vallöften om att förbättra det som de själva försämrat. Eftersom de saknar finansiering så lär de inte klara av att infria sina löften heller.

Alliansen vill att takten i bostadsbyggandet ska öka. Jättebra men varför bromsade de bostadsbyggandet då? Våra parker och fina grönområden ska utvecklas. Super men varför har budgeten för parker och grönområden dragits ned så kraftigt då?

Så kan man hålla på ett tag men det tänker jag inte, läs istället Maria Gardfjells kommentar:
Borgerligt bakåtsträvande.

Jag avslutar bara med att konstatera att valplattformen inte innehåller ett ord om jämställdhet. Däremot är man nöjd med vårdnadsbidraget, trots att Folkpartiets kommunalråd Mohamad Hassan så sent som i förrgår uttryckte tveksamheter till Radio Uppland. Centerns kommunalråd Stefan Hanna tycker i Pejl:s valkompass att det är ett ganska bra förslag att avskaffa vårdnadsbidraget.

Vänsterns dag

Idag är det Vänsterns dag, det har jag bloggat om förut här.

Dags för valaffischer

En efter en presenterar partierna sina valaffischer. Kristdemokraterna kör på en fyndig men långsökt kampanj där Hägglund utmanar en struts, en buffel, en gorilla och en hyena. Ser man dem ihop och liksom tänker namnet på djuret så kan man se den överförda betydelsen och den mänskliga egenskap som vi förknippar med just det djuret. Ser man bara affischerna för sig så undra man varför Hägglund stirrar på en struts och kampanjen faller platt i marken.

Socialdemokraterna har ett budskap som jag tycker om och jag tycker också om att det är människor på affischerna men jag undrar över det normativa budskapet. På en affisch ser vi en unga tjej räcka fram instrument till vad som ser ut som manliga kirurgerna, på en annan affisch ser vi en ung kille bland förmodat manliga brandmän (hörs ju på namnet om inte annat). Den tredje affischen är neutral i förhållande till yrke. I filmen har man tänkt lite längre och har en kvinnlig kirurg som opererar. Lite mer hade jag nog förväntat mig av socialdemokraterna.

Moderaterna till sist går till val på riktigt tråkiga affischer. Framåt Tillsammans har man som sitt sammanhållande budskap. Tillsammans är avstavat till- sam- mans och jag kan inte låta bli att tänka att mans som i mansparti är inte helt fel.

Nu väntar jag med spänning på Vänsterpartiets valaffischer.

Valarbeta

Nu börjar valrörelsen. Alla krafter behövs för att vi ska få en ny regering och en ny majoritet i Uppsala kommun och landsting.

Valarbetare sökes till det rödgröna valcentret i Stockholm:
http://www.rodgron.se/bloggen/vill-du-jobba-med-det-rodgrona-valcentret-i-stockholm/ 

Vänsterpartisympatisörer, hör av er till mig eller partiet om ni vill kampanja för Vänsterpartiet

Rödgröna sympatisörer, hör av er till mig om ni vill kampanja för rödgrönt i Uppsala


Inga personvalskampanjer i Vänsterpartiet

Så är då sommaren slut, eller åtminstone sommarledigheten. Jag började visserligen jobba förra veckan men lät bloggsommaren vara tills idag.

Radio Uppland har granskat åtta av länets partier och huruvida de redovisar bidrag till kandidaternas personalvalskampanjer. Moderaterna och Sverigedemokraterna är de partier som inte redovisar bidrag över huvud taget medan kristdemokraterna redovisar bidrag över 10 000 kr.

Radion tycker att Folkpartiet går längst som redovisar varenda krona och som har en övre gräns på max 10 000 kr i bidrag. Man skulle kunna säga att det är Vänsterpartiet som är det parti som går längst. Vi redovisar varenda krona och vi har en övre gräns på 0 kr till personvalskampanjer.

Det är lite problematiskt att vi inte har personvalskampanjer ibland. Det förväntas liksom att man har det. I valstugan frågar väljare efter information om kandidaterna och vi får frågor som "varför ska jag rösta på dig". I förra valet ställde även UNT den frågan till de tre toppnamnen. Vi löste problemet genom att säga att det inte finns någon anledning att rösta på just mig men valde att redovisa våra viktigaste frågor.

Det gäller att hitta sätt att få ut budskapet utan att för den skull göra det till en personvalskampanj.