Socialministern hotar det kommunala självstyret

Alla kommuner måste införa privat hemtjänst, senast 2014 säger socialministern Maria Larsson (KD) till DN. Det är ett mycket märkligt uttalande av socialministern.  Privat hemtjänst finns redan men den är inte subventionerad via kommunalskatten. Kommunerna borde inte heller kunna tvingas att bekosta privat verksamhet.

Det kommunala självstyret innebär att kommunerna själva avgör vad kommunalskatten ska användas till. Lagen säger att vissa tjänster måste tillhandahållas, som t.ex. socialtjänst, äldreomsorg och skola, men kommunerna väljer själva hur det ska gå till. Ett undantag har hittills varit skolor, där kommunerna tvingas betala skolpeng till fristående skolor utan att själv ha beslutat om dem. Det har alltid förvånat mig att man så helt svalt tanken på att staten ska avgöra vilka skolor som ska finnas i en kommun, när staten inte längre är huvudman för skolor. Även om man tycker att fristående skolor är det bästa som finns så borde man ju som kommunalpolitiker tycka att det det borde vara upp till kommunen att avgöra om de ska kunna få kommunalt skattestöd.

Nu ska tydligen alliansregeringen införa ytterligare ett tvång för kommunerna, att finansiera privat hemtjänst. Det borde ringa varningsklockor hos varenda kommunalpolitiker över ett sådant uttalande. Vad blir nästa steg i inskränkningen av det kommunala självstyret?

Socialministern vill införa tvånget för att Göteborg och Malmö inte skattefinansierar privat hemtjänst. Socialministern vill alltså tvinga på icke borgerliga kommuner borgerlig politik. Om Göteborgs och Malmös befolkning velat ha borgerlig politik hade de röstat fram en alliansmajoritet.

Maria Larsson tycker att det är fel att vissa kommuner är emot privat hemtjänst av ideologiska skäl och vill därför tvinga dem, "det kostar ju ingeting". Det är en lustig syn på politik och väljarnas vilja. Jag vet inte vad som är värst, en socialminister som hotar det kommunala självstyret eller en socialminister som så helt bortser från den politiska viljan hos väljarna i de icke borgerliga kommunerna?

Läs för övrig även En politiker som pissar på politik.


Bedrövlig äldreomsorg

De borgerliga i äldrenämnden har nu kommit på att man måste ställa krav på bemanning inom demensvården. På rödgrönt initativ undersökte man bemanningen om kom på att den inte höll måttet. Detta efter att i flera års tid, och ihärdigt under valrörelsen, hävdat att bemanningen inte spelar någon roll för kvaliteten.

Radio Uppland har idag ett inslag med ordföranden för demensföreningen och tillförordnade ordföranden för äldrenämnden. Intervjun med mig är inte med, kanske tyckte radion att det blev bättre med dessa två eller också så kommer det i en uppföljning senare idag.

Till radion säger Gunnel Jägare, t.f., ordförande i nämnden att hon inte kände till att det saknades bemanning på nätterna, lite lustigt att man kan försvara sig med att man inte känner till någonting när man hela tiden hävdat att man inte behöver följa upp bemanningen för att den inte spelar någon roll för kvaliteten.

Hon får mothugg av Torsten Tornberg, ordförande i demensföreningen, som säger att det varit känt i flera år att demensavdelningar lämnats tomma på nätterna. När radion säger att "Den borgerliga majoriteten i äldrenämnden säger att den är förvånad över att det är så här?" svarar Torsten Tornberg att "Ja, det får väl gälla för äldrenämnden i så fall". Torsten Tornberg är nämligen också borgerlig politiker men i Socialnämnden för barn och unga.


Bemanning på äldreboenden

Jag har ju lovat att publicera våra interpellationer. Här kommer den första som handlar om bemanning på äldreboenden. Jag har blivit intervjuad av Radio Uppland om bemanningen idag, finns än så länge inte som nyhet på nätet men det kommer väl:

Under de senaste åren har flera äldreboenden upphandlats i konkurrens. I de flesta fall mot en väsentligt lägre ersättning än vad som har betalats ut enligt avtal. Ett privat företag ska t.ex. ta över Årstagården. I upphandlingen pressas priserna med 21 procent, enligt uppgifter i pressen. Karin Wallner, Vård&bildning, bedömer att de inte skulle kunna bedriva en god och säker vård för en så låg ersättning. Redan innan upphandlingen är bemanningen för låg. Det är ingen bemanning nattetid under vissa perioder, vilket strider mot lagen. Ett annat exempel är Socialstyrelsens oanmälda tillsyn, i bl.a. Uppsala, under november månad som visar att äldreboenden brister i de krav som kan ställas för att tillgodose de äldres behov av trygghet och säkerhet.

Genom att göra upphandlingar av verksamheter till så låga priser, pressas de upphandlade verksamheterna att sänka standarden. Samtidigt ska vinst tas ut, de privata för att betala ut till ägarna och de kommunala för att betalas in till finansförvaltningen (effektivisering/avkastningskrav).

I Uppsala har flera missförhållanden rapporterats inom äldreomsorgen, på ett äldreboende har till exempel en person blivit lämnad utan kläder i två timmar i en lift. Personalbrist ökar risken för sådana företeelser. Det har kommit protester från personalen från Vaksala hemvård om att de är underbemannade. På Aleris vårdboende har kommunen blivit tvungen att kräva en ökad personaltäthet efter att personal rapporterat att det inte gick att bedriva en bra omsorg. Aleris ökade personalstyrkan endast en vecka och tog sedan bort personal igen. Samtidigt gick de med stor vinst samma år.

I dag garanteras i avtal att bemanningen ska vara i sådan omfattning att kvaliteten säkerställs. Det finns dock inget avtal om vilken personalbemanning som kommunen förväntar sig. Det finns inte heller några riktlinjer för personalbemanning inom icke upphandlad vård.

I Stockholms stad har en utredning om bemanning gjorts. Utredningen konstaterar: ” Det har ofta hävdats att det varken går eller är lämpligt att ange en viss bemanning som riktvärde. Denna studie visar att det antagandet är fel. Det går, och kan också ses som nödvändigt. Mål som inte är kopplade till medel är ovärdigt en trovärdig äldreomsorg.” (Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:10)

I år beräknas äldrenämndens budget göra ett stort överskott samtidigt som upphandlingar görs till så låga priser att en bra vård inte kan erbjudas till de äldre. Kvaliteten i Uppsalas äldrevård ifrågasätts nu starkt samtidigt som överskottet i år väntas bli 42 miljoner kronor från äldrenämnden.

Vi skulle därför vilja fråga äldrenämndens ordförande,

Hur ser bemanningen ut på Uppsalas vårdboenden, särskilt demensboenden?

Kommer äldrenämnden att ge tillräckligt med resurser till äldreomsorgen i kommunen för att tillgodose de personalbehov som finns för att bedriva en bra vård?

Kommer bemanningen att ses över så att den tillgodoser en trygg och säker omsorg för de gamla med närvaro av personal även nattetid inom Uppsala kommuns äldreomsorg?

Är du beredd att ta fram riktlinjer för personalbemanning, dvs. en lämplig nivå för varje boende/hemtjänstområde?

 Emma Wallrup                                           Ilona Szatmari Waldau


Rättvis avtackning av kommunalråd

Idag har vi avtackat tre kommunalråd, socialdemokraterna Lena Hartwig och Jan Ask samt folkpartisten Karolina Hilding. Det är alltid svårt att veta vad man ska ge till personer som avgår. Vin, böcker, blommor och tavlor tycks vara det allra vanligaste om man ska gå efter vad som syns på presentborden. Jag valde att handla rättvisemärkt på Globalen till Lena och Jan medan Karolina fick en stövelknekt från Wattholma bruk, begagnad sådan. Stövelknekten ska inte symbolisera att hon fick sparken (tänkte inte ens på den symboliken förrän nu när jag skrev ordet stövelknekt). En gammal pryl från Wattholma bruk kändes rätt och personligt med tanke på att hon bor i Vattholma.

Rättvisemärkt, ekologiskt eller second hand känns som en bra regel för både avtackningspresenter och julklappar.


Matnyttigt från fullmäktige

Vi matar er med förslag, sa socialdemokraten Caroline Andersson i äldreomsorgsdebatten apropå att alliansen nu tagit upp det rödgröna förslaget om hemlagad mat i hemvården. Det var mycket mat på fullmäktige. Även moderaten Cecilia Forss höll sig till mattemat när hon sa att "pengarna äts upp av barnen". Det hon syftade på var att hon anser att de pengar som vi rödgröna vill lägga på kvalitetsutveckling inom barnomsorgen kommer att "ätas upp" av kostnaderna för barn som söker förskoleplats när vi rödgröna tar bort vårdnadsbidraget.

Det är kul med yttranden som rycks ur sitt sammanhang och då kan tolkas på olika sätt. Moderaten Christian Sonnenstein satte ihop ett häfte med sådana yttranden, en del roliga sammanblandningar och uttryckssätt, efter förra mandatperioden.

Efter att jag citerat Cecilia Forss på min Facebook upprepades citatet av en Facebook-vän. Nedan kommer ett urval av kommentarerna, det är lite roligare än att citera fullmäktigedebatten:

Särskilt när barnen är vuxna och arbetslösa.

Då får vi hoppas det är sedlar dom äter, mynten är så hårdsmälta!

De är väl hungriga de små liven!

Visst får barnen ofta mat som är varmhållen i flera timmar och har tappat näring, men det här verkar ju ännu dummare!


Ge barnen riktig mat istället.

Chokladpengar?

 Papper är väl inte nyttigt :-) 

Sätt ut barnen i skogen... vi måste få slut på detta svinn!!  

‎"Let them eat cake" ;-)

Då klirrar det fint i kistan :-)

Är det det Cecilia Forss inte gillar? Att det inte klirrar i hennes kista?
 


Hon har inte förstått att sedlar inte klirrar :-)


Det är väl ok om de bara äter på lördagar och kommer ihåg att borsta tänderna.KD:s katapultstol

Det finns ett tydligt självmordsuppdrag i Uppsalapolitiken och det är uppdraget som kommunalråd för Kristdemokraterna. Hittills har alla partiets kommunalråd avsatts/valts bort av sitt parti efter en mandatperiod. Idag talar Gustav von Essen ut i UNT. Därefter har de försvunnit eller marginaliserats i politiken.

Visst händer det att även andra partier väljer bort sina kommunalråd efter en mandatperiod. Inför detta val var det inte bara von Essen som petades utan även Karolina Hilding, Folkpartiet. Men KD är det enda parti som aldrig haft ett kommunalråd längre än en mandatperiod och vars kommunalråd alltid blivit avsatta.

Det är modigt av Ebba Busch att sätta sig i den kristdemokratiska katapultstolen.

Nu ska väl i ärlighetens namn påpekas att Kristdemokraterna inte haft så många kommunalråd men det gör ju inte direkt saken bättre.


Fortsatt kompromissanda

Kommunstyrelsen fortsätter sin samförståndsanda. Vi är överens om i stort sett allt. Det är positivt att det är så, jag tror att kommunen tjänar på att politiker är överens över blockgränser och försöker nå varandra om åsiktsskillnaderna är små. Stora ideologiska skillnader kan vi naturligtvis inte bli överens om och ska inte heller bli överens om. Det är ju t.ex. stor skillnad på att besluta om konkurrensutsättning av äldreomsorgen och huruvida miljöbilar ska uppmuntras via x antal miljöbilsparkeringar eller x antal. Kommunstyrelsen har visserligen inte haft så många ärenden där vi stått långt ifrån varandra men det är ändå positivt att vi kan mötas halva vägen istället för att ha olika förslag, som nästan är lika, av ren prestige.

På måndag utser vi nya ledamöter i styrelser och nämnder. Vänsterpartiet har visserligen fått färre platser den här mandatperioden än förra men i stället har vi fått fler ordinarieplatser och även en del vice ordförande. Mer om det kommer när de är valda.

Kulturskymning i Ungern

För en tid sedan rapporterade DN om att direktören för Ungerns nationalteater trakasserats för att han hyrt ut teatern till rumänska staten för att fira Rumäniens nationaldag. Direktören tvingades säga nej till uthyrningen.

Historien slutar dock inte med detta. Idag rapporterar
DN att det högernationalistiska Jobbik fortsätter att angripa teaterdirektören för hans val av pjäser som de menar drar skam över den ungerska nationen. En av parlamentsledamöterna har skrivit en interpellation där han bl.a. undrar: "När kommer tiden för undanröjandet av den liberala kulturterrorn? Hur länge till måste det ungerska folket finna sig i denna skändning av nationen?"

Partiet är inte nöjd med svaret på interpellation, trots att ministern ger interpellanten rätt i att "många goda ungrares självkänsla och fosterlandskärlek har blivit kränkta i den av Alföldi styrda Nationalteatern". Jobbik anordnar därför en demonstration vid Nationalteatern. Där säger  talaren bl.a. att "nationsskändaren måste avlägsnas från sin post, att hans parti inte kommer att ge sig förrän Ungerns historiska flagga – som för evigt besudlades då den användes som statens symbol under Pilkorsarregimen 1944–1945 – kommer att fladdra över Nationalteatern." (citat DN). När t.o.m. en minister pratar om att fosterlandskärleken blivit kränkt av pjäser på en teater så är det allvarligt. Ungerns nya politik och inställning till kultur närmar sig den inskränkning som fanns under 2:a världskrigets nazistiska styre och den kultursyn som rådde i folkrepubliken. Så långt ifrån en demokratisk syn på kulturlivet som fritt som man kan komma.

I förlängningen oroar jag mig inte bara för Ungerns framtid utan för hela Europas. Många "nationella" applåderar extremhögerns framgångar men ser inte de bakomliggande hoten, kanske för att de inte förstår Östeuropa eller för att de inte tänker längre än näsan räcker. Ungerns nationalistiska grupper kommer alltid att sträva efter att utvidga landets territorium så att de områden i gränsande länder som tidigare varit en del av Ungern och där ungrare utgör majoritet blir ungerska. Samtidigt som de nationalistiska partierna i dessa länder inte ser på den ungerska minoriteten med blida ögon och som knappast kommer att acceptera att stora delar av deras nationalstater blir ungerska. Upplagt för oroligheter alltså.

(använder här ordet nationell/nationalistik som samlingsnamn för fascistisk, nazistisk och högerextrem)


Religion och högtider

bild med symboler för chanukkaIdag är det Channukas första dag. Channuka är en judisk högtid som i tid sammanfaller någotsånär med den kristna julen. Den påminner också om julen eftersom man ger varandra presenter.

Det får mig att tänka på religion och identitet. Jag är döpt men har gått ur Svenska kyrkan och jag är inte troende. Ändå betraktar jag mig som kristen eftersom jag firar jul och påsk utan att ens reflektera över varför. Jag firar varken channuka eller Eid Al-Fitr, festen som avslutar ramadan. Det gör att det känns naturligt för mig att åtminstone säga att jag omfattas av den kristna traditionen. Andra, som liksom jag firar jul och påsk men varken channuka eller eid al-fitr, menar att de inte är kristna eftersom de inte tror.

För en tid sedan undrade en av mina Facebook-vänner vilken gren av judendomen som var vanligast bland judar i Sverige, judiska församlingens hemsida gav inget svar. Den frågan fick mig att fundera på varför judar och muslimer/araber förväntas vara mer religiösa och aktivt ha valt en religiös gren. De flesta judar i Sverige är säkert inte särskilt religiösa men de firar, eller uppmärksammar på något sätt, channuka som en del av sin religiösa tradition. Precis som det finns människor som uppmärksammar Eid Al-Fitr eftersom de har vuxit upp med en muslimsk tradition även om de själva är ateister eller agnostiker.

Själv låter jag alla definiera sig själva. För alla som religiöst eller kulturellt uppmärksammar/firar Channuka de närmaste åtta dagarna önskar jag en glad channuka.