Ohyfsad Centerpartist

TV4:s Jan Nordling har bloggat om bloggande kommunalråd och konstaterar att jag och Niclas Malmberg är de flitigaste bloggarna. Den gamle Centerpartisten Roland Agius lämnar nedanstående kommentar på Jannes Blogg, Rätt kul faktist, jag uppskattar när borgare tar till denna typ av ohyfsade slaskpåhopp, då känner de sig verkligen pressade och saknar sakargument. Han passar också på att smäda Niclas i en ny kommentar.
  • Roland Agius 8 timmar sedan
    Det låter som att de kommunalråd som inte uträttar något nyttigt för kommunen har mera tid att "blogga" än de kommunalråd som arbetar hårt för kommunens bästa. Vem är överraskad? Inte jag i varje fall. De två flitigaste "bloggarna" är ju dessutom utpräglade "pratbubblor".


Högerterrorism - mördarna går fria

Fem personer, varav två barn, dog i en mordbrand som anlades av högerterrorister. Trots att mördarna kunde gripas så dömdes de enbart för grov skadegörelse men frikändes från anklagelserna om mordbrand. Domstolen ansåg att det inte kunde bevisa att det fanns ett samband mellan attentatet och branden.

Händelsen inträffade för 70 år sedan då Norrskensflammans redaktion och tryckeri utsattes för attentat. I branden antändes inte bara tryckeriet och redaktionen utan också bostäderna i samma hus. Torgny 12 år och hans mamma Svea samt Maj åtta år och hennes föräldrar Artur och Alice dog i lågorna.

Tidningen
Flamman berättar mer.


Rädda studentbostäderna

Det är lustigt hur folk läser artiklar, förutfattade meningar verkar innebära att man läser in precis det man vill göra. Samma fenomen gäller för övrigt i debatter.

Idag har jag krävt att staten tar sitt ansvar för Studentstaden ska säkras som studentboende. Det statliga bostadsbolaget Vasakronan måste få direktiv att sälja till Akademiförvaltningen och studentnationerna. Jag har också sagt att i nödfall så borde kommunen gå in med ekonomisk stöttning.

Så här står det bl.a. i
UNT: "Ilona Szatmari Waldau kan alltså tänka sig att kommunen går in som finansiär för att höja det bud som ett konsortium av nationerna och Akademiförvaltningnen lagt." Ganska tydligt att kommunen inte ska gå in som köpare av bostäderna utan bara som extra finansiär. Trots detta ägnar någon en hel kommentar åt att läxa upp mig och förklara att nationerna är de bästa ägarna.

Vi vill båda rädda studentbostäderna åt studenterna och att nationerna ska gå in som huvudägare. Så jag undrar verkligen hur folk läser, kan man inte förstå det som står eller vill man inte förstå?


Helt osynlig Hilding?

Under Folkpartiets nomineringsprocess flyttades kommunalrådet Karolina Hilding ned på en tredjeplats bl.a. med hänvisning till att hon varit osynlig i politiken. Hon valde då att inte ställa upp till omval och finns inte med bland Folkpartiets kandidater till kommunfullmäktige. Hon stannar dock kvar som kommunalråd mandatperioden ut.

I Uppsalatidningen som kom idag skriver tidningen att Karolina Hilding avgick som kommunalråd i november. Men så osynlig har hon väl ändå inte varit, eller?

Uppsala en Fairtrade City?

På måndag behandlar kommunstyrelsens AU ett förslag om att Uppsala ska bli en Fairtrade City.

I december debatterade kommunfullmäktige Fairtrade City. Vi rödgröna frågade då när Uppsala kommer att ansöka om att bli en Fairtrade City. Gunnar Hedberg (M) svarade då att ärendet skulle komma till kommunstyrelsen i januari eller februari men vägrade att svara på själva frågan, när vi skulle ansöka om att bli Fairtrade City.  När vi pressade honom på om högeralliansen ville ansöka vägra han svarade. Nu på måndag kommer vi att få svaret.

Omoget beteende (M) i landstinget

Ibland beter sig borgerliga politiker på ett sätt som gör att jag får upp en bild i mitt huvud. En bild från seriealbumen Asterix och Obelix där Obelix pekar på sitt huvud och säger "de är inte kloka de där romarna".  Precis som i serien så är det ju en subjektiv värdering, romarna/borgarna agerar på ett sätt som de anser klokt medan jag/Obelix anser att det inte är det.

Den här bilden fick jag upp när jag igår hörde talas om moderata landstingsrådet Erik Weimans beteende på en presskonferens igår. Vänsterpartiets landstingsråd Sören Bergqvist beskriver det så här:
Barnsligt och omoget av Erik Weiman.

Även Magnus Ahlkvist har kommenterat.

Ska nyblivna mammor tvingas stanna hemma?

Jag försöker begripa mig på förslaget i EU-parlamentet om att gravida kvinnor måste ta ledigt sex veckor i anslutning till förlossningen. Är det verkligen så att kvinnor ska tvingas vara hemma?

Jag kan förstå om man driver igenom en lag som innebär att kvinnor har rätt till sex veckor med full ersättning, ett EU-direktiv som säger att alla länder måste betala ut föräldrapenning under sex veckor. Men jag kan inte förstå vitsen med en lag som säger att kvinnor måste ta sex veckor ledigt.

Aftonbladets tabell över föräldraledighet är intressant. Det sägs att de sex veckorna skulle vara ett framsteg i de länder som idag inte har betald föräldraledighet men ändå har alla länder längre föräldraledighet.  Så jag förmodar att man in vissa länder har rätt till ledighet men inte rätt till föräldrapenning.

Detta resonemang stämmer dock inte med Sverige. Enligt Aftonbladets tabell har man i Sverige rätt till 480 dagar, vilket är fel. Man har rätt till 480 dagars föräldrapenning men eftersom man  har rätt till föräldraledighet tills barnet är 18 månader men även senare om föräldrapenning/vårdnadsbidrag betalas ut eller om barnet är adoperat, så har man i praktiken rätt till betydligt längre föräldraledighet.

gipsstaty av en bebisDet är i mina ögon en vansinnig lag som tvingar kvinnor att vara hemma. Hela idén påminner om de gamla svenska lagarna som gav arbetsgivaren rätt att sparka en kvinna som gifte sig och som förbjöd kvinnligt nattarbete (vilket sades vara av omsorg om kvinnan men som i själva verket handlade om att männen ville åt de nattyrken som kvinnorna då hade, andra nattarbeten gick det att få dispens för). Enligt DN ingick även nattarbetsförbud i EU-förslaget från början.

Enligt Aftonbladets tabell har man rätt till föräldraledighet i 24 veckor i Ungern. Det är ungefär 5,5 månad. När jag på 80-talet frågade om det fick jag veta att kvinnor fick föräldrapenning i tre år. I folkrepubliken Ungern fick alltså kvinnor vara hemma med barnen tills de var tre år om de ville, dessutom gick kvinnor i pension redan vid 55 år. Här i Sverige är det Kristdemokraterna som slåss för det kommunistiska Ungerns föräldrastöd.

Även Trollhare har bloggat om det absurda förslaget ur EU-minister Birgitta Ohlssons perspektiv.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson om förslaget.

Bilden föreställer en gipsstaty som jag räddade från soptippen.


Skoldebatt

Ung vänster har uppmärksammat att en majoritet är emot vinster i skolan och att vänsterpartiet är det enda partiet i riksdagen som vill förbjuda vinstuttaget.

LR:radicals är en nystartad blogg "som kommer att kommentera diverse utspel i skolfrågor, både insatta som oinsatta! Kommentarerna utgår från lärares utsatta arbetssituation och syftar till kamp mot denna." Än så länge har bloggen fyra inlägg men med tanke på att den startade i måndags så är det en bra start. Läs den!

Bilar eller inte bilar

Ett förslag till översiktsplan har varit ute på remiss. Förslaget behandlades av tidsskäl inte politiskt innan det gick ut. Så här i efterhand kan man bara beklaga att det inte gjorde det. Nu har nämligen Uppsalaborna fått förhålla sig till ett förslag som utgår från en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och att biltrafiken inte ska öka även om antalet Uppsalabor ökar.

De som yttrat sig har huvudsakligen yttrat sig över hur biltrafiken kan begränsas. De 300 remissvar som kommit in har inte kritiserat inriktningen att biltrafiken ska begränsas, istället har de kommit med förslag om hur detta ska kunna ske.

Igår fick vi besked om att borgarna vill ta bort denna inriktning. De vill ha en översiktsplanering som utgår från ökad andel bilåkande. Det är något som Uppsalaborna aldrig fick chansen att ta ställning till. Argumentationen från Allianspartierna är också ganska märklig.

Om de nya Uppsalaborna inte får ha bil kommer de inte att kunna ha sommarstugor eftersom de inte kan åka dit, var t.ex. ett av argumenten från flera. Luftpastej sa Gustaf von Essen om tanken på minskad andel bilåkande. Tekniken löser problemet, sa Karolina Hilding utan att beröra hur tekniken skulle kunna göra att bilarna tar mindre plats i centrum. Hon nämnde inte heller om hon menade att om ny teknik i framtiden gör bilar klimatneutrala så ska dagens bensinbilar förbjudas. För annars kan man räkna med att den bil som köps idag fortfarande rullar på våra vägar 2020.

Jag påpekade att vi måste dela på resurserna. Om bilåkandet inte ska öka trots att vi blir fler måste de som idag åker bil i framtiden åka lite mindre. Om de som varje dag tar bilen till och från jobbet börjar åka kollektivt så kan andra ges utrymme att ta bilen när de verkligen måste. Om fler ska dela på samma kaka så måste de som tar stora bitar i framtiden ta mindre bitar. Ganska enkelt, tycker jag.

Planekonomi muttrande von Essen om detta. Långsiktigt hållbart kallar jag det. Med en bra utbyggd kollektivtrafik så kommer fler att börja åka kollektivt och det blir ingen uppoffring att ta bussen/spårvagnen till jobbet istället för bilen.


Moderata lögner

Vid dagens fullmäktigedebatt om stöd till en ny friidrotts- och innebandyarena passade moderaten Ali Moulavi på att hålla ett valtal, där han berömde sig själv för massor av saker för att därefter anklaga oppositionen för att felaktigt hävda att planeringen började under förra mandatperioden.

Ett av exemplen var konstgräsplanerna, som Moulavi menade att vi rödgröna inte alls planerade, det gjorde alliansen. Han sa t.o.m. i fullmäktigedebatten att han gått igenom alla protokoll för att hitta det rödgröna beslutet och något sådant fanns inte, hävdade Moulavi. Tyvärr hann jag, p.g.a. långsam sidladdning, inte få fram protokollet under debatten för att visa på hans lögn. När jag ställde honom mot väggen efteråt och påtalade att man inte ljuger i fullmäktige fick jag en ursäkt. Han framhärdade att han inte hittat protokollet, lite märkligt eftersom han ju inte bara var med när beslutet togs han ville dessutom inte ens ta beslutet. Här är ett utdrag. Hela protokollet finns här: http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Namnder/Fritids_o_naturvardsnamnden/prot1107.PDF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritids- och naturvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

: 2006-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med utgångspunkt i ovanstående har Fritids- och naturkontoret gjort en prioritering enligt följande:

En ny konstgräsplan anläggs 2007 vid Årsta I. Därefter anläggs en ny konstgräsplan per år under

planperioden. Placering beslutas i nya majoritetens uppdragsplan 2007 - 2010

Yrkanden

Ali Moulavi (m) yrkar återremiss på ärendet.

Ilona Waldau (v) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg i att-satsen; inom ramen för nu

gällande uppdragsplan och budget.


Vem vill jobba för Centern?

Örjan Berglund har tydligen hoppat av Centernlistan, han kandiderar inte rapporterar Jan Nordling på TV4 och Radio Uppland. Enligt Nordlings blogg skriver Örjan Berglund bl.a. följande i ett pressmeddelande: "Massa skitsnack kring vad jag gjort eller inte gjort som t.ex. detta med att jag sände några hundra julkort till medlemmar och en del annat påhittat nonsens är inte något som gör att man fortsättningsvis glöder för årets valrörelse."

Det verkar som om nuvarande kommunalrådet Lars O Ericsson stödjer Örjan Berglund, åtminstone har han inte offentligt uttalat sig mot Berglund. Annars har varken Ericsson och partiets kretsordförande Rigmor Stenmark inte sparat på krutet när det gällt att kritisera centerpartister. Både Jonas Pettersson och Stephen Schad har fått känna på att man inte ostraffat uttrycker åsikter som inte har förankrats i toppen.

F.d. kristdemokraten Annette Stawenow konstaterar i alla fall på sin Facebooksida att "Centerns lag i Uppsala håller på att formas. Vi ska ha de bästa i kommunledningen!" Det är nog skönt för Centern att det fortfarande finns de som tror på partiet för när man offenligt (och säkert ännu mer internt) läser lusen av sina politiker kan man nog räkna med att det är fler än Berglund som inte längre glöder för årets valrörelse.

Permanent modell

Efter en söndag i partiets tjänst gick jag återigen förbi frisörsalongen med en handskriven lapp i fönstret

Permanent
modell
(kort hår)
sökes

Lappen har suttit uppe några veckor och salongen verkar inte få något napp. Inte så konstigt kanske. Första gången jag gick förbi och såg lappen tänkte jag att de sökte en ständig modell, en permanent modell. Efter ett  tag började fundera på om det inte var en olycklig särskrivning. De söker nog en permanentmodell. En person med kort hår som vill få sitt hår permanentat alltså. Inte i klass med den som sålde
kassa apparater men tillräckligt för att salongen nog får vänta ett tag på sin modell.

Dagens Fria

Många Uppsalabor väntar på Uppsalademokraten ska starta. Det vore ju bra om Uppsala kan få en rödgrön tidning. I avvaktan på den tycker jag att alla borde prenumerera på Uppsala Fria, en frihetlig nyhetstidning som vill bidra till en utveckling mot ett friare, öppnare samhälle, enligt tidningen själv. Själv kommer jag nog att prenumerera på båda. Jag kommer i alla fall inte att sluta prenumerera på Uppsala fria bara för att Uppsalademokraten kommer igång.

Tyvärr finns inga artiklar från senaste numret på nätet, det kan bero på att tidningen verkar ha lite personalbrist på Uppsalaredaktionen. (jobbtips till journalister: http://www.fria.nu/omfria/lediga-jobb, bl.a. 50-90% tjänst för en Uppsalajournalist). I senaste nummer kan man bl.a. läsa om Jeannette Escanillas (V) interpellation om varför inte ungdomsförbunden får komma in på Uppsalas skolor. Escanilla kallar beslutet för fegt och att kommunens hållnng riskerar att få allvarliga demokratiska konsekvenser. Vi får veta mer om MP:s förslag om tidsbank och om musikalen Changes i Uppsala. Tidningen har också en lång intervju med Immanuel Brändemo, bloggaren Trollhare.

Alexandra Coelho Ahndoril

Författaren Alexandra Coelho Ahndoril fanns med på Vänsterpartiet Stockholms förslag till riksdagslista, på tionde plats. När listan beslutades var hon helt plötsligt inte med. I Stockholm brukar det bli ganska stora omkastningar när riksdagslistan fastställs. I år flyttades t.ex. Jens Holm upp från femte plats till tredje (viktigt eftersom V Stockholm har fyra mandat idag) och flera andra justeringar gjordes. Jag har undrat en del vart Coelho Ahndoril tog vägen.

Igår när jag fick veckans Flamman fick jag förklaringen. Coelho Ahndoril valde att hoppa av listan eftersom hon inte skulle hinna med jobbet som riksdagsledamot. Det krävs visserligen att Vänsterpartiet mer än fördubblar röstsiffrorna i Stockholm för att tian på listan ska komma in men kända namn får mycket personröster och riskerar/har möjlighet att personväljas oavsett plats på listan. Om man då kommer på att man inte vill bli riksdagsledamot är det ju bättre att avstå från att kandidera än att göra sin väljare besvikna genom att tacka nej till uppdraget.

Rätt beslut av Coelho Ahndoril tycker jag, även om jag inte skulle haft något emot att ha henne på listan och som riksdagsledamot.

Veckans dubbelfloskel (trippel?)

Veckan dubbelfloskel, eller rent utav trippelfloskel står kristdemokraternas kommunalrådskandidat Ebba Busch för. TV4 Uppsala gjorde en intervju med Busch efter att hon valts som listetta. KD:s nya kommunalråd står det på hemsidan men för det krävs först att hon blir vald i höstens val och sedan att KD får tillräckligt stöd (av väljarna och av allierade) för att få ett kommunalråd.

"Framför allt att lägga i en högre växel tror jag,  jag är beredd att gå all in till över 100%", säger Ebba Busch i TV4:s reportage. Tre floskler på rad: lägga in en högre växel, gå all in och över 100%. Det är ju bra att Busch är beredd att jobba hårt men om man går all in så satsar man allt. Busch ska satsa allt till över 100%. Finanskommunalråd är kanske inte det uppdrag som ligger närmast till hands.

Kan man i uttalandet om att lägga in en högre växel ana kritik mot nuvarande kommunalrådet Gustaf von Essen? Ska hon lägga in en högre växel än Gustaf von Essen eller ska hon lägga in en högre växel än vad hon själv gjort hittills?

Det är lätt att i förväg uttala sig om hur det ska bli, det är en helt annan sak när det väl blir dags. Det ska i alla fall bli kul att höra om flosklerna hängde ihop med TV-intervjun eller om hon brukar krydda sitt språk med floskler.

Jag har gratulerat Ebba Busch till förstaplatsen på listan irl men gör det nu också virtuellt: grattis Ebba och välkommen till Stadshuset (om ni klarar er kvar).

(det är fel på TV4:s sida så jag kan inte lägga in tv-inslaget eller länka direkt till det men här är länken till TV4, intervjun kommer en bit ned:
http://www.nyhetskanalen.se/lokalt/uppsala)

Vänsterpartiets bostadspolitik

Vänsterpartiets bostadspolitik skiljer sig en del från den borgerliga. Bl.a. vill vi satsa på fler hyresrätter och vi menar att staten måste gå in för att hyresrätter med rimliga hyror ska kunna byggas. I veckans Ergo utvecklar vi vår bostadspolitik: Uppsala behöver en ny bostadspolitik.

Andra som skrivit mycket om bostadspolitik är Stockholmsvänstern som haft bostadspolitiken som tema.


Misstänkt fusk inom både Moderaterna och Centern

För några dagar sedan rapporterade DN att moderater i Stockholm värvat nya medlemmar, betalat deras medlemsavgift och fått dem att rösta i provvalet. Även ordföranden i Stockholms nomineringskommitté kan vara inblandad.

Det verkar som om man inom Moderaterna bedriver personvalskampanjer även inför provvalet, som lägger grunden till listorna. Personvalskampanjer som går ut på att värva medlemmar enbart för att få deras röster och betala deras medlemsavgifter om de inte vill göra det själva.

Idag avslöjar UNT att samma sak sker i Uppsala. En Moderat, vars namn inte nämns, ska ha värvat vänner och bekanta till Moderaterna och betalat deras medlemsavgifter. En man, som inte är moderat, har låtit sig värvas för att kunna rösta på sin bekant i provvalet.

Huruvida det här är fusk eller bara oetiskt är förmodligen upp till partiernas regler. Inom Vänsterpartiet har vi inget som reglerar detta men om det kom fram att ngn som fått många röster också nyligen värvat just de här personerna till partiet, och de inte var aktiva i partiet, skulle nog den personen tas bort från listan. Eftersom jag är med i distriktets valberedning och vi prickade av röster mot medlemsförteckningen tillsammans med Uppsalas valberedning så vet jag att vi inte hade en massa nya okända medlemmar som deltog i valet. De nyare medlemmarna är också aktiva i partiet.

TV4 Uppsala avslöjade igår att Centerpartiets förstanamn, och kommunalrådskandidat, också fuskat. Han har brutit mot partiets egna regler som säger att kandidater inte får använda partiets medlemsförteckning för att skicka ut valmaterial. Förstanamnet, som också är politisk sekreterare, skickade ut en julhälsning där han samtidigt uppmanade medlemmarna att rösta på honom. Han vann sedan provvalet. Fusk enligt Centerpartiets egna regler alltså.

Moderatvärvningen i Uppsala har gett eko i SVD som rapporterar att fusk misstänks även i Uppsala. Centerfusket är än så länge ingen riksnyhet men ett avslöjande brukar oftast följas av flera så fortsättning lär följa.  (uppdatering: Centerfusket nu på Politikerbloggen och i Expressen)

För en vecka sedan trodde jag att det i stort sett var klart med vilka kommunalrådskandidater partierna kommer att ha. Nu kan Centerpartisten tvingas bort och Kristdemokraternas möte satte Ebba Busch före valberedningens förslag Gustaf von Essen.  Det blir en spännande vår och den 7 mars har vi årsmöte och spikar våra listor, utan fusk.


DN:s artiklar: Tensta-Rinkeby ny maktfaktor i partiet, Fusk misstänks på flera platser, Toppmoderater känner till röstfusket,  Moderat avgår efter valfusk 

En plats för alla kvinnor som drabbats av mäns våld

Även UNT skriver om Fadime och vissa kurders rädsla för att pekas ut. Jag har aldrig möts av några protester mot förslaget om att en plats i Uppsala ska uppkallas efter Fadime under de tre år som gått sedan vi la förslaget. Protesterna har blivit höga nu efter radioinslaget igår. Den viktiga skillnaden är, som jag också skrev igår, att vi har föreslagit en plats medan radiointervjun på kurdiska föreningen handlade om en staty. Nu verkar dessa båda förslag ha blandats samman och blivit ett.

Personligen har jag inget emot en staty men det är ingenting som jag kommer att driva. Jag förstår de kurdiska männens rädsla för att bli stigmatiserade och utpekade som dottermördare och jag tror att en staty kan riskera att bli ett monument över just detta. Rätt utförd kan den också bli ett monument över kvinnans rättigheter utan någon som helst koppling till vem som mördade henne. Själv tänker jag aldrig på Fadime som kurd eller på hennes släkt som kurder. Jag tänker på henne som en ung kvinna med ett samhällsengagemang som mördades av sin far p.g.a. detta samhällsengagemang.

De flesta män i Sverige som misshandlar och mördar kvinnor är svenskar, svenskar vars förfäder också bodde och verkade i Sverige. Det får vi aldrig glömma. De män som satt i system att gifta sig utomlands och som ofta kontrollerar och misshandlar sina fruar är svenskar utan någon annan bakgrund än den svenska. SvD har en artikelserie om dem just nu. De senaste mördarna som vi läser om i tidningarna är svenska män som mördat sina flickvänner/fruar. Mäns våld mot kvinnor följer inga nationsgränser. Fadime är en symbol för mäns våld mot kvinnor i Sverige och i Uppsala.

Namnge en plats efter Fadime, den mest kända Uppsalakvinna som mördats, och gör den till en plats för alla Uppsalakvinnor som drabbats av mäns våld. Gör den inte till något annat än just det, mäns våld mot kvinnor.


Varför hedra Fadime

Här är länken till inslaget om att hedra Fadime, lägg märke till att inslaget huvudsakligen handlar om en staty. Det som vi i Uppsala har föreslagit är att en plats ska få hennes namn. Vi driver inte att en staty av henne ska uppföras, vilket är det som inslaget huvudsakligen handlar om. Det står också på sidan att Vänsterpartiet i Uppsala driver en staty, det är alltså en missuppfattning. 

Fadime är en symbol för kvinnors rätt till ett eget liv. Ett hedrande av henne handlar inte om vem som mördade henne eller dennes bakgrund. Kurder är ett utsatt folk som diskrimineras i de nationer där de bor. De behöver inte diskrimineras ytterligare i Uppsala och Sverige. Jag vågar påstå att Vänsterpartiet är det parti i Sverige som står upp för kurdernas rättigheter. Men Vänsterpartiet är också ett feministiskt parti, vi står också på kvinnornas sida. När en kvinna mördas av en närstående man för att hon inte uppträder så som han tycker att hon ska borde detta uppmärksammas, oavsett vilken nationalitetsidentitet som hon eller hennes mördare har. Är det dessutom i kombination med ett stort mod och samhällsengagemang så förtjänar hon dessutom att hedras och minnas. Det är därför som vi i Uppsala driver att en plats ska få Fadimes namn.

Missa inte Studio 1 idag

Jag har just fått höra ett reportage om förslagen om att Fadime Sahindal ska hedras med en staty eller genom att få en plats uppkallad efter sig. Reportaget sänds i Studio 1 idag ngn gång mellan 17.00 och 17.45.

I reportaget intervjuas jag, Centerpartisten Mats Jonsson, Amineh Kakabaveh och medlemmar i Kurdiska föreningen i Uppsala. Jag har som sagt hört reportaget i förväg och ska inte avslöja vad det handlar om men jag kommer att lägga ut en kommentar direkt efter att reportaget sänts.


Vem bryr sig om Ursula?

Aftonbladet avslöjade igår att Fredrick Federley åkt på en bjudresa och extraknäckat som sitt dragalterego Ursula. Idag följer tidningen upp med en ny artikel med rubriken På uppdrag med Centern. Själva artikeln handlar om riksdagspolitikers sidouppdrag och vilka regler som finns inom de olika partierna. Helt ok artikel ur det perspektivet men rubriken har ju ingenting med det att göra. Ordleken (observara kursiveringen som är tagen från tidningsrubriken) är ju bara ett sätt att locka läsare. Rubriken gör också narr av Federley och hans dragperson. Det är inte ok. Det spelar väl ingen roll om Federley åkt på en bjudresa som Ursula eller som Fredrick. Det är sidouppdraget, bjudresan, extraknäcket som är intressant, inte hur han såg ut eller kallade sig under resan. Det är inte heller intressant vad hans extraknäck innebär så länge det är lagligt.

I den första artikeln säger Fredrick att det inte var han utan hans dragpersonlighet Ursula som åkte på resan. Stämmer det så är det ju oroväckande att Fredrick tycker att det är ok att göra saker som Ursula men inte som Fredrick. Jag tror nog att han mer försökte skoja bort och göra frågan mindre allvarlig med det svaret. Han lär väl för övrigt ha åkt som Fredrick, Ursula lär knappast ha ett pass.

Läs gärna Trollhares inlägg

Kommunstyrelse

Så har vi haft kommunstyrelse, fyra timmar höll vi på den här gången. Sedan en tid tillbaka kan man följa KS beslut via nätet, nu finns även våra reservationer där så jag behöver inte upprepa dem: http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/Kommunstyrelse/Kommunstyrelsen-direkt/

Det har blivit ett fel, vi reservade oss inte mot Fyrishovs utbyggnad. Våra synpunkter arbetades in i beslutet.

Som vanligt när jag inte har ngt att blogga om, eller som nu faktist inte har tid, rekommenderar jag istället andra bloggar. Den här gången med ett svep av vänsterbloggar:

Kaj Raving

Klimathotet kan vara överdrivet skriver Aftonbladet idag. Jag hoppas verkligen de har rätt, annars är frågan om vi inte redan är rökta. Men vad spelar det för roll om klimathotet är överdrivet eller inte? Vi kan ju knappast göra annat än att utgå ifrån ett värsta-scenario i vilket fall, och se till att ställa om produktion, konsumtion osv utifrån det.För vad är alternativen? Antingen utgår vi ifrån ett värsta-scenario, agerar utifrån det och hoppas att vi ändå har fel.

Läs hela

Med bostadspolitik bygger vi om världen!

Stockholmsvänster

BOSTÄDER. Denna vecka presenterar Stockholmsvänstern den bostadspolitik Vänsterpartiets kommer gå till val på i Stockholm. En politik som inbegriper hela livet, och hela samhället. Från det man vaknar på morgonen till det man lägger sig ned för att sova så finns bostadspolitiken närvarande, skriver Ann-Margarethe Livh (V) för Stockholmsvänstern. Varje dag den här veckan kommer [...] …

Läs hela

Obehagligt om grooming

Ung Vänster

Det har instiftats en lag mot så kallad grooming, alltså mot att vuxna människor kontaktar barn på nätet i sexuellt syfte. Det här har gjort piratpartisten Oscar Swartz upprörd. Han hejas på bl.a. av partikamraten Henrik Alexandersson, som utdelar en ryggdunk till Schwarz för att ”han sågar moralpaniken och alarmismen kring så kallad grooming”.Schwarz skriver om lagstiftningen på Newsmill. Han skriver att problemet inte är så stort som medierna får det att verka, att de målar upp en ”skräckbild” …

Läs hela

Villkorade rum

Approximation

Karen Sternheimer återger i en läsvärd artikel en lista med småpåviga uppföranderegler från en typisk amerikansk shoppingmall. Regelverkets syfte är uppenbart: att hålla borta grupper som antas kunna inverka negativt på konsumenternas shoppingdelirium.Affärsidkarna förbjuder såväl ?opassande klädsel? som politiska aktiviteter inne i anläggningen. Flera punkter fokuserar direkt på tonåringar. Enligt uppföranderegel nummer två får ?minderåriga inte kontinuerligt sam …

Läs hela

Kommer Reinfeldt tillåta uranbrytning?

Jens Holm

Radioprogrammet Klotet har i veckan rapporterat om att ett gruvbolaget Continental precious minerals planerar att ansöka om att starta uranbrytning i Oviken, Jämtland. Som bekant kan uranbrytning vara helt förödande för miljön och folkhälsan. Vid brytningen frigörs radon och radioaktiva ämnen samt att det bildas stora mängder restprodukter med farligt innehåll. Continentals kommande ansökan kan säkert [...]

 Läs hela

Var är apartheidkramarna idag?

Politik och Poesi

Ett gäng ängsligt riksdagskandiderande borgare har av någon underlig anledning fått en kolumn skrämselpropaganda publicerad i Aftonbladet. Rena kosacktongångarna.En rödgrön röst kan göra Ohly till minister och vi får det som i Korea… Extremister av alla slag ska hållas utanför… Tidigare S-ledare var minsann noga med att hålla rent vänsterut…Ja, det sista stämmer. Tidigare S-ledare har med alla medel bekämpat sin mindre och radikalare konkurrent inom arbetarrörelsen. Avhysning från arbetspl …

Läs hela

Sovsäckar och övervakning

Fredrich Legnemark

Det förefaller som några riksdagsledamöter tagit initiativet att leta upp sovsäckar åt hemlösa (Aftonbladet). De menar säkerligen väl med sin gest, men det uppfattas säkert som ett hån av många av de som saknar bostad. Rimligen har man väl egentligen makt som riksdagsledamot att arbeta för en mer social bostadspolitik. Rimligen kan man väl tycka [...] …

Läs hela

Välkommet besked från de rödgröna att de är berdda att riva upp lavallagen

Pamflett

Vänsterpartiet har framgångar i det rödgröna samarbetet. Först den ambitiösa bostadspolitiken och idag ett klart besked att de rödgröna tänker riva upp lavallagstiftningen. Regeringens lagförslag efter Lavaldomen öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens. Om vi inte lyckas stoppa förslaget nu kommer vi, om vi vinner valet, att riva upp lagen, skriver Sven-Erik Österberg (S), Josefin Brink [...] …

Läs hela

De rödgröna vill rädda kollektivavtalen

Lindahls blogg

Idag meddelade de rödgröna att de är beredda att riva upp den sk. Lavallagen vid ett regeringsskifte. I en artikel i SVD skriver  Sven-Erik Österberg (S), Josefin Brink (V) och Ulf Holm (MP) att alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. ”Efter Lavaldomen har regeringen, trots att den talar om [...] …

Läs hela

Moderat magplask

Birgitta Sevefjord

Moderaterna ger inte upp. I Svenska Dagbladet i går radar de återigen upp alla de där vulgärargumenten om vad sprutbyte innebär. Nu har vi kommit så långt i landstinget att det finns en blocköverskridande majoritet om att införa sprutbyte, som kompletterande insats för att nå missbrukarna. Då undrar man ju varför M går ut och blottar en spricka i Alliansfasaden så här ett halvår före valet. Ganska osmart, måste jag säga men det är väl de ultrakonservativa krafterna i partiet som trycker på.Alla …

Läs hela

Tragik i Afghanistan

Ida Vänster

I dagens BT kommenterar ledarsidan att trots att svenska soldater blir dödade i Afghanistan, skall svensk militär finnas kvar i landet. Man skall inte göra billiga politiska poänger på tragiska händelser, men jag tycker ändå att händelsen aktualiserar debatten om vad svensk militär skall göra. Personligen tycker jag att Sverige borde prioritera bistånd. Hans Linde har kommenterat [...] …

Läs hela

Skillnad på bidrag och bidrag

Rosas blogg

1 man och 80 kvinnor har tagit ut vårdnadsbidrag i Enskede-Årsta-Vantör skriver Stockholm City. Tidningen har ringt runt till stadsdelsförvaltningarna och visar att 93 procent av alla som får vårdnadsbidrag i Stockholms stad är kvinnor. Och som sagt i vårt stadsdelsområde är det 98,8 procent kvinnor …Det övertydliga könsrollsmönstret besvärar inte Ewa Samuelsson, KD:s gruppledare i Stockholm. ”Vårdnadsbidraget är till för alla som vill” enligt tidningsartikeln. Det är minsann annat ljud i skäl …

Läs hela

Är valet redan vunnet?

Emil Berg

Att årets valkampanj skulle bli smutsig har många med mig förutspått. De borgerligas stora vilja att behålla makten för att fortsätta nedmonteringen av den svenska välfärden för att gynna de rika måste ju få fortsätta. På en mandatperiod hinner de ju inte sänka hela skiten utan det krävs antagligen två för att uppnå detta mål.Det är därför inte heller förvånande att ett gäng högernissar i dagens Aftonbladet går till storms mot att vänsterpartiet efter en valseger skulle ingå i en rödgrön regerin …

Läs hela


Inga Ärnamotståndare kvar hos Centern

När Centerpartiets fullmäktigegrupp för några månader sedan röstade om hur de skulle ställa sig till en civil flygplats på Ärna ska tre av dem ha röstat nej. På det förslag till fullmäktigelista som offentliggjordes för ngn vecka sedan finns ingen av dem kvar på valbar plats. Den första kända Ärnamotståndaren kommer först på 15 plats och de andra två finns inte ens med bland de 20 namn som Radio Uppland publicerade.

Är det en slump eller en utrensning?

Uppdatering: Även Per Norstedt röstade för ett yttrande med avstyrkande av civil flygplats. Norstedt har flyttats från tredje till femte plats, dvs. fortfarande en valbar plats. Norstedt må ha röstat mot civil flygplats men har inte tillhör inte de kända Ärnamotståndarna i partiet. Mitt resonemang i denna bloggpost utgår från dagens fullmäktigeledamöter, det kan naturligtvis finnas andra motståndare bland de nya på listan inför årets val. Min poäng är dock fortfarande att de Centerpartister i fullmäktige som tagit strid för ett nej till civil flygplats på Ärna har försvunnit från fullmäktigelistan eller flyttats ned på icke valbar plats.

Bloggen nytänder?

Efter ett nästan fem timmar långt lördagsmöte (10.30 till 15.15) fortsätter arbetsdagen med uppgifter som måste bli klara till på måndag. Även om man kunde göra sig rolig över Nordgrens krav på att en politiker ska jobba 90 timmar i veckan och veckans alla dagar så är verkligen så att vissa veckor faktiskt blir så där arbetsfyllda. Just idag föredrar jag att att göra klart allt så att jag slipper jobba på söndag. Vilket inte är riktigt sant, på söndag kommer jag att läsa handlingar till måndagens arbetsutskott samt förbereda mig inför ett möte måndag morgon. Men jag kommer att göra det hemma och inte vid mitt skrivbord i Stadhuset.

Jag hoppas i alla fall att få lite mer tid att uppdatera bloggen och göra det bättre framöver. I veckan var jag på ett möte med SKL:s nätverk för att utveckla medborgardialogen. Där fick vi bl.a. ta del av tankar om de sociala medierna som forum för medborgardialog. Jättespännande och det kändes som det gav mig ny energi i bloggandet. Jag har bloggat i fyra år nu och behöver verkligen en nytändning. Mitt allra första inlägg gjorde jag den 19 februari 2006.


Reseskildring med politiska slängar

DN har idag ett turistreportage om Budapest, Flaneringspärlan Budapest. Journalisten bakom reportaget kan inte låta bli att lägga in ett par politiska slängar, ogenomtänkta politiska slängar.

Han skriver bl.a. att "av det gamla kommunistiska Östeuropa syns numera nästan ingenting alls i Budapest". Han skriver inte vad man kunde se av det kommunistiska Östeuropa förr. Min minnesbild är enstaka röda stjärnor på fabriker och den röda stjärnan i landets vapen. Någon motsvarighet till Östtysklands stora affischtavlor fanns inte, i alla fall inte under mina många besök i Budapest under 70- och 80-talen. Kanske tänker han på alla trabanter och frånvaron av de stora affärskedjorna och porrklubbarna. Det är alltså stadsbilden han skriver om, inte statsskicket och politiken.

Han skriver också: "Den speciellt ungerska jugendstilen är verkligen ögonkittlande – stad, stat och privat har tillsammans gjort underverk för att återskapa huvudstadens milda glans efter två världskrigs och fyra decenniers kommunistisk förödelse." Andra världskriget och revolten 1956 innebar absolut en förödelse för staden. Den kommunistiska förödelsen kan man prata om när det gäller Sovjetunionens kväsande av den ungerska frihetskampen, kulhålen i husen finns fortfarande kvar.  De fyra deccenierna av kommunism är däremot snarare det som har bevarat den ungerska jugendstilen. Det är ingen slump att Prag och Budapest anses som Europas vackraste städer. Västeuropas rivningshysteri nådde aldrig hit, husen finns kvar. De renoverades inte och hade kanske inte klarat så många ytterligare år av förfall men de står kvar. Idag är husen längs med de stora gatorna renoverade och fasaderna putsade, istället för svarta av tvåtaktsmotorernas avgaser är de vita. Husen på bakgatorna är fortfarande i lika dåligt skick, eller sämre, som vad de var före murens fall.

Skribenten rekommenderar en utställning om "Budapests belägring vintern 1944–45 som krävde tiotusentals ungerska och judiska civila dödsoffer". Belägringen är alltså Röda arméns belägring där strider mellan Röda armén och den tyska ockupationsmakten fördes gathörn för gathörn. Säkert fanns det judiska civila dödsoffer under denna tid men de flesta av Budapest judar hade redan förts till koncentrationsläger eller förts ut på oändliga dödsmarcher, de ungerska nazisterna pilkorsarna fortsatte dessutom oförtrutet att leta upp och mörda gömda judar in i det sista. Det jag reagerar på allra mest är skribenten skiljer på ungrare och judar. Vad menar han, var inte de ungerska judarna ungrare, vad hade de då för nationalitet? De flesta såg sig själva som ungrare med judisk tro.

Ilona på Hjältarnas torg i BudapestArtikeln avslutas med: "Stefan var den förste ungerske nationalhjälten. Den senaste är Imre Nagy, reformkommunisten som blev premiärminister under det ungerska upproret 1956 och senare arkebuserades av de Sovjettrogna som slog ned revolten. En staty av Nagy stående på en bro, blickande mot parlamentet, med filthatt, regnrock och paraply är numera uppsatt på Martyrplatsen som symbol för att ungrarna vänt sin folkrepublikanska, socialistiska, historia ryggen."

Den tolkningen känns verkligen som skribentens egen. Varför välja en kommunist som symbol för att man vänt sin folkrepublikanska, socialistiska, historia ryggen? I ett land där den folkvalda regeringen domineras av landet  största parti Socialisterna? Dessutom fanns det inga Sovjettrogna som slog ned revolten. Den slogs ned av Sovjetunionen utan stöd bland ungrare. När det stod klart att Sovjetunionen tänkte invadera, och att det inte gick att stoppa, valde några i regeringen att byta sida men de var aldrig pådrivande utan stödde själva revolten tills den var dödsdömd.

Jag älskar Budapest (förutom klyftorna mellan rika och fattiga, porrklubbarna, prostitutionen, förtrycket av romer, den ökande antisemitismen m.m.) och rekommenderar verkligen ett besök där.

Bilden föreställer mig på Hjältarnas torg 2008 när min ungerske bror guidade mig och min familj i staden, mest för mina barns skull som egentligen aldrig sett Budapest som turister.

Första gången jag träffade min bror var jag tio år. Vi kunde inte åka till Ungern förrän min pappa fått svenskt medborgarskap. Först då kunde han åka dit och vara säker på att få lämna landet igen. Från det att hans fru åkte tillbaka till Ungern med deras son tog det 11-12 år innan de kunde ses igen. Så jag försvarar verkligen inte den ungerska kommunistiska regimen. Det är inte syftet med det här blogginlägget. De inskränkningar i frihet som fanns kan inte försvaras utan bara fördömas.


Reinfeldts arbetslöshetssiffror - veckans snackis

Veckans snackis i blogosfären är Reinfeldts felaktiga jobbsiffror. Hittills har 50 bloggar kommenterat DN:s artikel och ytterligare bloggare har kommenterat ngn av alla de andra tidningsartiklarna. Jag tänker inte blogga om det, tror knappast att jag kan komma på något nytt att säga eller koppla det till Uppsala. Eller förresten, koppla till Uppsala kan jag. För här gjorde nämligen folkpartisten Mohamad Hassan precis samma sak i en debatt i Uppsala kommunfullmäktige, mer om det på Niclas Malmbergs blogg (i slutet av inlägget).

Om Reinfeldts blunder rekommenderar jag Alliansfritt Sverige, ID:Pelaseyed och Kaj Raving