Fullmäktigerapport

KF igår, förkrossande överens. Trots att samtliga partier (med undantag av spridda röster) sa ja till samtliga ärenden förutom en motion om Lokala väktare, som röstades ned med siffrorna 79-2, tog fullmäktigemötet hela fem timmar.

Skälet var dels en ajournering för val till Sveriges kommuners och landstings kongress (jag tackar för förtroendet), dels en lång debatt om delårsbokslutet. Gunnar Hedberg (M) tyckte inte att vi i oppositionen borde debattera, väljarna hade ju valt alliansen. Det var enda sättet man kunde tolka hans yttrande om valet och att vi glömt vilka som vann. Jag gick upp och påpekade att jag har rätt att argumentera för de väljare som röstat på mig och mitt parti och att de räknar med att jag granskar majoritetens politik. Alla i fullmäktige är folkvalda och har rätt att uttala sig, även om de inte tillhör valets vinnare.

Sjuka och andra sociala problem sa Mohamad Hassan och menade att det berodde på de koder som Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden använder. Först när jag flera gånger påpekat att sjuka inte är sociala problem utan personer som tvingats till socialbidrag p.g.a. av alliansregeringen förvägrar dem sjukersättning och att hans hopbuntande av personer med sjukdom och med sociala problem sa han något om att sjuka inte är sociala problem, förutom de som har socialbidrag då för de har ofta sociala problem också.

En annan motion som tog lång tid var motionen om Speaker's corner. Alla var överens om att säga ja till det men argumenten skiftade. Miljöpartiet ville uppgradera och satsa på Speakers corner lite överallt med fasta högtalare, det ansåg partiet vara mer modernt. Själv tycker jag nog att om man ska vara riktigt modern så borde vi satsa på små videobås där sändningen skickas ut till mobiler och datorer samt kan ses i efterhand. Det är ju det moderna nya sättet att ta till sig nyheter och information. Inte titta på TV eller debatter i realtid utan att ladda hem och ta del av när det passar en själv.

Vi lämnade också in en del motioner och interpellationer. Dessa kan man ta del av här:
http://uppsala.vansterpartiet.se
Oinspirerad blogg

Det är ett tag sedan jag bloggade sist. Lite trist med tanke på att min ambition är att blogga varje dag. Det har inte saknats saker att blogga om. Jag var på ett mycket inspirerande kulturseminarium i lördags och igår var det kommunstyrelse. Jag kunde också ha bloggat om hur himla kul det är att vi måste hyra lokal för våra medlemsmöten eftersom vi numera är fler än vad som ryms i vår sammanträdeslokal.

Det händer en del framöver som det verkligen finns anledning att blogga om. Jag har t.ex. lämnat in flera interpellationer och vi har tagit fram en kompletterande budget. Detta kommer i bloggen i morgon eller nästa vecka. Om jag nu hittar inspirationen att blogga. Andra saker som kommer att bloggas framöver är vilka vänsterpartister som kommer att representera partiet och våra väljare i nämnder och styrelser. Det kommer inte att kräva så mycket inspiration eftersom det inte behöver kommenteras.

Jag hoppas också få tillbaka inspirationen att blogga även om saker som ligger utanför kommunalpolitiken. Om det nu finns någon trogen läsare som saknat det.


En borgerlig budget är en borgerlig budget

Idag kom den borgerliga alliansens reviderade budget. Skatteintäkterna har ökat och regeringen har lagt ut ett extra statsbidrag till kommuner/landsting och i december ska vi besluta om hur dessa pengar ska användas.

Det finns många hål att stoppa pengarna i. Alliansen tycks få dessa pengar att räcka hur långt som helst. Den bästa trollkonsten står moderaten Cecilia Forss för. 21 mnkr ska räcka till att öka den tid som barn till föräldralediga och arbetslösa får vara i förskolan samt öka kvaliteten. 21 mnkr räcker tyvärr inte långt inom förskolan, där behoven är så stora.

Nu ska man väl inte klaga när borgarna i brist på egna idéer uppfyller några av de rödgröna vallöftena, som satsning på förskolan, Sävja kulturcentrum och klimatprotokollet. Utifrån den ekonomi och den skattesats som borgarna valt så blir det ju inte bättre än så här. Fast visst borde de sett till att även Alnäs och skolavslutningsarrangemanget Fett mé kärlek fått möjlighet att fortsätta.

En borgerlig budget är dock en borgerlig budet hur mycket angelägna satsningar man än plockar in från den rödgröna skuggbudgeten.

 


Mona Sahlin

Jag tänker inte blogga om Mona Sahlin och socialdemokratin. Kanske gör jag det när det kommer troliga förslag på ny partiledare. För naturligtvis bryr jag mig om vem som ska leda Socialdemokraterna, bloggade bl.a. om S förra partiledarval så här: Mona Sahlin, inte något framtidslöfte direkt.

Det känns som om jag fick rätt även om jag omvärderat Sahlin och blev mer positiv efter ett tag. Så där, nog talat om Mona Sahlin och socialdemokratin.

Följ inte Google maps

Media rapporterar att en gränstvist utbrutit mellan Costa Rica och Nicaragua och skälet tros vara att Google maps dragit gränsen fel. Bl.a. SvD och DN rapporterar. Läser man DN:s artikel mer ingående visar det sig förstås att tvisten funnits länge och handlar om en flod som utgör gräns mellan länderna. Nicaragua hävdar att flodens utlopp förflyttats in i Nicaragua under årens lopp. Nicaragua använder bara Google maps dragning som ett stöd för de anspråk som landet redan hade.

Det är ju tur det, det vore inte så bra om Google avgör var gränsen går mellan länder. Det skulle ge Google lite väl stor makt.

I det lilla perspektivet skulle det kunna innebära problem även för mig. Det gick en gång en väg över min sommarstugetomt. Rent formellt har ingen har servitut, dvs. rätt, på den del som går över tomten. Vägen går upp till en allmänning och till en stuga i skogen. Ingen har kört på den vägen på många år och den håller på att växa igen bortanför den yta som vi håller ordning på. Det innebär att den inte syns på satellitbilder men den är utritat på kartor. Google maps har därför på satelllitbilderna ritat ut vägen lite ungefärligt, rakt över vår friggebod.

Man kan ju tänka sig vad som skulle hända om någon hävdade sin rätt att använda vägen enligt Google maps satellitbild. Först köra rakt igenom vår bod, sedan över åkern (bonden blir inte glad om det inträffar under växtsäsongen), därefter rakt igenom en tät skog uppför en sluttning, för att slutligen hamna i en liten glänta i skogen.

screenshot av Google mapsVår bod syns till vänster. Ska man till stugan uppe i skogen ska man inte vika av till höger, som den utritade vägen gör, utan fortsätta rakt upp. På denna bild går vägen inte bara rakt genom boden, den går även över jordgubbslandet, hallonbuskarna och solpanelen.

The pump that broke the ice

Glaciärerna smälter och stora isstycken bryts loss från isbergen som ett resultat av växthuseffekten. Med tanke på det är det ganska kul (fast på ett sorgligt sätt) att oljebolaget BP 1970 gjorde reklam för sig genom att fotografera en pump i Alaska med isberg och texten "The pump that broke the ice". BP har ju alldeles rätt, även om det inte är växthuseffekten som bolaget tar ansvar för i annonsen.

(annonsen handlar om att BP (Brittish Petroleum) slagit de amerikanska oljejättarna på deras hemmaplan genom stora oljefynd i Alaska). Klicka på bilden nedan för större bild.

annons med texten

Hur bloggar Uppsalas kommunalråd?

I valrörelsen började flera politiker blogga. Här i Uppsala sällade sig Gunnar Hedberg (M) till den bloggande skaran. Eftersom jag startade den här bloggen veckade efter att jag blev kommunalråd (februari 2006) tillhör jag de politiker som bloggat regelbundet oavsett val eller inte val. Hur är det då med Uppsalas övriga kommunalråd?

De nya kommunalråden Maria Gardfjell (MP), Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Stefan Hanna (C) och Ebba Busch (KD) bloggade redan innan de blev kommunalråd och har i varierande grad fortsatt efter att de valdes.
Maria uppdaterade sin blogg för fyra veckor sedan men bloggfrekvensen har aldrig varit särskilt hög och hon bloggade inte oftare under valrörelsen än tidigare. Marlene och Erik fortsätter med ca ett inlägg varannan vecka. Stefan uppdaterar sin blogg i princip dagligen medan Ebba inte bloggat sedan fredagen före valet.

Gunnar Hedberg som startade sin blogg i valrörelsen har inte heller bloggat sedan fredagen före valet. Här kan vi verkligen tala om en som bara bloggat för valrörelsens skull.

Det andra moderata kommunalrådet tycks däremot blogga på i samma takt oavsett om det är valrörelse eller inte, Cecilia Forss uppdaterar sin blogg ungefär varannan var tredje dag.  Även om hon i perioder kan låta det gå längre tid mellan uppdateringarna.  

Folkpartiets nya kommunalråd bloggade varken i valrörelsen eller nu.

Det ska bli spännande att se hur bloggarna kommer att användas under mandatperioden. Jag kommer i alla fall att försöka hålla bloggen uppdaterat med så gott som dagliga inlägg. Tips om vad jag ska ta upp tas gärna emot.


Bättre kommunal omsorg

Upsala Nya Tidning fortsätter sin granskning av äldreomsorgen idag och konstaterar att de stora bolagen skatteplanerar. Socialdemokraten fortsätter prata kvalitetsupphandling medan Vänsterpartiets Eva Laurin är tydlig med att hon är kritisk till att privata aktörer över huvud taget släpps in på marknaden och att hon vill att enbart kommunen ska stå för omsorgen.

Bra rutet Eva! Våra skattemedel ska gå till omsorgen och inte till aktieutdelning.

Nedskärningar i äldreomsorgen

Upsala nya tidning granskar äldreomsorgen i Uppsala kommun och den uppvisar stora brister. Det är inte förvånande och inte heller okänt. Om man pressar ersättningen för äldreomsorgen så innebär det försämringar. När kostnader huvudsakligen handlar om personalkostnader så innebär rationaliseringar personalminskningar.

Högern är stolt över sina konkurrensutsättningar och prispressade äldreomsorg, Socialdemokraterna ropar på kvalitetsupphandlingar. Endast Vänsterpartiet står upp för en offentlig och bra äldreomsorg utan konkurrensutsättning.

Ett av de äldreboende som UNT nämner i sin artikel skrev Vänsterpartiet om i valtidningen:

"Myrbergska gården är ett exempel på en verksamhet som konkurrensutsatts och där kommunen vunnit upphandlingen. I oktober börjar det nya avtalet gälla och då minskar ersättningen med ca 100 kr om dagen för varje omvårdnadsboende och ca 200 kr om dagen för varje demensplats. För en demensplats innebär det ca 70 000 kr i minskad ersättning, det motsvarar en årslön på ca 4,5 platser. Myrbergska gården har 34 lägenheter för personer med demenssjukdom och det försvinner resurser för ungefär sju tjänster. Om det innebär neddragning av sju tjänster på demensboendet kan Vård&bildning, Uppsalas egen regi, inte svara på idag."

Nu har det nya avtalet börjat gälla så jag ska snarast ta reda på vilka neddragningar som gjorts på Myrbergska.

Trött på FP

Folkpartiet fortsätter sitt kortståg mot Uppsala pride. Den här gången är det den politiska sekreteraren som via Upsala Nya Tidning låter hälsa att det är "extremvänstern" som står bakom Uppsala pride i sin besvikelse över att bara tre personer ville veta vad alliansen gör för HBT i Uppsala*. Denna åsikt framfördes av folkpartister även förra året och bemöttes på min blogg.

Jag kan förstå att inte alla gillar Uppsala pride. Överskottet av festen går till illegala flyktingar, maten och fikat serveras av Djurrättsalliansen och är helt vegansk, biljettpriset är efter förmåga osv. Alla gillar inte idéella och solidariska rörelser utan vill att kapitalism och förtjänst ska styra. Andra vill bara festa och vill inte gå på seminarier om HBT-situationen i tredje världen eller hur vithetsnormen påverkar våra ställningstaganden (som var temat på ett av Vänsterpartiets arrangemang i år). Uppsala pride är en antirastistik och queerfeministisk festival, inte en HBT-festival som Stockholm pride. 

Om nu Folkpartiet anser att ett intersektionellt och anti-kapitalistiskt förhållningssätt är extremvänster (faktum är att många i arrangörskretsen är aktiva inom Feministiskt initiativ) förstår jag inte vad partiet har på Uppsala pride att göra.

*Den som vill veta vad som hänt inom HBT-området sedan alliansen tog över styret av Uppsala kommun kan ta del av den sammanställning som jag gjorde inför förra årets Uppsala pride:


Uppsala kommun beslutade 2006 på initiativ av vänsterpartiet att uppdra till samtliga nämnder att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella och transpersoner lever under, samt

att uppdra till utskottet för demokrati, jämställdhet och integration att, tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden anordna genusdagar, där inriktningen hbt ingår, för politiker och medarbetare.

KD och M röstade nej med motiveringen att ett ensidigt stöd till HBT-personer riskerar att gå ut över andra utsatta grupper som handikappade och alkoholskadade.

Uppsala kommun beslutade på initiativ av vänsterpartiet att ta fram ett program med åtgärder för att underlätta och stödja unga hbt-personer. Kristdemokraterna och moderaterna röstade nej. Programmet har efter sju år fortfarande inte tagits fram!

 

2008 lade vänsterpartiet en motion angående alla människors lika värde – även i idrotts- och föreningslivet med bl.a. uppdrag att genomföra en undersökning av hur idrottsrörelsens/föreningars arbete inom kommunen bedrivs för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Samt att kriterier fastställs utifrån mål om allas möjlighet att delta för bidragsgivning till föreningslivet.

 

Motionen stöddes av MP, S sa ja till undersökningen och nej till kriterier, M, FP, C och KD sa nej till hela förslaget.

 

Intresset för hbtq- och jämställdhetsfrågor är i det närmaste obefintligt hos den styrande högermajoriteten. När HBT-dagar, enligt beslut 2006, anordnades 2008  för politiker valde många nämnder att inte skicka ut inbjudan till sina ledamöter.

 

Varje fråga om Uppsalas HBT-arbete besvaras av ansvarigt kommunalråd med hänvisning till skolans likabehandlingsplaner.

(här ska sägas att Uppsala sedan 1 november har ett nytt ansvarigt kommunalråd som ännu inte fått chansen att säga något, och inte heller tagit chansen att säga något - än)

Uppsala pride

Snart startar Uppsala Pride. I år har Vänsterpartiet två programpunkter och Ung vänster två. Du kan också träffa oss vid vårt informationsbord på Hantverksföreningen under lördagen och söndagen.

Alla våra programpunkter ligger på söndagen:

11:00-12:00 ”Jag är inte rasist men . . .”
Ett samtal om vithetsnorm/rasism, heteronorm/homofobi, mansnorm/kvinnoförtryck. Medv. Ellen Belmore, genusvetare, och Britt Löfgren, mångfalds-/jämställdhetssamordnare.
Grand Café | Arr: Vänsterpartiet

11:00-12:00 Könsseparatism och queer
Hur fungerar könsseparatistiska metoder tillsammans med ett queert perspektiv och hur löser man i praktiken frågan om vem som ska få vara med?
Grand Scen | Arr: Ung Vänster

12:00-14:30 Feministiskt självförsvar
Feministiskt självförsvar handlar om att ha självförtroende och metoder att försvara sig verbalt och fysiskt i hotfulla situationer och i vardagen. Alla kvinnor och transpersoner är välkomna.
Grand Scen | Arr: Ung Vänster

15:30 -16:30 Seminarium om mångfald och HBTQ
Hur tar vi upp kampen mot fördomar, intolerans, hat, rasism, islamofobi och homofobi? Plats för idéer och att uttrycka känslor. Medverkande Andrés Esteche, initiativtagare till RFSL Mångfald, Ali, Arabiskt initiativ.
Grand Scen | Arr Vänsterpartiet

Hela programmet finns här:
http://uppsalapride.wordpress.com


Riktiga jobb istället för invånartjänst

Om man handlar åt pensionärer, plockar skräp på gatan eller går rastvakt i skolan så får människor med socialbidrag in en fot på arbetsmarknaden och kommer in på en arbetsplats och får ett socialt sammanhang, säger Mohammad Hassan (FP) till TV4. Jag förstår inte riktigt hur man kommer in på en arbetsplats om man ska handla åt pensionärer och gå rastvakt.

Resurserna i skolan har skurits ned kraftigt av den borgerliga majoriteten och nu ska Uppsalas socialbidragstagare göra invånartjänst i skolan, när kommunen inte anser sig ha pengar till att sköta gatuunderhållet ska socialbidragstagarna göra det för socialbidraget. De här tjänsterna behöver utföras men är det inte bättre att anställa? Skapa riktiga jobb istället och arbeta individuellt med riktade arbetsmarknadsinsatser för dem som har socialbidrag.
 

Skolsegregationen ökar

Upsala Nya Tidning konstaterar idag att segregationen i Uppsalas skolor har ökat. På fem år har både de resurssvagaste och de resursstarkaste grundskolorna i Uppsala blivit fler medan blandade skolor blivit färre. Skälet är, enligt artikeln ökad boendesegregation och det fria skolvalet.

Det här är ingen nyhet, eller rättare sagt det är en nyhet att segregationen ökat i Uppsalas skolor, att det finns en undersökning som visar det svart på vitt. Annars stämmer förändringen bra med de nationella undersökningar som finns och med den politik som Alliansen har.

Sverige har tappat i kunskap jämfört med andra länder och skolsegregationen är en del av det eftersom såväl lågpresterande som högpresterande elever förlorar på uppdelningen. Trots denna kunskap så löser borgerliga politiker problemet genom att satsa på elitklasser och ännu mer uppdelade skolor. Man försöker lösa ett problem med samma åtgärder som skapat problemet.

Vi måste hitta vägar för att komma tillbaka en samlad skola. Då krävs en betydligt hårdare prövning av fristående skolor. Idealet är en kommunal skola som är så bra och så flexibel att fristående skolor försvinner. Det behövs en helt annan lagstiftning för fristående skolor, om de ska finnas kvar över huvud taget, och det behövs ett helt annat synsätt på det fria skolvalet inom kommunerna.