Trött på FP

Folkpartiet fortsätter sitt kortståg mot Uppsala pride. Den här gången är det den politiska sekreteraren som via Upsala Nya Tidning låter hälsa att det är "extremvänstern" som står bakom Uppsala pride i sin besvikelse över att bara tre personer ville veta vad alliansen gör för HBT i Uppsala*. Denna åsikt framfördes av folkpartister även förra året och bemöttes på min blogg.

Jag kan förstå att inte alla gillar Uppsala pride. Överskottet av festen går till illegala flyktingar, maten och fikat serveras av Djurrättsalliansen och är helt vegansk, biljettpriset är efter förmåga osv. Alla gillar inte idéella och solidariska rörelser utan vill att kapitalism och förtjänst ska styra. Andra vill bara festa och vill inte gå på seminarier om HBT-situationen i tredje världen eller hur vithetsnormen påverkar våra ställningstaganden (som var temat på ett av Vänsterpartiets arrangemang i år). Uppsala pride är en antirastistik och queerfeministisk festival, inte en HBT-festival som Stockholm pride. 

Om nu Folkpartiet anser att ett intersektionellt och anti-kapitalistiskt förhållningssätt är extremvänster (faktum är att många i arrangörskretsen är aktiva inom Feministiskt initiativ) förstår jag inte vad partiet har på Uppsala pride att göra.

*Den som vill veta vad som hänt inom HBT-området sedan alliansen tog över styret av Uppsala kommun kan ta del av den sammanställning som jag gjorde inför förra årets Uppsala pride:


Uppsala kommun beslutade 2006 på initiativ av vänsterpartiet att uppdra till samtliga nämnder att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella och transpersoner lever under, samt

att uppdra till utskottet för demokrati, jämställdhet och integration att, tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden anordna genusdagar, där inriktningen hbt ingår, för politiker och medarbetare.

KD och M röstade nej med motiveringen att ett ensidigt stöd till HBT-personer riskerar att gå ut över andra utsatta grupper som handikappade och alkoholskadade.

Uppsala kommun beslutade på initiativ av vänsterpartiet att ta fram ett program med åtgärder för att underlätta och stödja unga hbt-personer. Kristdemokraterna och moderaterna röstade nej. Programmet har efter sju år fortfarande inte tagits fram!

 

2008 lade vänsterpartiet en motion angående alla människors lika värde – även i idrotts- och föreningslivet med bl.a. uppdrag att genomföra en undersökning av hur idrottsrörelsens/föreningars arbete inom kommunen bedrivs för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Samt att kriterier fastställs utifrån mål om allas möjlighet att delta för bidragsgivning till föreningslivet.

 

Motionen stöddes av MP, S sa ja till undersökningen och nej till kriterier, M, FP, C och KD sa nej till hela förslaget.

 

Intresset för hbtq- och jämställdhetsfrågor är i det närmaste obefintligt hos den styrande högermajoriteten. När HBT-dagar, enligt beslut 2006, anordnades 2008  för politiker valde många nämnder att inte skicka ut inbjudan till sina ledamöter.

 

Varje fråga om Uppsalas HBT-arbete besvaras av ansvarigt kommunalråd med hänvisning till skolans likabehandlingsplaner.

(här ska sägas att Uppsala sedan 1 november har ett nytt ansvarigt kommunalråd som ännu inte fått chansen att säga något, och inte heller tagit chansen att säga något - än)

Kommentarer
Postat av: Anonym

Hallå, jag vill protestera mot ideologisk snedvinkling av FP. De är ju inte mot HBT-rättigheter utan irritationen grundades på att det funnits krav på att vara emot marknadseknomi för att delta i Uppsala Pride.

2010-11-09 @ 16:48:26
Postat av: Catrine

Hej Ilona! Tänkte att jag skulle kommentera varför jag sa som jag gjorde. Jag är själv lesbisk och otroligt trött på vänstervridningen av hbt-rörelsen. Faktum är att de flesta partier är rätt överens om hbt-politiken.Min kommentar hade ingenting med hur många som kom på vårt seminarium. Det låg sist på programmet, samtidigt som en annan punkt. Och helt ärligt, hur många är intresserade av något som har "kommun" i rubriken.Snarare handlar det om att det är elakt av extremvänstern (Fi) att kidnappa hbt-frågorna. Jag tror inte alls att någon vinner på att vara exkluderande. Det jag kallar extremvänster är naturligtvis inte antirasismen eller feminismen, utan anti-kaptialismen. Anti-kapitalism är vänster och världsfrånvänt.Genom att kidnappa en festival som kunde vara inkluderande, utesluter man hbtq-personer som anser sig vara liberala eller för kapitalism. Det är inte kul att vara en sökande tonåring och inte höra in i heterovärlden, och samtidigt uteslutas ur hbt-världen eftersom den kidnappats av vänstern. Jag talar av egen erfarenhet, men också för andra. Sedan jag kommit ut officiellt som borgerlig flata är det många tjejer som hört av sig och tackat mig för att de för en gång skull har någon de kan identifiera sig med. Vi delar erfarenheten att stor del av ifrågasättandet av vår identitet kommer från hbt-rörelsen, alltså vänsterintolleranta personer.Jag tycker det är synd att Uppsala pride är exkluderande. Jag tycker man ska tänka efter en gång till.Personligen kontaktade jag Uppsala pride för att jag ville vara med och hjälpa till. Tre gånger, inget svar. Våra programpunkter lades först (när festivalen inte startat) och allra sist (när festivalen var slut). Jag vet inte om det var en medveten strategi från arrangörernas sida. Det är klart att ingen tror att Folkpartiet eller Alliansen står för antikapitalism, men det är inte kul att vara en del av ett sådant arrangemang, men vi känner att vi måste, eftersom antirasister, feminister och hbt-personer som är borgerliga också bör få känna sig hemma i någon programpunkt.Puss och kram

Catrine, flata, feminist och folkpartist (och omnämnd politisk sekreterare)

Postat av: Ilona

Jag står för att jag är trött på att FP ska klanka på Uppsala pride och säga att den är kidnappad av vänsterextremister. Sedan är det självklart så att inte alla gillar uppsala pride eller dess inriktning. Det finns även Vänstermänniskor som inte känner sig hemma i Uppsala prides intellektuella upplägg.Uppsala pride kallar sig inte en HBT-festival. Så här står det på Uppsala prides hemsida: "Uppsala Pride vill vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring. Uppsala Pride vill krossa all diskriminering baserad på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder och sexualitet."Tolkar man Uppsala pride som en HBT-festival har man missförstått Uppsala prides inriktning och jag förstår att man blir besviken då.När man efterlyser en festival som inte är exkluderande så missar man att det är omöjligt att ha ett arrangemang som inte är exkluderande. Ett sådant tänkande utgår från att det som passar mig passar alla andra. Det kan gå att ordna olika seminarier och olika fester inom ramen för en festival så att alla känner sig hemma någonstans men det är inte Uppsala prides syfte. Frågan är om det finns kraft nog i Uppsala för att ordna en festival av den storleken att det går att ha parallella fester och seminarier.Fältet är fortfarande fritt för den som vill starta en HBT-festival i Uppsala. En sådan festival skulle ju kunna arrangeras parallellt med Uppsala pride (på samma sätt som Interfems konferens i år) eller läggas vid ett annat tillfälle.

2010-11-25 @ 12:06:13

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback