Vem ska leda Vänsterpartiet?

Vänsterpartiets partikongress i Uppsala i början av nästa år kan bjuda på en partiledarstrid. Jonas Sjöstedt meddelar idag att han kandiderar som partiledare om han får stöd efter att en undersökning som DN gjort visat att flera distriktsordförande vill byta ut Lars Ohly. Lars Ohly har tidigare meddelat att han vill fortsätta leda partiet över nästa kongress.

Jag skulle vilja förstå hur Lars Ohly tänker, är det som han säger i en SvD-chatt att det är en mer demokratisk process att låta medlemmarna ha flera kandidater att välja mellan eller vill han ha Jonas Sjöstedt som sin efterträdare men vill inte säga det?

Den stora nackdelen med den väg som Ohly har valt är att han utmanas. Vi medlemmar kommer på kongressen att kunna välja mellan Ohly och hans utmanare. Hade Lars Ohly istället meddelat att han inte ställer upp till omval hade valberedningen kunna sätta igång sitt arbete med att ta fram en ny partiledarkandidat. Partiföreningar och enskilda medlemmar hade nominera olika kandidater och partiet hade kunnat ha en öppen diskussion om olika kandidater.  Kanske hade vi precis som socialdemokraterna kunnat hitta en partiordförande som alla är nöjda med men som ingen tänkt på från början.

Det är inte försent än att låta processen att vaska fram en ny partiledare börja men det är upp till Lars Ohly att sätta igång den processen, om inte valberedningen själv vill föreslå någon annan till partiordförandeposten. Något som jag knappast tror kommer att hända, valberedningar brukar inte föreslå att en ordförande avsätts om inte denne gjort bort sig helt. Det gäller förmodligen alla partier och föreningar.

Så hur tänker Lars Ohly, räknar han med att vinna en omröstning mot Jonas Sjöstedt eller tycker han att det är mer demokratiskt att kongressen får välja mellan de kandidater som själva ställer sig upp och säger att de vill leda partiet än att valberedningen får ett klart uppdrag att föreslå en ny partiledare?

Om Ohly menar det han säger, att det är demokratiskt att medlemmarna har flera olika kandidater att välja mellan och att medlemmarna bestämmer inte distriksordförandena, så borde partistyrelsen ge valberedningen i uppdrag att förutsättningslöst ta fram olika kandidater till uppdrage, oavsett om Ohly väljer att kandidera eller inte. Annars blir valet på kongressen inte mycket mer än ett val mellan Lars Ohly och Jonas Sjöstedt.

Jag vill att partiet ska göra precis det som Lasse säger till DN "vända på alla stenar och diskutera alla frågor, inklusive partiledaren". Det är i stunder som denna som jag ångrar att jag tackade nej till nomineringen till partistyrelsen.