Inga affärer med skattesmitande bolag

Vårdbolagen Capio och Attendo har inte betalat en krona i svensk bolagsskatt de senaste åren, rapporterar SvD Näringsliv. Caremas ägare har genom en hög internränta sett till att Carema går med underskott och att ränteintäkterna skattas i lågskatteländer. "Vid riskkapitalförvärv minskas den betalda skatten rejält hos den förvärvade koncernen. Det är inte ovanligt att ingen skatt alls betalas" säger Börje Noring, skatterevisor på Skatteverket till SvD. De här företagen går mångmiljardvinster men skattar inte en krona i Sverige. Ca 62 miljarder kronor köper svenska kommuner, landsting och staten privat vård, skola och omsorg för. En stor del av detta går till skatteplanerande riskkapitalbolag.

Carema och Attendo är företag som driver vård på uppdrag från Uppsala kommun. Andra företag som lever på Uppsalas skattepengar och ingår i riskkapitalbolag är Frösunda och John Bauer.
Vänsterpartiet vill satsa på världens bästa omsorg utan privata vinster. Med det politiska läge vi har med en borgerlig majoritet och ett miljöparti och en socialdemokrati som inte har något emot konkurrensutsättningar och privatiseringar (satsa på kvalitetsupphandlingar säger t.ex. ledande Uppsalasossar) har vi svårt att få en majoritet för att stoppa de privata vinsterna.

Vänsterpartiet har lagt ett förslag om att Uppsala kommun inte ska upphandla av företag som är baserade i s.k. skatteparadis, dvs. de företag som på diverse sätt ser till att all vinst förs över oskattad till länder med låga eller inga skatter. Vi hoppas naturligtvis att vi ska få stöd för detta även av de privatiseringsivrande borgarna. Ingen kan väl tycka att det är vettigt att våra skattemedel förs över till skatteparadis där de genererar miljardvinster åt några få riskkapitalister när pengarna istället kan stanna i Sverige, skattas i Sverige och återanvändas till bättre vård och omsorg.

Även Ulla Andersson upprörs över företagen som älskar dina och mina skattepengar men själva vägrar bidra.

Vår motion:
Vi politiska partier har olika åsikter om konkurrensutsättning och privatiseringar men vi borde ändå kunna enas om att kommunens skattemedel inte ska gå till skatteplanerande riskkapitalbolag. 2010 beräknades kommuner och landsting köpa privat vård, skola och omsorg för 47 miljarder kronor. Den allra största delen av bolag som ägs av riskkapitalbolag. I Uppsala finns t.ex. Frösunda, John Bauer, Carema och Attendo care, de två sista med säte i Jersey.

Riskkapitalbolagen har ofta som affärsidé att skatteplanera och en av de värsta avarterna är naturligtvis de bolag som registrerar sig i s.k. skatteparadis för att på det sättet undandra sina vinster från beskattning. De kan svårligen betecknas som samhällsbyggande, något som även EU, såväl kommissionen som parlamentet, insett.

Uppsala kommun borde inte ingå avtal med företag som skatteplanerar genom att vara skrivna i ”skatteparadis”. Eftersom ägandet kan vara i flera led kan det vara svårt att kontrollera. Vi menar ändå att Uppsala måste besluta att inte handla av dessa företag eller överlåta åt dem att driva äldreboenden, gruppbostäder etc. och att regler för detta måste tas fram.

En kommun som tagit fram regler är Kalmar som skriver ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i s.k. ”skatteparadis”.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma regler för inköp, anbud och ”utmaningar” som utesluter företag som ägs av skatteplanerande riskkapitalbolag


Kommentarer

OBS! Kommentarer som jag bedömer som osakliga, rasistiska eller som innehåller personangrepp tas bort

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback