Ingen lindring för utförsäkrade

För en tid sedan la Vänsterpartiet en motion om att socialtjänsten ska mildra tillämpningen av socialtjänstlagen i synen på vad som ska anses vara realiserbara tillgångar för utförsäkrade som bedömts vara fortsatt arbetsoförmögna och som saknar heller har låg SGI.

Tanken med motionen var att reglerna skulle gälla under en övergångsperiod i avvaktan på nya regler för utförsäkrade. Motionen behandlades så sent att nya regler för socialtjänsten inte skulle hinna införas innan nya regler för utförsäkrade införs.

Visserligen kommer de utförsäkrade att även i fortsättningen ha en så låg ersättning att många ändå måste vända sig till socialtjänsten men vår motion handlade om övergångsregler. Ska man ändra reglerna långsiktigt kan man inte göra det för en enskild grupp. Vi driver istället frågan vidare i nämnden som ansvarar för det ekonomiska biståndet.

Jag fick en del reaktioner på mitt inlägg, speciellt när jag pratade om Margareta. Jag lägger därför upp inlägget här, det är inte exakt så här jag sa, vill man veta exakt så är det den lagrade webbsändningen på Uppsala kommuns hemsida som gäller.

Den borgerliga regeringen ändrade reglerna för långtidssjukskrivningar. Enkelt uttryckt kan man säga att de sjuka delades in i två grupper, de som med rehabilitering kan bli friska inom 2,5 år och de som aldrig kommer att bli friska. En första prövning görs efter 180 dagar.

 

Många debattörer kallar den bortre gränsen för stupstocken. Den som inte är frisk nog för att arbeta men inte tillräckligt sjuk för att få förlängd sjukersättning, det vill säga som inte bedöms arbetsoför för all framtid, hänvisas till arbetsförmedlingen och annan försörjning.

 

När jag jobbade i Stockholms stad lärde jag känna Margareta. Margareta var full av kraft, hon var ordförande i en stadsdelsnämnd, hon drev ett eget företag. Margareta verkade oövervinnlig men jag fick via gemensamma bekanta höra att Margareta hamnat på sjukhus med en stor hjärntumör. Margareta överlevde och förra hösten fick hon veta att hon inte längre omfattades av sjukförsäkringen, hon skulle inställa sig hos arbetsförmedlingen.

 

När jag såg Margareta på TV, fick jag en dubbel chock. Jag fick en chock av att se den kraftfulla energiska Margareta sitta och skaka i en rullstol och knappt kunde tala men jag fick också en chock över att någon som var så sjuk inte längre skulle få sjukersättning.

 

Och margareta är inte ensam.  Runt 50 000 personer beräknas ha blivit utförsäkrade fram till årsskiftet och många (närmare 8 000) av dem är nollklassade vilket innebär att de inte har rätt till A-kassa och att deras ersättning grundar sig på 0 kr även om de blir återförsäkrade. De har blivit beroende av socialbidrag för sin försörjning.  

 

För att göra livet drägligare för utförsäkrade Uppsalabor la Vänsterpartiet en motion om övergångsregler för de nollklassade. Tanken var att de nollklassade Uppsalaborna skulle kunna övervintra med generösa socialbidragsregler i avvaktan på nya sjukförsäkringsregler.

 

Efter att riksdagen gett regeringen i uppgift att ändra reglerna kommer de nollklassade nu att få ersättning och men många kommer ändå att vara beroende av ekonomiskt bistånd.

Varken de sjuka eller vi som vill se humana och mänskliga regler för sjuka tror på att de nya ersättningsreglerna kommer att lösa problemen. Den här motionen har inte behandlas så snabbt som de nollklassade behövde. Herr ordförande, motionen är inte längre aktuell eftersom man inte längre kan prata om övergångsregler och jag kan inte längre yrka bifall även om jag fortfarande tror att generösare regler behövs.

 


Nej till stopp för riskkapitalägda bolag som inte betalar skatt i Sverige

Kommunfullmäktige fortsatte igår med ett enda beslutsärende och flera interpellationer. Beslutsärendet var vår motion om att Uppsala inte ska upphandla av företag som har sin bas i "skatteparadis". Debatten blev lång och även om vi inte hade stöd av S och MP för själva motionen så hade vi tillsammans ett yrkande om att kommunstyrelsen skulle ta fram en uppförandekod.

Debatten blev märklig. Ordförande vägrade att ställa vårt yrkande under proposition (omröstning) eftersom han tyckte att det var olagligt. Vi la då ett yrkande om att kommunstyrelsen skulle undersöka möjligheten att inte upphandla av företag i "skatteparadis", med exakt samma formulering som Malmö beslutat om.

Flera i högern pratade bara om Kalmar kommun. En kristdemokrat menade att vi inte kunde besluta om en uppförandekod för Uppsala eftersom inte Kalmars uppförandekod (som gav oss idén) delades ut. En moderat ägnade fyra minuter åt att sabla ned Kalmar, trots att hela hans inlägg visade hur bra det är Kalmar nu beslutat om en uppförandekod. En annan kristdemokrat talade om den höga kvaliteten inom privat omsorg (som om Caremaskandalerna inte fanns). En moderat försökte blanda bort korten genom att prata om behovet av riskkapital för att bygga upp företag och innovationer som på det sättet bidrar till samhällsutvecklingen, hon nämnde t.o.m. offentliga fonder. Hallå, de här riskkapitalbolagen bidrar inte till att utveckla eller bygga upp något annat än ägarnas förmögenhet. Samma kristdemokrat som pratade om kvaliteten pratade också om att vi glömde människan i vårt resonemang. Min reflektion är att det är människan vi tänker på när vi kritiserar att de största riskkapitalbolagen hade en vinst på 2.9 miljarder 2009. En vinst som man med trixande förde ut ur Sverige oskattat. 2,9 miljarder skulle gjort större nytta i välfärden än i riskkapitalbolagens fickor. När jag frågade om glömt Caremaskandalerna menade hon att jag var populistiskt för det var ju bara några händelser i Stockholmsområdet, trots att det visat sig att Carema vanvårdat på flera platser i landet, nu senast
Brålanda där en kvinna dog av svält. Samma kristdemokrat har med emfas sagt nej till att Uppsala ska granska Caremas verksamheter ordentligt.

Samtliga partier, utom Vänsterpartiet, röstade nej till Vänsterpartiets förslag om att utreda möjligheten att inte upphandla av företag baserade i "skatteparadis". Högern (alliansen och Sverigedemokraterna) röstade ned både motionen och förslaget om uppförandekod. Sådan är kapitalismen . . .

Ge ideella föreningar rabatt på grovavfall

Idag lämnade jag in en interpellation om varför ideella föreningar som driver loppisar måste betala samma avgift som företagare för att lämna grovafall på återvinningscentralerna.

I Vänsterpartiet tycker vi att de skulle kunna ansöka om frikort, nu vill vi veta vad ordföranden för Uppsala vatten och avfall AB tycker. Just den här typen av förslag brukar kunna gå igenom eftersom det inte ligger så mycket partipolitik bakom, så förhoppningsvis innebär interpellationen att Uppsala Vatten ändrar sig.

Så här lyder interpellationen:

Interpellation om ideella föreningars möjlighet att lämna grovavfall

 

Privatpersoner kan idag lämna sitt grovavfall gratis på någon av kommunens återvinningscentraler medan företag får betala för att lämna avfall. En grupp som tidigare lämnat avfall gratis men som nu räknas som företag är ideella organisationer som driver loppis.

 

De ideella loppmarknaderna har ofta ideellt arbetade människor, som t.ex. Röda Korsets Kupan och Sirius Loppmarknad, eller fungerar som kooperativa arbetsmarknadsprojekt, som Bäckar små och Capella, och de tar emot människor grovavfall eftersom allt det som loppisarna säljer är saker som skänks av Uppsalaborna. För en del Uppsalabor har loppisarna blivit ett alternativ till att själv åka till återvinningscentralerna. De ideellt arbetande på loppisarna får därmed lägga ned mycket tid på att sortera det som människor skänker i säljbart och slängbart.

 

Trasiga prylar, ointressanta böcker, slitna kläder och annat tillhör det som loppisarna får köra iväg till återvinningscentralen. Om den som ”skänkt” sakerna själv istället hade åkt till återvinningscentralen hade det varit gratis men när det är loppisarna som gör det tvingas de betala en avgift. Denna avgift kan vara kännbar för den loppis som har en liten omsättning och avgiften reducerar inkomsterna som används för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden arbete, till hjälpverksamhet och för att stödja ungdomsidrotten.

 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga ordföranden för Uppsala Vatten och Avfall AB följande

 

1.                          Vad är skälet till att de ideella loppisarna numera får betala avgift?

 

2.                          Anser du att det är riktigt att ideella verksamheter ska betala samma avgifter för att lämna sopor som företag?

 

3.             Är det möjligt att införa ett frikort eller något annat system för ideella föreningar så att de utan kostnad kan slänga grovsopor på återvinningscentralerna?


 Ilona Szatmari Waldau


Fullmäktigespektakel

Fullmäktige igår var lite speciellt. De som såg spektaklet på nätet eller på TV kunde höra ordförande svära efter en alldeles speciell omröstning. Jag brukar ta fullmäktige väldigt seriöst men gårdagens möte utvecklades till ett spektakel när en motion om ökat röstdeltagande, deltagande demokrati och ett vitaliserat fullmäktige skulle avgöras.

Vid voteringen var flera borgare frånvararande från fullmäktigesalen och oppositionen var i majoritet. Kommunfullmäktiges ordförande väntade i flera minuter innan han lät klubban falla, moderaterna sprang runt och letade efter sina ledamöter. Det finns förstås inga regler för hur länge en ordförande ska vänta innan han förklarar en votering avslutad men visst borde det inte vara ok att vänta i nästan en och halv minut på att majoritetens ledamöter ska inta sina platser.

Ca 4:43:20 påbörjas voteringen, 4:43:35 har samtliga i opposition röstat, under hela voteringen ser man hur borgerliga politiker kommer in i fullmäktigesalen för att rösta, någon motsvarande rörelse ser man inte på oppositionssidan. 4:44:57 registreras den 40:e borgerliga rösten och ordförande avslutar omröstningen och konstaterar att motionen besvarats med ordförande utslagsröst.

Självklart ska man kunna lämna fullmäktigesalen. Vi börjar 16.30 och har ingen paus så de flesta behöver gå ut för äta, fika, gå på toaletten eller bara röra på sig någon gång under mötet. Men en votering borde avslutas när de närvarande har röstat, speciellt med tanke på att ordförande ringer i en klocka och avvaktar med att påbörja voteringen för att ledamöterna ska hinna in i salen. 4:42:30 ringer ordförande i klockan och ger alltså ledamöterna lite tid att komma in.

Slutet på denna omröstning är nog det bästa av allt: 4:45:50 in i sändningen lutar sig 1:a vice ordförande (FP) fram och "viskar" något som låter ungefär såhär: "Det är ju inte kul alltså" till ordföranden. Den moderate ordföranden svarar "Nej, jag tycker det är jävligt oförskämt ja", vice säger "det är urdåligt" och ordförande fortsätter: "två moderater också, usch". Vi i salen hörde inte detta lilla pikanta replikskifte men den gick ut tydligt i webb- och TV-sändningen.

Högeralliansen avslog alltså ett förslag om demokrati och att vitalisera fullmäktige med att tydligt visa varför fullmäktige behöver vitaliseras.

Sändningen kan ses här:
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/Webb-tv/. Ser ni någon i grön retroklänning skymta förbi i bild så är det jag.

Vägen till helvetet

Jag är så trött på min förkylning, en förkylning från helvetet typ. Hostan och snuvan ger inte med sig och jag får långdragna hostattacker. Men det är inte helvetsförkylningen som fått mig att välja rubrik. En förkylning, hur jobbig den än är, är ju ingenting mot livet för många människor.
Vägen till helvetet började egentligen tidigare i november men just idag för 62 år sedan registrerades min farfar i koncentrationslägret Mauthausen. Hur den inledande vägen till helvetet såg ut vet jag ingenting om. Var det en lång marsch från Budapest till Mauthausen, var det en trång boskapsvagn eller var det något helt annat?
Inskrivningen i Mauthausen var halvvägs till helvetet. Det riktiga helvetet var Gusen II, det läger som överlevande som upplevt flera läger kallade för "the hell of hells". Till de överlevande hörde inte min farfar, han dog efter 2,5 månad i helvetet.
Övergrepp och terror fortsätter runt om i världen och just idag påbörjar någon sin resa mot helvetet. Just därför är den internationella solidariteten så viktig.
Vi måste stoppa massinvandringen sa Sverigedemokraten på en debatt för ett tag sedan. Min replik var att Sverige inte ligger i topp när det gäller att ta emot flyktingar. Det land som tar emot flest flyktingar är Pakistan. Svaret från SD:s sida var att eftersom Pakistan inte har samma standard som Sverige så äventyras inte välfärden i Pakistan eftersom de inte har någon.  Solidaritet är ett vackert ord men tyvärr inte något som alla tycker är viktigt. Vad gör det om någon lider i ett annat land, bara det inte påverkar mig och mitt sätt att leva, tycks några resonera.
Jag blev vänsterpartist för att solidaritet var viktigt för mig, då kände jag inte till min farfars historia. Jag fortsätter att vara vänsterpartist bl.a. för att Vänsterpartiet är det parti som tydligast står upp för solidariteten, både internationellt och nationellt. Partiets skattepolitik är en solidaritetspolitik där de med höga inkomster och förmögenheter förväntas bidra mer till välfärden.

Äldreomsorgen och opinionen

Politik och väljarnas val är ibland obegripligt. Vänsterpartiet har med ett målmedvetet arbete lyckats få upp riskkapitalisternas affärer inom äldreomsorgen på den politiska dagordningen. Undersökningar visar att majoriteten av svenska folket stödjer Vänsterpartiets linje i frågan. Ändå visar den senaste väljabarometern från Skop att Vänsterpartiet backat något. Logiskt sett borde vi ju gå fram när en av våra viktigaste frågor också är en av de hetaste frågorna. Jag hoppas att det ännu inte gett genomslag i opinionen och att vi istället ökar i nästa undersökning.

Källa
Expressen.

Kanske kan http://riskfrialdreomsorg.se/ ge en sådan skjuts i opinonen.

Gräv vidare om kopplingen mellan Moderaterna och Carema

Aftonbladets ledarskribent har hittat flera intressanta kopplingar mellan Moderaterna och Carema och funderar över om Carema är en av de bidragsgivare som Moderaterna inte vill lämna ut. Jag hoppas att det inte stannar vid ett ledarstick utan att Aftonbladet gör en ordentlig granskning av det här. Moderaterna må ha hemliga bidragsgivare men Carema, som skattepliktigt bolag (även om man lyckas skatteplanera bort all skatt) kan väl inte betala ut bidrag utan att det syns i företagets bokföring, eller?
Intressant också att den gamla Uppsalabekantingen Inga-Kari Fryklund* säger till TT (via DN) att Carema ska granskas och kan komma att uteslutas ur Vårdföretagarna. Tydligen har Fryklund krupit till korset, eller tvingats dit av föreningens medlemmar, för i tidigare uttalanden har hon ju försvarat Carema: Det lyfts fram den ena historien värre än den andra och när man får lite insyn i saker och ting känns det att det är ensidig,.sa hon t.ex.  till SvD.
*Inga-Kari Fryklund var tidigare regiondirektör för Svenskt näringsliv i Uppland.

Vård och omsorg ska inte lämnas över till riskkapitalbolag

Vänsterpartiet har tjatat och tjatat om vinsterna som riskkapitalisterna tar ut, inget annat parti har lyssnat. Nu gör TV några granskningar och plötsligt står alla partier i kö för att få säga hur fel det är. Det är naturligtvis bra att andra partier vaknar men jag ogillar starkt att de inte alltid låtsas om sitt vurmande för privat äldreomsorg och konkurrensutsättning.

På nästa kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiets motion om att Uppsala inte ska upphandla från företag ägs av riskkapitalbolag med säte i lågskatteländer. I kommunstyrelsen fick vi inte stöd av något annat parti, undrar om S, MP och de andra ändrar sig till fullmäktige?

Andra som kommenterat är
Jonas Sjöstedt (sist i bloggen) och Alliansfritt Sverige. Många socialdemokraterna har varit aktiva i den här frågan i bloggosfären men jag länkar inte till några socialdemokraterna denna gång. De bloggande socialdemokraterna är säkert rättmätigt upprörda men deras parti har inte haft några problem med att låta bolagen ta över vården, in några fall har man till och med varit drivande. Den sosse som vågar erkänna det kan jag länka till men än så länge har jag inte hittat någon.

På dagens möte med Äldrenämnden kräver Vänsterpartiets ledamot att Caremas verksamhet i Uppsala ska granskas. Vi har varit emot konkurrensutsättningar och uppdrag till privata vårdgivare och nu måste vi se till att granska dem. Hänger det på oss skulle verksamheterna tas över i kommunal regi men ska vi få med oss de andra partierna krävs en granskning. Här finns t.ex. en inblick i Attendo. Andra försvarar och tycker att det är bra med riskkapitalbolagen, en företrädare för Attendo tycker t.ex. att företaget investererar i svensk vård och omsorg, trots de stora vinster som företaget tar ut utan att skatta för dem.

Vänsterpartiet vill som enda parti stoppa möjligheten för vinstdrivande företag att driva vård och omsorg, övriga partier nöjer sig med lite regleringar som stoppas vinstuttag, om man ska tro denna artikel.

Sur

Ny surfplatta, lyckades radera hela inlägget. Gör om ngn annan gång

1 000 kr mer i månaden till mina kolleger

Riksdagen har beslutat att höja sin arvoden till 57 000 kr i månaden, rapporterar Aftonbladet. Det är en höjning med 1 000 kr i månaden. Eftersom Uppsala kommun gått över till att ha samma arvode som riksdagen får även de flesta av mina kolleger en löneförhöjning på 1 000 kr. För oss som har olika grader av deltid blir det förstås lite mindre.

När Uppsala gick över från att koppla arvodena till basbeloppet till att följa riksdagsarvodet höjdes arvodet för heltidskommunalråd med flera tusenlappar. Vänsterpartiet föreslog som enda parti att arvodet istället skulle sänkas. Vårt förslag var att det skulle motsvara ett prisbasbelopp, vilket fortfarande är en högre lön än vad de flesta svenskar har (medellön 2010 28 400kr). Med vårt förslag hade heltidskommunalråden tjänat 42 800 kr i år istället för de 57 000 kr som mina kommunalrådskolleger tjänar från och med idag. Högre lön än medellönen är befogat eftersom kommunalråd t.ex. inte har övertidsersättning trots att det blir mycket kvällsjobb och ibland även helgjobb. Men det är ändå inte så hög lön att politiker helt tappar kontakten med den verklighet som våra väljare lever i.


I riksdagen anser tydligen Miljöpartiet att arvodena ska sänkas, nya språkröret Gustaf Fridolin anser att ett rimligt arvode ligger runt 40 000 kr (enligt Aftonbladet), alltså i krokarna av det arvode som Vänsterpartiet föreslog i Uppsala. MP i Uppsala ansåg dock att riksdagsarvodena var lagom höga och ett bra riktmärke för Uppsalapolitiker.

I Uppsala är även övriga månadsarvoden kopplat till kommunalrådens arvoden, uttryck i procent av. Inte konstigt då att hela fullmäktige röstade för förslaget, med undantag av vänsterpartisterna (och sd som röstade för förra mandatperiodens regler - högre än V:s förslag) som röstade för att sänka sina egna arvoden.