Rätt till heltid en självklarhet

Igår lämnad jag in en motion till Uppsala kommunfullmäktige om heltider. Vänsterpartiet har länge drivit rätten till heltid men inte fått någon majoritet för det. Under vår S-V-MP-majoritet införde vi att heltid skulle vara utgångspunkten för alla anställningar men beslutet hann aldrig få något genomslag ute i verksamheterna innan det blev ett majoritetsskifte och inriktningsbeslutet togs bort.

I våras tog kommunfullmäktige beslut om att möjligheter till heltid ska utvecklas. Det är en bra bit på väg men inte tillräckligt, anser jag. Min motion går dels ut på att skärpa tolkningen av beslutet, dels att införa rätt till heltid inom äldre- och handikappomsorg som ett första stöd. Det är inom dessa verksamheter som deltiderna är flest och där bl.a. Nynäshamn har visat på ett sätt att byta ut deltiderna mot heltider.

Rätt till helhet borde vara en självklarhet och det konstigaste av allt är att det är inom yrken med låga löner som deltiderna är vanliga.

Motion angående rätt till heltid


 Enligt Uppsala kommuns årsredovisning 2010 utgjorde antalet medarbetare med deltidsanställningar 28,3 procent ( 2 914 personer) av samtliga tillsvidareanställda vid utgången av 2010. Deltidsanställningar är vanligare bland kvinnorna, 31,6 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har deltidsanställning, än bland män, där 17,4 procent av de tillsvidareanställda är män.


Antalet deltidsanställda har minskat något jämfört med tidigare år. Det kan hänföras till att verksamheter övergått till privata utförare. De stora volymerna finns inom kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg där deltidsanställningar är vanliga.

 
I IVE 2012-2015 finns inriktningsmålet att möjligheter till heltid utvecklas. Det är en bra inriktning men något lamt eftersom det varken innebär rätt till heltid eller att arbetet kommer att påbörjas under 2012. I princip kan möjligheten utvecklas under 2015 och införas tidigast 2016.

 
Nynäshamn är en kommun som infört rätten till heltid inom äldre- och handikappomsorg samtidigt som man minskat antalet timanställningar. De medarbetare som inte kan få utökad tid på sin ordinarie arbetsplats har övrig tid i ett bemanningscentrum som ersätter de tidigare timvikarierna. Under de första åren gjorde Nynäshamn en stor ekonomisk besparing på modellen eftersom timvikarier och mertid är dyrare för kommunen än ordinarie fast arbetstid.


 Det finns alltså många fördelar med att ha heltidstjänster som utgångspunkt. Både den som idag inte kan försörja sig på sin deltidstjänst och kommunens ekonomi tjänar på heltidsanställningar. Erfarenhet från Nynäshamn visar också att tryggare jobb och högre sysselsättningsgrad kan ge positiva effekter i form av minskad sjukskrivning.


 IVE:s inriktningsmål om att möjlighet till heltid ska utvecklas gäller generellt för hela kommunen och det är ett bra mål under förutsättning att arbetet med att utveckla möjligheten startar omedelbart och att det innebär att heltid ses som utgångspunkten för alla anställningar.


 Som komplement till inriktningsmålet behövs ett arbete för att möjliggöra för medarbetarna inom äldre- och handikappomsorgen som vill arbeta heltid ska ha möjlighet till detta.


 Jag föreslår därför att fullmäktige beslutar


 Att ge Vård&bildning i uppdrag att senast 2012-06-30 erbjuda samtliga medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen heltidstjänster


 Att ge Vård&bildning i uppdrag att senast 2012-06-30 införa ett system med bemanningspooler i syfte att underlätta övergången till heltidstjänster samt minska behovet av timanställda


 Att ge Äldrenämnden, Nämnden för Vuxna med funktionshinder samt Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att vid konkurrensutsättning skriva in rätten till heltid i kontrakten


 Att uttala att inriktningsmålet om att möjligheter till heltid ska utvecklas ska tolkas som att heltid ska var utgångspunkter för alla anställningar i kommunen med möjlighet till deltid för dem som själva vill det


Ilona Szatmári Waldau

Vänsterpartiet


Sånt som Moderaterna gjort

Diskussionen om Moderaternas historieförfalskning går vidare. DN har fått Arkelsten att modifiera sig en smula, dock bara en smula, på Twitter kan man följa en massa underbara inlägg om saker som Moderaterna gjort eller skulle kunna hävda att de gjort, som att de landade på månen 1969.

Även SvD rapporterar att Arkelsten backar om den allmänna rösträtten: "Vi var ju med och genomförde den". Så kan man ju uttrycka det när man först stretat emot och arbetat emot och sedan böjt sig för trycket.

Aftonbladet och Expressen hänger så klart också på. 

Artiklarna handlar i huvudsak nu om Arkelstens blunder och mindre om Moderaternas försök att ändra historien. Det vore nog på sin plats att granska mer av vad Moderaterna säger och påstår och hur det hänger ihop med verkligheten.

Sedan jag i söndags bloggade om Moderaternas "nyspråk" i idéprogrammet har ytterligare några vänsterpartister bloggat:bl.a.  Olsson betalar, Jonas Sjöstedt, och Ung Vänster.

Själv är jag faktiskt lite mallig över att jag bloggade innan det blev en nyhet i gammelmedia, efter att Alliansfritt Sverige uppmärksammat historieskrivningen i idéprogrammet. 

Särlösningar kontra individuella lösningar

Artikeln om vårt förslag om att anpassa äldreboende till äldre som talar teckenspråk kom aldrig upp på nätet så jag har fotat av den, klicka för större bild.artikel om Vänsterpartiets förslag om äldreboende för teckenspråkiga


Vänsterpartiet har flera förslag på hur äldreomsorgen ska bli bättre. Vi har bland annat lagt förslag om att det ska finnas äldreboende med teckenspråkig miljö där någon eller några i personalen talar teckenspråk. Vi har också föreslagit att minst ett äldreboende ska hbt-certifieras.

En person som inte hör blir lätt isolerad på ett
boende där ingen kan tala teckenspråk. Mohamad Hassan (FP) säger i artikeln att han inte tror på särlösningar utan vill se individuella lösningar. Undrar vad han menar med det. Menar han att när en teckenspråkig person flyttar till ett äldreboende så ska personalen utbildas i teckenspråk? För att den teckenspråkiga ska kunna umgås med andra vid matbordet ska även de andra äldre utbildas i teckenspråk, eller? Det är väl en individuell lösning att den som talar teckenspråk ska ha möjlighet att flytta till ett boende där det finns teckenspråkskompetens och hjälpmedel för teckenspråkliga? Eftersom ett sådant boende dessutom bör anpassas för visuell kommunikation så kan det även vara en bra miljö för vuxendöva som inte behärskar teckenspråk.

Individuell lösning istället för särlösning när det gäller hbt-certifiering, hur menar han där? Ska varje boende där det bor en hbt-person eller där en boende har en son eller dotter som är hbt-person hbt-certifieras? I så fall är det nog dags att hbt-certifiera varenda äldreboende. Något som i och för sig vore bra eftersom en sådan certifiering även förbättrar bemötandet arbetskamrater emellan.

Trots att Mohamad Hassan verkar tveksam till att personer som har teckenspråk som sitt modersmål ska ha möjlighet att bo på ett anpassat boende så öppnar han ändå upp för möjligheten att undersöka behovet och utbilda vårdpersonal i teckenspråk. Det är en liten bit på vägen men löser inte samvaron vid matbordet eller i TV-rummet. När min mormor flyttade in på äldreboende så var det just samvaron i matsalen som mormor uppskattade mest på hela dagen. Så länge hon orkade gick hon dit istället för att få maten levererad till sin lilla lägenhet. Hade hon inte varit hörande och kunnat kommunicera på talad svenska hade det nog inte samvaron i matsalen varit dagens höjdpunkter.

Personal som hjälpligt talar teckenspråk löser inte risken för isolering. Se istället till att det finns boende med i första hand vårdpersonal som talar teckenspråk mer eller mindre flytande (som själva är döva eller hörande barn till döva föräldrar), där det finns möjlighet att umgås med andra och där aktiviteterna är dövanpassade.

Här är en annan kommun som tror att allt går att lösa med individuella lösningar: Bjuv.

Det moderata språket

Jag följer inte M-stämman på TV men i mitt Twitterflöde har moderaterna mer eller mindre livetwittrat hela Reinfeldts tal.
Satte dock på TV:n lite kort och kom in lagom för att att höra en ung moderat säga att spara på orörd kustremsa i Sverige är som att spara på sand i Sahara säger en ung moderat just nu, han vill visst ta bort strandskyddet.
Annars översköljs jag som sagt av det som Moderaterna själva vill få fram via Moderaternas Twitter. Som tur är så kommer också motbilder i Twitterflödet, t.ex. den här bloggposten från Alliansfritt Sverige som upptäckt att Moderaterna med en krypiskt skrivning i sitt idéprogram verkar anse att de drivit både rösträtt och kampen mot apartheid. (Uppdatering: nu har även DN skrivit om idéprogrammet)
Om vi bojkottar varor från Sydafrika, blir ju de stackars negrerna där nere arbetslösa, ska Ulf Adelsohn ha sagt i valrörelsen 1985. Inte precis att vara drivande i kampen mot aparatheid.
Moderaterna är nu smarta med att använda svenska språket. Med arbetarpartiet menar de partiet för dem som arbetar, även direktörer, i motsats mot dem som lever på samhället, som t.ex. arbetslösa och sjuka. I idéprogrammet (om Alliansfritt Sverige citerar rätt) säger de inte allmän rösträtt utan rösträtt. Det är ju sant, Moderaterna eller Högerpartiet som de hette då arbetade för rösträtt, men en rösträtt för män och där rika hade fler röster än de fattiga och de utan inkomst inte hade någon röst alls.
Tänk vad små ord kan betyda mycket. Arbetarpartiet läser många som arbetareparti och rösträtt kan man säga och det är lätt att i det läsa in allmän rösträtt, dvs. rösträtt för kvinnor och ett röstsystem utan fler röster för de rika.
När jag ändå bloggar om gamla M-märkta partiledare så måste ju Gösta Bohmans uttalande angående sänkt bistånd i valrörelsen 1979 påpekas: Man måste betänka att de inte behöver ha så dyra bostäder. I soliga länder kan man leva i plåtskjul och plocka bananer på träden (källa TV4). Kanske står det något i Moderaternas dokument att de varit drivande i biståndsfrågor?

hbt-certifiera minst ett äldreboende

Idag publicerades Margaretas, Jeannettes och min debattartikel om varför det behövs ett hbt-certifierat äldreboende i Uppsala: Äldreboende för alla.

Ali Moulavi lämnar politiken

Idag meddelar moderaten Ali Moulavi att han lämnar politiken, både uppdraget som ordförande i Fritids- och naturvårdsnämnden och uppdraget som kommunfullmäktigeledamot.

Moulavis engagemang i idrottsfrågor har varit stort, på gott och ont. Han har gått ut och lovat mycket som sedan aldrig blivit av. Ett av de första löftena var en stor
idrotthall på Österängens idrottsplats. Ett projekt som aldrig var realistiskt för så många andra än för Moulavi och de som tagit fram förslaget. Därefter har flera ogenomförbara projekt utlovats.  Jan Nordling på TV4 har märkt en irritation hos föreningarna över dessa tomma löften.

Engagemanget har dock inte bara inneburit orealistiska löften utan också att alliansen tagit idrottsfrågorna på allvar. Visserligen ska allt göras i OPS-lösningar vilket för med sig årslånga förseningar när arenor ska byggas i konstiga och osäkra samverkan med olika bolag och föreningar. 2006 hade vi som målsättning att en arena skulle stå klar i Gränby 2010. Med alliansens sätt att sköta arenafrågorna ligger en överprövning nere i domstol i Bryssel och väntar på avgörande.

Vid årsskiftet blir Fritids- och naturvårdsnämnden en idrotts- och fritidsnämnd. En nämnd som skulle passa Moulavi bättre. Idrottsengagemanget har inneburit att natur- och parkvård har fått stryka på foten när nämnden koncentrerat sig på idrottsuppdraget.

Till UNT säger Moulavi att hans familj påverkas av vad som står i tidningen och att hans son är i en känslig ålder. Jag vet inte vad han syftar på eftersom jag inte sett några artiklar om att han under en längre tid arbetat med att sälja utrustning till samma föreningar/företag som hans nämnd lägger uppdrag på/ger bidrag till. Om han menar UNT:s granskning av politiska kandidater med skulder hos kronofogden så borde han inte tackat ja till att bli ordförande den här mandatperioden. Kanske är det några artiklar som jag missat, eller en granskning som var på gång att publiceras och som han vill förekomma.

Vem som ska efterträda Ali Moulavi är inte klart än, eller åtminstone inget som Moderaterna vill berätta idag. Jag hoppas att det blir någon som har "bättre minne" än Moulavi. Politiken lär väl bli den samma.

Partiledarutfrågningarna på SVT

Jag  har helt missat att SVT24 sände utfrågningarna av våra partiledarkandidater på kommun- och landstingsdagarna. Sedan i förrgår ligger de på SVT:s hemsida, här är länkar - i den ordning som de frågades ut:

Rossana

Ulla

Jonas

Hans


Partiledaren ska inte vara partisekreterare

Jag gjorde en längre analyserande uppdatering av mitt inlägg om partiledarkandidatutfrågningen igår, tyvärr så försvann det när jag gjorde ett lite för långt uppehåll i skrivandet av slutklämmen. Nya inlägg automsparas men inte ändringar i gamla.
Det är alltid svårt att återskapa vad man skrivit men kontentan var att tre av de fyra levererade ungefär enligt mina förväntningar medan en, Ulla Andersson, var betydligt skarpare och bättre än vad jag förväntade mig. Hon flyttade nog fram sina positioner rejält med framträdandet igår.
Hans Linde fick en ganska otacksam utfrågning där en stor del av tiden ägnades åt utrikespolitik. Det var svårare att plocka poänger på det än vad Ulla hade med frågor om ekonomisk politik och Jonas Sjöstedt som fick betydligt öppnare frågor. Det som ändå imponerade med Hans var att han var den ende av de fyra som kommunicerade med oss som lyssnade. Medan de andra i stort sett bara tittade på utfrågaren så tittade Hans ofta ut över åhörarna och talade till oss och inte bara för oss. Det är där Hans styrka ligger, han talar till den som lyssnar och lyckas skapa en relation.
Något som förvånade mig var att de talade om organisatoriska förändringar. Jag tycker inte att det är partiledarens sak att ändra organisation och ta ansvar för hur partiet organiseras i betydelsen hur arbetet på parti- och riksdagskansli ska organiseras. Det borde vara partistyrelsens och framför allt partisekreterarens sak. Visserligen sägs det om Lars Ohly att han var en bra partisekreterare och att det bästa han gjort som partiledare är det som är fortsättningen på partisekreterarskapet; att ena partiet.
Idag utser partistyrelsen inom sig en partisekreterare. Många som sitter i partistyrelsen är riksdagsledamöter, kommunalråd och landstingsråd, få är i den situationen att de vill byta ut sitt uppdrag mot att vara partisekreterare. Säkert ser valberedningen till att det i förslaget till partistyrelse finns minst en person som både vill och kan bli partisekreterare men det sker inte öppet för medlemmarna. När Hans Linde säger att det är något fel när vi kan producera en reservation på 30 sidor men inte kan få ut material till partiföreningarna i tid så har han helt rätt. Problemet är bara att om han blir partiledare så borde det inte vara hans uppgift att organisera arbetet på parti- och riksdagskansliet, det borde ligga på partisekreteraren (om vi slår ihop kanslierna).
Jag undrar om det inte är dags för Vänsterpartiet att välja partisekreterare på kongressen, att ge partisekreterarskapet sån tyngd att det är värt att hoppa av ett riksdagsuppdrag för och se till att partisekreteraren blir en tydlig parhäst till partiledaren (eller en viktig del av en trojka). Åtminstone så borde partisekreterarfrågor inte vara en av de viktiga frågorna när våra partiledarkandidater ska berätta om hur de vill leda partiet.

Partiledarfrågan

Sitter just nu på partiets Kommun- och landstingsdagar. Partiledarutfrågning pågår, kandidaterna får 15 minuter var. Ska bli spännande att se om mitt intryck består när alla fyra har talat.

Fadimes plats

När jag nu ändå är igång med bloggandet så tar vi en till. Namngivningsnämnden beslutade förra veckan att ställa ut namnet Fadimes plats. Om inte protesterna blir allt för kraftiga så innebär det att den lilla parken vid hotell Hörnan kommer att få namnet Fadimes plats. Kulturnämnden kommer att låta en konstnär utforma någon form av minnesmärke också.

Här är en liten filmsnutt från ABC där jag och Jeannette (vi som tog initiativet för några år sedan) står och pratar i parken. Det finns en intervju med mig också men det filmklippet har blivit för kort så man måste se hela sändningen för att höra intervjun och hela sändningen finns inte längre kvar. På filmen ser man tydligt att jag har problem med min arm (mer
här). Normalt gestikulerar jag en hel del, här rör jag inte vänsterarmen någonting och håller den konstigt. (nu är det hyfsat och nästa vecka har jag äntligen fått tid för att utreda axeln och möjlighet till operation).

Vem ska hjälpa mormor?

banner

Det är namnet på Vänsterpartiets
äldreomsorgskampanj. I Uppsala har vi mjukstartat utan att göra så mycket väsen av oss ännu. På senaste fullmäktige lämnade vi in två interpellationer och två motioner. Interpellationerna handlar om arbetssituationen inom äldreomsorgen och utvärdering av den förenklade biståndsbedömningen där de privata hemtjänstföretagen mer eller mindre själva avgör hur mycket tid de ska få av kommunen. Motionerna handlade om att öka valfriheten inom äldreomsorgen. Valfrihet är ju inte att välja företag som tar hand om en utan valfrihet är att kunna få den vård man behöver. Så vi har föreslagit att ett äldreboende ska hbt-certificeras och att ett äldreboende ska ha teckenspråkskompetens och teckenspråksmiljö. Fler initiativ kommer men detta är vår början.

När man sitter i kommunfullmäktige så har man ansvar för all politik och alla beslut men det blir oundvikligen så att man specialiserar sig och lär sig mer om vissa områden, blir skolpolitiker, miljöpolitiker osv. Därför har vi bestämt att alla som sitter i kommunfullmäktige (ordinarie och ersättare) ska göra studiebesök inom äldreomsorgen eller verksamheter som är viktiga för äldreomsorgen. Jag och Jeannette Escanilla träffade kommunal idag för att prata om hur de anställda i äldreomsorgen har det. Vi pratade om orimliga arbetsvillkor med arbetstider som sträcker sig från åtta på morgonen till tio på kvällen med 1,5 timmes rast totalt. Vi pratade om kommunens nya sätt att göra upphandlingar som gör att de privata bolagen inte behöver ta över personalen. Vi pratade om deltidsarbeten, timanställningar och stressiga arbetsmiljöer.

Det är ganska uppenbart att äldreomsorgen är på väg mot en kris. Vem vill jobba med de arbetsvillkoren till den lönen?

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att alla som arbetar ska ha rätt till heltid och att timanställningar ska minimeras. Lönerna behöver höjas och dumheter som delade turer måste bort.

Mer om Vänsterpartiets äldrepolitik finns bl.a. i den här artikeln som vi hade i Uppsalademokraten i fredags: Äldre ska få den hjälp de behöver


Budgetpresentation

Tittar just nu på Ulla Andersson som presenterar Vänsterpartiets förslag till budget för Sverige 2012. Ett väldigt bra förslag som satsar på tåg, miljö, fler jobb, mer hyresrätter, nya och mänskligare regler för sjukskrivna och arbetslösa är några av satsningarna.
Läs mer här.
Intressant att lyssna på frågorna under presskonferensen. Får en att fundera på hur många av de närvarande som är journalister. Några frågor är tydligt borgerliga för att försöka sätta dit Vänsterpartiets ekonomiska politik medan andra är mer vänster och lyfter och frågar om de viktiga satsningarna.