Bostäder i Seminarieparken

Socialdemokraterna vek sig inte en tum, Seminarieparken ska bebyggas. Hårda ord och övertoner fick en del tveksamma sossar att istället sluta upp runt partilinjen att bygga. Vi i oppositionen lyckades i alla fall få till en återremiss för att de kulturhistoriska värdena ska undersökas innan beslut tas. Vi har inte stort hopp om att lyckas men kanske kan dessa veckor användas till att få fler namn till namninsamlingen och få igång en folkrörelse.

I Centerns Sverige kan fattiga bli fattigare

I fredags bloggade Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna om fattigdom och skrev på sin blogg att "även de som kallas "fattiga" i Sverige har det fantastiskt bra" i jämförelse med Bangladesh. Citatet uppmärksammandes först av TV4 Uppsala och Alliansfritt Sverige kritiserade resonemanget. Fattigdom är alltid relativ men om man tänker att fattiga i Sverige har det fantastiskt bra jämfört med fattiga i andra länder så är risken att man inte ågärdar fattigdomen.

Idag när Centern kommer med sitt utspel om att ingångslöner borde sänkas med 20-25% och i vissa brancher mer så förstår man ju att Centerpartiet faktiskt inte tycker att fattigdom i Sverige är någon stor grej. Människor kan utan problem bli ännu fattigare. Hannas blogg och Centerns politik hänger ihop. Det är de fattigaste, som redan jobbar i yrken med låga löner, som ska få sänkt ingångslön.

Ung Vänster tycker att centerpartisterna kan prova att leva på de löner som de föreslår: Sluta häng på Stureplan.

Rödgrön ledning även i denna opinionsmätning

Idag kom Novus med en mätning där trenden från tidigare mätningar håller i sig. "Nya" socialdemokraterna tar sympatisörer från M, MP och V. Det finns ett rödgrönt övertag i opinionen. Vi har inte tappat alla de nya väljare som vi fick i januari utan ligger fortfarande över valresultat och 2011 års opinionsundersökningar. Intressant att notera är att Vänsterpartiet gick framåt när vi var synliga i media. S går nu framåt på att inte synas så mycket.

Framtiden kommer nog att bli intressant. Moderaternas allianssyskon håller på att utplånas. Blir strategin att försöka få ihop ngt med Miljöpartiet och hur kommer MP att ställa sig? MP kan få det inflytande och de ministerposter som de så länge drömt om samtidigt som de kan förbättra allianspolitiken i en mer grön och human riktning. Ett sådant beslut skulle förmodligen innebära att partiet tappar många sympatisörer till V och S men istället få ta över Centerns gamla miljöhöger.

Jag är så glad över att jag är lokalpolitiker och kan spekulera lite fritt om detta men inte behöver planera för strategier och för framtiden för partiet centralt. Här i Uppsala känns det rödgröna samarbetet fast, liksom alliansen rullar på som om det inte finns några moln på den rikspolitiska himlen. Vad som sägs bakom stängda dörrar på Uppsalaalliansens är numera helt fördolt. Det var bättre på den tiden två allians- och ett rödgrönt kommunalråd åkte samma tåg mellan Uppsala och Storvreta.

Bättre pensionssystem med Vänsterpartiet

Räkna med ännu sämre pensioner, skriver Aftonbladet idag. Det är en slutsats som ekonomijournalisten Joel ­Dahlberg drar i sin nya bok ”Pensionsbluffen”. Slutsatsen och därmed "nyheten" verkar inte  skilja sig så mycket från Vänsterpartiets slutsatser.

Aftonbladet skriver att  ­"politikerna höjde det nya systemet till skyarna och lovade till och med högre pensioner för den som arbetar länge". Politikerna ska i detta fall utläsas som Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. Vänsterpartiet ingick i gruppen som skulle ta fram ett nytt pensionssystem och var emot förslaget.

Redan 1995, alltså året efter beslutet om pensionssystemet, skrev Vänsterpartiets Ulla Hoffman en bok där hon beskrev spelet bakom borgarnas pensionsuppgörelse med sossarna och konstaterade att systemet behöver göras om. Så här sa hon i en intervju: "Det värsta med pensionssystemet är att hela risken ligger på pensionärerna. Om samhällsekonomin blir sämre är det dom som får betala med lägre pension. Staten och politikerna går helt utan ansvar." Det sa alltså Ulla Hoffman 1995, nu 17 år senare vaknar journalisterna.

Än en gång konstaterar Vänsterpartiet, som vi gjort så många gånger förr, att pensionssystemet behöver ändras.
Den slutsatsen drar ekonomijournalisten Joel ­Dahlberg i sin nya bok ”Pensionsbluffen”.
1994 beslutade riksdagen att ändra den allmänna pensionen. ­Politikerna höjde det nya systemet till skyarna och lovade till och med högre pensioner för den som arbetar länge.

Bevara seminariet

På kommunstyrelsen i onsdags beslutade betongalliansen S, M och KD att gå vidare med detaljplanen för kvarteret Seminariet. V, MP, FP och C reserverade sig.
Detta är V-reservationen:
Kvartert Seminariet är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Byggnad, park och idrottsplats utgör en helhet som visar hur lärarseminarier för 100 år sedan byggdes och användes. Istället för att bebygga denna mark borde den istället kulturskyddas och upprustas. Kanske kan även de gamla lertäkterna markeras och framhävas.
Hela området runt Seminariet står inför en omvandling där industriområde förvandlas till bostadsområden. I området finns idag ingen bra sammanhållen grönyra förutom kv. Seminariet. Ett bevarande av mindre grönyta längs med Fyrisån eller Librobäcken kan inte ersätta behovet av en större grönyta för rekreation där närboende inte störs.
Den lilla parkyta som blir kvar öppnar huvudsakligen upp sig mot några enstaka radhus och järnvägen, mot övrig större bebyggelse avskärmas parken av byggnader. Mot Ringgatan och kv. Fyrisvallen av de i detaljplanen föreslagna byggnaderna, mot Klockarängen av Seminariet. Eftersom bostadsgårdarna till de föreslagna husen är små riskerar parken att enbart bli en utvidgad bostadgård, som kommunen tar ansvar för istället för bostadsrättsföreningen.
Uppsala kommun är än så länge en kommun med en vacker stadskärna där bebyggelse, kulturhistoria och parker utgör en bra helhet. Detta förslag förstör denna känsla i Librobäck/Luthagen och visar att majoriteten (i detta fall bestående av M, S och KD) är beredd att offra den blandade miljö som utgör en så viktig del av Uppsalas charm.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för avslag på detaljplanen.

Krossa patriarkatet

Gårdagens 8 mars-demonstration lockade mest unga. Det är inte så konstigt kanske när rubriken är Krossa patriarkatet, krossa känns lite för våldsamt för de flesta av oss äldre. Bakom demonstrationen stod Vänsterpartiet, Ung vänster, Ingen människa är illegal och olika delar av SAC. På affischen står även Fi men de nämns inte som en av organisationerna som ingår i arrangören 8 mars-kommittén.
Något som störde mig var syndikalisterna (SAC). De trängde sig längst fram i tåget med flaggor och banderoller. Banderollerna i syndikalistfärgerna (svart och rött) och med loga och namn bars längs med tåget så att det för en utomstående måste ha sett ut som en syndikalistdemonstration. Jag såg flera vänsterpartister som gick i lång fram i tåget omedvetna om att de hade en syndikalistbanderoll bredvid sig.

Ibland kändes det som om det var viktigare för de unga syndikalistiska männen (för det var nästan bara män som bar flaggor och banderoller) att synas som just syndikalister än att demonstrera mot patriarkatet.

Bortsett från detta var det en bra demonstration med bra uppslutning. Jag tog lite kort på torgmötet efteråt, lyckades göra det utan att få med syndikalistmännen.
Inför framtida demonstrationer hoppas jag att arrangörerna i förväg kan komma överens om att antingen har alla organisationer egna sektioner med med flaggor och banderoller med någon neutral sektion för övriga deltagare eller också har man en demonstration utan organisationssymboler. Tidigare demonstrationer har varit av båda sorterna, den här blev både och eller varken eller typ.

Inger Björklund talar för Vänsterpartiet om den globala kvinnokampen
några av demonstranterna, vet inte vad det står på banderollen
Inger från en annan vinkel

Baksidan av Ingen människa är illegals banderoll med texten Ain´t I a Woman? Här fanns en liten logga men alla som gick i tåget sympatiserar säkert med Ingen människa är illegal.

Produktplacering

Det här ju ingen mode- eller produktblogg, i så fall skulle jag ju ha bloggat om min reafyndsklänning som jag verkligen älskar. Ändå kan jag inte låta bli att puffa lite för Curly Wurly från Lush, älskar det. Enda nackdelen är att det innehåller ägg, jag föredrar produkter som är miljövänliga och veganska. En av fördelarna med schampot är att jag inte behöver balsam. Det miljöbalsam som jag använder är bra för miljön och reder ut mina tovor men tynger frisyren.
Sådär, nu lär det dröja några månader igen innan jag gör ett liknande inlägg.

15:51 börjar kvinnor arbeta gratis

15:51 börjar kvinnor arbeta gratis!


Internationella kvinnodagen igen

Så är då dagen här, den internationella kvinnodagen då tidningarna anstränger sig för att en majoritet kvinnor på bilder och i artiklar. Lite krystat blir det för vanligtvis är det ju mannen som är norm.

Idag säger också Mohamad Hassan i en
debattartikel i UNT att folkpartiet vill att Uppsala kommun börjar jobba med gender budgeting. Det är jättebra. Förslaget kommer från Vänsterpartiet och vann inte bifall när det behandlades i kommunfullmäktige förra året. Däremot sa majoriteten då att "Gender budgeting är mycket intressant och förslaget tas med som ett förslag till kommande planer och ses som en möjlighet att arbeta med jämställdhetsintegrering längre fram."

Det är jättebra att Folkpartiet nu, som har alliansmajoritetens uppdrag att jobba med jämställdhet, går ut och säger att man vill jobba med gender budgeting. Lite typiskt den politiska kanabalismen att Hassan formulerar det som om det är Folkpartiets idé.

I artikeln berättar också Mohamad Hassan att alliansen "Internt i kommunen arbetar vi på riktlinjer för genusmedveten rekrytering". Det är ju också bra men faktum är att det var jag som reagerade på att kommunen bara rekryterade män till högre chefsuppdrag och påpekade det i kommunstyrelsen. S (Lena Hartwig) och MP (Niclas Malmberg) hängde på och vi fick kommunstyrelsen att gemensamt ta fram riktlinjer för genusmedveten rekrytering. En miljöpartist skrev senare en motion till kommunfullmäktige om chefsrekrytering även till chefsuppdrag som inte kommunstyrelsen tillsätter.

Det finns flera delar i debattartikeln där Hassan tar åt sig äran för jämställdhetsarbete som påbörjades under den rödgröna majoriteten. Det är bra att Hassan nu tar tag i jämställdheten för när alliansen tillträde 2006 så tog kommunen flera steg tillbaka, nu tar man några steg framåt igen och det kan man ju inte annat än välkomna.

Seminariets framtid avgörs nu

Imorgon är det kommunstyrelsesammanträde med två viktiga planer att ta ställning till, dels detaljplanen för kvarterat Seminariet, dels fördjupad översiktsplan för Storvreta.


Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna står bakom en detaljplan där ungefär 200 lägenheter ska byggas i Seminariets trädgård. Vänsterpartiet vill inte bygga alls eftersom vi menar att området behövs som ett grönområde för alla de bostadsområden som växer upp runt omkring trädgården/parken. Planen kommer upp i kommunfullmäktige den 26 mars. Om det inte går att helt stoppa byggnation i parken hoppas vi ändå att något parti mjuknar för trycket utifrån och kan tänka sig en kompromiss. Vårt hopp att stoppa bygget den politiska vägen är inte stort, trots ett hårt yttre tryck. Alternativen är att sätta sitt hopp till att länsstyrelsen kulturskyddar hela parken, med risk att regeringen upphäver skyddet, och att försöka få till stånd en kompromiss om att bygga mindre.  

Föreningen Seminarieparkens vänner jobbar hårt för att få ihop tillräckligt med namnunderskrifter för att få en folkomröstning i frågan. Listor för namnunderskrifter kan hämtas här:
http://seminarieparken.se/Dokument/Namnlista_RS.pdf

Det andra ärendet är översiktsplanen för Storvreta, även den kommer upp på kommunfullmäktige den 26 mars. Vi, MP och S vill återremittera förslaget bl.a. för att planerna på ett externhandelscentrum ska tas bort. Vi är överens om att utveckla Storvreta med fler bostäder.


RÄDDA SEMINARIEPARKEN 

Parken som försvinner ...
 

... om några betongpolitiker får som de vill!


Vill du vara med att rädda parken för framtiden?
• skriv då under namninsamlingen (lista på insidan)
• gå med i Seminarieparkens Vänner i Uppsala, medlemsavgift
150 kr eller ge en gåva (plusgiro 630756-5, bankgiro 292-8562)
• gå med i Facebookgruppen ”Rädda Seminarieparken”
• vill du hjälpa till på annat sätt är du varmt välkommen.
Mer information på www.seminarieparken.se
Email: info@seminarieparken.se


Sjöstedteffekten

Mycket kan sägas om den senaste opinionsmätningen. Jag nöjer mig med att konstatera att vi är större än de tre mindre borgerliga partierna. Nu ska jag gå på ett kort medlemsmöte med Jonas Sjöstedt och kollar Sjöstedtseffekten. Missade tyvärr hans föredrag Eurokris & klimatkris - Vad är vänsterns svar? eftersom vi hade Mark- och exploateringsutskott.
Könskodad mat på menyn

Nästa vecka är det internationella kvinnodagen. Idag frågar Upsala Nya Tidning vilken kvinna som läsarna vill hylla på kvinnodagen, alternativen är Kronprinsessan Victoria. Drottning Silvia. Mona Sahlin. Annie Löf. Elsie Johansson. Veronica Maggio. Charlotte Kalla.

Inte så värst många alternativ, vill inte hylla någon av dem men i brist på bättre så klickade jag i Charlotte Kalla. Hon ligger just nu tvåa efter Victoria. En förebild, någon som alltid finns där, en inspiratör, någon med civilkurage, är tidningens utgångspunkt för vilken kvinna vi förväntas hylla. Förmodar att Victoria och Silvia kvalar in i gruppen alltid finns där. För övrigt vill hovet ha 12 miljoner mer i apanage för kronprinsessans familj, ingen liten summa för en barnfamilj med ett barn (inte ens en liten summa för en barnfamilj med flera hundra barn). I sammanhanget passar Helena Durojs tankar om arvsprinsessan Estelle in väldigt bra.

Idag hade UNT också en reklambilaga från ett cateringföretag i stan. Där finns tjejernas buffé med räkspett, ostpaj och ceasarsallad och killarnas buffé med revbensspjäll, kycklingkubbor och korv. En parbuffé med både kill- och tjejrätter finns också. Påminner mig själv om vilken cateringfirma jag inte ska vända mig till om jag ska beställa cateringmat. Det räcker att jag lever i ett ojämställt samhälle, jag vill inte äta mat från ett företag med en könskodad meny.

Den 8 mars demonstrerar jag kl 18.00, samling i Odinslund och den 10 mars befinner jag mig på något eller några av arrangemangen på Hotell Gillet. Hela programmet för den internationella kvinnodagen finns här: http://www.uppsala8mars.se/. Intressant är att det händer saker i stort sett från den 5 mars till den 10 mars.

Annat läsvärt är Markoolios kamp för att hans mamma ska få sjukbidrag och  Josefin Brink artikel om Arkelstens jämställdhetsbluff.