Jörn Svensson ger namn åt HBT-pris

Vänsterpartiets förre riksdags- och EUparlamentsledamot Jörn Svensson hedrades i helgen då Vänsterpartiets partistyrelse instiftade ett HBT-pris i hans namn.

Jörn Svensson har uppmärksammats en del den sista tiden när Torka aldrig tårar utan handskar sändes. Karaktären Paul har röstat på VPK för att Jörn Svensson är den ende riksdagspolitiker som någonsin brytt sig om homosexuella

Därför känns det helt rätt att nu, när så många uppmärksammats på Jörn Svensson, instifta ett pris i hans namn. Se detta underbara inslag från Jämtlandsnytt som visar vad Jörn Svensson och Vänsterpartiet betytt för homosexuellas och andra hbt-personers rättigheter i Sverige:  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/den-ende-som-brydde-sig

Vänsterpartiet har inte bara gått före när det gällt mänskliga rättigheter, partiet hade också den förste öppna bögen och den första öppna flatan på valbar plats på sina listor . De var inte de första hbt-personerna i riksdagen men de var de första som var öppna redan när de kandiderade första gången.

Nu ska det bli spännande och se vem/vilka som får det första Jörn Svensson-priset. Jag är dessutom en av dem som kommer att få föreslå pristagare för partistyrelsen eftersom beredning ska göras av styrgruppen för HBTQ-vänstern, där jag är med.


Kamp lönar sig - KD svänger i steriliseringsfrågan

Det är helt otroligt, KD säger ja till att ta bort steriliseringstvånget. Det är vår uppfattning att kraven på sterilisering vid könsbyte bör avskaffas, skriver KD:s partiledning i DN.

 

När KD nyligen hade extra stämma för att välja partiledning hopppades jag lite att KD skulle byta partiledning eftersom jag såg det som ytterligare en spik i partiets kista. Nu är jag glad över att Hägglund, Larsson och Lega är partiets högsta ledning. De har vågat ta ställning, en ställning som jag knappast tror att Odell hade tagit. Busch är jag mer osäker på, hennes högervridna politiska inställning parat med "kristen etik" kan mycket väl landa i ett nej. Lennart Sacrédeus på KD moralkonservativa flank skrev t.ex. så här i SvD för en månad sedan: "Eller är det så att allt i grunden i steriliseringsfrågan handlar om att öppna för halva könsbyten, en kvinna som blivit en man, men behållit sin livmoder och därmed förmåga att fortsatt kunna föda barn. Så öppnar ett halvt könsbyte det vissa längtar efter att människan ska skapa: ett tredje kön i form av den gravide ”mannen”.

 

Sacrédeus missar där att det inte bara handlar om TS-personers möjligheter att behålla sin reproduktiva förmåga utan också om att juridiskt kunna tillhöra det kön som man socialt uppfattas som utan att behöva en korrigerande operation.

 

KD försvarar sin förhalning med att de ville kolla närmare på juridiken och försöker på så sätt vara det enda parti som tar ansvar för de juridiska konsekvenserna. Det är naturligtvis bara båg. Partiet klarar inte att stå emot den massiva opinionen, med demonstrationer och manifestationer landet runt och en stark Vänsterpartiledd opposition i frågan.

 

Så sent om för ett halvår sedan sa Maria Larsson så här:

"Om man bestämmer sig för att byta kön och exempelvis går från att vara kvinna till att bli man så är det ett beslut man fattar och blir en ny juridisk person. Och då tycker inte vi att om den som bestämt sig för att bli man ska kunna fortsätta att föda barn och bli gravid utan att ett beslut är fattat om att byta kön och då bör även beslutet om könsbyte fullföljas,

Dessutom har frågan naturligtvis ett barnperspektiv. Där det handlar om att barn vill kunna definiera  en mamma och en pappa och här får vi inte det klargörandet ."

 

Det som är intressant här är att KD:s riksting har sagt sig vilja behålla steriliseringskravet medan partiledningen nu säger något annat inte var berett att ta bort steriliseringskravet så sent som i somras och det var då som Maria Larsson förklarade det med ovanstående citat (från SR). Har man svängt som en eftergift åt övriga allianspartier (som kanske snarast varit de som tagit åt sig av  den massiva opinionen och kritiken) men valt att vänta tills efter den extra stämman? Maria Larsson har definitivt svängt om man ska utgå från vad som står i debattartikeln jämfört med vad hon sa angående rikstingets beslut.

 

Oavsett vilket är den här programförklaringen från KD positiv. Nu återstår bara att se hur lång tid det tar innan det blir en lagändring. Debattartikeln kan ses som en programförklaring av KD men man säger sig fortfarande vilja utreda juridiska frågor mer, kanske kommer en lagändring ändå att dröja. Debattartikeln tar endast upp steriliseringsfrågan i samband med könskorrigerande behandling. Det återstår alltså att se om lagändringen kommer att ge möjlighet för TS-personer att byta juridiskt kön och slippa sterilisering utan att genomgå könskorrigerande behandling i betydelsen operation. Behandling kan ju avse både hormoner/avlägsnande av bröst/hårväxt och operation.

 

Uppdatering: Till DN förklarar Hägglund varför KD nu uttalar sig för att ta bort steriliseringstvånget, han gör det utan att säga något om när KD är berett att lägga fram ett lagförslag. Vågar de övriga borgerliga köra över KD om KD väljer att förhala?hbt-certifiera minst ett äldreboende

För en tid sedan föreslog jag och Jeannette Escanilla att Uppsala kommun ska låta hbt-certifiera minst ett boende. Idag sänder TV4 Uppsala en intervju med bl.a. äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD).

Ebba Busch säger nej till hbt-certifiering och menar att det ett värdigt bemötande aldrig får bli en valfrihetsfråga . Det är ju intressant att höra från någon som annars säger att valfriheten inom äldreomsorgen är det viktigaste.  Jag håller med om att det ska vara ett värdigt bemötande på alla äldreboende men kan inte se något fel i att de som vill bo på ett äldreboende där man vet att personalen är hbt-utbildad ska ha möjlighet att göra det. Hbt-certifieringen är ju dessutom ett verktyg som kan användas på alla äldreboenden. Ebba Busch och äldrenämnden borde därmed inte säga nej till motionen utan säga ja med målsättning att alla äldreboenden ska hbt-certfieras. För det är ju som Monica säger i inslaget att hbt-certifiering för med sig ett bättre bemötande av alla, inte bara av hbt-personer.

Samma
resonemang fördes fram när vi föreslog att det skulle finnas äldreboende med teckenspråkig personal för döva. Individuella lösningar skulle det vara, inte någon möjlighet för döva att bo ihop med andra döva att kommunicera med och med personal som förstår vad man säger.

Inom Vänsterpartiet har vi alltid sagt att borgerlig valfrihet bara handlar om att välja mellan olika bolag och att det egentligen är bolagens valfrihet att göra förtjänst som värnas. Alliansens syn på våra förslag inom äldrevården ger oss rätt och de bekräftar det gång efter gång.

För övrigt hoppas jag att Ebba Busch säger fel när hon pratar om transsexuella i inslaget (som dessutom smögs sig in i TV4:s ingress). Även andra transpersoner måste väl ha rätt att kunna bo på ett äldreboende och få leva sina liv som de själva vill. Eller menar Busch att transvestiten inte fritt ska få välja om det är kjol eller byxa som ska kläs på?

 

FP sviker transpersoner

Alliansen har beslutat att inte ta bort steriliseringstvånget för personer som vill genomgå könskorrigering. De borgerliga partierna låter KD bestämma i denna fråga. Folkpartiets Barbro Westerholm (som folkpartiet brukar skryta med i HBT-sammanhang) säger till DN: "Det här kan man leva med. Det är ett bra steg framåt, där det tidigare har varit helt låst. Ibland tar det tid att komma i mål, men det är bättre än att det tar tvärstopp."
Vaddå tvärstopp, det hade väl bara varit att gå samman med de rödgröna och ta bort tvångssteriliseringen. Westerholm och FP må vara stolta över sina HBT-insatser men de är historia och om FP inte kan gå vidare och förbättra gamla beslut så är det inte mycket att skryta med.
Nej, jag säger som Vänsterpartiets Marianne Berg: "Lagen mot tvångssterilisering som antogs 1975 tycks inte gälla alla. Enligt regeringen så är tydligen värdekonservativismen viktigare än lagboken." (från pressmeddelande)

Hela alliansen sviker människor som 21-åriga Moa, som kämpat för att få bevara sina könsceller för att i framtiden kunna få biologiska barn med sin flickvän.

Usch vilket svek!

KD:s ställningstagande är inte förvånande men intressant. Frågan diskuterades på partiets riksting förra året och till SR sa Maria Larsson så här:

"– Om man bestämmer sig för att byta kön och exempelvis går från att vara kvinna till att bli man så är det ett beslut man fattar och blir en ny juridisk person. Och då tycker inte vi att om den som bestämt sig för att bli man ska kunna fortsätta att föda barn och bli gravid utan att ett beslut är fattat om att byta kön och då bör även beslutet om könsbyte fullföljas, motiverar Maria Larsson partiets ståndtagande.

– Dessutom har frågan naturligtvis ett barnperspektiv. Där det handlar om att barn vill kunna definiera  en mamma och en pappa och här får vi inte det klargörandet ,forsätter hon."


Hennes första resonemang om att en ny juridisk person borde fullfölja könsbytet faller på att den nya juridiska personen inte blir fertil utifrån sitt nya juridiska kön. Könsbytet går därmed inte att fullfölja ur fortplantningssynpunkt. Det andra resonemanget faller på att det redan i dag finns så många barn som inte kan definiera en mamma och en pappa.

Slutligen säger hon "Men förslagen har ganska nyss kommit, det får bli en beredningsprocess sedan får som vanligt ta tag i frågan och diskutera". Vadå nyss kommit? Könstillhörighetsutredning som kom i mars 2007 föreslog att steriliseringskravet skulle strykas och ersättas av krav på att könskörtlarna tas bort. Mer än fyra år senare säger Maria Larsson att förslaget ganska nyss kommit, kanske kom det nyss till KD men krav på ändring av steriliseringslagen kom direkt 2007. Dels i utredningen, dels av Vänsterpartiet och andra som menade steriliseringskravet skulle tas bort utan att ersättas av krav på att könskörtlarna ska tas bort.

I utredningen från 2007 fanns flera bra förslag, som nu genomförs (jag bloggade om förslaget då). Det tog fem år för Alliansens att ens komma med lagförslag med anledning av utredningen. Även det är riktigt uselt.


hbt-certifiera minst ett äldreboende

Idag publicerades Margaretas, Jeannettes och min debattartikel om varför det behövs ett hbt-certifierat äldreboende i Uppsala: Äldreboende för alla.

Trött på FP

Folkpartiet fortsätter sitt kortståg mot Uppsala pride. Den här gången är det den politiska sekreteraren som via Upsala Nya Tidning låter hälsa att det är "extremvänstern" som står bakom Uppsala pride i sin besvikelse över att bara tre personer ville veta vad alliansen gör för HBT i Uppsala*. Denna åsikt framfördes av folkpartister även förra året och bemöttes på min blogg.

Jag kan förstå att inte alla gillar Uppsala pride. Överskottet av festen går till illegala flyktingar, maten och fikat serveras av Djurrättsalliansen och är helt vegansk, biljettpriset är efter förmåga osv. Alla gillar inte idéella och solidariska rörelser utan vill att kapitalism och förtjänst ska styra. Andra vill bara festa och vill inte gå på seminarier om HBT-situationen i tredje världen eller hur vithetsnormen påverkar våra ställningstaganden (som var temat på ett av Vänsterpartiets arrangemang i år). Uppsala pride är en antirastistik och queerfeministisk festival, inte en HBT-festival som Stockholm pride. 

Om nu Folkpartiet anser att ett intersektionellt och anti-kapitalistiskt förhållningssätt är extremvänster (faktum är att många i arrangörskretsen är aktiva inom Feministiskt initiativ) förstår jag inte vad partiet har på Uppsala pride att göra.

*Den som vill veta vad som hänt inom HBT-området sedan alliansen tog över styret av Uppsala kommun kan ta del av den sammanställning som jag gjorde inför förra årets Uppsala pride:


Uppsala kommun beslutade 2006 på initiativ av vänsterpartiet att uppdra till samtliga nämnder att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella och transpersoner lever under, samt

att uppdra till utskottet för demokrati, jämställdhet och integration att, tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden anordna genusdagar, där inriktningen hbt ingår, för politiker och medarbetare.

KD och M röstade nej med motiveringen att ett ensidigt stöd till HBT-personer riskerar att gå ut över andra utsatta grupper som handikappade och alkoholskadade.

Uppsala kommun beslutade på initiativ av vänsterpartiet att ta fram ett program med åtgärder för att underlätta och stödja unga hbt-personer. Kristdemokraterna och moderaterna röstade nej. Programmet har efter sju år fortfarande inte tagits fram!

 

2008 lade vänsterpartiet en motion angående alla människors lika värde – även i idrotts- och föreningslivet med bl.a. uppdrag att genomföra en undersökning av hur idrottsrörelsens/föreningars arbete inom kommunen bedrivs för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Samt att kriterier fastställs utifrån mål om allas möjlighet att delta för bidragsgivning till föreningslivet.

 

Motionen stöddes av MP, S sa ja till undersökningen och nej till kriterier, M, FP, C och KD sa nej till hela förslaget.

 

Intresset för hbtq- och jämställdhetsfrågor är i det närmaste obefintligt hos den styrande högermajoriteten. När HBT-dagar, enligt beslut 2006, anordnades 2008  för politiker valde många nämnder att inte skicka ut inbjudan till sina ledamöter.

 

Varje fråga om Uppsalas HBT-arbete besvaras av ansvarigt kommunalråd med hänvisning till skolans likabehandlingsplaner.

(här ska sägas att Uppsala sedan 1 november har ett nytt ansvarigt kommunalråd som ännu inte fått chansen att säga något, och inte heller tagit chansen att säga något - än)

Diskriminering i föreningslivet

Ungdomsstyrelsen betalar ut miljoner i bidrag till ungdomsorganisationer som diskriminerar hbt-personer, trots att det finns regler mot detta. Det rapporterar radioprogrammet Kaliber, enligt bl.a. SvD.

I Uppsala betalar kommunen troligtvis också ut bidrag till föreningar som diskriminerar HBT-personer. Under förra mandatperioden beslutade vi att utreda hur föreningarna arbetar med HBT-frågor och utöka stödet för föreningar som ville arbeta aktivt mot diskriminering av HBT-personer. Undersökningen skulle vara underlag för att se om reglerna behövde ändras. Efter valet ändrade den borgerliga majoritet detta och tog tillbaka beslutet. Min motion om homofobi i föreningslivet avslogs också. Så i Uppsala har vi inte ens några regler att bryta om och borgarna är varken intresserade av att införa regler eller ta reda på om det är befogat att införa några regler.

I morgon fattar Uppsala kommun beslut om verksamhet och ekonomi för 2011. Vi rödgröna föreslår att det ska tas fram riktlinjer om bl.a. föreningars arbete med HBT. Jag räknar med att de borgerliga avslår förslaget. Extra trist är det att Folkpartiet lägger sig platt för KD och M.

Kvotering och ordens betydelse

Trollhare skriver om det könsneutrala "hen" som kan användas när man inte vill eller kan kalla någon för "han" eller "hon" och hur detta ses som ett sexualiserat ord av tidningen Dagens läsare. Diskussion kom upp med anledning av att Vänsterpartiets partistyrelse godkänt en motion om att partiet ska driva frågan om juridisk tredje kön för den som vill.

I Vänsterpartiet har vi en stadga som säger att minst 50% ska vara kvinnor i valda församlingar. Det innebär att valberedningar måste anstränga sig för att se till att det alltid är minst hälften kvinnor i alla styrelser. När vi i distriktets valberedning skulle föreslå nio kongressombud var det klart från början att fem då måste vara kvinnor. Det här har ställt till vissa problem när transpersoner kandiderat till uppdrag. Det är enklast med dem som är transsexuella, känner man sig som en kvinna och vill ses som en kvinna så är det kvinna som gäller, även om folkbokföringen säger man. Svårare blir det med könsöverskridare som inte vill definieras som det ena eller det andra könet. Ska personen inte räknas in i minst hälften-beräkningarna eller räknas som det kön som det är underskott på?

Det är modigt av Vänsterpartiets partistyrelse att säga ja till en juridisk möjlighet till ett varken eller/både och-kön. Hoppas att vår kongress är lika öppen och framåt. Det är nästan så att jag ångrar att jag tackat nej till att vara kongressombud.

Juridiken är en sak, språket ett annat. Med ett juridiskt tredje kön så kräver ju det svenska språket ett ord för detta kön. "Hen" finns redan, även om Dagens läsare inte vill veta av det, och kan då bli en naturlig del av språket och inte ett pronomen som några tappra, som Trollhare, försöker få oss andra att använda.

I de latinska språken får en grupp om flera tusen kvinnor och en enda man den maskulina ändelsen medan en grupp med enbart kvinnor får den kvinnliga ändelsen. Där kan man prata om könsspråk. Den manliga grammatiken styr i språk som enbart har maskulinum och femininum.

Ungerskan har en helt könsneutral grammatik. Han, hon, den, det kallas för ő och könet på en person kan bara förstås om man lägger in ord som kvinna, man, flicka, pojke. Hans och hennes finns över huvud taget inte eftersom possesiva pronomen saknas.

I svenskan verkar vi ligga mittemellan. Maskulinum och femininum har försvunnit utom i sammanhang där ordet pekar på en man eller en kvinna. Så visst är det dags att ta nästa steg, införa ett "ő", dvs. hen för att inte behöva könsbestämma människor som inte själv vill det.

Uppdatering: Läs även Magnus Ahlkvist Svårt att förklara för den som inte begrip om en krönika i Aftonbladet: Heja kvinnor och män, inget sabla Hen. Även Trollhare har reagerat på krönikan.


HBT och bistånd

Superbra seminarium om HBT och bistånd. Hans Linde (V) konstaterade att HBT-kunnandet på utrikesdepartementet inte var det bästa och menade att det fanns en ovanifrånatityd, bl.a. i den handlingsplan som tagits fram. En liten del av biståndet används till att stötta HBT-arbetet i Syd och många ambassader vill inte ställa krav på rättigheter för HBT-personer eftersom de är rädda för att förstöra bra relationer. Andrea Bergström, som har arbetat med HBT-frågor i Uganda genom RFSL Ungdom, gav exempel på att aktivister släppts ur fängelse p.g.a. att västambassader protesterat medan aktivister som fängslats utan protester får sitta fängslade i åratal.

Både Hans och Andrea menade att vi måste bli bättre på att använda biståndet för att stötta HBT-arbetet i Syd men att det måste ske utifrån de önskemål som finns bland HBT-personer på plats. Båda kunde ge exempel på hur bistånd (ej svenskt) använts för att skaffa lokaler där HBT-personer kunnat få en fristad i homofoba länder med diskriminerande lagstiftning.

Hans poängterade att i en del länder menar man att homosexualitet egentligen inte finns utan kommit från väst. Får då HBT-föreningar ekonomiskt stöd från väst så kan den åsikten spädas på. Därför måste man alltid utgå från vad de lokala aktivisterna vill. Både Hans och Andrea påpekade också att man måste vara noga med att inte exportera vår syn till andra länder. I Sverige utgår HBT från identitet medan det i andra länder inte alls behöver vara så. Transpersoner kan också vara en icke-fråga, t.ex. i Asien där man inte har en lika tydliga uppdelning i två kön.

Slutligen svarade Hans och Andrea på några frågor bl.a. att man kan vända sig till RFSL eller RFSU om man vill arbeta med HBT och bistånd.

Tack Hans, Andrea och samtalsledaren Seluah Alsaati för ett bra seminarium. 

hbt-vänlig=positiv till överstatlighet?

RFSL har gjort en undersökning om partiers och kandidaters "hbt-vänlighet". En förutsättning för att man ska anses som "hbt-vänlig" i undersökning är att man är positiv  till EU:s överstatlighet, dvs. att man röstar ja i frågor om tvingande lagar för alla EU-medlemsstater. Flera vänsterpartister har därför svarat nej på frågorna och vänsterpartiet hamnar långt ned i listan. I undersökningen står t.ex. att medelpoängen dras ner av att tre kandidater, Hanna Löfqvist, Mikael Gustafsson och Erik Berg, valt att svara NEJ på tre av fem av RFSL:s enkätfrågor. Detta med hänvisning till att man inte önskar att
beslut ska fattas kring dessa frågor på EU-nivå.

Så här förklarade Mikael Gustafsson sina svar: "Eftersom Vänsterpartiet är emot överstatliga beslut och istället vill ha nationell lagstiftning men gärna mellanstatliga överenskommelser, så blir svaret på frågorna 1,2, 5, 6, 7 och 8 nej. Men självklart står jag bakom de värderingar som ligger till grund för RFSL:s frågor och jag vill ha en förbättrad lagstiftning helt i enlighet med frågeställningen!" Eva-Britt Svensson, som är EU-parlamentariker idag och första namn på listan, förlorar i sammanställningen av nuvarande parlamentariker på att hon lade ned sin röst i en fråga som var en del av Lissabonfördraget.

Frågan om EU:s överstatlighet är naturligtvis ett problem. Likväl som man kan använda överstatligheten till en nationstvingande lag om samkönade äktenskap kan överstatligheten användas till att införa förbud mot samkönade äktenskap.  Några vänsterpartister valde att säga att de inte ville delta i överstatliga beslut medan andra valde att säga ja till överstatliga beslut som man instämmer i. Vilken väg man valt, dvs. vara konsekvent i sin syn på överstatlighet och deltagande i överstatliga beslut eller aktivt säga ja eller nej (fast man är emot principen), påverkar då resultatet i en sådan här undersökning

RFSL utsåg inte bara det mest "hbt-vänliga" partiet utan också de mest "hbt-vänliga" kandidaterna. De som svarat ja på alla frågor fick senare en följdfråga. Där missade tydligen alla vänsterpartister utom en att svara och den som svarade hade ingen åsikt i just den frågan.

På lördag är det debatt på Uppsala pride. Det kan ju vara bättre att gå dit och bilda sig en uppfattning om partiernas HBT-arbete istället för att förlita sig på en undersökning som förutsätter att man är positiv till överstatlighet för att kunna betraktas som "hbt-vänlig".

DN rapporterar utan analys om sambandet svar på enkäten och synen på EU:s överstatlighet, Trollhare kommenterar. RFSL undersökte.

Jag skriver "hbt-vänlig" eftersom det är det ord som RFSL och DN använder. Själv tycker jag att hbt-vänlig är ett konstig ord.

RFSL:s ordförande misshandlad

Pressmeddelande från RFSL:s hemsida:

RFSL:s ordförande Sören Juvas misshandlad i Moldavien


Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL, befann sig i Moldaviens huvudstad för att delta i firandet av Moldova pride när han natten till måndag blev misshandlad av okända män utanför en polisstation. Uniformerad polis hade innan misshandeln stoppat honom på gatan, frågat varför han var i Moldavien och fört honom till stationen efter det att han bekräftat att han var där för att delta i pride-firandet. Enligt de lokala arrangörerna är det troligt att gärningsmännen var civilklädda poliser eller personer som informerats av polisen om att Sören Juvas skulle befinna sig på platsen.


Sören Juvas hade under helgen deltagit i Moldova Pride, en festival för homosexuella, bisexuella och transpersoner, som organiseras av den lokala hbt-organisationen GenderDoc-M. Bland annat hade han träffat aktivister som arbetar för mänskliga rättigheter och hbt-personers rättigheter i regionen samt deltagit vid en kransnedläggning vid ett monument tillägnat offer för förtryck.

Under förra årets Moldova Pride blev en buss med deltagare, däribland Sören Juvas, attackerad av homofoba grupper medan polisen tittade på utan att ingripa. Årets firande utsattes redan i förväg för så stora hot att man valde att ställa in den planerade prideparaden av säkerhetsskäl.

- Syftet med misshandeln var troligen att avskräcka Moldaviens hbt-aktivister från att fortsätta sitt arbete med att förbättra situationen för landets hbt-personer, säger Ulrika Westerlund, vice förbundsordförande för RFSL.

- Hot och våld av den typ som drabbade Sören Juvas är vardag för hbt-aktivister i många länder. Att detta inträffade visar på hur viktigt det är att vi fortsätter arbeta både i Sverige och internationellt, inte minst för att visa att vi inte accepterar den behandling som många hbt-personer i världen får utstå, fortsätter Ulrika Westerlund.

Den kommande helgen firas Baltic Pride i Riga och Ulrika Westerlund och andra aktivister från RFSL kommer att delta. Det gör också jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni. Även i Riga har motståndet mot Pride-firandet varit hårt, men arrangörerna är glada för att de fått tillstånd att genomföra en parad. Den stora internationella närvaron ses också med glädje - inte minst för att det minskar riskerna för deltagarna.

Sedan måndagskvällen är Sören Juvas tillbaka i Sverige. Han har blåmärken och skrubbsår från misshandeln men mår efter omständigheterna bra. Han är dock inte tillgänglig för kommentarer.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 - 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Eller vice förbundsordförande Ulrika Westerlund, 070-345 01 83

Även DN rapporterar.

Uppsala Pride vs folkpartiet

Jag missade folkpartiets debattartikel i fredagens UNT om att Uppsala pride kidnappats av yttersta vänsterkanten.  Idag svarar svarar medlemmar i Uppsala prides ledningsgrupp, ett svar som än så länge inte finns på nätet. UNT låter hellre en debattartikel från igår av en f.d. tjänsteman i Uppsala kommun tillilka fp-politiker ligga kvar. Uppdatering: nu på eftermiddagen har artikeln lagts upp här.

Det som är intressantast med folkpartiets debattartikel tar Uppsala prides ledningsgrupp inte upp. De kallar "kidnappade av den yttersta vänsterkanten" för tråkig beskyllning och att det inte är ngt som de känner igen sig i. Däremot säger de inte det självklara, de som startade Uppsala pride är fortfarande de som är ledande. Hur kan priden ha kidnappats av den yttersta vänsterkanten när den fortsätter följa grundarnas visioner och grundarna fortfarande är "Pridegeneraler". När grundarna följer sin tanke om en pride för alla och där priden alltid haft ett intersektionellt och queerfeministiskt anslag.

Tror folkpartiet att Uppsala pride är skapat av jätteapparaten Stockholm pride och att iniativtagarna i Uppsala i själva verket är kidnappare? I så fall har folkpartiet, som vanligt, helt fel. Precis som några medlemmar i ett politiskt parti (som inte är ett parti på vänsterkanten) fick en idé om att Uppsala behövde ett pride kunde medlemmarna folkpartiet fått den idén och startat priden på sitt sätt. Lite lagom kapitalistiskt, lite veligt och exkluderande för dem som inte kan betala.

För övrigt är det första gången som jag gått in på UNT:s nätsida för att läsa dagens debattartikel och det fortfarande är den gamla som ligger kvar. Jag hoppas att det inte beror på att det är en folkpartist som skrev gårdagens och att det kritik mot folkpartiet i dagens. Jag hoppas att det är ett rent mänskligt misstag och inte ett utslag av UNT:s politiska färg.

vad är sjukt, vad är kriminellt?

Socialstyrelsen har beslutat att "Transvestism med dubbla roller", "Könsidentitetsstörning i barndomen", "Fetischism", "Fetischistisk transvestism", "Sadomasochism" och "Multipla störningar av sexuell preferens" inte längre ska klassas som sjukdomar och störningar.

"Att koder för vissa sexuella beteenden finns i klassifikationen uppfattas av många som stötande och kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället. Det vill vi inte medverka till", säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett
pressmeddelande.

Jag har fått lära mig att transvestism inte är ett sexuellt beteende. Det kan vara det men är det oftast inte. Källa RFSL. Generaldirektören på Socialstyrelsen har tydligen ingen riktig koll på vad de olika begreppen egentligen innebär. DN skriver i sin artikel att "Andra sexuella beteenden som till exempel transsexualism, exhibitionism, voyeurism och pedofili kommer att finnas kvar som diagnoser. Och de kommer inte att tas bort i ett senare skede, enligt Lars-Erik Holm." Om det är något som inte är ett sexuellt beteende så är det transsexualism eftersom en transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och önskar oftast korrigera den felaktiga kropp han/hon har genom hormonbehandling och kirurgi. Källa RFSL. Huruvida det är DN eller generaldirektören som menar att transsexualism är ett sexuellt beteende framgår inte av artikeln.

En bloggare vars åsikter jag sällan delar men som här faktiskt har en viktig poäng är Blogge Bloggelito. Lars-Erik Holm säger nämligen i DN-artikeln att exhibitionism, voyeurism och pedofili är kriminella handlingar. Blogge Bloggelito påpekar att "ingen av dessa är kriminella handlingar eller handlingar överhuvudtaget, utan läggningar och preferenser. Om läggningen eller preferensen leder till handling är det däremot en kriminell handling. Det är alltså uppenbart att inte ens socialstyrelsen kan skilja på läggning och handling. Jämför med en normal heterosexuell man som begår en våldtäkt - är det våldtäkten (handlingen) eller heterosexualiteten (läggningen) vi vill åt?"

Det är en viktig distinktion som BB gör, preferenserna i sig är inte kriminella handlingar. Här tycker jag kanske att Lars-Erik Holm uttryckte sig slarvigt för pedofili är i mina ögon en sexuell störning som det finns all anledning att ha kvar som sjukdom/störningm även om det är handlingen som är kriminell.

Slut på långbänken könsneutrala äktenskap

Det blir ingen proposition om könsneutrala äktenskap. Det meddelade regeringen idag. Istället lägger regeringen en proposition om äktenskap som alla borgerliga partier är överens om och sedan får de partier som vill ha könsneutrala äktenskap lägga tilläggsförslag. Allt för att kristdemokraterna inte vill reservera sig mot propositionen i regeringen och statsministern inte vill köra över kd.

På plussidan är naturligtvis att de övriga borgerliga partierna inte viker sig för kristdemokraterna genom att lägga fram ett kompromissförslag. På minussidan är naturligtvis att de övriga borgerliga partierna viker sig för kristdemokraterna genom att inte lägga fram en proposition om könsneutrala äktenskap. Positivt är i alla fall att det äntligen händer något. Det verkar vara slutsnackat i regeringen.

Det finns fortfarande flera frågetecken. Bl.a. har inget av partierna talat om vilka tilläggsförslag de planerar. Fp har tidigare talat om att ta utredningens förslag rakt av medan Maud Olofsson säger "Därför gläds vi nu när lagstiftningen likvärdigt värdesätter kärlek och ger samma möjlighet för alla att gifta sig också i kyrkan". Olofssons uttalande och fp:s ställningstagande går inte ihop. Enligt utredningens förslag ska präster kunna säga nej till att viga samkönade par, vilket alltså fp ställer upp på. Antingen anser Maud Olofsson att alla har samma möjlighet att gifta sig i kyrkan även om ett olikönat par kan gå till vilken kyrka som helst och ett samkönat kan få nobben flera gånger eller också har centerpartiet  ett förslag som skiljer sig från utredningens.

Framtiden får utvisa men bäst vore förstås om riksdagens borgerliga ledamöter kunde ansluta sig till oppositionens förslag om könsneutral äktenskapslagstiftning.  Vänsterpartiet driver frågan om civila äktenskap där samfunden fråntas vigselrätten. Denna åsikt hänger inte ihop med den könsneutrala äktenskapslagstiftningen så därför driver vänsterpartiet de två frågorna separat. 

i pressen:
DN, SvD, SR, . Bloggar: Anders Selin,

Könsneutrala äktenskap allt närmare

Allt tyder på att ett civilrättsligt äktenskap blir lösningen på  det könsneutrala äktenskapet. Även Göran Hägglund förespråkar nu den civilrättsliga lösningen även om han med en dåres envishet håller fast vid att just ordet äktenskap ska vara förbehållet man och kvinna.

Jag är fortfarande positiv till en civilrättslig lösning även om bl.a. domprosten Tuulikki Koivunen Bylund har bra argument mot i sin blogg där hon bl.a. talade om kyrkans förändringar och att det vore en stor börda att lägga på Sveriges homosexuella om det var för deras skull man ska ha två förrättningar när man vill gifta sig. Koivunen Bylunds argument är bra, kyrkan har ändrat syn på ogifta mödrar och "oäkta" barn, varför inte ändra syn på äktenskapet? Här kommenterar jag hennes blogginlägg närmare.

För en civilrättslig lösning talar bl.a. att kyrkan nu är skild från staten. Utifrån statens neutralitet i religiösa frågor är det rimligt att äktenskapet sekulariseras på så sätt att den juridiska vigselrätten tas bort från svenska kyrkan och andra trossamfund.


Sviker de igen?

Är det inte lite fascinerande att de som säger vilja rösta mot ett dåligt äktenskapsförslag från regeringen delvis är samma personer som skulle rösta mot  sade sig vara tveksamma mot FRA-lagen men ända inte röstade mot lagensom sedan vek sig?

Till
Expressen säger nämligen Fredrick Federley, Birgitta Ohlsson, Fredrik Malm och Tomas Tobé att de är beredda att köra över regeringen om förslaget är kompromissat.  Federley och Ohlsson har sagt en sak men gjort en annan förut , ifrågasatt regeringsförslag förut utan att fullfölja sina tveksamheter vid omröstningen, hur gör de den här gången - om regeringen lägger fram ett kompromissförslag?

Artikeln talar förresten om homoäktenskapslag. Slarvigt ord för lag om könsneutrala äktenskap. Skillnaden har jag bl.a. bloggat om här.

Andra bloggar om , könsneutrala äktenskapsamkönade par,

"Vuxnas behov av att legitimera sina perversioner"

I måndags skrev jag om kristdemokraterna i Svenska kyrkan och deras syn på samkönade äktenskap (rubriken ovan är hämtad från deras hemsida). Mitt inlägg inspirerade troligen Björn Fridén på Alliansfritt Sverige till att göra ett längre inlägg om kristdemokraterna i Svenska kyrkans argument mot samkönade äktenskap. Hans inlägg inspirerade ännu fler att skriva och kommentera.

Eftersom jag bara kort citerade kristdemokraterna talade jag inte om hur jag hittat kristdemokraternas mörkerargument. Nu när så många i bloggsfären uppmärksammat kristdemokraternas vädjan till ledamöterna i Kyrkomötet att inte säga "ja till till välsignelse av homosexuella relationer" vill jag länka till ursprungsbloggen Antigayretorik och dess upphovsman Tor Billgren som i sin tur fått uppgifterna av Bengt Held. Äras den som äras bör!

I dagens UNT svarar vi förresten på kristdemokraten Mikael Oscarsson replik på vår replik om samkönade äktenskap. I tidningen har vänsterpartisternas underskrifter fallit bort, vilket är tråkigt eftersom det var ett gemensamt svar på Oscarssons påhopp på både v och mp.

Välsignad pedofili och incest följden av könsneutrala äktenskap?

I tidningen Dagen gör dess chefredaktör ett upprop för det olikkönade äktenskapet. Hon manar  till folklig opinion och vill att bloggarna ska resa sig i försvar för den nuvarande äktenskapslagstiftningen och ge Göran Hägglund eldunderstöd: "Kunde allmänna opinionen mobiliseras i den tekniskt komplicerade frågan om FRA-lagen borde detta vara fullt möjligt även i äktenskapsfrågan", skriver hon.

Chefredaktören Elisabeth Sandlund har på ett sätt lyckats, hela 32 bloggar skriver om hennes artikel. Fast kanske inte riktigt i den riktning som Sandlund skulle önska sig. Många bloggar är positiva till könsneutrala äktenskap.

I sammanhanget kan det ju också vara intressant att se vad kristdemokraterna i svenska kyrkan tycker: "Den logiska och teologiskt grundade spärren mot att bejaka månggifte och äktenskap mellan syskon och på sikt även pedofili och andra perversioner kommer att vara borta om Kyrkomötet säger ja till välsignelse av homosexuella" skriver de bl.a. i sina 20 argument i en vädjan till ledamöterna i Kyrkomötet. Kyrkan ska vara "en trygg hamn för alla människor" skriver de på sin förstasida. Tror nog att de glömde skriva dit heterosexuella, för personer som inte är heterosexuella eller som ifrågasätter rådande könsnormer är uppenbart inte välkomna i kristdemokraternas svenska kyrkan. Länk: Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Andra bloggar: AntigayretorikHBT-sossen, Svensson, Kyrkoordnaren,

"Äktenskapslagen är som apartheid"

är kanske inte den rubrik som vi skulle valt på vårt debattinlägg om samkönade äktenskap men tidningen väljer naturligtvis rubriker som väcker uppmärksamhet. Vår artikel var ett svar på en artikel i UNT från kristdemokraternas riksdagsledamot där han bl.a. framförde att "För oss är det avgörande att äktenskapet bevaras som begrepp för relationen man-kvinna, vilket vi har uttryckt i vårt garantibevis: "Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i sin nuvarande form." Vår argumentation för detta - utifrån barnperspektivet - känner nog de flesta till."

Om nu äktenskap är den stabilaste samlevnadsformen kan man ju undra varför så många ska förvägras en stabil samlevnadsform. Man kan också undra varför kristdemokraterna ur ett barnperspektiv kan argumentera för att barn som inte lever i en kärnfamilj (mamma, pappa, barn) inte har rätt till en stabil familj.

Här kan man läsa vårt svar.

Andra bloggar om , könsneutrala äktenskapsamkönade par,

Drugbingo

Vadå ta hit trenden från USA?

Dragqueens tar bingospelandet ett steg längre

"Vi säger bingo - ni säger tack"

Bingo!

Tidigare inlägg
Bloggtoppen.se