Läs på, Stefan Hanna

Historielöshet hos nya kommunalråd är rätt trist. Efter flera år av budgetunderskott, där Gunnar Hedbergs styrelseår 1991-1994 stod för de största underskotten, lyckades vi rödgröna vända Uppsala kommuns ekonomi till en ekonomi i balans och med överskott. I samband med de första överskotten kunde vi också börja betala på den stora pensionsskulden som kommunen har till sina anställda. Kommunens överskott har fonderats för att använda till pensionsutbetalningar framöver, allt för att kommande generationer inte ska behöva få höjd skatt för att betala tidigare generationers pensioner.

Idag på kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades möjligheten att flytta över de sparade pensionspengarna till en pensionsstiftelse, en fördel med detta skulle bl.a. vara att eventuellt klåfingriga politiker i framtiden inte skulle kunna använda pengarna till annat än pensioner.

När vi diskuterar detta så säger Centerpartiets Stefan Hanna att det vore bra med pensionsstiftelse ifall det blir vänstermajoritet igen. Det är lite väl magstarkt att säga så när det var vi rödgröna som började med pensionsavsättningar och när det var vi rödgröna som lyckades vända Uppsala kommuns underskott till överskott. Stefan Hannas historielöshet överträffas bara av hans intresse för att ogrundat komma med påhopp på vänsterpolitik, vilket förmodligen är en del av hans i övrigt kända ogenomtänkta tankar och reflektioner.


Orättvist är rätt, sa folkpartist

Cecilia ville köpa en seniorlägenhet. Bostadsrättsföreningens styrelse tillät inte Cecilia att bli medlem i föreningen eftersom de ansåg att hon var en ensamvarg, och därmed inte passade in socialt, samt att hon inte var vid god hälsa, eftersom hon har en lätt cp-skada och använder rollator i avvaktan på en höftoperation.

En av styrelseledamöterna är folkpartisten (tidigare bl.a. minister och landshövding) och ordföranden i Kulturnämnden, Jan-Erik Wikström. På
UNT:s fråga om det inte är orättvist att säga nej till Cecilia svarar han: "Det är mycket som är orättvist i samhället."

Orättvist är tydligen rätt när man är folkpartist.


Moderata lögner

Vid dagens fullmäktigedebatt om stöd till en ny friidrotts- och innebandyarena passade moderaten Ali Moulavi på att hålla ett valtal, där han berömde sig själv för massor av saker för att därefter anklaga oppositionen för att felaktigt hävda att planeringen började under förra mandatperioden.

Ett av exemplen var konstgräsplanerna, som Moulavi menade att vi rödgröna inte alls planerade, det gjorde alliansen. Han sa t.o.m. i fullmäktigedebatten att han gått igenom alla protokoll för att hitta det rödgröna beslutet och något sådant fanns inte, hävdade Moulavi. Tyvärr hann jag, p.g.a. långsam sidladdning, inte få fram protokollet under debatten för att visa på hans lögn. När jag ställde honom mot väggen efteråt och påtalade att man inte ljuger i fullmäktige fick jag en ursäkt. Han framhärdade att han inte hittat protokollet, lite märkligt eftersom han ju inte bara var med när beslutet togs han ville dessutom inte ens ta beslutet. Här är ett utdrag. Hela protokollet finns här: http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Namnder/Fritids_o_naturvardsnamnden/prot1107.PDF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritids- och naturvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

: 2006-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med utgångspunkt i ovanstående har Fritids- och naturkontoret gjort en prioritering enligt följande:

En ny konstgräsplan anläggs 2007 vid Årsta I. Därefter anläggs en ny konstgräsplan per år under

planperioden. Placering beslutas i nya majoritetens uppdragsplan 2007 - 2010

Yrkanden

Ali Moulavi (m) yrkar återremiss på ärendet.

Ilona Waldau (v) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg i att-satsen; inom ramen för nu

gällande uppdragsplan och budget.


Samma nu som då, Reinfeldt om sjukförsäkringspolitiken

De rödgröna partiledarna presenterade idag ett nytt system för sjukförsäkring på DN Debatt.

Dagens Eko frågor statsminister Reinfeldt varför det är fel att en som är sjuk får mer pengar, som oppositionen föreslår, och Reinfeldt svarar bl.a.  "De antyder att de har råd med allt till alla." "Vi har varit tydliga med att vi vill att det ska löna sig bättre att arbeta."

Det är inte utan att man känner igen åsikter från boken Det sovande folket, som Fredrik Reinfeldt skrev under sin tid som MUF-ordförande:

"Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Politiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften om resursernas fördelning." och "Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten." (Wikiqoute) Hela boken  finns att få via Alliansfritt Sverige.

Andra bloggar om sjukförsäkringsförslaget: Jöran Fagerlund, Jonas Wikström, Kulturbloggen, In your Face


Härskarteknik när argumenten tryter

I morse bloggade jag om Centerpartiets Lars O Ericssons ogrundade personangrepp. En annan politiker som inte håller sig till saken och åsikterna är kristdemokraten Gustaf von Essen.  På senaste äldrenämnden när vår ledamot inte ville vara med om att konkurrensutsätta ännu fler av Uppsalas vårdboenden klämde ordförande von Essen ur sig: ”Eva Laurin vill ha det som i den gamla Sovjetstaten då”. Det är inte första gången von Essen använder den typen av retorik. Faktum är att flera i oppositionen t.o.m. lagt en skrivelse om ordförandens härskarteknik.

Om man vill ha det som i Sovjet när man tycker att Uppsalas äldreomsorg ska vara kommunal så är det nog många Uppsalabor som vill ha det som i Sovjet. Det är ju inte heller så konstigt att borgerliga politiker mer eller mindre skänker bort kommunala verksamheter om de anser att den offentliga sektorn är synonymt med Sovjetunionen.

Med tanke på att Lars O Ericsson inte sitter i äldrenämnden och därmed inte har hört Eva prata särskilt mycket så är ju hans angrepp taget ur luften. Eftersom Eva är en mycket klok person så anar jag en rädsla från de båda herrarna. Har man inga argument i sakfrågan så tar man till härskarteknikerna.


Person inte sak

Det är ingen nyhet för mig att Centerns kommunalråd Lars O Ericsson hellre angriper person än politik. Efter vissa fullmäktigedebatter har t.o.m. ledamöter från andra partier frågat mig om jag vill att de ska prata med honom. Eftersom jag får mail där människor upprörs över hans debattstil, ngn kallade det härskartekniker, så låter jag det vara i förvissning om att han förlorar på sina osakliga påhopp.

Trots att jag borde vara van, så satte jag morgonjuicen i halsen när jag vid frukostbordet läste en
insändare i UNT där Lars O skriver: "Att Eva Laurin (V) snackar en massa strunt, det är jag van vid . . ." Om det är något som Vänsterpartisten Eva Laurin aldrig gör så är det att snacka en massa strunt. Insändaren säger mer om Lars O än om Eva. Sakfelen i hans insändare tar jag inte upp här, det räknar jag med att Eva tar i en replik i tidningen.

Jämställdhet ett ungdomsintresse?

Fullmäktige kan vara fruktansvärt tråkigt men också mycket underhållande, om man lyssnar på de enskilda inläggen. Folkpartisten som inte ville dra igång någonjämställdhetsdebatt t.ex, skälet var att även han varit ung och intresserat sig för dessa frågor men "nu är jag gammal och grå". Menade han verkligen att unga män kan ägna sig åt jämställdhet men när man blir äldre så är jämställdhet inte längre någon viktig fråga? Med tanke på att det är äldre män som sitter på de flesta maktpositioner är det ju inte konstigt att vi inte kommer längre med jämställdheten, om det är så män tänker.

Moderaten Cecilia Forss var också underhållande att lyssna på och då tänker jag inte i första hand på att hon menade att kommunen inte behöver känna till Uppsalabornas kultur- och fritidsvanor, för att kunna planera efter behovet, med hänvisning till människors eget val. Det jag tänker på är hennes inlägg i den ekonomiska debatten.


Sverige har ett inkomst- och konstnadsutjämningssystem som innebär att kommuner med hög skattekraft, t.ex. Danderyd, får lämna ifrån sig skatteintäkter till kommuner med lägre skattekraft. Kommuner med höga kostnader p.g.a. befolkningsstruktur, t.ex. många äldre med hemtjänst, får mer pengar i systemet än kommuner med låga kostnader. I debatten har moderaten Gunnar Hedberg många gånger sagt att det är utjämningssystemen som gör att Uppsala kommun måste spara. Niclas Malmberg påpekade därför att Uppsala fortfarande är nettobidragstagare, dvs. Uppsala får pengar från andra kommuner men eftersom skattekraften i kommunerna sjunker så får naturligtvis Uppsala mindre.

Cecilia Forss svar på detta var att vi kunde  fått så mycket mer. Klokt sagt (inte), menar hon att Uppsala med få varsel och en ung befolkning borde få mer än en kommun med hög arbetslös, höga kostnader för socialbidrag och många äldre? Det är väl självklart att om man delar på en kaka och kakan blir mindre så får man en mindre bit. Ska då Uppsala ha en ännu större bit? Det är moderat osolidarisk politik i ett nötskal.


Utbildningsministern vill ha sämre resultat i skolan

Nu är jag allvarligt oroad. Vi har en utbildningsminister som vill att resultaten i skolan ska försämras bara för att rädda sitt eget ansikte. Eller hur ska man annars tolka följade uttalande:

- Bara jag kan visa att resultaten i skolan sjunker så kommer min trovärdighet inte att påverkas. Det kommer jag att kunna. (källa
SvD).

Ansvariga politiker brukar annars vilja visa att det blir bättre men inte Jan Björklund. Hela hans politiska karriär är uppbyggd på kritiken mot skolan och tydligen måste den svenska skolan bli sämre än vad den är för att hans trovärdighet ska upprätthållas. Alliansvärlden är verkligen uppochnedvända världen.

Andra om Jan Björklund: Alliansfritt Sverige, SR, Kulturbloggen, DN

Andra bloggar om ,

Barn behöver vara hemma med mamman

Idag fattas beslutet om att Uppsala kommun ska införa vårdnadsbidrag från och med i höst. Jag deltar inte på kommunfullmäktige eftersom vi beslutade oss för att inte delta med fler än de som skulle upp i debatten. Detta som en protest mot att vår seriösa återremiss behandlats på ett oseriöst sätt och med ett extra kommunfullmäktige.

Fick en mindre chock när jag satte på lokal-tv-n och hörde Gustaf von Essen säga att det är mammorna som kristdemokraterna vill ska vara hemma, för det är det ju så menade von Essen att barn mår bäst av att vara med sin mamma till upp mot 24 månaders ålder.

Vänsterpartiets Jesper Wiklund höll med kristdemokraternas Petra Oscarsson om att  skillnaden i åsikt om vårdnadsbidraget är ideologisk: Alla kan hålla med om att kristdemokraterna inte är ett feministiskt parti, det är vänsterpartiet, sa Jesper.

Jämställdhetsnördarna, i folkpartiet tänkte jag säga men det sa jag inte, fortsatte von Essen i ett senare inlägg. Kan det bero på att folkpartiets Karolina Hilding betygade att folkpartiet inte instämmer i åsikten att det är mammorna som ska vara hemma. Folkpartiet vill ha vårdnadsbidrag men har inga åsikter om vem som väljer att vara hemma.

Jämställdhetsnördar? Mammorna ska vara hemma? Skönt att vi ändå fick höra vad kristdemokraterna verkligen tycker i denna fråga och om jämställdhet. Så rättframma brukar de normalt inte vara.

Fullmäktigedebatten kan man se
här. Pressens rapportering av att vi avstod från att närvara på sammanträdet och avstod från arvode kan man bl.a. läsa här och här.

Tillägg: Nu sa Gustaf von Essen att han sökte ett bra ord och tittade på Johan Lundqvist och då dök jämställdhetsnörd upp.

Andra bloggar om  förskolan,  ,

Näringslivet ingen del av samhället

Kommunstyrelsen är ibland en lustig sammanslutning. Framför allt när majoriteten ska försöka förklara varför den inte tycker om våra förslag. Idag t.ex. skulle vi fatta beslut om den internationella strategin. Det var tredje gången som strategin var uppe i kommunstyrelsen och den har blivit lite bättre för varje gång. På förra mötet tog högermajoriteten bort ordet samhällsaktörer och ändrade det till väsentliga aktörer samt lade till näringsliv. Majoriteten menade då att samhällsaktörer förde tankarna till facket och liknande organisationer.

Idag fick vi som argument höra att i samhällsaktörer ingår inte näringsliv och akademi. Jag undrar om Uppsalas näringsliv och de båda universitet håller med om att de inte är samhällsaktörer utan att de står utanför samhället?

Min blogg har ju ibland blivit en diskussion om ordens betydelse. Jag kanske överreagerar men jag kan inte förstå hur moderaterna tolkar ordet samhällsaktörer när man menar att näringsliv och universitet inte är samhällsaktörer.

Andra bloggar om
, ,   

Kränkningar på fullmäktige

Som jag och andra tidigare kommenterat var högern inte intresserad av att ta debatten. Dessutom har man en tradition i Uppsala att ta till överord och kränkande uttalande i debatten. Att kalla sverigedemokraterna för mörkrets krafter och kostymfascister hör inte riktigt hemma i en fullmäktigedebatt. Att säga att miljöpartiets Maria Gardfjell vill bestämma och vara ordförande i gatu- och trafiknämnden när hon kritiserar trafikpolitiken är att gå för långt. Precis som Maria Gardfjell går för långt när hon i debatten kräver att presidiet i gatu- och trafiknämnden avgår.

Priset tog nog kristdemokraten Gustav von Essen. I debatten menade moderaten Stig Rådahl att konkurrensutsättning innebar ökad valfrihet för Uppsalaborna. Något som jag ifrågasatte och förklarade att jag inte förstod. Hur kan valfriheten öka för en person vars boende t.ex. går över till Aleris, om personen valt ett kommunalt boende, undrade jag. Stig Rådahl svarade med något om mitt förstånd, ett påhopp som jag valde att inte kommentera. Istället påpekade jag återigen att konkurrensutsättningen inte på något sätt ökar brukarnas valfrihet men att den ökar majoritetens popularitet i näringslivet och att det snarare var för näringslivet än för uppsalaborna som konkurrensutsättning skulle ske.

För nästa inlägg stod Gustav von Essen. Han inledde med att säga att han inte tände på kommunalrådet Ilona Waldau och en del annat i samma stil. När jag påpekade att han gått för långt, och att även Stig Rådahl gick för långt, när det gäller personlig kränkning, svarade von Essen med en ny kränkning. Det kan tyckas oviktigt att han i sitt svar kallade mig för kommunalrådet Ilona men i själva verket är det en medveten förminskning av mig som politiker och kommunalråd. Bara Ilona är familjärt men kommunalrådet Ilona är något helt annat.

Förutom en medveten kränkning av mig som person är det dessutom ett sexistiskt uttalande som fick många kvinnor, över partigränserna, i fullmäktige att reagera.

Stig Rådahl har bett om ursäkt och sagt att det inte alls var hans mening att säga att jag saknade förstånd utan att det var min politik han åsyftade. Jag tror på honom och jag tog inte illa upp först men i kombination med von Essens påhopp blev det allvarligare än vad jag tyckte från början, speciellt som andra uppfattade Stig Rådahls uttalande som ett påhopp. von Essen har varken bett om ursäkt eller på något sätt kommenterat sitt uttalande.

Trösten är att om von Essen inte känt sig träffad över mitt påstående att det är näringslivet man tillgodoser med konkurrensutsättning hade han inte sänkt sig till en så låg nivå. Har man sakliga argument använder man dem, saknar man argument får man ta till slaskmetoden.

Andra bloggar om
, , , ,Folkhälsa och nya medlemmar

Varför ska det vara jämlik hälsa, borde det inte vara bra hälsa, undrade en moderat idag när vi pratade om folkhälsa och målet om en jämlik hälsa. Intressant fråga. Vad är viktigast, att alla mår hyfsat bra eller att några mår väldigt bra och andra inte alls bra. Sverige går ju mer och mer mot det senare. Ibland känns det som om vänsterpartiet är det enda parti som faktiskt vågar stå upp för att alla ska ha det bra och att alla ska må bra. Skillnader och klyftor måste minska, inte öka.

Kvällens möte med nya medlemmar var därför extra roligt. Ett 20-tal nya medlemmar/intresserade dök upp på ett kort möte för att få mer information om vänsterpartiet. Det var visserligen bara en liten del av alla som anmält intresse under valrörelsen och efter valet men det visar att det finns en växande grupp människor som vill minska klyftorna.

Välkomna till vänsterpartiet!Ta blodprov på busschaufförerna!

Just tillbaka från ett möte med regionförbundet, den s.k. ägarstyrningen när förträdare från alla kommuner i Uppsala län träffar Upplands lokaltrafikför att gemensamt besluta om regiontrafikens utveckling. När de framtida utmaningarna presenterades ingick att alla bussar ska ha alkolås. En inriktning som det moderata landstingsrådet Arne Sandemo inte instämde i. Nej, det är bättre att ta blodprov på alla chaufförer tyckte Arne.

Nu väntar vi med spänning på hur Arne, som kommer att bli Uppsala läns landstings högste politiker, ska utforma politiken. Ska alla sköterskor och läkare få lämna blodpov regelbundet för att få komma till jobbet?

Visst ska vi se till att varken busschaufförer eller läkare är påverkade när de ansvarar för människoliv men blodprov är väl att gå lite för långt. Om jag var landstingspolitiker skulle jag föreslå att samtliga landstingsråd ska lämna blodprov varje morgon innan de får kliva in på sina tjänsterum.

Intressant? Andra bloggar om , ,

har vi flyktingar i svenska läger?

Denna dag började med två debatter på Fyrisskolan. Först år två och sedan år tre. Under debatten för år 2 var det fler applåder och sympatier med s-v-mp-sidan, stackars kd fick inte mer än ljumma artighetsapplåder. Under år 3-debatten applåderades istället slagkraftiga inlägg. Så mitt rösta, rösta rätt, rösta rött möttes med jubel, liksom centerns pensionera persson (min replik om att den som vill pensionera persson kan rösta på Lars Ohly togs också väl emot). Även här var det kd som fick svalast bemötande.

Dagens hjärnsläpp stod moderaterna för. I debatten om integration och hur välutbildade människor med rötter i andra länder ska få kvalificerade jobb menade moderaterna att vi inte ska sätta människor i läger när de kommer till Sverige. Man kan ha olika åsikter om hur flyktingförläggningarna fungerar men kallar man dem för läger då vet man inte vad läger är.

Det var uppenbart att moderaternas budskap inte var populärt. Flera elever som tagit moderaternas rockmärken på vägen in till debatten tog av sig dem och slängde dem på golvet. Heja Fyrisskolans elever!

Direkt efter debatterna och lunch var det dags för intervju för nyhetsprogrammet ABC. Inslaget sänds på fredag och ett längre inslag kan ses på webben. Efter inslaget i tv kan man chatta med mig på ABC:s hemsida, dvs. fredag 19.30-20.00.

I
ntressant? Andra bloggar om: ,

Ja till hbt-satsning

Idag beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att alla nämnder och bolag ska få i uppdrag att att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella och transpersoner lever under. Vi beslutade också att ge utskottet för demokrati, jämställdhet och integration i uppdrag att, tillsammans med barn- och ungdomsnämnden anordna genusdagar, där inriktningen hbt ingår, för politiker och medarbetare. Samtliga partier utom m och kd ställde sig bakom förslaget. En av anledningar att gå emot var att det fanns andra grupper som behandlades dåligt, som t.ex. funktionshindrade. Det vore därför bättre att fatta beslut om alla handikappade, inklusive hbt-personer.

Alla argument är bra utom de dåliga, sägs det, men detta faller nog in under rubriken dåligt argument.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge bidrag till de politiska ungdomsförbunden enligt ett mandatbaserat system. Vänsterpartiet och socialdemokraterna ville behålla nuvarande system där politiska ungdomsförbund får bidrag på samma villkor som andra föreningar för ungdomar, dvs. med utgångspunkt från antalet medlemmar mellan 7 och 20 år samt antalet deltagare i aktiviteter.

Om förslaget går igenom även i fullmäktige (vilket det lär göra) innebär det att man ska ta en viss summa pengar av föreningsstödet och öronmärka för de politiska ungdomsförbunden. Det innebär att ungdomsförbunden är garanterade kommunalt ekonomiskt stöd oavsett om de har verksamhet eller inte. Andra föreningar får dela på pengarna som blir över, förutsatt att de har verksamhet förstås.

Vänsterpartiets lastbil i Pride-tåget på Kungsgatan
En liten del av vänsterpartiets tåg i Prideparaden, från www.vansterpartiet.se

Moderat demokratisyn

Som väntat var det bara miljöpartiet som stödde vänsterpartiets förslag om att inte höja kommunalrådsarovodena och att timarvodet ska höjas med en midre summa varje år istället för med en stor höjning varje år. Skillnaden mellan vårt förslag till arvodeshöjningar och majoritetens var runt 2 mnkr.

Moderaterna och de andra högerpartierna stod bakom förslaget om arvodeshöjningar, som kommer att höja kostnaden för politikerarvoden med 2,5 mnkr per år. Samtidigt har högerpartierna inte föreslagit att nämnderna ska få pengar till detta, partierna har dessutom föreslagit att flera nämnder bara ska få en ökning av sin budget med 1,8%. De stora arvodeshöjningarna måste tas från verksamheten i högeralliansens budgetförslag.

I denna debatt stegade Karolin A Johansson upp. Jajamensan, hon som är emot allemansrätten. Hon menade att om vänsterpartiet tyckte att arvodena var för höga så borde vi stödja hennes förslag om att ha färre politiker som leker med knapparna.

För vänsterpartiet bygger demokratin på att vi har många förtroendevalda som är fritidspolitiker vid sidan om ett vanligt arbete, duktiga och pålästa politiker som också lever i samma vardag som våra väljare, inte på ett fåtal heltidspolitiker.

Karolin A Johansson ser vårt (och också sitt eget) förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige som en lek med knappar. Jag hoppas innerligt att moderaterna inte går fram i årets val så att Karolin får en riksdagsplats. Tänk en rikdsdagsledamot som betraktar sitt jobb som en lek med knappar.


RFSL =krukodlarförening enligt moderatpolitiker

Man upphör aldrig att förvånas. Jag har gjort en hel del för att få fler politiker att inse att kommunens arbete för hbt-personer måste förbättras. Under Folkhälsorådets diskussion om  folkhälsoläget hos hbt-personer och under demokratiutskottets behandling av RFSL:s kommunrapport blev jag förvånad i positiv riktning, de flesta var intresserade av frågorna och ingen ifrågasatte. Idag när jag tog upp hbt-perspektivtet på beredningen för kultur- och socialpolitisk samordning blev jag för första gången förvånad i negativ riktning.

Jag ville uppmärksamma beredningens nämnder på att RFSL har problem med att komma in på vissa skolor och att nämnderna borde fundera på möjligheten att ge RFSL ett samordnat stöd till verksamheten. En av moderaterna påpekade då att det är många föreningar som vill in på de få timmar som skolan kan erbjuda, UFO- och Krukodlarföreningar var några av de föreningar han nämnde.

Hur i hela . . . . kan man sätta likhetstecken mellan RFSL och en krukodlarförening? Fler unga hbt-personer än heterosexuella ungdomar har självmordstankar, homosexuella ungdomar känner sig ensamma och utsatta medan heterosexuella ungdomar har hela samhället och hela skolapparaten med sjuksköterska, kurator etc. i ryggen. Ett besök från RFSL i en skolklass kan förhindra ett självmord, ett besök från Krukodlarföreningen betyder vadå?

Bloggtoppen.se