Datorspel ökar logiken

Att föräldrar oroar sig för sin tonårings spelande på datorn är helt naturligt. Vad de kanske inte vet är att datorspel kan påverka bland annat det logiska tänkandet positivt. Det har gjorts flera studier i hur hjärnan påverkas av datorspelande. En av studierna som har gjorts visar att det är centrat för positiv motivation som är mest aktivt under spelandet. Detta kan hjälpa spelarna att ändra beteenden i det verkliga livet. Om spelandet tar så mycket tid att det sociala livet, skolarbetet eller arbetet blir lidande finns det förstås anledning till oro.

Aktiv spelare med goda resultat

Beroende på vilken typ av spel man spelar kan det också ge ökad kompetens i bland annat engelska, koordinationen mellan hand och öga samt ökad reaktionsförmåga. Att delta i virtuella lag och spela med människor från hela världen är även det en färdighet som man senare kan ha nytta av i arbetslivet. Att datorspelandet borde få ta plats på ditt CV beror på att många av dina kompetenser är förvärvade genom spelande på vissa datorspel. Likt många som nämner i sitt CV att de är aktiva i olika sporter kan man lika väl nämna att man är en aktiv spelare och kanske med mycket goda resultat också.

Olika studier som har gjorts

Några andra studier som har gjorts på datorspelare visar bland annat att de är bättre bilförare eftersom de har bra reaktionsförmåga. Det förekommer mindre droger bland de som spelar datorspel. Människor med posttraumatisk stress kan med hjälp av spel reducera tankarna på orsaken till deras stress. När det gäller små barn och spel som används i undervisning visar det att fler sinnen aktiveras än vid traditionell undervisning. Med en visuell presentation och med uppgifter till barnen lär de sig lättare än att bara vara passiva lyssnare. Spelen hjälper barnen genom att öka motivationen och koncentrationen samt att de lättare kommer ihåg det de har lärt sig.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *